Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Δημήτριος Μάρδας

Σχέδιο Νόμου «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας»

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Μάρδας