Άρθρο 19

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση προθεσμιών εκ μέρους της διοίκησης δεν εφαρμόζονται ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις πολιτογράφησης και καθορισμού ιθαγένειας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:00 | Azkar Ahmed

  Πρέπει να έχουν οφέλη και αυτοί που έχουν καταθέσει ήδη την αίτηση πολιτογράφησης από τις προθεσμίες του νέου νόμου. Αν εξαιρεθούν εντελώς από τις προθεσμίες όπως προς το παρόν τότε υπάρχει ο κίνδυνος να διεκπεραιωθούν οι νέες αιτήσεις και να μείνουν πολύ πίσω οι παλιές. Οι παλιές αιτήσεις έχουν γίνει με πιο αυστηρά κριτήρια (παράβολο 1500 ευρώ και 10 χρόνια διαμονή) σε σχέση με τις καινούργιες. Η διοίκηση προσπαθώντας να τηρήσει προθεσμίες στις νέες αιτήσεις θα αμελεί τις παλιές. Αυτό θα αδικήσει τους παλαιούς υποψήφιους. Σας δίνω ένα παράδειγμα:

  Εγώ έκανα αίτηση πολιτογράφησης πριν το νέο νόμο. Δεν έχει προθεσμίες η δική μου αίτηση. Ένας άλλος που ήρθε πολύ μετά από μένα στην Ελλάδα και έχει 5 χρόνια εδώ, αρά καταθέτει αίτηση με το νέο νόμο. Η αίτηση του διεκπεραιώνεται σε 2 χρόνια το πολύ – ίσως πολύ πριν από την δική μου γιατί δεν υπάρχει προθεσμία για την δική μου οπότε η διοίκηση το κάνει όποτε το θέλει. Έτσι κάποιος άλλος θα έχει πάρει υπηκοότητα πριν από μένα ενώ θα έχει λιγότερα χρόνια από μένα στην Ελλάδα.

  Προτείνω τις πιθανές λύσεις:

  – Να πάρουν προθεσμία όλες οι παλιές αιτήσεις σε όποιο στάδιο βρίσκονται και μετά να γίνουν με το νέο νόμο.

  – Όλες οι παλιές αιτήσεις να πάρουν προθεσμία 2 χρόνια από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου.

  – Όλες οι παλιές αιτήσεις να διεκπεραιωθούν μαζί πριν από κάθε νέα αίτηση.

  Αν τελικά κρατήσετε το άρθρο 19 όπως είναι τότε, εμένα με συμφέρει να ακυρώσω την παλιά μου αίτηση – να χάσω τα 1500 ευρώ παράβολο και το χρόνο που περιμένω – για να υποβάλω καινούργια αίτηση. Αυτό όμως θα είναι πολύ ακραίο και άσχημο.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 23:02 | Μιχάλης

  Η εξαίρεση των εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης ή καθορισμού από την τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας, αποτελεί αντίφαση προς το όλο πνεύμα του νομοσχεδίου και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράλογες καταστάσεις. Δεν είναι δυνατό να εκκρεμούν επ’ άπειρον, ενώπιον μιάς και της αυτής υπηρεσίας, αιτήσεις δύο ταχυτήτων, εκ των οποίων οι μεν κατατιθέμενες το 2010 θα έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι το 2012, οι δε κατατεθείσες το 1999 θα εκκρεμούν ακόμη εν έτει 2013. Η εξαίρεση αυτή μοιάζει με έμμεση υπόδειξη προς τους ενδιαφερομένους, ότι τους συμφέρει ν’ ανακαλέσουν τις παλαιές και να καταθέσουν αμέσως νέες: κάτι τέτοιο θα επεβάρυνε τους ίδιους μεν με πρόσθετα παράβολα (σε περιπτώσεις πολιτογράφησης), τη δε διοίκηση με φόρτο εργασίας ίσο μ’ αυτόν που φαίνεται πως προσπαθεί ν’ αποφύγει διά της διάταξης αυτής. Φυσικά είναι κατανοητή η ανάγκη διευθέτησης των εκκρεμών αιτήσεων με τρόπο που να καθιστά εφικτή τη διεκπεραίωσή τους χωρίς κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος, τούτο όμως θα μπορούσε ν’ αντιμετωπισθεί με σταδιακή απορρόφησή τους σε βάθος χρόνου βάσει μεταβατικών προθεσμιών, λόγου χάριν με μιά διάταξη ως εξής: «Στις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης και καθορισμού ιθαγένειας, αφετηρία υπολογισμού των προθεσμιών του άρθρου 31 ορίζεται η ημερομηνία της παρέλευσης έτους [ή διετίας] από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 19:59 | Δημήτρης

  Για τις εκκρεμείς υποθέσεις πολιτογράφησης, ειδικά εκείνες που βρίσκονται προς το τέλος τους, πρέπει να προβλεφθεί σύντομος συγκεκριμένος χρόνος για την περαίωση τους.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:51 | Leda-P

  Ίσως είναι καλύτερα να προστεθεί μετά το εκκρεμείς το «ως τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου».

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 16:14 | Νίκος Μουρούτσος

  Αν όχι σε προηγούμενο άρθρο, τότε εδώ πρέπει να σημειωθούν οι κανόνες και τα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα στον μετανάστη για την υποψηφιότητά του ως σύμβουλος.

  Να γίνει σαφής αναφορά στη Συνθήκη του Στρασβούργου το 1932.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:27 | Κωνσταντίνος Λαζόπουλος

  Τι να σχολιάσω ?

  Έχουν περάσει τόσα καυτά θέματα, πάρθηκαν τόσες σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μας, …ερήμην μας και σε αντίθεση με τα θέλω μας και τη βούλησή μας !

  Ευαίσθητοι «δημοκράτες», έχετε ακούσει ποτέ, τη λέξη δημοψήφισμα ?

  Πάλι πάτε να περάσετε ότι γουστάρετε και κάνετε δήθεν ότι σας νοιάζει η γνώμη μας !

  Σας νοιάζει αληθινά η γνώμη μας ?

  Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα !

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ !!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 00:33 | Βαγγέλης Πολυμερόπουλος

  Γιατί; Δεν πρέπει να τηρούνται οι πιο ευνοϊκές προθεσμίες για τους υποψήφιους πολιτες;