Άρθρο 21 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992, το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), τα άρθρα 22 και 31 του ν. 4053/2012 (Α΄44), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

  • 2 Νοεμβρίου 2018, 11:13 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

    Το προς κατάργηση άρθρο 30 Ν4070/2012 και ειδικότερα η παράγραφος 12 αυτού ουσιαστικά αποτελεί το βασικό νομικό στήριγμα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς στην εφαρμογή του άρθρου αυτού βασίστηκε η απομάκρυνση/αποξήλωση μεγάλου αριθμού αυθαίρετων κατασκευών κεραιοσυστημάτων (πχ οι ανηρτημένες στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 789UOR1Y-5NI, ΩΡ63ΟΠ1Κ-ΒΙΞ, 6Ο9ΓΟΡ1Υ-2ΕΒ, ΒΙΨ6ΩΗΑ-Ι40), διαψεύδωντας, και ως προς το πολεοδομικὀ σκέλος, τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των εκπροσώπων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οτι δεν υφίστανται παράνομες κεραίες κατα τις ακροάσεις στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλοντος της Βουλης στις 26/4/2017 ( https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#0123ce65-19fc-47b5-bc29-a76100ebdbf7 ) και στις 17/5/2017 ( https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#97ba4a5f-7794-4a1d-8eb6-a77700bc4ae3 )

    Με την κατάργηση του άρθρου αυτού και την ταυτόχρονη χαλάρωση των πολεοδομικών κριτηρίων για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που προβλέπει ο νόμος 4495/2017, η πολιτεία επιτρέπει, ευνοεί, ίσως και προτρέπει, ουσιαστικά, αντί οικονομικού τιμήματος-τόσο αναγκαίου για τα κρατικά ταμεία αυτην την περίοδο της κρίσης- την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραισυστημάτων πανταχώθεν στον αστικό ιστό, αδιαφορώντας για τις αγωνίες των κατοίκων και τις επιπτώσεις στην υγεία τους, μια που επιπλέον κανένας επαναπροσδιορισμός των ορίων ακτινοβολίας με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα δεν προβλέπεται στο προς διαβούλευση προκείμενο σχέδιο νόμου.

    Είναι τουλάχιστον ΝΤΡΟΠΗ για μια κυβέρνηση που ανέβηκε στην εξουσία καταγγέλωντας “τις πρακτικές και τα σκάνδαλα” της προηγούμενης να επιτρέπει και να ευνοεί, με επιπόλαιες (κατ´ ελάχιστον) – όπως η παρούσα – νομοθετήσεις, την αποδυνάμωση, αντί την ενίσχυση, του αισθήματος ΔΙΚΑΙΟΥ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των πολιτών της.