Άρθρο 14 – Παραρτήματα (Άρθρο 1 παρ. 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

Για να δείτε το περιεχόμενο του άρθρου 14 πατήστε εδώ