Άρθρο 20 Επίσπευση διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτογράφησης ομογενών εξ Αλβανίας

1.Ομογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς Αλβανίας αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων και συνοδεύεται από:
α) αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας,
β) ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
γ) πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.
2. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υποβάλλει ερώτημα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την ύπαρξη λόγων δημόσιας τάξης σε βάρος του ενδιαφερόμενου. Εφόσον δεν προκύπτουν λόγοι δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας προχωρά στην έκδοση της σχετικής απόφασης χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη προσέλευση του ενδιαφερόμενου ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
3. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας που εξετάζονται ήδη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων διαβιβάζονται στις Περιφέρειες και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 23:49 | Κάρμεν

  Συμφωνώ, για ΟΛΟΥΣ τους ομογενείς, και άλλων χωρών!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 22:34 | Αργυρώ

  Η Ελληνοποίηση των Ρωσσοπόντιων για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους την δεκαετία του 90 πρέπει να μας γίνει μάθημα κι εδώ.
  Καταχρήσεις υπάρχουν και στην απονομή ΕΔΤΟ.Πρέπει λοιπόν, οι γνήσιοι ομογενείς ανάμεσα στους φερόμενους ως Βορειοηπειρώτες να εντοπιστούν προσεκτικά κι εννοείται οτι εχουν όλο τό δικαίωμα να πολιτογραφηθούν ΄Ελληνες ,ειδικά άν γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

  Ομως μήν ξεχνάμε ότι κι η μητέρα του Ντενκτάς ελληνίδα ήταν!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 14:42 | ΕΝΕΒ

  Η θέση της ΕΝΕΒ για το Άρθρο 20

  Η παρούσα ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα, ως προς τη διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας στους ομογενείς Βορειοηπειρώτες, η οποία ταλαιπωρεί και προσβάλει με τη φιλοσοφία της τους ομογενείς.
  Για την απόδοση της ιθαγένειας είναι αναγκασμένος ο ενδιαφερόμενος να εμπλακεί σε μια δαιδαλώδη διαδικασία. Απευθυνόμενος στον Δήμο κατοικίας, την Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Διεύθυνση αλλοδαπών, την Περιφέρεια ξανά και την Νομαρχία, το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σε όλα αυτά βέβαια το Ελ. Υπουργείο Εξωτερικών, τις διπλωματικές αρχές στη γείτονα χώρα και πολλές άλλες υπηρεσίες και αρχές.
  Διαδικασίες εξοντωτικές που δημιουργούν συνθήκες επώασις διάφορων κυκλωμάτων «επίσπευσης» των διαδικασιών.
  Η αναγκαιότητα της απλοποίησης αυτής της διαδικασίας είναι κάτι παραπάνω από δίκαιο αίτημα της κοινότητας μας και αυτονόητο για μια πολιτεία σύγχρονη και ανθρώπινη.
  Ως εκ’ τούτου η πρόνοια του παρόντος άρθρου έναρξης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών πολιτογράφησης από την περιφέρεια και μόνο, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί ασφαλώς να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα.

  Ορισμένες επισημάνσεις ως προς το άρθρο

  1. Η φράση «…ομογενών από Αλβανία» είναι αρκετά γενική και περιλαμβάνει ομογενείς – Βορειοηπειρώτες και μη – οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα από την Αλβανία. Για να υπάρχει σύνδεση με τη περιοχή αλλά και το εθνικό – γηγενές στοιχείο, καλό θα ήταν στο τίτλο του ονόματος του άρθρου να μπει και το τοπωνύμιο «από Βόρεια Ήπειρο» οπότε ο τίτλος να αλλάξει σε «… Βορειοηπειρωτών και ομογενών από Αλβανία» ή «ομογενών από την Αλβανία και τη Βόρεια Ήπειρο». Αυτό γιατί Βόρεια Ήπειρος και Ελληνισμός είναι έννοιες πολύ στενά συνδεδεμένες και δε νοείται να διαχωρίζονται. Εξάλλου η μειονότητα της Βορείου Ηπείρου είναι αναγνωρισμένη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από την ίδια την Αλβανία, ανεξάρτητα εάν τηρούνται ή όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα της μειονότητας. Τέλος, το τοπωνύμιο αυτό υπάρχει σε κάθε νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για Βορειοηπειρώτες, οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπει και εδώ.

  2. Εκτιμούμε επίσης ως γόνιμο να οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Η ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι η έννοια του χρόνου στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνει αρκετά ελαστικές διαστάσεις με αποτέλεσμα οι Βορειοηπειρώτες να ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  3. Αν και ενδεχομένως δεν είναι του παρόντος νόμου, η σύσταση ειδικών γραφείων εξυπηρέτησης εντός των Περιφερειών για διαδικασίες πολιτογράφησης θα ενισχύσει σημαντικά την επίσπευση των διαδικασιών στην πράξη.
  4. Ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, και αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα, πολλές δυσκολίες.
  Οι Βορειοηπειρώτες και οι Έλληνες της Αλβανίας, με τη δήλωσή τους στο αλβανικό ληξιαρχείο, δηλώνουν παράλληλα και την εθνικότητά τους. Έτσι, η Αλβανική ταυτότητα ενός Βορειοηπειρώτη δηλώνει «Ελληνική Εθνικότητα» παράλληλα με την αλβανική υπηκοότητα. Η δήλωση έχει να κάνει με το τόπο καταγωγής (Αργυρόκαστρο, Αγίους Σαράντα, ευρύτερη Βόρεια Ήπειρο κτλ) και το εθνικό φρόνημα του γονέα ή του ιδίου του ατόμου, αλλά είναι και εντελώς προαιρετική.
  Με τη δήλωση αυτή, πολλοί Βορειοηπειρώτες διώχθηκαν στο παρελθόν (το καιρό του Χότζα και του Αλία), αλλά και σήμερα πολλές φορές, ως φιλέλληνες και ανθαλβανοί. Έτσι αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν συστηματικά το ρατσισμό των Αλβανών. Ποτέ όμως αυτό δε σταμάτησε έναν ενσυνείδητο Βορειοηπειρώτη να δηλώνει απροκάλυπτα την εθνική του ταυτότητα, ακόμη και αν διώκονταν, έμενε χωρίς εργασία ή αποκλείονταν από σπουδές.
  Με την τοποθέτηση Ελληνο-Αλβνανικών συνόρων, πολλές οικογένειες μοιράστηκαν στα δύο. Αργότερα, με την επανείσοδό τους στην Ελλάδα, αντιμετώπισαν και το ρατσισμό πολλών Ελλαδιτών, οι οποίοι υπό την πλήρη άγνοια τους, εξίσωσαν τους ομογενείς μας με τους Αλβανούς. Αυτό το βλέπουμε και εδώ σε μερικά από τα κάτωθι σχόλια.

  Θεωρούμε ότι η απλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης ιθαγένειας θα τονώσει σημαντικά το φρόνημα των Βορειοηπειρωτών και συμβάλλει στην εξάλειψη του ρατσισμού προς το πρόσωπό τους. Ακόμα θα βοηθήσει στη προβολή του Ελληνικού εθνικού στοιχείου της Βορείου Ηπείρου όπως και επίσης, θα συμβάλλει σημαντικά στην αναγνώριση των μειονοτικών δικαιωμάτων των βορειοηπειρωτών από την Αλβανία.
  5. Όσον αφορά μερικά από τα υφιστάμενα σχόλια, θεωρούμε ότι, μερικά εξ αυτών, είναι αρκετά ντροπιαστικά, καθώς υποδεικνύουν ότι ενσυνείδητα άτομα, τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους «πιο Έλληνες» αγνοούν εσκεμμένα – ίσως και μη – την Ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο και την Αλβανία. Αγνοούν ότι πολλοί από τους παππούδες μας πολέμησαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Τι κι αν με την τοποθέτηση των συνόρων εγκλωβίστηκαν στην Αλβανία.
  Η ΕΝΕΒ ανησυχεί, καθώς βλέπει πως αγνοείται συστηματικά η ιστορία της Βορείου Ηπείρου. Ίσως, θα έπρεπε η νεώτερη Ιστορία του Ελληνισμού (από την επανάσταση του 1821 και εδώ) να διδάσκεται πιο αναλυτικά (αλλά αυτό αφορά μια άλλη συζήτηση).
  Παρατηρούμε πολλές φορές ότι υπεισέρχεται ένας ιστορικός διαχωρισμός. Η ιστορία όμως είναι αυτή που καθορίζει την ταυτότητα ενός λαού και ενός έθνους. Έτσι δε μπορούμε να καταλάβουμε πως αυτό είναι δυνατόν, αφού η ιστορία του Ελληνισμού περνάει μέσα από τη περιοχή της Βορείου Ηπείρου και είναι στενά συνυφασμένη με αυτή, από την εποχή του Πύρρου, έως και σήμερα.
  Τμήμα της ιστορίας αυτής διδάσκεται και στο σχολείο, αλλά επίσης μπορεί και να ανακτηθεί και από το διαδίκτυο [μια αρχική παραπομπή θα μπορούσε να είναι και το el.wikipedia.org/wiki/Βόρεια_Ήπειρος]. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως η έννοια Βορειοηπειρώτης παραπέμπει περισσότερο σε Αλβανό παρά σε Έλληνα όταν στην Αλβανία η ίδια έννοια παραπέμπει περισσότερο σε Έλληνα παρά σε Αλβανό.
  6. Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να ληφθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία «ομπρέλα» για τους ομογενείς που θα αφορά όχι μόνο δικαιώματα ψήφου, πολιτογράφησης αλλά και πρόνοιες για την οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική στήριξη. Έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν σε ένα βαθμό (πχ. Πόντιοι) και θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρότυπο με τις όποιες αναγκαίες προσαρμογές στα σημερινά δεδομένα.

  Ένωση Νέων Επιστημόνων Βορειοηπειρωτών
  ΕΝΕΒ, http://www.eneb.gr

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 00:58 | Δημήτριος Κ.

  Καλό θα ήταν να επανεξετάσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρετε.

  Γνωρίζω αρκετούς πολίτες, αλλοδαπούς, από την Αλβανία που βρήκαν ομογενείς, οι οποίοι επί πληρωμής, ως και τους υιοθέτησαν για να αποκτήσουν Ελληνικό επώνυμο και πλαστογράφησαν και άλλα σχετικά έγγραφα.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:10 | Σταματία Ν.

  Νομίζω ότι και οι ομογενείς από αλβανία θα πρέπει να αποδεικνύουν την γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τα παραδείγματα όσων καλούνται για ορκωμοσία μετά από πολιτογράφηση και δεν μπορούν να άρθρωσουν ούτε τις 25 λέξεις του όρκου είναι γνωστά σε όσους ασχολούνται με την διαδικασία. Επίσης είναι λίγο ως πολύ γνωστό οτι δεν υπάρχουν σε ορισμένες, ελέχιστες θέλω να πιστέυω περιπτώσεις, διαφανείς διαδικασίες στην χορήγηση του Δελτίου Ομογενούς. Πολλοί δε μόνιμοι κάτοικοι Αλβανίας έχουν το Δελτίου Ομογενούς, δηλώνουν κατοικία στην Ελλάδα για να μπορέσουν να λάβουν σύνταξη και τα άλλα ευεργετήματα που τους παρέχει ο νόμος, όχι όμως τις υποχρεώσεις. π.χ. πόσοι από τους κατόχους ΕΔΤο υποβάλλουν φορολογική δήλωση, οι περισσότεροι δηλώνουν ως μη υπόχρεοι υποβολής. Νομίζω ότι για τους περισσότερους από εμάς, δεν θέλουμε η ελληνική ιθαγένεια να γίνει μέσο για την απόκτηση οικονομικών απολαβών αλλά να είναι πραγματικός δεσμός με τη χώρα τόσο για τα δικαιώματα όσο και κυρίως για τις υποχρεώσεις.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 21:11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ολες οι ταυτότητες ομογενών πρέπει να επανελεχθουν,διότι …

  1.Ομογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς Αλβανίας αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων και συνοδεύεται από:
  α) αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας,
  β) ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
  γ) πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.
  2. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  4. Πιστοποιητικό υγείας
  5. Φορολογική ενημερότητα
  6. Πιστοποιητικό εργασίας

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 14:32 | Δάφνη Μ

  Αναφορικά με το άρθρο 20:
  Ακόμα και με τον ισχύοντα νόμο, παρότι ο γενικός κανόνας είναι να μην περνάνε από Επιτροπή οι ομογενείς από την Αλβανία, εν τούτοις, εφόσον κριθεί απαραίτητο υπάρχει η δυνατότητα από το νόμο να εισάγονται τα θέματα στην Επιτροπή. Αυτό κατά την άποψη μου πρέπει να διατηρηθεί και με το ισχύον νομοσχέδιο.
  Επίσης ως γνωστόν οι πραγματικοί ομογενείς από την Αλβανία, υπολογιζόταν σε πολύ μικρότερο αριθμό από εκείνους που σήμερα είναι κάτοχοι του ΕΔΤΟ. Επίσης είναι αρκετά αδιαφανείς οι διαδικασίες με τις οποίες δόθηκαν τα συγκεκριμένα δελτία, που σημαίνει ότι τουλάχιστον θα απαιτείται ορισμένος χρόνος για τη διακρίβωση της γνησιότητας των δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση τους, εφόσον αυτό δεν έχει προηγηθεί, οπότε και σε καμία περίπτωση προθεσμία δεν μπορεί να είναι 12μηνη.
  Η απόνομή της Ελληνικής Ιθαγένειας είναι ζήτημα μείζονος σημασίας και για το λόγο αυτό, η τελική απόφαση θα πρέπει να εκδίδεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία αλλά και η στελέχωση στις Περιφέρειας για τέτοιου είδους αποφάσεις.
  Αναφορικά δε με τις μεταβατικές διατάξεις, θεωρώ ότι οι κατατεθειμένες σε Δήμους αιτήσεις πολιτογράφησης, ομογενών και αλλογενών θα πρέπει να διεκπεραιωθούν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 23:48 | Synodinou

  Κάποιος λίγο πιο πάνω έχει την..ψευδαίσθηση ότι οι έλληνες που έφυγαν μετανάστες πριν απο δεκαετίες ήταν Νομιμοι και με χαρτιά…μάλλον δεν είχε στην οικογένειά του κανέναν μετανάστη, τι να πω. Το 60% των ελληήνων που έφταναν στις ΗΠΑ και το 70% όσων πήγαν στη Γερμανια είτε εισήλθαν είτε παρέμειναν (μετά την λήξη της προσωρινής βίζας) παράνομα. και αυτό δεν το λέω εγώ αλλά ιστορικά δεδομένα. τέλος πάντων, το θέμα δεν βρίσκεται εκεί, και θεωρώ ανούσιο να εξηγήσεις σε κάποιον που νομίζει ότι η ανεργία είναι αποτέλεσμα των λαθρομετανατστών ότι το σημαντικότερο μερίδιο της ανεργίας στην Ελλάδα αφορά σε πτυχιούχους (οι οποίοι μάλλον άλλες δουλειές επιθυμούν να βρουν απο αυτές που δίνονται σε μετανάστες)..γιατί και αυτό αποτελεί ένα ΔΕΔΟΜΕΝΟ ..μπορεί να το αμφισβητήσει όποιος έχει πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας. Θέλω ωστόσο να πως κάτι πολύ πρακτικό. Και απευθύνομαι σε αυτούς που δεν συμμερίζονται ακραίες απόψεις τύπου «να διώξουμε όλους τους μετανάστες, νόμιμους και μη, απο την Ελλάδα». απευθύνομαι σε αυτούς που βλεπουν σε αυτό το νομοσχέδιο κάτι καθαρά ψηφοθηρικό. Πιστεύω ότι κοιτάνε το δένδρο και χάνουν το δάσος. Παράδειγμα: Υπάρχει κανένας που να μην «γκρινιάζει» για την εικόνα του κέντρου της αθήνας;, της Κυψέλης; αλλά και άλλων «έθνικ» περιοχών όπου διαμένουν όλο και περισσότεροι μετανάστες (στην κυψέλη είναι νόμιμοι στην πλειψηφία τους) Ποιος άλλος τρόπος, πέραν του δικαιώματος ψήφου σε αυτούς που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να εξασφαλίσει την άσκηση πίεσης προς την πολιτεία για την αναβάθμιση των περιοχών αυτών; Μέχρι στιγμής, ακριβώς επειδή οι συγκεκριμένες ομάδες δεν έχουν δικαιώματα, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες θεωρούν ότι δεν έχουν και υποχρεώσεις απέναντί τους και γι’αυτό έχουν παρατήσει στο έλεος όλες αυτές τις γειτονιές. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί το κύριο επιχείρημα για να προχωρήσει κανείς σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των μεταναστών…είναι απλώς ένα πρακτικό ζήτημα. Τα «φιλοσοφικά» ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα θεωρώ ότι ένας δημοκρατικός άνθρωπος, αλλά πάνω απο όλα ένας άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει με ανασφάλεια την εθνική του ταυτότητα (λες και είναι κάτι στατικό και αναλλοίωτο στο βάθος των αιώνων που μπορεί να του κλέψουν) τα έχει λύσει προ πολλού.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 22:18 | garyfallia sakarelou

  ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΗΓΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ , ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ , ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ . ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ . ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Ή ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ . ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΛΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΝΕΤΑΙ , ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ , ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ , ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ . ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΛΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ , ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ , ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ Μ’ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Μ’ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 14:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Γνωρίζουμε όλοι ότι το ανωτέρω νομοσχέδιο δεν θα τηρηθεί και θα γίνουν καταχρήσεις της δημόσιας διοίκησης, ωστέ να λάβουν δικαιώματα και όσοι πραγματικά δεν δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια. Η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει το νομοσχέδιο, καθώς δεν έχει λύσει ακόμα τα σοβαρά προβλήματα των πραγματικών ελλήνων αυτών που είναι έτοιμη να θυσιαστούν για την υπεράσπιση της πατρίδας μας και αυτών που όταν ακούν τον ελληνικό ύμνο δακρίζουν.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 19:57 | αλεξανδρα κοσμοπουλου

  Υποχρέωση προσκόμισης από τους ίδιους λευκού ποινικού μητρώου και δικαστική βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί κατηγορία σε βάρος τους.
  υποχρέωση αποποίησης άλλης ιθαγένειάς τους και σχετική απόδειξη.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 01:53 | Μίαρης Θρασύβουλος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

  Δεν ειναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ενα τοσο σοβαρό θέμα ηθικής

  τάξης με τόσο ρατσιστικά σχόλια.

  Ολοι οι ομογενείς εχουν δικαίωμα να είναι Έλληνες ,ποσο μάλλον οι

  βοριοηπειρώτες .

  Πρέπει να φτίαξουμε παιδεία και μετά να συμμετέχουμε σε Δημόσιες

  συζητήσεις.

  Πρέπει λοιπόν τους Κωνσταντινοπολίτες να τους λέμε Τούρκους όπως και

  τους Μικρασιάτες.

  Κύριοι ο πολιτισμός ξεκίνησε καπου εδώ γύρω ας μην ξεχνάμε πότε η

  Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε και πότε ενώθηκε η Κρήτη με την Ελλάδα

  Ας διαβάσουμε λίγο ιστορία

  Τέλος ας διευρήνουμε την φορολογική μας βάση γιατί η Ελλάδα πάσχει

  απο υπογενητικότητα.

  Τις ειδικές ταυτότητες γιατί τις χωρηγήσαμε

  Γρήγορα λοιπόν και χωρίς καθυστέρηση να γίνουν ολες οι διαδικασίες.

  Η Ελλάδα χρειάζεται ΝΕΟΛΑΙΑ

  Μίαρης Θρασύβουλος Φοροτεχνικός Σύμβουλος εξ Κερκύρας

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 00:02 | M.Z.

  1. Και αυτοί που έχουν πολιτογραφηθεί ως ομογενής εξ Αλβανίας περισσότεροι από τους μισούς δεν ήταν. Για τούτο φταίει το ανοργανωτό κράτος που ποτέ δεν είχε μετανασταυτική πολιτική και είχε τους πιο διεφθαρμένους υπάλληλους στα προξενεία…
  2. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα και τώρα ως δήθεν ομογενείς απολαμβάνουν συντάξεις του ΟΓΑ.
  3. Γιατί η ρύθμιση αφορά μόνο τους εξ Αλβανίας; Τόσο πολύ μας πιέζουν ή τόσο ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ;

  Δεν έχουμε ομογενείς στην Γερμανία, στο Καναδα …..

  Η όλη φιλοσοφία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι καθαρά πρόχειρη και μπακαλίστικη και χωρίς κανένα οργανωμένο σχέδιο. Το θεωρώ απλά ψηφοθηρικό…

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 20:12 | ΜΕΝΕΛΕΒ

  Να ισχύσει αυτό γα όλους τους πραγματικά ομογενείς σε όλο τον κόσμο.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπαρχουν πολλοί, που δηλώνουν ομογενείς ενώ δεν είναι.
  Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι ατράνταχτα.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 13:08 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

  ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΩ……
  ΕΧΩ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΦΥΛΑΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ.ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ,ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΔΙΕΤΑΖΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ…
  Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ.
  Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.
  Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΩΜΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ
  ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
  ΝΙΩΘΩ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ….

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 11:44 | Jani Papa

  Ime enas metanastis apo tin Albania irtha stin thesaloniki to 1992 eho 18 hronia stin ellada edho gjenithikan ta pedhia mu i kori mu ine sto gjimnasio o jos mu sto dhimotiko, megallonun edho simfona me to elleniko politismo mathenun tin elleniki glosa tin historia tis, ehun edho filus ehun diaforetiki nootropia simberifora apo emas tus gonis. Ego thello na rotiso aftus pu ine kata tu nomosxediu an esis tha milisete me ta pedhia mu se oti thelete esis tha katallavete oti ine xeni, sas leo ego oti dhen tha katallavete tipota , qe o logos ine oti dhen boris ston ellina na pis oti dhen ise ellinas.O anthropos ine apo ki pu gjeniete pos na pune ta pedhia mu oti imaste apo tin alvania otan ola ta kartia tus grafun topos gjenisis ine thesalloniki, pios tha tus pistepsi. I gnomi mu ine oti meriki viazunde , as skeftune ligo pio psikrema na thimithun tus ellines pu ine se olo ton kosmo as sevastune ligo aftus pu ine makria apo tin ellada ke as parun tin gnomi tus.Ego ime siguros oti oli afti i fasaria dhen gjinete ja tus albanus metanastes ke tha sas po jati. I Alvania ine mia gjitoniki hora prepi na pernas kalla me ton gjitona aftes i dio heres dhen polemisan pote metaksi tus, to deftero ine oti i Alvania ine mia evropaiki hora ine mesa stin evropi dhen ine stin Asia i stin Afriki ja afto na skefteste oti kapia stigmi tha ine melos tis E.E ke i polites tis dhen tha kriastune kan vizes na kifoklorisun stin evropi ke stin elladha ops sinevi me tin Bullaria.Ego pistevo oti prepi i eleniki kinonia na anagnorizi ta pedhia pu gjenithikan edho pistevo oti ligi ine afti pu tha stiriksun ton kirio Karaxaferi qe tus allus racistes jati ellinas ine afti pu dhulevun ja na megallosi i elladha mas , dhen ine ellines afti pu ehun rimaksi ton topo pu dhen bori na sikosi kefali .Ja mena HORIS TON ELLENIKO POLITISMO I EVROPI THA ITAN STO SKOTADHI ,ja afto eho ebistosini oti tha kratisi i logjiki ke tha dhothi i kaliteri lisi.(me sihorite ja ta lathi stin gramatiki) Efharistume.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 09:26 | Georgiou Panagiotis

  Η Ασία έχει 4,5 δισεκατμμύρια πεινασμένους, αναξιοπαθούντες, σε τρισάθλια κατάσταση ανθρώπους.
  Ερώτηση προς όλους τους συμπολίτες «Έλληνες», Υπουργούς και τον κύριο Πρωθυπουργό.
  Μπορεί η Ελλαδίτσα μας να τους σώσει; Επαναλάμβάνουμε 4,5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ψυχές. Μήπως αυτό που μας επιβάλλουν;;; είναι η διάλυση αυτής της χώρας;
  Σε παλιότερες εποχές αυτές οι εισβολές αντιμετωπίζοντα διαφορετικά! Σήμερα ας τους επανοπροωθήσουμε! Και όσοι εξ αυτών ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τη χώρα μας «να υποβάλουν αίτηση ώστε να επανέλθουν νόμιμα στη χώρα μας!» Τότε μπορούμε να συζητούμε για Ελληνική Υπηκοότητα και πάλι με με αυστηρά κριτήρια.
  Είμαστε μια χώρα με πολλά προβλήματα. Ας μη δημιουργούμε κι άλλα.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 06:31 | ενας ελληνας

  ο τοπος γεννησης ειναι σημαντικο στοιχειο της ζωης ενος ανθρωπου, και αποτελει τεκμηριο για το στοιχειωδες δικαιωμα του για κτηση της ιθαγενειας του τοπου οπου γεννηθηκε εφ οσον το επιθυμει.

  η αναγνωριση του δικαιωματος αυτου ειναι δειγμα πολιτισμου ,παιδειας ,ανθρωπισμου, δημοκρατιας, σεβασμου των μειονοτητων κλπ

  το αντιθετο θα πυροδοτησει σιγουρα κοινωνικες αναταραχες.

  αν η Ελλαδα επελεξε το δρομο της υπογεννητικοτητας για την ανοδο του κατα κεφαλην εισοδηματος, πρεπει παραλληλα να μαθει(οδυνηρα) οτι τα συνορα δε φυλασσονται με απαγορευτικες πινακιδες, ουτε με πρωινους καφεδες στα πρωιναδικα.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 00:58 | stayrula

  Αυτή την στιγμή όλοι οι μετανάστες απλώς ζουν από επιδόματα ανεργίας και είναι οι κύρια αιτία ανασφάλιστης εργασίας. Όλοι ζουν με το επίδομα ενοικίου, το οικογενειακό κλπ.
  Άραγε υπάρχουν δείκτες στις υπηρεσίες σας πόσα από τα χρήματα που δίνονται για τέτοια επιδόματα πηγαίνουν σε Έλληνες και πόσα σε αλλοδαπούς;
  Κοιτάξτε να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα των ελληνικών μειονοτήτων στην Αλβανία κ.λ.π. για να μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μη φοβούνται πια.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 23:50 | stayrula

  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ομογενεις απο την αλβανια να ζησουν εκει και να εργαζονται οπως οι ομογενεις της γερμανιας,αυστραλιας και να βοηθουν την ελλαδα και να μη την επιβαρυνουν..ασφαλιστικα, νοσοκομειακα,λαμβανοντας ατοκα δανεια, καταλαμβανοντας θεσεις στο δημοσιο ,δηλωνοντας μηδαμινο εισοδημα…,δηλωνοντας τριτεκνοι..

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 20:00 | demi

  Αναμφιβήτητα το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί καινοτομία για τα σημερινά δεδομένα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεσο. Είναι επιεικώς απαράδεκτο όχι μόνο να στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά την αξίζουν, αλλά και να κωλυσιεργεί η διαδικασία χορήγησης αυτής. Αφού υπάρχει η δυνατότητα, γιατί να μην επισπευθούν οι διαδικασίες και να πάψει να ταλαιπωρείται ο κόσμος?

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 18:40 | valentina

  Συμφωνώ απόλυτα με την εξέλιξη των πραγμάτων όσων αφορά τους μετανάστες και ιδιαίτερα για τους νέους που θέλουν να αισθάνονται ισότιμοι ασχέτου του τύπου των γονιδίων τους και της καταγωγής τους. Χαίρομαι που ο κ Παπανδρέου τηρεί τις υποσχέσεις του ανεξάρτητα του πολιτικού κόστους.
  Επιτέλους τα πολιτικά δικαιώματα πρέπει να θεωρούνται το ίδιο σημαντικά, οι αντιδράσεις είναι μειοψηφία ,θέλω να πιστεύω οτι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μυαλά σ αυτή τη χώρα.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 18:23 | apelpeace

  Συμφωνώ απόλυτα με το νομοσχέδιο. Και για όσους διαφωνούν, απλά να σκεφτούν τι αντιμετώπιση θα ήθελαν να έχουν ως ‘Ελληνες στο εξωτερικό αν βρίσκονταν σε αντίστοιχη θέση. Πόσο μάλλον αν επρόκειτο να αντιμετωπίζουν τα παιδιά των Ελλήνων στο εξωτερικό τέτοιο ρατσισμό.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 17:49 | Κώστας

  Αγαπητοί κύριοι
  Συμφωνώ πλήρως για τους Ομογενείς της Βορείας Ηπείρου με μία παρατήρηση.
  Εχω την εντύπωση ότι όλοι οι υπήκοοι της γείτονος έχου αναγνωρισθεί σαν Βορειοηπειρώτες και όχι μόνο απολαμβάνουν συντάξεις ΟΓΑ αλλά επιπλέον επιβαρύνουν με τεράστιες δαπάνες το σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών μας , άρα απαιτείται εις βάθος έρευνα από μηδενική βάση και παραδειγματική τιμωρία σε βαθμό κακουργήματος όλων των τυχόν υπευθύνων.
  Άλλωστε οι στατιστικές, εγκληματικότητας και ιδίως ευκόλου κέρδους, των ανθρώπων που δεν γίνονται ποτέ φίλοι, είναι γνωστες, όπως είναι γνωστές οι θεωρίες των τσάμηδων και της τσαμουριάς, δηλ. κάτι ανάλογα σκηνικά με το κοσυφοπέδιο και τα σκόπια.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 17:38 | basilis

  να επεκταθεί η ρύθμιση για όλους τους ομογένεις

 • Σωστό το άρθρο, σωστή η ειδική μεταχείριση των ομογενών.

  Λίγο αόριστη είναι η γενική αναφορά σε δημόσια τάξη. Θα έπρεπε να συγκεκριμενοποιηθή σε κάποια κακουργήματα, π.χ. ναρκωτικά, και πάντως να μην δίνη την εντύπωση ότι δυνάμει είναι ευρύτερη από την αντίστοιχη αναφορά στους αλλογενείς αλλοδαπούς στο άρ. 2 του νόμου. Ειδικά εγκλήματα εξ αμελείας δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο δημόσιας τάξης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 13:55 | xrhstos

  ΓΙΑ ΤΟΝ mykonoss

  ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΜΑΘΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ <>
  ΠΑΝΤΩΣ <> το λη γραφεται με υψιλον
  και <> το στι γραφεται με ητα
  Μάλλον αγαπητέ μου χρειάζεσαι μάθημα από τα παιδιά των μεταναστών που αγαπούν αυτήν την χώρα.
  Αλήθεια γιατί ο πρόεδρος της ΑΜΕΡΙΚΗΣ να είναι μαύρος?
  ΕΥΤΥΧΩΣ αυτές οι κραυγές που ακούγονται από κάθε Χρυσαυγίτη είναι λίγες Ακόμη και οι άνθρωποι που εκφράζουν κάποια διαφορετική άποψη άν βγεί ο υπουργός και τους εξηγήσει θα είναι διαφορετικά.
  Η ΕΛΛΑΔΑ μεγάλωσε από τους μετανάστες (τους ΕΛΛΗΝΕΣ που έφυγαν έξω και αυτούς που ήρθαν εδώ και μας ξεβρώμεψαν)
  Σ΄αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης θα είμαστε δίπλα της.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 21:16 | ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Ζ.

  ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ?
  ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΖΩ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ. ΔΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 20:05 | ΣΤΑΥΡΟς ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  για τους ομογενεις ναι γιτι ειναι ελληνες που ζουσαν αλβανια και ηρθαν ελλαδα οπως και το 1922 οι μικρασιατες αλλα για τους αλβανους μονο αν καποιος εχει πολλα χρονια και ειναι καθαρος σαν πολιτης και ορθοδοξος και οντως δειτε λιγο και τι γινετε στην αλβανια βοηθηστε τους ελληνες βορειοηπειρωτες που ζουν εκει.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 16:05 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

  ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΗΝ ΝΡΕΠΕΣΘΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΤΕ .
  Ο ΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ ΔΕΝ ΝΤΡΠΟΤΑΝ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ . ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΝΑΦΩΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ . ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΞΑΝΑΜΙΛΑΜΕ .
  ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΗΤΑΝ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΙ .-
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ;
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ;
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ .
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ , ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ . ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΗΛΙΘΙΟΙ .
  ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ .
  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΛΑΘΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ , ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΙΔΙΑ , ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ; ΕΛΕΟΣ .
  ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ; ) ΛΑΟΥ .

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ .-

  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .
  ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ . ΑΥΤΟ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ ΟΨΙΝ .

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 13:11 | mykonoss

  Είναι λάθος. ΌΛη η λογική είναι λάθος. Δεν είναι κακό να υποστηρίζει κανείς τους μετανάστες, αλλά όμως αυτό γίνετια αφού έχουμε πρώτα φιάξει το κράτος για τους Έλληνες.
  ΑΥτή την στιγμή όλοι οι μετανάστες απλώς ζούν απο επιδόματα ανεργίας και είναι οι κύρια αιτία ανασφάλιστης εργασίας. Όλοι ζούν με το επίδομα ενοικίου, το οικογενειακό κλπ.
  Άραγε υπάρχουν δείκτες στις υπηρεσίες σας πόσα απ οτα χρήματα που δίνονται για τέτοια επιδόματα πηγαίνουν σε Έλληνες και πόσα σε αλλοδαπούς;
  Επίσης, αφού αυτοί ξεκινούν να ζητούν ευκαιρίες, είναι πιο γρήγοροι απο τους Έλληνες που απλώς περιμένουν για το Δημόσιο. Πού πήγαν οι ΈΛληνες εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία; Χάθηκαν γιατί απλώς είναι πιο αργοί.
  Η απλή μου πρόταση είναι να τους αφήσουμε να φύγουν, να φιάξουμε το κράτος αν αυτό μπορεί να γίνει και μετά να έρχονται πάλι μετρημένοι, χωρίς να διαλύουν τα πάντα. Κοινωνική πολιτική, παιδεία, υγεία, οδική ασφάλεια, εμπόριο και τόσα άλλα.
  Εγώ για να είμαι ΈΛληνας και να μπορώ να εκλέγω κα ινα εκλέγομαι, πληρώνω φόρους απο τότε που γεννήθηκα, όσες φορές χρειάστηκα βοήθεια απο το κράτος αυτό έλειπε, αναγκάστικα να πληρώσω ιδιαίτερα μαθήματα για τα παιδιά μου μιας και οι αλλοδαποί στην τάξη είναι περισσότεροι απο τους Έλληνες και υπάρχουν παιδιά στην 3η γυμανσίου που δεν ξέρουν πώς γράφεται το ΕΙΜΑΙ, δεν έχω στείλει ποτέ χρήματα εκτός Ελλάδας, πήγα σαν ηλίθιοις 25 μήνες στο ναυτικό, έφαγα ξύλο, έκανα επαναστάσεις και θα ξαναυπερασπιστώ αν χρειαστεί αυτά που έχω κατακτήσει. Οι αλλοδαποί τί έκαναν απο αυτά;
  Αφήστε τους να πάνε πάλι πίσω, έτσι και αλλιώς φεύγουν μόνοι τους τώρα που διαλήθηκε η χώρα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 11:36 | hara

  Επίσπευση; και μόνο αυτό τα λέει όλα.
  Κοιτάξτε εκεί να κατωχηρώσετε τα δικαιώματα των ελληνικών μειονοτήτων στην Αλβανία κλπ για να μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μη φοβούνται και αφήστε τις μαλακίες σας πια.Σας έφαγε ο καημός για την ιθαγένεια και την υπηκοότητα.
  Φ Τ Α Ν Ε Ι.
  Όλα έχουν τα όριά τους και εσείς τα ξεπεράσατε.Κοράκια έχετε καταντήσει, ότι προλάβετε να αρπάξετε.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 05:43 | Αποσπερίτης

  Ντροπή σας προδότες,ενώ τα αδέρφια μας οι της ομογένειας δεν ψηφίζουν θέλετε και επίσπευση στον να ψηφίζουν οι Αλβανοί.
  Θα μας βρείτε μπροστά σας προδότες

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:05 | Κ Α Π Ε Τ Α Ν Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

  Υπάρχει και αστείο σε αυτή την υπόθεση που με κάνει και γελάω (ίσως πικραμένα λίγο) και ίσως γελάσετε και εσείς (ίσως όμως και να πικραθείτε).
  Η ιθαγένεια εκτός των άλλων δείχνει και την καταγωγή κάποιου ατόμου.
  Δίνοντας λοιπών την δυνατότητα στους μετανάστες να δεχτούν την Ελληνική ιθαγένεια σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθούν την δική τους. Να απαρνηθούν την καταγωγή τους την εθνικότητά τους κτλ.
  Ξέρεται, όλοι οι λαοί της γης έχουν δικαίωμα να αισθάνονται την περηφάνια της καταγωγής τους. Κάθε φυλή έχει τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της και συνήθως τα προτερήματα είναι αυτά που κάνουν κάποιον να αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του.
  Σκεφτείτε τώρα έναν ιμιτασιόν Έλληνα, χωρίς καταγωγή. Χωρίς καμία περηφάνια και αξιοπρέπεια, διότι και η καταγωγή δίνει αξιοπρέπεια.
  Οι κύριοι αυτοί της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ρατσισμού και φασισμού.
  Είναι φασιστικό να θέλεις να κάνεις κάποιον να απαρνηθεί την καταγωγή του και την εθνικότητά του. Προσπαθούν να κάνουν το ίδιο που έκαναν οι Τούρκοι στους προγόνους μας με τον εξισλαμισμό.
  Γίνονται σε απίστευτο βαθμό φασίστες προσπαθώντας να δείξουν το αντίθετο.
  Και είναι και ρατσιστές διότι προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους αυτούς να απαρνηθούν την φυλή τους και να ενταχθούν στην φυλή των Ελλήνων.
  Ίσως πιστεύουν ότι οι άλλες φυλές είναι κατώτερες και δεν πρέπει να υπάρχουν. Αλλά επειδή δεν μπορούν να αφανίσουν αυτές τις φυλές με άλλο τρόπο προσπαθούν να τις μπασταρδέψουν με το Ελληνικό αίμα μήπως και γίνουν καλύτερες!
  Δεν έχει πλάκα;
  Γίνονται καραγκιόζηδες της ιστορίας.

  Αν ήθελαν πράγματι να κάνουν κάτι καλό για αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσαν τουλάχιστον να δώσουν την Ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά τους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Οι γονείς δεν την δικαιούνται διότι ήρθαν παράνομα όμως τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα.
  Υπηκοότητα δίνουν όλα τα σοβαρά κράτη ώστε ο πολίτης που την κατέχει να έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  Ιθαγένεια όμως δεν ξέρω κάποιο σοβαρό κράτος που να την δίνει έτσι απλόχερα σε οποιονδήποτε.
  Εσείς ξέρετε;

  Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:02 | Neraida

  Ειδικά αυτοί να κάτσουν στην «Αλβανία». Αν είναι ομογενείς είναι βορειοηπειρώτες. Αρα να κάτσουν να φυλάνε την Βόρειο Ήπειρο κι όχι να τους αδειάσουμε τη γωνιά των Αλβανών. Ε; Τι λέτε;
  Να κάνουμε και λίγο εθνική πολιτική αντί μόνο για μεταναστευτική.