Άρθρο 22 – Κωδικοποίηση Νομοθετικού Πλαισίου Αδειοδότησης και Ελέγχου Κατασκευών Κεραιών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συστήνεται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα (10) για τη σύνταξη Κώδικα που θα περιλαμβάνει τις διατάξεις του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου των κατασκευών κεραιών.
2. Ο Κώδικας θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που σχετίζονται με την διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών κεραιών.
3. Ο Κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τυχόν τροποποίησής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

  • Να σταματήσουν οι νέες τοποθετήσεις κεραιών μέχρι την κωδικοποίηση του νόμου. Αλλά αυτό που απαιτούμε κύρια, είναι να παγώσουν οι όποιες εργασίες της εγκατάστασης της 5G όπου αυτή έχει προγραμματιστεί, ώστε να δοθεί η ευκαιρία α) να ενημερωθεί το κοινό επαρκώς και β) να δηλώσει αν την αποδέχεται ή όχι. Αλλιώς παραβιάζεται/ε το μισό μας Σύνταγμα!

  • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:51 | Μέτσης Θεοδωρος

    Στο άρθρο 22 η κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης είναι στην κυριολεξία μια αυτοματοποίηση των διαδικασιών τοποθέτησης περίπου 100000 νέων κεραιών, χωρίς ουσιαστικό αντίλογο, ακόμα και πάνω σε δημόσια και δημοτική περιουσία για την εξυπηρέτηση των εταιρειών και της τεχνολογίας 5G που θα ακτινοβολεί τον πολίτη με μία πυκνότητα από 10 έως 100 φορές επάνω από την σημερινή και με χρήση των νέων συχνοτήτων μέχρι 60 GHz. Ενέργειες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν “Έξυπνες Πόλεις” αλλά με άρρωστους πολίτες. Στο σύνολό του το νομοσχέδιο δεν παρέχει καμία προστασία για τον πολίτη και φαίνεται να τον εκθέτη ανεπανόρθωτα σε νέες και επικίνδυνες καταστάσεις όπου θα είναι εντελώς αδύναμος να αντιδράσει η να προστατευθεί από μια υψηλή ακτινοβολία με αποδεδειγμένες πολλαπλές και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και με σοβαρές και ενδεχομένως εγκληματικές προεκτάσεις στην νέα γενιά.

  • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:47 | Μέτσης Θεοδωρος

    Στο άρθρο 21 η κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης είναι στην κυριολεξία μια αυτοματοποίηση των διαδικασιών τοποθέτησης περίπου 100000 νέων κεραιών, χωρίς ουσιαστικό αντίλογο, ακόμα και πάνω σε δημόσια και δημοτική περιουσία για την εξυπηρέτηση των εταιρειών και της τεχνολογίας 5G που θα ακτινοβολεί τον πολίτη με μία πυκνότητα από 10 έως 100 φορές επάνω από την σημερινή και με χρήση των νέων συχνοτήτων μέχρι 60 GHz. Ενέργειες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν “Έξυπνες Πόλεις” αλλά με άρρωστους πολίτες. Στο σύνολό του το νομοσχέδιο δεν παρέχει καμία προστασία για τον πολίτη και φαίνεται να τον εκθέτη ανεπανόρθωτα σε νέες και επικίνδυνες καταστάσεις όπου θα είναι εντελώς αδύναμος να αντιδράσει η να προστατευθεί από μια υψηλή ακτινοβολία με αποδεδειγμένες πολλαπλές και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και με σοβαρές και ενδεχομένως εγκληματικές προεκτάσεις στην νέα γενιά.