Άρθρο 1 Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, καθώς και τίτλοι εφημερίδων ή περιοδικών.

 • 20 Μαΐου 2011, 23:01 | Λουίζα Πάσχου

  Επιπλέον των παρατηρήσεων του Αλέξανδρου, να αναφέρεται αν το προϊόν είναι μεταλλαγμένο ή γενετικά τροποποιημένο

 • 19 Μαΐου 2011, 21:41 | ΜΠΕΤΖΙΟΥ-ΚΑΜΤΣΙΟΥ ΝΤΙΝΑ

  Στο τί μπορεί να αποτελέσει σήμα πρέπει να συμπεριληφθεί και:
  «ο συνδυασμός των χρωματικών αποχρώσεων του προϊόντος ή της συσκευασίας του η το μεμονωμένο χρώμα, τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans)».

 • 19 Μαΐου 2011, 10:39 | nopi ev.

  Προσοχή:Υπάρχουν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στο σήμα τους την ίδια γραμματοσειρά και τα ίδια χρώματα με σήματα γνωστών άλλων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τα δύο σήματα να φαίνονται πανομοιότυπα. Αυτό νομίζω πρέπει να ληφθεί υπόψη στον ορισμό του σήματος.

 • 16 Μαΐου 2011, 19:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

  Στην ενδεικτική απαρίθμηση των σημείων που μπορεί να αποτελέσουν σήμα πρέπει να προστεθούν: (α) οι συνδυασμοί χρωματικών αποχρώσεων ή και μεμονωμένο χρώμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του (έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία του ΔΕΚ στις αποφάσεις Libertel C-104/01 και Heidelberger C-40/92), (β) τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans). Αυτά τα δύο είναι πολύ συνηθισμένα «εργαλεία» διαφήμισης, έχουν ήδη γίνει δεκτά πολλά τέτοια σήματα στο παρελθόν και δεν υπάρχει λόγος να μην μνημονεύονται στην ενδεικτική απαρίθμηση του αρ. 1.

 • 15 Μαΐου 2011, 18:17 | thanassis

  να δημιουργηθεί βιβλιοθήκη σημάτων, με την βοήθεια τμημάτων ΤΕΙ και
  πανεπιστημίων τα οποία θα πωλούνται στους ενδιαφερόμενους ανάλογα με την πρωτοτυπία τους και ένα μέρος των εσόδων να επιστρέφει σαν χρηματοδότηση στα ιδρύματα…

 • 15 Μαΐου 2011, 12:53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε όλα τα ελληνικής παραγωγής προϊόντα να αναγραφεταιμε κεφαλαία γράμματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και να υπάρχει η Ελληνκή Σημαία.
  Στα εισαγόμενα προϊόντα που συσκευάζονται στη Ελλάδα να γράφεται:
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ …….. ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (χωρίς την ελληνκή σημαία).
  Οι ενδείξεις των εισαγομένων προϊόντων που σήμερα αναγράφουν οτι ένα πρoϊόν παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση , είναι ανεπαρκείς, αόριστοι και συνήθως καλύπτουν προϊόντα που εισάγονται απο τρίτες χώρες και συσκευάζονται μόνο στη Ε.Ε.
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ σε συμπλήρωση των παραπάνω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ενδείξεων να μπορεί να τεθεί πληροφορία τόπου προέλευσης π.χ. Κρήτη , Καλαμάτα
  κλπ.

 • 10 Μαΐου 2011, 09:53 | Γεώργιος Τουρλας

  Παράκληση – προτροπή :Να υφίσταντε σε χώρο εμφανή και να είναι ευανάγνωστα.Ευχαριστώ εκ μέρους όσων έχουν κάποιες δυσκολίες και είναι υποψήφιοι και επιρεπεις για παραπλάνηση.