Άρθρο 01 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α. Σταθμός: Ενας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
β. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής ή//και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, των εξαρτημάτων και των λοιπών παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.
γ. Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί κτιρίου που μισθώνεται ή παραχωρείται για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
δ. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.): Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
ε. Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α.): Το Ηλεκτρονικό Σύστημα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, που περιγράφεται στον ν.4495/2017.
στ. Αδεια κατασκευής κεραίας. Η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας στην ξηρά.
ζ. Δομικές κατασκευές κεραιών: Οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων (όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών), οι οικίσκοι και τα ερμάρια για την στέγαση των μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη όπου απαιτείται.
η. Έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας: Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραιών, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών καθώς και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται.
θ. Συνοδά έργα: Κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προσμετράται στα πολεοδομικά μεγέθη του ακινήτου που εγκαθίσταται η κατασκευή κεραίας και η οποία είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτής.
ι. Πάρκο Κεραιών: είναι ο ειδικά καθορισμένος και ελεγχόμενος χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού ιστού, δημόσιος ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 13:29 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΕΠΟΥΔΕΝΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:44 | Ι. Π.

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ.ΚΑΜΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΚΤΗ ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:52 | ΙΕΡΟ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ.ΚΑΜΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΚΤΗ ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:57 | Ενωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)

  Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, η Ενωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ) υπογραμμίζει ότι για άλλη μία φορά επιχειρείται αποσπασματική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του κλάδου της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, χωρίς καμία στρατηγική και χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους φορείς. Οι ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών θα πρέπει να ενταχθούν στο συνολικό θεσμικό πλαίσιο της ραδιοφωνίας, το οποίο δυστυχώς παραμένει σήμερα ασαφές με πολλά νομοθετικά κενά.

  Το παρόν σχέδιο νόμου θεσπίζει γραφειοκρατικές διαδικασίες και επί πλέον επιβαρύνσεις για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. χωριστή έγκριση των δομικών κατασκευών), χωρίς να επιλύει ουσιαστικά ζητήματα. Αντιθέτως, δημιουργεί δυσχέρειες ακόμη και για την περίπτωση συνεγκατάστασης κεραιών. Υπενθυμίζεται ότι τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών έχουν ήδη αδειοδοτηθεί προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014, μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας (έκδοση νέων αδειών), υποβάλλοντας δηλώσεις στο ΣΗΛΥΑ.

  Οσον αφορά στα πάρκα κεραιών, η θέση μας είναι συνολική αδειοδότηση των κεραιών του πάρκου είτε από το αρμόδιο υπουργείο (όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες), με βάση τις προδιαγραφές του πάρκου είτε από τον διαχειριστή του πάρκου είτε από τους χρήστες του πάρκου. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι για το πάρκο κεραιών Υμηττού θα πρέπει να υποβάλλεται ένας φάκελος, που θα περιλαμβάνει στοιχεία όλων των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία κλίμακος.

  Πέραν των ανωτέρω, το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπει για την εφαρμογή του ένα πλήθος εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων (υπουργικών αποφάσεων & κοινών υπουργικών αποφάσεων) για τη ρύθμιση των επί μέρους ζητημάτων και διαδικασιών. Η Ενωσή μας επιφυλάσσεται να καταθέσει τις απόψεις της επί των συνολικών ρυθμίσεων όταν δρομολογηθούν.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:42 | Ι. Μ.

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ.ΚΑΜΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΚΤΗ ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:49 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  1. Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 1, παρ. β:
  Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, των εξαρτημάτων και των λοιπών παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.
  2. Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 1, παρ. γ:
  Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί κτιρίου που μισθώνεται, ή παραχωρείται ή παρέχεται ως εγκατάσταση ευκολιών για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
  3. Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 1, παρ. ζ:
  Δομικές κατασκευές κεραιών: Οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων (όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών), οι οικίσκοι και τα ερμάρια για την στέγαση των μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας όπως και οι κατασκευές έδρασης αυτών, η περίφραξη όπου απαιτείται, οι μεταλλικές κατασκευές οι οποίες εγκαθίστανται για την όδευση καλωδίων από τους οικίσκους και τα ερμάρια στέγασης μηχανημάτων προς τις κατασκευές στήριξης του συστήματος κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, οι μεταλλικές κατασκευές ή άλλες κατασκευές οι οποίες κατασκευάζονται για την προστασία των οικίσκων και των ερμαρίων από πτώσεις πάγου από μεγάλο ύψος και εν γένει την προστασία των οικίσκων και των ερμαρίων από ακραίες καιρικές συνθήκες και τέλος οι κατασκευές για την στήριξη μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος.
  4. Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 1, παρ. Θ:
  Συνοδά έργα: Κάθε άλλη εγκατάσταση η οποία δεν αποτελεί δομική κατασκευή κεραιών αλλά είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτής.
  Προτείνεται η αναπροσαρμογή της παραγράφου Ζ, ώστε κατασκευές όπως Πίλαρ ΔΕΗ ή μεταλλικά ικριώματα προστασίας οικίσκων από πτώσεις πάγου να μην θεωρούνται «συνοδά έργα» ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:03 | Παναγιώτης Μποτίνης

  κ. Υπουργέ,
  παρακαλώ να λάβετε υπόψιν τις 100+ τεκμηριωμένες μελέτες για βλάβες στην υγεία από ΗΜ ακτινοβολία εξ’ αιτίας της ιονίζουσας ακτινοβολίας με θερμικά όρια όπως ορίζονται στην Ιταλία 100.000μ W/m2 και στο Ευρωκοινοβούλιο 100μ W/m2.
  Επίσης οι αποστάσεις μεταξύ κεραιών για ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού [νηπιαγωγεία, σχολεία, γηροκομεία,παιδικές χαρές], με μικρότερη την απόσταση των 500 μέτρων.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:37 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

  Μόλις πάει να μπει μια τάξη σε αυτή τη χώρα, αμέσως αντιδράσεις. Μην πυροβολείτε την επιχειρηματικότητα. Αν και ποια επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που κατατάσσεται 72η ανάμεσα σε 190 χώρες. Μέχρι και η Κολομβία τα πάει καλύτερα.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:19 | Σοφία Σ.

  Ας μην πλήξουμε άλλο αυτή την άμοιρη την επιχειρηματικότητα. Ο νόμος βάζει κάποια όρια, τα οποία έχουν μελετήσει κάποιοι ειδικοί, δεν τους ήρθε έτσι να τα βάλουν.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:56 | προς κ. Πίτσα

  Επειδή γράφεις : γιατί δεν αφαιρούνται οι απαντήσεις, άσε με να σου εξηγήσω ότι ο φασισμός πέρασε και εάν δε σου αρέσει, να αλλάξεις χώρα. Εδώ εμείς αρεσκόμαστε στην ανταλλαγή απόψεων. Να σε ενημερώσω ότι έχουμε 2018 και όχι 1968 και οι χωροφύλακες έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:53 | Αριστοτέλης Μάνεσης του Νικολάου

  Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.

  Για την κα Κάτσικα Πίτσα : όπως βλέπετε, είναι γραμμένο στα Ελληνικά, κάτω δεξιά της ιστοσελίδας. Τώρα, εάν εσείς δεν έχετε μάθει να αντέχετε ή να μην ανέχεστε τον τεκμηριωμένο και γόνιμο αντίλογο, ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι κανόνες του site.

  Και να σας στεναχωρήσω λίγο ακόμα : δε μπορεί να είστε η μόνη σ’ αυτό τον κόσμο που νομίζετε ότι έχετε δίκιο.

  Ευχαριστώ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  ΤΗΛ.: 2132023905 – 908

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης/2018 Συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου

  Αριθ. Απόφασης 246/2018

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
  Ψήφιση πρότασης τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πλάνο δράσης

  Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την 1η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 19216/25-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..
  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 25.

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

  Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Κ. Αγγελής, Ε. Ανδρεόπουλος, Α. Καζάνη, Π. Αναστασιάδης, Α. Νταβίας, Χ. Μάζη, Γ. Λιερός και Κ. Φασίτσα.

  Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας και Α. Νταβίας, πριν τη συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος και Α. Καζάνη, πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης και πριν τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη και Α. Ευσταθίου.

  Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/10. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το ενέκριναν ομόφωνα.

  Εισηγούμενη το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Γερολυμάτο ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να προβούμε στην ψήφιση πρότασης τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πλάνο δράσης και ανέφερε τα εξής:

  Με μεγάλη ανησυχία το δημοτικό συμβούλιο του Χαλανδρίου βλέπει την ανάπτυξη κεραιών και εγκαταστάσεων βάσης κινητής τηλεφωνίας στον αστικό ιστό της πόλης. Πλέον εμφανίζονται τέτοιες εγκαταστάσεις και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας όπως είναι το κάτω Χαλάνδρι.
  Είναι γεγονός ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας που να μπορεί να διαβεβαιώσει τον κάτοικο ή τον εργαζόμενο ή τον μαθητή που ζει, εργάζεται ή μαθητεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ακτινοβολίας ότι δεν πρόκειται να πάθει κάτι από αυτό.

  Οι λόγοι αυτής της ανησυχίας είναι πολλοί. Κυρίως έχουν να κάνουν με την συνεχή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις αυτές και με όσα δυσάρεστα προκύπτουν για την δημόσια υγεία από την εκπομπή αυτή.

  Ταυτόχρονα το νομοθετικό πλαίσιο, οι μηχανισμοί μετρήσεων και οι διαδικασίες που συνοδεύουν την αδειοδότηση, την λειτουργία και τις εκπομπές αυτών των εγκαταστάσεων δεν εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο δημόσιο έλεγχο. Το αντίθετο δημιουργούν συνθήκες ασυδοσίας σε πληθώρα κρίσιμων παραμέτρων που καθορίζουν την λειτουργία τους.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χαλανδρίου θεωρεί ότι τα βασικά ζητήματα αυτής της προβληματικής πραγματικότητας για τις ασύρματες επικοινωνίες της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας εστιάζονται στα κάτωθι σημεία:
  1. Πλήρης έλλειψη περιβαλλοντικού σχεδιασμού (χωροταξικού – πολεοδομικού) που να σχετίζεται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
  2. Εμμονή σε ανεπαρκή όρια ισχύος των κεραιών βάσης κινητής τηλεφωνίας στηριζόμενα σε δεδομένα του 2000
  3. Συστηματικές παραβιάσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου
  4. Διάτρητο σύστημα αδειοδοτήσεων
  5. Υπολειτουργία μηχανισμού συστηματικών μετρήσεων ακτινοβολίας
  6. Ανεπαρκή διοικητικά και ποινικά πρόστιμα στις παραβιάσεις τους
  7. Ανεπαρκείς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την υπέρβαση ορίων και τις ψευδείς δηλώσεις στοιχείων
  8. Καμία προσαρμογή στις διεθνείς καλές πρακτικές
  Μα βάση αυτές τις παρατηρήσεις το δημοτικό Συμβούλιο ζητά:
  • Άμεση δραστική μείωση των ορίων ραδιοεκπομπών
  • Να ανοίξει η διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών και οι δήμοι να έχουν αποφασιστική γνώμη επ’ αυτών
  • Τα όρια αυτά να είναι όρια επικινδυνότητας και όχι ασφαλείας όπως είναι τώρα
  • Οι μετρήσεις που αφορούν τον έλεγχό τους να μην γίνονται με στιγμιαίες μετρήσεις αλλά να αφορούν όλο το 24ωρο
  • Τα όρια αυτά να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις θερμικές επιδράσεις της μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας αλλά και τις αποδεδειγμένες πλέον και πολύ σοβαρότερες αντίστοιχες βιολογικές
  • Στην πολιτική διαμόρφωσης ορίων να λαμβάνεται υπόψη η αθροιστική επίδραση των πολλαπλών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας
  • Να υπάρχουν πρόνοιες που να δημιουργούν περιορισμούς στις εκπομπές των κεραιών που αφορούν ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι)
  • Να επανέλθει η διάταξη που καταργήθηκε με τον ν.3431/2006 όπου η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων ήταν τα 300 μέτρα και να αποκλειστεί η αμιγής κατοικία από την τοποθέτηση κεραιών
  • Να οχυρωθεί η σταδιακή χαλάρωση της νόμιμης προϋπόθεσης για εγκατάσταση του κεραιοσυστήματος σε νομίμως υφιστάμενο οικοδόμημα (πχ άρθρο 65 του ν.4313/2014)
  • Να υπάρχει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και όχι υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις υπό αδειοδότηση κεραίες και τις τροποποιήσεις υφιστάμενων
  • Να σταματήσει να είναι «δειγματοληπτικός» ο έλεγχος από την ΕΕΑΕ – ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με το άρ.30 παραγρ.2α του ν.4070/2012 – και να γίνει ουσιαστικός σε κάθε εγκατάσταση
  • Να σταματήσουν οι μελέτες ραδιοεκπομπών να λαμβάνουν ως βάση την ισχύ των 10 Watt, καθώς οι εγκαθιστάμενες κεραίες μπορεί να διαθέτουν δεκάδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη ισχύ η οποία μπορεί να αυξάνεται από τις εταιρίες εκ του μακρόθεν
  • Να υπάρχει αυτοψία και έγκριση δομικών κατασκευών από τις πολεοδομίες για τις εγκαταστάσεις και όχι απλή έγκριση Πολεοδομικής Υπηρεσίας (άρ.30 παραγρ.13 του ν.4070/2012).
  • Να καταργηθεί η διάταξη που επιτρέπει στην Πολεοδομική Υπηρεσία εάν δεν προλάβει να αποφανθεί εντός δύο (2) μόλις μηνών για την κεραία η έγκριση να θεωρείται τεκμαιρόμενη
  • Να καταργηθεί η δυνατότητα που υπάρχει να τεκμαίρεται πληρότητα πιστοποιητικού λειτουργίας από την ΕΕΤΤ εντός 4 μηνών, ακόμα και αν δεν έχουν απαντήσει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (άρ.30 παραγρ.17 υποπαρ.Ε του ν.4070/2012 και αρ.5 παραγρ.7 του Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά ΦΕΚ 2529 Β 2012)
  • Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων να λειτουργεί αναπτύσσοντας δραστηριότητα εκτός από τις κεραίες ασυρμάτων δικτύων συστηματικά και για κεραίες κινητής
  • Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις που καταγράφονται στις εγκαταστάσεις κεραιών να είναι αυξημένες από τις ιδιαίτερα χαμηλές που υπάρχουν τώρα.
  • Να υπάρξει διαδικασία αδειοδότησης και για τις κεραίες ΕΚΚΧΟ.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και κατέγραψε την ανωτέρω πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει συνθήκες εύνοιας προς τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, με απουσία ελέγχου στην αδειοδότηση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων βάσης της κινητής τηλεφωνίας και έλλειμμα προστασίας της δημόσιας υγείας με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων, αναλαμβάνει να διεκδικήσει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας που να περιλαμβάνει τις πρόνοιες που περιγράφονται στο παρών κείμενο και να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε τόσο η ΠΕΔΑ όσο και η ΚΕΔΕ να δραστηριοποιηθούν άμεσα για το θέμα.
  Τέλος το ΔΣ επαναεπιβεβαιώνει την στήριξή του στους αγωνιζόμενους κατοίκους της πόλης και τις επιτροπές αγώνα που έχουν δημιουργήσει.
  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου ομόφωνα:

  1) αποφασίζει τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

  2) ψηφίζει πρόταση τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πλάνο δράσης, ως κάτωθι:
  • Άμεση δραστική μείωση των ορίων ραδιοεκπομπών
  • Να ανοίξει η διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών και οι δήμοι να έχουν αποφασιστική γνώμη επ’ αυτών
  • Τα όρια αυτά να είναι όρια επικινδυνότητας και όχι ασφαλείας όπως είναι τώρα
  • Οι μετρήσεις που αφορούν τον έλεγχό τους να μην γίνονται με στιγμιαίες μετρήσεις αλλά να αφορούν όλο το 24ωρο
  • Τα όρια αυτά να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις θερμικές επιδράσεις της μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας αλλά και τις αποδεδειγμένες πλέον και πολύ σοβαρότερες αντίστοιχες βιολογικές
  • Στην πολιτική διαμόρφωσης ορίων να λαμβάνεται υπόψη η αθροιστική επίδραση των πολλαπλών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας
  • Να υπάρχουν πρόνοιες που να δημιουργούν περιορισμούς στις εκπομπές των κεραιών που αφορούν ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι)
  • Να επανέλθει η διάταξη που καταργήθηκε με τον ν.3431/2006 όπου η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων ήταν τα 300 μέτρα και να αποκλειστεί η αμιγής κατοικία από την τοποθέτηση κεραιών
  • Να οχυρωθεί η σταδιακή χαλάρωση της νόμιμης προϋπόθεσης για εγκατάσταση του κεραιοσυστήματος σε νομίμως υφιστάμενο οικοδόμημα (πχ άρθρο 65 του ν.4313/2014)
  • Να υπάρχει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και όχι υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις υπό αδειοδότηση κεραίες και τις τροποποιήσεις υφιστάμενων
  • Να σταματήσει να είναι «δειγματοληπτικός» ο έλεγχος από την ΕΕΑΕ – ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με το άρ.30 παραγρ.2α του ν.4070/2012 – και να γίνει ουσιαστικός σε κάθε εγκατάσταση
  • Να σταματήσουν οι μελέτες ραδιοεκπομπών να λαμβάνουν ως βάση την ισχύ των 10 Watt, καθώς οι εγκαθιστάμενες κεραίες μπορεί να διαθέτουν δεκάδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη ισχύ η οποία μπορεί να αυξάνεται από τις εταιρίες εκ του μακρόθεν
  • Να υπάρχει αυτοψία και έγκριση δομικών κατασκευών από τις πολεοδομίες για τις εγκαταστάσεις και όχι απλή έγκριση Πολεοδομικής Υπηρεσίας (άρ.30 παραγρ.13 του ν.4070/2012).
  • Να καταργηθεί η διάταξη που επιτρέπει στην Πολεοδομική Υπηρεσία εάν δεν προλάβει να αποφανθεί εντός δύο (2) μόλις μηνών για την κεραία η έγκριση να θεωρείται τεκμαιρόμενη
  • Να καταργηθεί η δυνατότητα που υπάρχει να τεκμαίρεται πληρότητα πιστοποιητικού λειτουργίας από την ΕΕΤΤ εντός 4 μηνών, ακόμα και αν δεν έχουν απαντήσει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (άρ.30 παραγρ.17 υποπαρ.Ε του ν.4070/2012 και αρ.5 παραγρ.7 του Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά ΦΕΚ 2529 Β 2012)
  • Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων να λειτουργεί αναπτύσσοντας δραστηριότητα εκτός από τις κεραίες ασυρμάτων δικτύων συστηματικά και για κεραίες κινητής
  • Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις που καταγράφονται στις εγκαταστάσεις κεραιών να είναι αυξημένες από τις ιδιαίτερα χαμηλές που υπάρχουν τώρα.
  • Να υπάρξει διαδικασία αδειοδότησης και για τις κεραίες ΕΚΚΧΟ.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και κατέγραψε την ανωτέρω πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει συνθήκες εύνοιας προς τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, με απουσία ελέγχου στην αδειοδότηση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων βάσης της κινητής τηλεφωνίας και έλλειμμα προστασίας της δημόσιας υγείας με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων, αναλαμβάνει να διεκδικήσει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας που να περιλαμβάνει τις πρόνοιες που περιγράφονται στο παρών κείμενο και να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε τόσο η ΠΕΔΑ όσο και η ΚΕΔΕ να δραστηριοποιηθούν άμεσα για το θέμα.
  Τέλος το ΔΣ επαναεπιβεβαιώνει την στήριξή του στους αγωνιζόμενους κατοίκους της πόλης και τις επιτροπές αγώνα που έχουν δημιουργήσει.
  Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2018.

  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

  Χαλάνδρι, 01/06/2018

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.

 • Με χαρά χαιρετίζουμε τον δημόσιο διάλογο, ωστόσο με λύπη αντιλαμβανόμαστε ότι το σχέδιο νόμου δίνει τη γενικότερη εντύπωση μιας βεβιασμένης προσπάθειας νομιμοποίησης της επερχόμενης τεχνολογίας 5G, πληθώρα ελευθεριών στις εταιρείες και καμία συμμετοχή των νέων αυτοδιοικητικών αρχών μετά το πέρας της διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση και τον έλεγχο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Λάμπουν, δε, δια της απουσίας τους, οι τοπικές οργανώσεις, σύλλογοι και λοιποί εκφραστές πολιτών, καθώς και η αναφορά στις ευπαθείς ομάδες με έμφαση εκείνη που ορίζεται ως κατηγορία ατόμων με Ηλεκτρομαγνητική Υπερευαισθησία, ως ορίστηκε την 1/4/2017 σε Ημερίδα του ΙΣΑ.

  http://www.isathens.gr/syndikal/6743-imerida-ilektromagnitiki-aktinovolia.html

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 20:42 | Σταύρος Κουρεμένος

  Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στον όρο «ραδιοερασιτέχνης» προκειμένου να αντιμετωπίζονται όπως είναι και όχι ως εμπορικές εταιρείες.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 16:17 | Χρήστος

  Κάποιοι με τα σχόλια τους εδώ μέσα μου δίνουν την εντύπωση ότι ζούνε στην δεκαετία του 50…Θέλουμε και επενδύσεις…

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 22:28 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 15:07 | Γ. Τ.

  Το νομοσχέδιο γέρνει μονόπάντα!
  Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

  Δεν το απαίτησε η τρόικα ( θεσμοί) γιατι το είχε στο τσεπάκι της η τρόικα των εταιρειών φαίνεται.
  Δεν ασχολείται με τα όρια Ηλεκτομαγνητικής ακτινοβολίας και υπόσχεται να φτίαξει επιτροπή που θα εξετάσει στο μέλλον!-
  Είναι σαν να φτίαχνεις Κ. Ο. Κ , να βάζεις πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα, αλλά να αφήνεις σαν ανώτατη αυτή που υπάρχει στις πίστες αγώνων φόρμουλας 1 μειωμένα στο 70% για τους αυτοκινητοδρόμους και στο 60% για έξω από σχολεία! Τελικά δεν θα υπερβαίνει κάνεις τα όρια, δεν θα κόβονται κλήσεις για υπερβάσεις των Ορίων στο υπουργείο θα είναι χαρούμενοι με τη συμμόρφωση προς τον νόμο, αλλά τα δυστυχήματα θα αυξάνονται.
  Αυτό κάνετε με τον προς ψήφιση νόμο.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 13:06 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Το νομοσχέδιο αποπειράται να ρυθμίσει το τοπίο και σε κάποιες περιπτώσεις κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
  Ειδικά όμως για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας φαίνεται πως η προσπάθεια είναι να νομιμοποιηθούν οι όποιες παράνομες κεραίες και η αδειοδότηση νέων να γίνεται πλέον νόμιμα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους από την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που από το 2011 την έχει κατατάξει στις «Πιθανώς καρκινογόνες».
  Επίσης να ανοίξει δρόμους σε νέες τεχνολογίες, πριν καν αξιολογηθεί η τυχόν επικινδυνότητά τους για τον άνθρωπο και χωρίς να το θέτει ως προϋπόθεση!

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 12:09 | Πίτσα Κάτσικα

  Κατ’ αρχάς στην παρούσα Διαβούλευση αντικρίζει κανείς μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Βλέπει «απαντήσεις» στα σχόλια κάποιων άλλων. Δίνεται η εντύπωση troll τού twitter .Αφού μεσολαβεί χρονικό διάστημα ανάμεσα στη συγγραφή και την ανάρτηση του σχολίου, γιατί δεν αφαιρούνται οι απαντήσεις. Παραμένουν μήπως για να μας φοβίσουν, ότι υπάρχουν αρκετοί που εμφορούνται από θετική άποψη απέναντι στο νομοσχέδιο; Σχεδόν ολόκληρο το νομοσχέδιο είναι γραμμένο μονόπλευρα και γίνεται υπογείως προπομπός τής 5G.
  Για την οποία μόνον αρνητικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 23:34 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

  Παρατηρήσεις ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟ ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ.

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ, ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ (ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ), ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ,ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ Ο Π.Ο.Υ. ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΙΑ, ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΙΤΑΛΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΑΥΣΤΡΙΑ.
  ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΤΕΛΟΣ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ 05 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 45 ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΩΣΤΕ:
  Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

  ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.
  ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΑΥΤΕΣ ΠΡΡΟΦΑΝΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ. ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΡΑΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 60% ΚΑΙ 70 % ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΩΣΤΕ Ο Π.Ο.Υ. ΕΧΕΙ ΑΠΛΑ Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ. Η ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ.

  ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΤΩΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΦΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΛΟΒΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΑ ΠΕΡΙ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 60% Η 70%. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΛΛΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΑΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας, Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Ραδιοβιολογίας
  Του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Του Τμήματος Βιολογίας
  Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 13:40 | Παρασκευή Διαμαντοπούλου

  στο άρθρο 1: να προστεθεί η ερμηνεία της έννοιας “Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη” καθώς και όλες οι συναφείς έννοιες, όπως ορίζονται στο αρθρο 2 παραγραφοι 2 έως τέλος του άρθρου, της ΚΥΑ 38200/1136 (ΦΕΚ Β τεύχος 1969/ 02-09-2011)

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 12:43 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ

  στο άρθρο 1: να προστεθεί η ερμηνεία της έννοιας “Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη” καθώς και όλες οι συναφείς έννοιες, όπως ορίζονται στο αρθρο 2 παραγραφοι 2 έως τέλος του άρθρου, της ΚΥΑ 38200/1136 (ΦΕΚ Β τεύχος 1969/ 02-09-2011)

  αιτιολογία : Επειδη αναφέρεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο εννοιες οπως «Ραδιοερασιτέχνες»
  ευχαριστω

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 04:01 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος : ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  1. Όρια ακτινοβολίας
  Στους ορισμούς του άρθρου αυτού επιβάλλεται να προστεθεί και να προσδιοριστεί το «όριο Η/Μ ακτινοβολίας». Όχι όμως ως «όριο ασφαλείας» (όρος που εξυπηρετεί την επικοινωνιακή πολιτική των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας προς εφησυχασμό των πολιτών) αλλά πιο σωστά ως «όριο επικινδυνότητας» που είναι πιο σωστό. Όριο ασφαλείας δεν υπάρχει, είναι το μηδέν. Πόσο μάλλον που διαφέρουν τα όρια από χώρα σε χώρα, αλλιώς θα είχαν όλες οι χώρες το ίδιο όριο. Να σημειωθεί ότι στο αγγλικό κείμενο η λέξη είναι «exposure» η οποία μεταφράζεται ως «έκθεση» κι όχι «ασφάλεια».
  Τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη χώρα μας ορίστηκαν πριν από 20 σχεδόν χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που έλαβε ως τιμή αναφοράς ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως όρια (όριο του ICNIRP 1998) και έθεσε τα όρια στην Ελλάδα στο 60 % -70% κάτω από αυτό το υπερβολικά υψηλό όριο. Τα όρια αυτά είναι απηρχαιωμένα, διότι ελήφθησαν υπ’ όψιν μόνον οι ΘΕΡΜΙΚΕΣ επιδράσεις, δεν υπήρχε αρκετή ακόμη αρκετή γνώση για τις επιβαρυντικές ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας, άρα επιβάλλεται να επανακαθορισθούν.
  Τα όρια της Η/Μ ακτινοβολίας επιβάλλεται να μειωθούν στην Ελλάδα, 100 φορές κάτω από τα ισχύοντα, λόγω των επικίνδυνων μη θερμικών βιολογικών επιδράσεων: διάφορα είδη καρκίνου (γλοιοβλάστωμα του εγκεφάλου, λευχαιμίες κ.λ.π.) αυτισμός, υπογονιμότητα, εκφυλιστικές νόσοι όπως αλτσχάϊμερ, πάρκινσον κ.α. (βλέπε μελέτες των: Χρ. Γεωργίου, Στ.Ζηνέλη, Λ.Μαργαρίτη, Goldsmith ,Balmoni , Stang, Hallberg, Johansson ,Hardell, Salford, Hyland, Lai, κ.λ.π.)
  Για τον λόγο αυτό άλλως τε, κατέταξε ο Π.Ο.Υ το 2011 τις Η/Μ ακτινοβολίες στους «πιθανώς καρκινογόνους» παράγοντες (κατηγορία 2Β) ενώ υπάρχουν πλέον αρκετά δεδομένα από επιστημονικά πειράματα για την μετάταξή τους τους κατ’ ευθείαν στις στις «καρκινογόνες» (κατηγορία 1).
  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει εδώ και πολλά χρόνια η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 v/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, Καστίλη και άλλες χώρες και πόλεις με πολύ χαμηλότερα όρια από εμάς. (…. Να σημειωθεί ότι το Παρίσι και το Σάλτσμπουργκ έχουν 7.200 φορές χαμηλότερα όρια από ότι η Ελλάδα, στο Παρίσι μάλιστα αποφασίστηκε από πολλού η απομάκρυνση των κεραιών 300 μέτρα από κατοικίες). Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m
  ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ…
  Στην παραπάνω ανάγκη μείωσης των ορίων στη χώρα μας έχουν καταλήξει μετά από πολύχρονες μελέτες και πειράματα πολλοί Έλληνες επιστήμονες, βιοχημικοί, ραδιοβιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ιατροί κ.λ.π. όπως Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής Ραδιοβιολόγος, Κυτταροβιολόγος Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών επιστημών, Κ.Θ. Λιολιούσης, Φυσικός ειδικευμένος στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, και συγγραφέας «(Μικροκύματα και Βιολογικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας», «Κινητό Τηλέφωνο και Υγεία» ) Χρήστος Γεωργίου, καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA, Θεόδωρος Μέτσης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος-Περιβαλλοντολόγος (δρ.Παν/μίου Μάντσεστερ) και συγγραφέας («Η ακτινοβολία της Τεχνολογίας»), Στυλιανός Ζηνέλης, γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Στέλλα Κάννα-Μιχαηλίδου, Χημικός Τοξικολόγος Παν/μίου Λονδίνου, πρόεδρος της Επιτροπής Κύπρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας των Παιδιών, Σύμβουλος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας κα πολλοί άλλοι.
  Λέει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Γεωργίου (καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA): «Στην Ε.Ε., υπάρχουν κράτη που έχουν κατεβάσει το όριο έκθεσης έντασης ακτινοβολίας πιο κάτω από τα υφιστάμενα επιτρεπτά όρια που, προσέξτε, είναι 100 φορές πιο κάτω απ’ ό,τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα. Άρα, παρέχεται μεγάλη ευελιξία στα κράτη να αποφασίζουν αυτά το όριο. Δεν τους επιβάλλεται από κανέναν. Τα κράτη αποφασίζουν. Το ερώτημα είναι για τίνος το συμφέρον αποφασίζουν.»
  ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟ, ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΝΤΑ, ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ.
  Περιμένουμε λοιπόν την ΑΜΕΣΗ (μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής για τη σύγκλιση της « Ειδικής Επιτροπής» που προβλέπεται για την «εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» για την οποία κάνουμε σχόλιο στο σχετικό άρθρο 2.
  Σχετική με το θέμα των ορίων, είναι και η επίκλησή μας ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Η ΝΕΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G, που είναι προ των πυλών. Ήδη αντικαθίστανται συνεχώς οι συμβατικοί με «έξυπνους μετρητές» του ηλεκτρικού ρεύματος (smart meters) και προετοιμάζεται πυρετωδώς η εγκατάσταση των 50.000 περίπου νέων κεραιών που θα εξυπηρετούν τη νέα αυτή εφαρμογή 5G, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν οι περίπου 11.000 παλιές, νόμιμες και παράνομες κεραίες από τις θέσεις τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται….
  Η νέα αυτή εφαρμογή 5G, παρά την απαστράπτουσα προβολή και διαφήμισή της, έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία και εκκλήσεις από ειδικούς επιστήμονες παγκοσμίως, σε σχέση με την διαφαινόμενη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του πλανήτη, (από ότι με τις προηγούμενες γενιές δικτύων) από τις υψηλές ακτινοβολίες αλλά και λόγω μη προηγηθείσας νομικής κατοχύρωσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών από τη νέα αυτή τεχνολογική εφαρμογή ( κίνδυνος mind control κ.λ.π.) Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε οικονομική ωφέλεια κι αν προκύπτει από τη διαχείριση της 5G, στερείται της αναγκαίας προϋπόθεσης της εγγύησης για τα δημοκρατικά βιολογικά, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
  Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της 5G πιλοτικά σε πόλεις και πολιτείες των Η.Π.Α. διαμόρφωσαν αντιδράσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και θεσμικές αντιρρήσεις από οργανώσεις , είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είτε των επί μέρους Κυβερνήσεων των Πολιτειών των Η.Π.Α. (π.χ. απόρριψη της εφαρμογής της 5G με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017).
  Γι’ αυτό, συντασσόμαστε με την άποψη των 200 και πλέον επιστημόνων από χώρες όλου του κόσμου, που ζήτησαν το 2017, με την έκκληση «5G APPEAL» τη ΜΗ εφαρμογή της.
  Νέα 5G Appeal, για το 2018, με τον τίτλο «Stop 5G on Εarth and in Space » απευθυνόμενη στον ΟΗΕ, στην Ε.Ε. κ.λ.π. και με τις αρχικές υπογραφές επιστημόνων κάθε μιας Ηπείρου, έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά, Βλέπετε σχετικό link : http://www.5gspaceappeal.org

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 03:15 | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με τους ορισμούς: «Υπηρεσία ερασιτέχνη ή υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου» «Ερασιτέχνης ή Ραδιοερασιτέχνης»

  αιτιολογια:λείπει εντελώς ο ορισμός της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη και των άλλων σχετικών εννοιών με τις δράσεις των αδειούχων Ραδιοερασιτεχνών. Η έννοια της λέξης υπηρεσίας περιέχει την παροχή εκπαιδευμένου δυναμικού και μέσων για εναλλακτικές μορφές τηλεπικοινωνιών που αποδεδειγμένα έχουν βοηθήσει σε περιστάσεις εκτάκτων αναγκών καθε μορφής . Στην διάθεση του Συλλόγων Ραδιοερασιτεχνών βίσκονται ιστορικά δεδομένα υποκατάστασης τηλεπικοινωνιών οταν διακόπηκαν οι επικοινωνίες της Θράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα . π.χ. ενδεικτικά η Δασική πυρκαϊά το έτος 1989 στην Θάσο. Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη σημαίνει εθελοντική παροχή. Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρέπει να διαφυλαχθεί η ευχέρια απλών πολιτών να βοηθήσουν το κράτος. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Περιφερειακή (Π.Α.Μ.Θ) διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προς βεβαίωση των Υπηρεσιών μας. Απο μέλη μας έχουν προσφερθεί υπηρεσίες σε πολλούς περιπτώσεις σεισμών, πυρκαϊών, πλημμυρών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκπαιδεύσεις πληθυσμών ελληνικών και ξένων. Ασκησεις με την Πολιτική Προστασία και τα Σώματα Ασφαλείας.

 • Το νομοσχέδιο κύριε Υπουργέ θεωρεί τους ραδιοερασιτέχνες επαγγελματίες και εταιρείες με έσοδα απ΄τις δραστηριότητές της
  Άμισθοι υπάλληλοι του κράτους μας είμαστε,για την προστασία των δασών μας προβάλουμε την Ελλάδα με τα special διακριτικά στα πέρατα του κόσμου και όλοι οι Σύλλογοι έχουμε πλάνα για να μας καλέσετε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συνεργαζόμενοι με τους οικείους Δήμους για τον σκοπό αυτό και την Πολιτική Προστασία.

  Συνυπογράφουμε τις προτάσεις της Ε.Ε.Ρ. και του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών (SZ7SER)

  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)

  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.

  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής : «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή απαιτείται.».

  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“, όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.

  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!

  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας, ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία συνεπάγεται:

  • Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των συνιδιοκτητών.
  • Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000 αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
  • Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας.
  • Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet, κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.

  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.

  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.

  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.

  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο, σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!

  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.

  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ, βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».

 • Σχόλιο από την Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης (TARG)

  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με τους ορισμούς:

  • «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
  • «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
  • «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 20:28 | Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος

  Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με τους ορισμούς
  1.56 Ερασιτεχνική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την αυτοεκπαίδευση, την επικοινωνία και τις τεχνικές έρευνες που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για ραδιοεξοπλισμό αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς και χωρίς χρηματικό συμφέρον.
  1.57 ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους γης για τους ίδιους σκοπούς με εκείνους της ερασιτεχνικής υπηρεσίας.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 23:39 | Χριστόπουλος Παναγιώτης – sv1acw

  Πράγματι, απουσιάζουν μεταφρασμένοι ορισμοί άμεσα θιγόμενων από το ν/σ υπηρεσιών:

  1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.
  1.57 amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.

  Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 18:04 | ΚΩΝ ΦΙΜΕΡΕΛΗΣ SV1DH

  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
  «Υπηρεσία ερασιτέχνη ή υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
  «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
  «Ερασιτέχνης ή Ραδιοερασιτέχνης»
  ΚΩΝ. ΦΙΜΕΡΕΛΗΣ SV1DH

 • ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με τους ορισμούς:

  • «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
  • «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
  • «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»