Άρθρο 15 Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

1. Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 2 του παρόντος, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι.
2. Οι περιορισμοί κατοχής αξιωμάτων της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του π.δ/τος 133/1997 (Φ.Ε.Κ. Α, 121) όπως ισχύει, καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.
3. Ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι από το αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον κατέχουν έγκυρο τίτλο διαμονής και διαβατήριο, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 2 του παρόντος.
5. Με την κατάθεση δήλωσης υποψηφιότητας κάθε υποψήφιος οφείλει να συνυποβάλλει, επιπλέον των όσων ορίζονται γενικώς από την κείμενη νομοθεσία, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η Ιθαγένεια και η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια, ότι δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων καθώς και ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο Δήμο, ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου Δήμου. β. βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου όπου είναι υποψήφιος.
γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφισταμένου τίτλου διαμονής εν ισχύ. Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ως έγκυρος τίτλος διαμονής λογίζεται και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση άδειας η ισχύς της οποίας έχει λήξει.
δ. επικυρωμένο αντίγραφο των διαβατηρίου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 2 του παρόντος.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 23:18 | Τριανταφύλλου Μάνος, Οικονομολόγος

  Όπως ανέφερα και στις παρατηρήσεις μου στο άρθρα 1 και ιδιαίτερα στο άρθρο 2 θεωρώ τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος σχεδίου νόμου πάρα πολύ λίγες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα των πέντε ετών αντί 10 που προτείνω, αλλά και τις προϋποθέσεις σε σχέση με δέκα χρόνια νόμιμης παραμονής, εργασίας και ασφάλισης που δεν προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόμου ούτε για τα πέντε χρόνια.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:56 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

  Όσον αφορά το ότι θα μπορούν να εκλέγονται μόνο ως Δημοτικοί Σύμβουλοι ή και Αντιδήμαρχοι και όχι ως Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου ή Δήμαρχοι, νομίζω ότι πρέπει να αρθεί αυτός ο περιορισμός γιατί οδηγεί σε διάκριση και αντίκειται στην ίση μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών. Αν αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα, είναι δίκαιο να απολαμβάνουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ίδιους όρους με όλους όσοι ψηφίζουν.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 18:09 | ΙΧ

  Αγαπητέ Υπουργέ μου,

  Όσο καλόπιστα και να επιχειρήσει ο οποισδήποτε αναγνώστης του συγκεκριμένου νομοθετήματος να διακρίνει καλές προθέσεις στους συντάκτες του νομοσχεδίου είναι αδύνατο να παραβλεφθούν οι εν γέννει ατέλειες και αντιφατικότητές του.
  Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.Όλη η διαδικασία για την αλλαγή του Κώδικα Ελληνικού Ιθαγενείας ξεκινά από την εμμονή μιας συγκεκριμένης ΜΚΟ με υψηλές προσβάσεις στα κέντρα αποφάσεων (η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) να αντιγράψει και να υπερκεράσει αντίστοιχες προωθημένες νομοθεσίες άλλων κρατών.Αυτή η ομάδα ατόμων ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι το όλο το ζήτημα, και το γεγονός ότι τα συμφέροντα αυτής της επιδίωξης ταυτίζονται με τα πρόσκαιρα μικροπολιτικά συμφέροντα του ΠΑΣΟΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή (ως αντιστάθμισμα στη σαφή υπεροχή της ΝΔ στον χώρο των ομογενών στην Αμερική και την Αυστραλία), σας οδηγεί στο παρόν νομοθετικό πόνημα.
  Διερωτώμαι για ποιό λόγο σε ένα τόσο «φιλελεύθερο» κείμενο, παραμένουν φραγμοί ως προς την ανάδειξη αλλογενών Δημάρχων ? Δηλαδή επιχειρείται να ελληνοποιήσετε (από το παράθυρο κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη) αλλοδαπούς και να τους καταστήσετε ημεδαπούς με μειωμένα δικαιώματα ? Τι σας φοβίζει ? Μήπως η εμπειρία του σύγχρονου Ισραήλ όπου ομάδες Εβραίων από την Ρωσσία έχουν συστήσει δικούς τους πολιτικούς-κομματικούς μηχανισμούς και επιτελούν ωμούς εκλογικούς εκβιασμούς με την ισχύ των ψήφων που ελέγχουν ? Πως θα σας φαινότανε η δημιουργία ενός πολιτικού χώρου αποκλειστικά αποτελούμενου από μέλη συγκεκριμένης εθνικής προέλευσης που θα ήταν σε θέση να εκβιάζει το Ελληνικό Κράτος.Ας ανατρέξουμε στην πρόσφατη ιστορία της γείτονος Βουλγαρίας και ας δούμε τον ρόλο της εκεί τουρκικής μειονότητας και του πολιτικού βραχίονά της.Μήπως υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το πλειοψηφικό σώμα των αλλοδαπών που ελληνοποιηθούν (οι Αλβανοί) δεν θα πράξουν αργά ή γρήγορα το ίδιο ? Ή μήπως είναι δύσκολο να θέσουν μια ημεδαπή μαριονέτα ως υποψήφιο δήμαρχο?
  Πιθανόν όλα όσα αναφέρω να φαντάζουν μακρινά σε κάποιους αλλά δυστυχώς η περιοχή μας δεν απεκλήθη τυχαίως ως η «πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης».
  Ή λοιπόν τους δίνετε πλήρη εκλογικά δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι (με ότι αυτονοήτως συνεπάγεται αυτό) ή εγκαταλείπετε το εγχείρημα για μελλοντικό χρόνο και αφού πρώτα ελεγχθεί και αναλυθεί και επαρκώς η μεταναστευτική ροή.
  Θεωρώ εντελώς άκαιρη και άσκοπη την παρούσα νομοθετική παρέμβαση τι στιγμή που δεν έχουμε κατορθώσει να συνυπολογίζουμε όλες τις πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος.
  Δεν είναι ακροδεξιά ρητορεία και επίδειξη ξενοφοβίας να το επιζητώ μια ελληνική κοινωνία για τα παιδιά μου.Σαφώς είναι καλοδεχούμενοι όλοι οι αλλοδαποί αλλά μόνο στο μέτρο που σέβονται τη νομιμότητα όπως και οι ημεδαποί κάτοικοι.
  Δεν μπορεί να μετατραπεί η Ελλάδα σε παλαινιστινιάζουσα Ιορδανία για να ικανοποιηθούν τα αποτυχημένα θεωρητικά πονήματα του κάθε περιθωριακού στοχαστή.
  Κι ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις….Μην ανοίγετε με τέτοια σπουδή και προχειρότητα το κουτί της Πανδώρας.

  Ελπίζω να δημοσιευθεί η άποψή μου, διότι πληροφορούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο (αν και θα έπρεπε) με όλα τα σχόλια.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 12:02 | Θανάσης Π

  Δεν συμφωνώ με το δικαώμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από αλλοδαπούς που έχουν έρθει νόμιμα ή παράνομα (που το μεγαλύτερο ποσοστό είναι παράνομοι) και διαμένουν στην Ελλάδα από αυτούς και τα παιδιά τους.
  Σε λίγα χρόνια θα καταντίσουμε να διοικούμαστε και να εκλέγουν τους ομοεθνείς τους οι αλλοδαποί, και να επιβάλλουν αυτά που θα θέλουν.
  Παρακαλώ πολύ θα πρέπει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να το λάβουν σοβαρά υπόψη.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 22:06 | Ρενα Βασιλειου

  Το νομοσχεδιο καταπατα το Ελληνικο συνταγμα. Οποιος προσπαθει να αλοιωσει το συνταγμα ειναι εχθρος του κρατους.ΘΑ αντιμετωπιστει ως τετοιος.
  «Je vais cracher sur vos tombes», Boris Vian,
  ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 17:31 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η ΕΛΛΑΔΑ ανοίκει στους Έλληνες.Έχουμε το πιό καθαρό και αμιγές ΕΘΝΟΣ ας μην το χαλάσουμε αυτό.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 15:44 | Μιχάλης Τ.

  Το σκεπτικό κατά βάση είναι σωστό αν δεν περιτριγυριζόμασταν από εχθρούς.
  Ας διαχωρίσουμε το εκλέγειν από το εκλέγεσθαι.
  Ας μην βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας.
  Έτσι τους προσφέρουμε κύρος που κάποια στιγμή θα στραφεί εναντίον μας.
  Το μόνο σίγουρο είναι ότι προετοιμάζουμε το έδαφος για μελλοντικά προβλήματα.

  Ας μην ξεχνάμε ότι γύρω μας έχουμε γείτονες (Τούρκους, Σκοπιανούς, Βούλγαρους και Αλβανούς) που με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν το μάτι. Ελπίζω να μη ζήσω για να δω τα παιδιά μου στη Πίνδο και στη Μακεδονία μας να πολεμούν κατά των …φίλων… Αλβανών του UCK, Τούρκων και Σκοπιανών.
  Τα σχέδια των μεγάλων είναι σαφώς εναντίον της μικρής Ελλάδας.
  Ας μην τους δώσουμε στήριγμα να πετύχουν τους στόχους τους πιό γρήγορα.

  Δεν είμαι καθόλου εθνικιστής, αλλά απλά φοβάμαι με όσα έχω δει και ακούσει ότι τελικά θα βγούμε μόνο εμείς χαμένοι.

  Ας σκεφτούμε με σύνεση και λογική πριν διαπράξουμε και άλλα λάθη που δεν θα διορθώνονται.

  Με εκτίμηση
  ΜΤ

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 12:32 | Θανάσης Λαζαρίδης

  Συμφωνώ αμέριστα με το να δωθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στους νόμιμους μετανάστες. Ωστόσο, νομίζω ότι κάποια σχόλια που διάβασα εδώ για τη δυνατότητα αλλοίωσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων από συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες είναι βάσιμα. Γι αυτό μήπως θα πρέπει να μπουν και κάποιοι περιορισμοί (αριθμητικοί ή/και γεωγραφικοί) ως προς τον αριθμό των μεταναστών που μπορούν να εκλεγούν;

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 00:46 | Δημήτρης

  Έτσι πρέπει να γίνει, συμφωνώ

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 19:57 | αλεξανδρα κοσμοπουλου

  το εκλέγεσθαι διαφέρει αισθητά από το εκλέγειν.
  Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει «χρονοκαθυστέρηση» τπυλάχιστον 10 ετών.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 15:30 | Φίλιππος Ι. Κονδύλης

  Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του νομοθέτη και για μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι κατεβαίνουν για δημοτικοί άρχοντες, σύμβουλοι κλπ., όπως ιατροί του ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, πολιτικοί μηχανικοί που εργάζονται στις πολεοδομίες των δήμων και άλλοι. Από ίδια πείρα και συγκεκριμένα για τους γιατρούς μπορώ να πω ότι αντλούν την όποια δημότικότητά τους από την δύναμη της συνταγογράφησής τους και τη θέληση ικανοποίησης απίστευτων μικρο-ρουσφετιών των ασθενών των συγκεκριμένων ταμείων και βέβαια με το κόστος των πράξεών τους να επιβαρύνει εν κατακλείδι τον προϋπολογισμό. Και μετά ο πρωθυπουργός προεκλογικά διερωτάτο που πάνε τα λεφτά. Τα κόμματα ειδικά πολλές φορές εκλιπαρούν τέτοιους γιατρούς για να στελεχώσουν τους συνδυασμούς τους ξέροντας ότι προσπορίζονται εύκολη και ανέξοδη πηγή ψήφων. Να μια αιτία φαυλότητας της δημόσιας διοίκησης η οποία μπορεί άμεσα να εξαλειφθεί αποκλείοντας αυτούς τους πολίτες από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο δήμο στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική τους έδρα.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 15:01 | Φίλιππος Ι. Κονδύλης

  Σωστό μέτρο αν και επειδή ζούμε στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι κάποιος πιο προσεκτικός με τις μύχιες επιδιώξεις αυτής της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά εκτίμησαν το έργο και την παρουσία των σκληρά εργαζόμενων μεταναστών. Τα πράγματα πιστεύω είναι απλά. Οι νόμιμοι μετανάστες πού θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι αλλά και όλοι οι συγγενείς τους προφανώς στις δύο επόμενες εκλογές (δημοτικές και βουλευτικές) θα διάκεινται πιο φιλικά προς τη νυν κυβέρνηση αφού αυτή θα τους έχει δώσει το δικαίωμα ύπαρξής τους. Η ΝΔ ας πρόσεχε και ας το είχε κάνει πρώτη, αλλά όταν τρέχει πίσω από τον Καρατζαφέρη αυτά παθαίνει. Η κυβέρνηση δε λέει όμως και την αλήθεια για ένα ακόμα γεγονός, ότι αρνείτο μέχρι και τις τελευταίες εκλογές να συναινέσει να δοθεί δικαίωμα ψήφου στους απανταχού ομογενείς Ελληνες, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ομογενών και ειδικά αυτών της Αμερικής ψηφίζουν δαγκωτό στη συντριπτική τους πλειοψηφία ΝΔ και δεξιότερα. Άρα, τους κυβερνώντες δεν τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος να γίνουν τόσο γαλαντόμοι με την ιθαγένεια, απλά θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα καπαρώσουν την εξουσία ακόμα κι αν τα ελληνικά κουκιά δεν τους βγαίνουν.
  Σε κάθε περίπτωση πάντως εάν εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους στην κοινωνία μας όσο πιο αποτελεσματικά και συνεκτικά μπορούμε τόσο περισσότερα κέρδη θα έχουμε όλοι μας.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 00:10 | M.Z.

  Οι ιδιαιτερότητες των βαλκανίων πρέπει να μας προβληματίζουν σε τέτοιες ρυθμίσεις. Ένα τούρκος δήμαρχος σε προάστειο της Σουηδίας δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ένας τούρκος δημοτικός άρχοντας στην ελληνική Θράκη μπορεί…
  Αντιλαμβάνεσται το πρόβλημα πολύ μονοδιάστατα. Φανταστείτε να έχουμε τρεισ συνδιασμούς για έναν δυο στη Ροδόπη που έχουν υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους ελληνοποιημένους τούρκους. Δεν εγείρει ερωτηματικά και δημιουργεί προβλήματα;

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 23:45 | Γιαννης Σ.

  Αξιοτιμοι Κυριοι

  Προκειται για ενα θεμα που επιχειρειται να περασει τωρα που ειναι αρχη στην διακυβερνηση αυτης της κυβερνησης, και εν ολιγοις να περασει ετσι με μια ματια, την ωρα που ολοι μας εχουμε τα οικονομικα μας χαλια και σιγα μη μας μεινει χρονος να διαμαρτυρηθουμε η να σκεφτουμε τις πιθανες συνεπειες η τα προβληματα που πιθανον να δημιουργηθουν απο μια τετοια μαζικη ελληνοποιηση με απλα πολυ απλα κριτηρια και προυποθεσεις.
  Σωστα κατα την γνωμη μου, τωρα ειναι η καταληλη στιγμη, καποιες οπιστοδρομικες φωνες να μην ακουστουν καν.
  Οταν ομως ερθει ο λογαριασμος στο σπιτι του καθενος μας(βλεπε τελη κυκλοφοριας) τοτε τα πραγματα θα ειναι δυσκολα για αυτους που θα εχουν βαλει τα στηθη τους μπροστα για να περασει αυτο το νομοσχεδιο.
  Και εξηγουμαι:Ασφαλως και συμφωνω με το πνευμα του νομου, η ενσταση μου ειναι στο αμεσο του εκλεγειν και εκλεγεσθαι.
  Μεσομακροπροθεσμα (5-10χρονια)δεν προκειται να υπαρξει καποιο προβλημα αφου αυτοι οι ανθρωποι ειτε νιωθουν ειτε δεν νιωθουν Ελληνες θα αφομοιωθουν πληρως, αντι τωρα που ειναι σε μια διαχωριστικη γραμμη απο εμας τους υπολοιπους.
  Στους αμεσως επομενους μηνες ομως θα εχουμε τραγελαφικες καταστασεις σε καποιες περιοχες οπου οι μεταναστες ειναι ισως το 20 με 30% του πλυθυσμου.
  Ειδικα στις δημοτικες εκλογες του 2010 η αναστατωση με την προσθηκη τοσο μεγαλου αριθμου εκλογεων θα ειναι τοσο μεγαλη που προσωπικα πιστευω οτι θα απειληθει ακομα και η κοινωνικη ειρηνη κατα περιοχες(δεν ειναι λιγες)
  Στις εθνικες εκλογες παλι δεν νομιζω οτι θα υπαρξει προβλημα αξιο λογου ουτε καμια αλοιωση αποτελεσματος και αλλα τετοια……
  Οποτε η προταση μου ειναι ΝΑΙ αρκει το δικαιωμα του εκλεγειν καιτου εκλεγεσθαι να παει στις επομενες εθνικες και μετεπειτα.
  Το γηπεδο δημοτικες 2010 ειναι εκτος εδρας για αυτο το νομοσχεδιο,οσο και αν ο προπονητης(Αξιοτιμος Κος Υπουργος) αισθανεται (και ειναι πραγματι)Μουρινιο.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 19:37 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Μόνο όσοι γεννιθήκανε στην ελλάδα,έχουν τελιώσει την υποχρεωτική σχολική εκπέδευση και εχουν αποκυρήξη την προηγούμενη Υπηκοότητα τους,τα αγόρια να κάνουν και στρατιωτική θητεία.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 11:43 | katratsos

  ΟΧΙ δημαρχοι-νομαρχες κ.λ.π.. ΑΠΛΑ μονο δημοτικοι συμβουλοι. Η ΕΛΛΑΔΑ δεν ειναιΣΟΥΗΔΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ κ.λ.π..ΕΔΩ ειναι ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ναμαστε προσεχτικοι. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ενταξη γιατι αν κάνουμε λαθος δεν υπαρχει επιστροφη. Ο ΛΑΟΣ λει ΦΥΛΑΓΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΟΥ. ΑΝ φυσικα πιστευουμε ακομη στο λαο μας και στις παραδοσεις του. ΟΙ υπερδημοκρατες ας ειναι λιγο πιο συγκρατημενοι.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 14:07 | Νίκος Χ.Ν.

  το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη περιοχή των Βαλκανίων είναι ένα ζήτημα που δεν είναι εφικτό να λυθεί μέσα από ένα νομοσχέδιο πρόχειρο. Και το οποίο καταθέτει η παρούσα κυβέρνηση και στηρίζει μέρος της αντιπολίτευσης και που μοναδικό σκοπό έχει να παραδώσει την στήριξη των αλλοδαπών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση στην κυβερνηση αυτή.

  πως λοιπόν θα εγγυηθεί η παρούσα κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης ότι αλλοδαποί από την Αλβανία, τα Σκόπια, την Βουλγαρία και την Τουρκία δε θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα τις βάσεις για δημιουργία μειονοτήτων και δε θα εκβιάσουν καταστάσεις.

  δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις των παραπάνω χωρών διαχρονικά θεωρούν ότι η χώρα μας έχει εδάφη που τους ανήκουν πως θα εγγυηθεί το ελληνικό κράτος ότι οι κυβερνήσεις αυτών δε θα προβούν σε συστηματική διάβρωση της εθνικής ομοιγένειας. Δεδομένο ότι το Τουρκικό προξενείο καθώς και οι δηλώσεις ακραίων στην Αλβανία και τα Σκόπια εκδηλώνουν προσπαθεια διάβρωσης και ελέγχουν.

  το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη περιοχή των Βαλκανίων είναι ένα ζήτημα που οι αιρετοί στο σύνολο τους οφείλουν να ειναι πολύ προσεκτικοί και οφείλουν να ξεπεράσουν τις ιδεολογικές τους ανησυχίες.

  η σημερινή κυβέρνηση έλαβε την στήριξη των πολιτών όχι για το νομοσχέδιο που δίδει την ελληνική ιθαγένεια σε αλλοδαπούς κρατών εχθρικά προς τη χώρα μας αλλά έλαβε τη στήριξη ως ένδειξη αηδίας απέναντι σε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μην έχοντας καμία άλλη σοβαρή επιλογή για να στηρίξουμε.

  θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί με το ζήτημα της ιθαγένειας διότι ο πολίτης πλέον αντιλαμβάνεται ότι ο ανθελληνισμός προστατέυεται από μερίδα ελλήνων πολιτών.

  όχι λοιπόν στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για αλλοδαπούς από γειτονικές χώρες.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 09:57 | Γακίδης Κώστας

  Συμφωνώ. Το εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απαραίτητο προϋπόθεση του πολίτη.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 22:38 | qwer

  To Σύνταγμα απογορεύει σε μη Ελληνες να κατέχουν δημόσια αξιώματα. Για αυτό δεν μπορεί να γίνει πχ Δήμαρχος κάποιος άλλης εθνικότητας πέραν της ελληνικής.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 20:31 | peruginos nicos

  Ας μη βιαζώμαστε υπεύθυνοι

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 16:04 | Χρήστος Κ

  Είναι αντισυνταγματικό να είσαι Έλληνας πολίτης και να έχεις λιγότερα δικαιώματα από άλλον Έλληνα πολίτη. Επομένως, μία απλή προσφυγή σε δικαστήριο θα δόσει σε ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες πολίτες το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 15:33 | Νεκτάριος

  Χαίρετε.
  Είμαι λίγο μπερδεμένος με όσα σχόλια έχω διαβάσει.
  Η Ελληνική πολιτεία χρειάζεται να διασφαλίσει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, καμία αμφιβολία γι’αυτό.
  Τα εθνικά της συμφέροντά το ίδιο.
  Εμείς οι κάτοικοι του τόπου αυτού θέλουμε ειρήνη, πρόοδο και ευημερία.
  Άν μπορεί το Ελληνικό κράτος να τα εγγυηθεί, ας δώσει και στους μετανάστες αυτά που δικαιούνται, τα ίδια στους ομογενείς και όπου αλλού χρειάζεται.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 15:50 | Aris Ioannidis

  Αξιότιμε κ. Ύπουργέ

  Όπως είχα γράψει και σε προηγούμενο σχόλιο πιο πριν κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχουν δύο θεσμοί: ο θεσμός της υπηκοότητας και ο θεσμός της ιθαγένειας. Ο πρώτος να οδηγεί στο δεύετο μετά από παραμονή σε αυτόν μεγάλου χρονικού διαστήματος π.χ. 10 ετών.

  Θεωρώ ότι ο περιορισμός στην κατοχή αξιωμάτων εάν προσβληθεί από ομάδες που τυχόν έχουν συμφέροντα θα καταρριφθεί. Άρα το καλύτερο είναι να καταρριφθεί εντελώς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, επομένως και του εκλέγειν για αυτούς που κατέχουν την υπηκοότητα. Αντίθετα ουδείς περιορισμός για αυτούς που έχουν την ιθαγένεια.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 15:12 | Ελευθέριος Μαυρίδης

  Πραγματικά αδυνατώ να κατανοήσω την παροχή ιθαγένειας και ουχί υπηκοότητας. Ως εκ τούτου μόνο διεργασίες εκ του πονηρού μπορώ να σκεφτώ. Σαφέστατα και οι μετανάστες έχουν υποχρεώσεις, όπως βεβαίως και δικαιώματα τα οποία το Ελληνικό κράτος οφείλει να τους τα αποδώσει. ΟΜΩΣ… καθώς το ζήτημα είναι περίπλοκο και με ιδιαίτερες προεκτάσεις λόγο των «ιδιαιτεροτήτων» που αντιμετωπίζει η χώρα μας- κοινωνικές, γεωπολιτικές- η παροχή της Ελληνικής ιθαγένειας είναι ένα ζήτημα που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το θέσει «ετσιθελικά». Εάν τέλος πάντων, αυτή η χώρα, αυτή η κυβέρνηση, κόπτονται τόσο πολύ για την Δημοκρατία- τουλάχιστον όσο πρεσβεύουν- ας πράξουν για μια φορά το αυτονόητο: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Ας δούμε για πρώτη φορά- μετά το δημοψήφισμα για την βασιλεία- ότι υπάρχει συμμετοχική Δημοκρατία σε αυτή την χώρα. Δημοκρατία των ενεργών πολιτών- έτσι δεν είναι κ. Παπανδρέου… Να αποφασίσει ο λαός αφού προσμετρήσει τα υπέρ και τα κατά, αφού ακούσει τα όποια επιχειρήματα. Φοβάστε τον λαό κ. Παπανδρέου;

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 14:54 | Thanasis

  Πριν εκφράσω μια άποψη για την τομή που επιχειρείται στην πολιτική/κοινωνική ζωή της χώρας, διερωτώμαι:

  Γιατί πετσοκομένα πολιτικά δικαιώματα; Γιατί υπορρυθμίσεις και παραθυράκια, αφού είναι γνωστό πως κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν/εκλέγεσθαι; Φοβόμαστε κάτι μήπως;

  Με αφορμή την υπόθεσή για φοβία, πιστεύω πως ενώ η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει σε μια γενναία και προοδευτική ρύθμιση, δείχνει να διατηρεί αγκυλώσεις που ενυπάρχουν στην ελληνική πραγματικότητα.

  Που πάνω κάτω συνοψίζονται στο: «θα αλλοιωθούμε σαν έθνος» (αντεπιχείρημα κυρίως στο θέμα της ιθαγενειας)

  Βέβαια όλοι αυτοί που τα λέτε αυτά και επικαλείστε και ιστορικές περιόδους και πρόσωπα και γνήσιο ελληνικό αίμα (;;;) ξεχνάτε τον Ιταλό Καποδίστρια που πάλευε για μια Ελλάδα με διοίκηση με καντόνια (προκειμένου να υπάρχει πιο αντιπροσωπευτική και λειτουργική διακυβέρνηση λόγω των διαφορετικών …»εθνοτήτων» των «Ελληνικών» πληθυσμών της εποχής), ξεχνάτε τον Αρβανίτη Κολοκοτρώνη και τις προτάσεις του για δίγλωσσο ελληνικό κράτος ουτωσώστε να μην αποτελεί άλλη μια μειονότητα η αρβανίτικη φυλη (μισοί και περισσότεροι πολεμιστές ήταν αρβανίτες, εξού και το ότι έδινε διαταγές σε δύο γλώσσες)….και πάει λέγοντας.
  Βέβαια και οι δύο τη βρήκαν στο τέλος από άλλους «Έλληνες»… Μήπως για αυτούς τους έλληνες μιλάτε εσείς με τις ξενοφοβικές/»υπερελληνικές» κορώνες; Τέλοσπάντων.

  Τώρα, εαν φοβόμαστε την προέλαση των υπόλοιπων κουλτουρών που αναμένονται να εμφανιστούν στις γειτονιές μας, στις πλατείες μας κλπ, και αυτό μας κάνει να νιώσουμε άβολα , σαν ξένοι στον τόπο μας, ε … πιστεύω πως αυτό έχει να κάνει καθαρά με την ελλιπέστατη κουλτούρα μας σαν νεοέλληνες και τη φτωχή μας πολιτιστική εξέλιξη και σταδιακή λησμονιά των πολιτιστικών μας παραδόσεων.

  Ίσως όμως δεν είναι απειλή, ίσως είναι αφορμή για εξέλιξη τα όσα συμβούν.
  Δεν είμαστε λίγοι άλλωστε που θεωρούμε ότι η ελληνική πραγματικότητα παρομοιάζει με λιμνάζοντα νερά; οι νέοι τουλάχιστον;

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 14:25 | Βασίλειος Χριστοδουλάτος

  Δικαίωμα στο εκλέγειν – ΝΑΙ

  Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι – ΟΧΙ, (ΝΑΙ μόνο εφόσον υπάρχει κατοχή ελληνικού διαβατηρίου)

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 13:53 | Λουκάς

  Πόλύ Θετικό το νομοσχέδιο και το παραπάνω άρθρο. Γιατί όμως ο μετανάστης να μπορεί να γίνει δημοτικός σύμβουλος και όχι δήμαρχος -νομάρχης ή ακόμα κα βουλευτής;

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 13:31 | Αλέξανδρος Ζαχαροπουλος

  Υπουργέ μου,

  Με όλο το σεβασμό περί των αγνών προθέσεων της κυβέρνησης, σου παραθαίτω την αρνητική κρίση μου στη πρωτοβουλία σας.

  Βάση της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας του Ελληνικού κράτους είναι πρόωρο το δικαίωμα του εκλέγεσθαι από άτομα που δεν έχουν φοιτήσει πρωτοβάθμια και δευτοεροβάθμια Ελληνική παιδεία και που ένας εκ των δύο γονέων δεν είναι Ελληνικής Ιθαγένειας εκ γεννετής. Είναι λάθος να δώσουμε Ελληνική ιθαγένειά σε παιδειά μεταναστών, αρκεί η υπηκότητα.

  Μέγα λάθος της παρούσας νεοσυσταθείσας κυβέρνησης να προβεί σε τόση μεγάλη μεταρύθμιση του Ελληνικού εκλογικού σώματος προτού διεκπεραιωθούν με βάθος χρόνου και λυθούν τα μείζωνα εθνικά θέματα. Το υπουργείο εσωτερικών πρέπει να περιμένει προτού να προβεί σε τέτειου είδους πρωτοβουλίες, ώστε να μην αποδειναμωθεί η πυγμή της Ελληνικής διπλωματίας μέσω εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων περι θεμάτων που άπτονται εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο. Αυτά τα προβλήματα θα προκύψουν από την περαιτέρω αλλοτρίωση των βλέψεων άλλων βαλκανικών κρατών που θα μπορούν πλέον να δημιουργούν εντονότερα προβλήματα στη νεοσυστηθείσα Ελληνική μεταδιδακτορική δημοκρατία.

  Μπορείτε να με βρείτε για περαιτέρω συζήτηση στο +447914404674.

  ΑΖ

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 12:08 | ΟΛΓΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΟΧΙ, ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΑΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
  ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ, ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ, ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΑΛΛΑ, Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΓΗΓΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.
  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΧΤΥΠΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Η ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝ ΠΡΩΤΟΙΣ ΝΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΘΩΑ ΟΣΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ.ΜΙΑ ΠΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ.ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ, ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΑΜΕΤΟΧΟΙ.ΟΠΟΙΟΣ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ.ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΜΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΤΩ, ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΩΣ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΙΣΩΣ ΔΙΑΝΥΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΕΘΝΟΣ…..

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 11:27 | ΚΑΡΑΤΣΟΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ. ΜΟΝΟΝ δημοτικοι συμβουλοι και οχι δημαρχοι ή νομαρχες. φανταζεστε ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΒΑΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ π.χ. ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ , ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ,ΣΤΗΝ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ? ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 10:03 | Μίλτος Παύλου

  Ρύθμιση στη σωστή κατεύθυνση.
  Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός, ελληνική πρωτοτυπία εάν ψηφιστεί ως έχει, στις εκλέξιμες θέσεις μπορεί να αποβεί εξαιρετικά προβληματικός.
  Εάν έρχεται για να κατευνάσει φόβους «άλωσης» των δήμω από μετανάστες μάλλον θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς δίνει «μισά» δικαιώματα και άρα υποδεέστερη θέση σε τοπικό επίπεδο, παρά το ότι τους ανοίγει την πόρτα.
  Αυτό δημιουργεί δημότες 2 ταχυτήτων-κατηγοριών και διακρίσεις, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε πρακτικά προβλήματα νομιμοποίησης και διαδικασίας (πχ.δυσχέρεια στον ορισμό αντιδημάρχων αλλά και νομιμοποίηση δημάρχων) εκεί όπου οι ιδανικότεροι και πλέον ψηφισμένοι σύμβουλοι μπορεί να είναι αλλοδαποί.
  Επιπλέον, στο βαθμό που δεν υπάρχουν – και δύσκολα θα αυξηθούν σημαντικά – μεγάλοι αριθμοί κατόχων άδειας μακράς διαμονής ή αορίστου διαρκείας, οι «φόβοι» εκλογής αλλοδαπών δημάρχων είναι πραγματικά αβάσιμοι.

  Τέλος, μοιάζει με μια ρύθμιση που επιβραβεύει-θωπεύει τη δυσανεξία και ως τέτοια αντιβαίνει το σκοπό της.

  Αν και η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τη συμμετοχή των Μεταναστών στη Δημόσια Ζωή μπορεί τουλάχιστον να μη βλάψει τη δημοκρατική της συνοχή αποδίδοντας ίσα δικαιώματα πολιτικής συμμετοχής στους μακρά διαμένοντες (όπως άλλωστε υποδεικνύει και η σχετική οδηγία 2003/109/ΕΚ)

  Μίλτος Παύλου
  Διευθυντής Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας ΕΝΩΣΗ-ΚΕΜΟ/i-RED
  http://www.hlhr.gr
  http://www.i-red.eu

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 00:43 | Καιρος ηταν

  Ισα πολιτικα δικαιωματα και στο εκλεγειν και στο εκλεγεσθαι.
  Πρεπει ολοι να μπορουν να εκλεγονται και στη θεση του δημαρχου/αντιδημαρχου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 23:13 | Anna Triandafyllidou

  Σωστή επιπλέον ρύθμιση. Δεν πρόκειται εδώ για την εθνοτικοποίηση της πολιτικής ζωής αλλά απλά για την δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. Και μια επιπλέον διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι είναι θεμιτή.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 23:17 | Αθανάσιος Αντωνίου

  να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μετά απο τουλάχιστον 5 χρόνια απο την πολιτογράφησή τους και απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και με την προυπόθεση οτι διαμένουν μόνιμα σε συγκεκριμένο νομό

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 21:09 | Αλατζιάς Γιάννης

  Το Ν/Σ είναι καλό πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Ίσως λιγότερο τολμηρό απ’ότι θα έπρεπε να είναι. Σκεφτείτε, π.χ., κοινότητες ανθρώπων όπου οι κάτοικοι είναι διαφορετικής εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας.Αυτοί γιατί να μην έχουν το δικαίωμα να διοικούνται από ομόφυλους ή ομόθρησκούς τους δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους τοπικών συμβουλίων; Ίσως η αυτοοργάνωσή τους και η ανάθεση αξιωμάτων σε ανθρώπους που θα εμπιστεύονται περισσότερο από έναν αλλόφυλο ή αλλόθρησκο οδηγήσει σε ομαλότερες σχέσεις με όμορες κοινότητες και την περεταίρω ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 16:47 | Γεώργιος Κοβάνης

  Ήδη έχουν γίνει τραγικά λάθη στην πολιτική, τώρα προσπαθείτε να την αποτελειώσετε αυτήν την χώρα και το έθνος μας; Τι θα γίνει στην Θράκη; Τι θα γίνει στα ορεινά χωριά; Θα παραδόσουμε την χώρα στα χέρια αλλοδαπών; Ήδη έχει βγεί με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής στον νομό Ροδόπης αλλοδαπός που δεν ξέρει καλά καλά να μιλάει ελληνικά και όλα του τα θέματα προς συζήτηση στην βουλη (παρακολούθησα στην τηλεόραση την ομιλία του για τον προϋπολογισμό) ήταν να ζητάει και να ξαναζητάει πράγματα και θαύματα. Δεν λέω ότι δεν είναι άνθρωποι και ότι δεν έχουν δικαιώματα, αλλά πότε θα νοιαστεί αυτό το κράτος για εμάς τους Έλληνες;

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 16:10 | Νίκος Μουρούτσος

  Θα πρότεινα να γίνουν σαφή δύο σημεία:
  1. Οι μετανάστες, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για να εκλέξουν, θα μπορούν να εκλέγονται σύμβουλοι (δημοτικοί ή διαμερισματικοί) και στη συνέχεια ακόμη και Αντιδήμαρχοι.
  2. Για να αποκτήσουν δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, οι μετανάστες πρέπει να καταθέσουν ειδική αίτηση στον Δήμαρχο του Δήμου όπου διαμένουν. Το έγγραφο της αίτησης να αναγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 14:08 | Θωμάς

  Προς την σωστή κατεύθυνση το μέτρο, δεν αντιλαμβάνομαι όμως το πολιτικό και νομικό έρεισμα της πρόβλεψης που ουσιαστικά απαγορεύει στους εγγεγραμμένους στους ειδικούς καταλόγους να εκλεγούν δήμαρχοι ή πρόεδροι δημ. συμβουλίων.
  Πως δηλαδή κρίνονται ικανοί να εκλεγούν δημ. σύμβουλοι αλλά όχι και δήμαρχοι; Ή μήπως αυτό προβλέπεται για «εθνικούς λόγους»;

  Νομίζω πως η διάταξη αυτή υποκρύπτει μια πατερναλιστική και ξενοφοβική αντίληψη. Στην πράξη δημιουργείται μια καταφανής ανισότητα εντός του εκλογικού σώματος. ΔΕΝ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 13:41 | Γρηγόρης

  Δεν νομίζω ότι είναι σοφό να εκλέγονται μετανάστες. Φοβάμαι ότι θα γυρίσει σε βάρος της Ελλάδας τόσο στο εσωτερικό όσο στα εξωτερικά θέματα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες για την Ελλάδα εποχές που διανύουμε.
  Να στηριχτούν οι μετανάστες που εργάζονται, να συνεισφέρουν όπως και οι Έλληνες με τον ΙΔΙΟ τρόπο στη φορολογία και στο ασφαλιστικό, να προστατεύονται με νόμους, αλλά μέχρι εκεί.
  Να προστατεύσουμε τη χώρα, να εξετάσουμε σε πόσους μετανάστες μπορούμε να προσφέρουμε με ασφάλεια εργασία και τι θα προσφέρουν αυτοί με τη σειρά τους στη χώρα, να οριστεί όριο στον αριθμό μεταναστών που δυνάμεθα να έχουμε σαν χώρα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 12:46 | ILIANAG

  ΄Yποπτη η απόδοση Ιθαγένειας και όχι ….Υπηκοότητας
  Ποια η διαφορά της ιθαγένειας από την υπηκοότητα;
  Μας προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια λεπτομέρεια που δεν σχολιάστηκε από πολλούς σε ότι αφορά τις βλέψεις του ΠΑΣΟΚ για απόδοση ιθαγένειας στους (λαθρο) μετανάστες…! Γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι όταν ένα παιδί μεταναστών γεννηθεί για παράδειγμα …στην Γερμανία, αποκτά την Γερμανική υπηκοότητα..! Εδώ εμείς, σύμφωνα με το εθνοκτόνο σχέδιο του κ. Παπανδρέου θα δώσουμε την Ελληνική ιθαγένεια…! Κανείς λοιπόν στα «έγκυρα» και «έγκριτα» Μ.Μ.Ε δεν στάθηκε σε αυτήν την… λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη και ύποπτη…! Για ποιόν λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας θέλει να δώσει την Ελληνική ιθαγένεια και όχι την Ελληνική υπηκοότητα στους ανθρώπους αυτούς; Γνωρίζει ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 2 αυτών όρων; Εμείς καλοπροαίρετα θα θεωρήσουμε πως δεν γνωρίζει την διαφορά. Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά και με απλά λόγια την διαφορά έτσι όπως την εντοπίσαμε σε ένα απλό λεξικό στο διαδίκτυο.
  Υπηκοότητα: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος αυτό!
  Ιθαγένεια: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει!
  Συνειδητοποιείτε ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ την διαφορά μεταξύ των 2 όρων; Στην υπηκοότητα έχουμε να κάνουμε απλά με τον πολιτικό δεσμό ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ενώ στην ιθαγένεια έχουμε να κάνουμε με τον πολιτικό δεσμό ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος στο οποίο αυτός ανήκει!! Δηλαδή το κράτος του, την πατρίδα του!! Ιθαγενείς είμαστε εμείς οι Έλληνες στην πατρίδα μας δηλαδή!! Εδώ που είναι οι ρίζες μας!! Με το να δώσει λοιπόν ο αξιότιμος Πρωθυπουργός την Ελληνική Ιθαγένεια και όχι την Υπηκοότητα τους κάνει σαν εμάς!! Αφού περάσει λοιπόν το νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε, η γη η Ελληνική θα τους ανήκει δικαιωματικά καθώς θα είναι Ιθαγενείς!!! Δεν θα έχουν μόνο την υπηκοότητα αλλά και κάτι παραπάνω! Η επεξήγηση του όρου είναι ξεκάθαρη! Θα τους ανήκει η γη μας! Η γη των προγόνων μας! Θα τους ανήκει η χώρα μας! Το ερώτημα είναι για ποιόν λόγο ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουμε απόδοση υπηκοότητας …εμείς είμαστε τόσο γενναιόδωροι και δίνουμε Ιθαγένεια;;; Φυσικά εμείς δεν θέλουμε τίποτα από τα 2! Αφυπνισθείτε Έλληνες! Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση! Η γη αυτή ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ξεσηκωθείτε και αντιδράστε καθώς αν περάσει η εθνοκτόνος σκέψη του ΠΑΣΟΚ η γη αυτή θα ανήκει και στους μετανάστες, που θα είναι Έλληνες Ιθαγενείς και όχι απλά Έλληνες υπήκοοι!! Αφυπνισθείτε επιτέλους Έλληνες!

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ!

  Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΕΣΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ ;

  ILIANA G

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 11:52 | Κώστας Μαρκίδης

  Στο βαθμό που η τοπική αυτοδιοίκηση διαρθρώνεται και σε επίπεδο νομαρχίας, κι ίσως αύριο και περιφέρειας, μου φαίνεται απόλυτα λογικό η συμμετοχή όλων των μονίμων κατοίκων, Ελλήνων και αλλοδαπών, να διασφαλίζεται και για τις νομαρχιακές εκλογές.

  Επίσης, καλό θα ήταν, η ηλικία της πολιτογράφησης να οριστεί στα 16 έτη, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και στους αλλοδαπούς εφήβους, σε περίπτωση πιθανής τροποποίησης του εκλογικού νόμου στην κατεύθυνση απονομής εκλογικού δικαιώματος στους νέους στις τοπικές εκλογές, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

  Τέλος, να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι οι εκλογικοί κατάλογοι ενημερώνονται με ευθύνη της διοίκησης και χωρίς περαιτέρω ενέργειες των πολιτογραφηθέντων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αντικειμενικά η ισότιμη πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 09:15 | Μανωλης

  Η ισοπολιτεια πρεπει να κατακτιεται…
  Προτεινω τα εξης:
  -Η υπηκοοτητα να μετατρεπεται σε επι τιμη ελληνικη ιθαγενεια, οταν προβαινουν σε πραξεις που δειχνουν τιμη και σεβασμο προς τον ελληνισμο και τις αξιες του..Στην περιπτωση αυτη να αποκτουν και το διακαιωμα του εκλεγεσθαι..
  Το εκλεγεσθαι να θεωρειται υψιστη τιμη σε αντιθεση με το εκλεγειν που αποκταται εφ’οσον συντρεχουν καποιες τυπικες προϋποθεσεις, οπως αναφερω στο σχετικο σχολιο μου, στο αντιστοιχο αρθρο….

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 09:49 | Παύλος

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΙΦΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΛΙΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΗΛΗΚΙΩΜΕΝΟΙ; ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ; ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;ΓΙΑΤΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ;

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 04:12 | Παναγιώτης Καράμπελας

  Οι Ομογενείς όμως δεν σας κάνουν, ε;;; Πριν λίγους μήνες είπατε «ΟΧΙ» στην ψήφο τους.! Παρά είναι Ελληνόφρονες για τα συμφέροντά σας προφανώς, σωστά;;;

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:03 | Γεώργιος Χατζηχρήστος

  Τους ΠακιστανοΙνδοΑφγανούς σπεύδουμε να τους δώσουμε ψήφο και να τους κάνουμε Δημάρχους. Αλήθεια τόσο χρόνια τι κάναμε για την Ομογένεια; Γιατι αποφεύγουμε να δώσουμε δικαίωμα ψήφου σε Έλληνες που στηρίζουν και ενισχύουν το Έθνος; Αλλά η λέξη «Έθνος» χάνει τη σημασία της σιγά σιγά… έτσι δεν είναι;

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 01:24 | Ποδαρας Γεωργιος

  Ελεος τοσο ευκολα χαριζουμε το δικαιωμα του εκλεγειν και εκλεγεσθαι;;;
  Τοσο μεγαλη αναγκη εχετε τους ψηφους των αλλοδαπων;;;

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 22:56 | ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  να μην έχει απελαθεί στο παρελθόν! όχι να εκκρεμεί απλώς!

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 21:43 | Μπαλασίδου Αν.

  Συγχαριτήρια, ένα πολύ καλό πρώτο βήμα για την ομαλή ένταξη των μεταναστών.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 19:32 | Γεωργιος Τσωχος

  Στο αρθρο 15 η παραγραφος 5 πρεπει να γινει 4,αφου μετα την 3 δινεται το 5.
  Στο εδαφιο γ.της παρ.5 (οπως ειναι τωρα στο νομο )να απαλοιφη …..ως εγκυρος τιτλος διαμινης λογιζεται και η βεβαιωση καταθεσης δικαιολογητικων για ανανεωση αδειας η ισχυς της οποιας εχει ληξει.
  Ο λογος της απαλοιφης ειναι οτι πιθανον να μην ανανεωθει η ισχυς της αδειας για οιονδηποτε νομιμη αιτια.