Άρθρο 13 – Απόκτηση και κατοχή γεμιστήρων και πυρομαχικών (Άρθρο 1 παρ. 6 και 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993, ως αυτή τροποποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι. Γεμιστήρων για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή για επαναληπτικά όπλα, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Των παραγράφων 1, 2, 3 περιπτ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιγ΄ και 5 περιπτ. α΄ και ι΄ με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ».

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής:

«6Α. Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν άδειες κατοχής και οπλοφορίας για πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, εάν το πρόσωπο στο οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια βρεθεί να έχει στην κατοχή του γεμιστήρα που μπορεί να προσαρμοστεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή σε επαναληπτικά πυροβόλα όπλα, ο οποίος είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων».

4. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν.2168/1993 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«Οι μεσίτες, οι κατασκευαστές και οι έμποροι μπορούν να αρνούνται να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων ή συστατικών μερών τους, την οποία ευλόγως θεωρούν ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της. Τα ως άνω πρόσωπα αναφέρουν οποιαδήποτε τέτοια απόπειρά συναλλαγής στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές».

  • 24 Νοεμβρίου 2018, 19:29 | Ηλίας Ψαρουδάκης

    Δηλαδή θα επιτρέπεται η χρήση όπλων του παραρτήματος Ι αν διαθέτουν αποθήκη έως 10 φυσιγγίων για σκοποβολή τα όπλα αυτά θα επιτρέπεται να έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο?

  • 22 Νοεμβρίου 2018, 04:36 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΤΕΛΜΑΝ

    Τροποποίηση της χωρητικότητος γεμιστήρων, 20 στα πιστόλια, 10 στα τυφέκια. (Μέτρο ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΧΡΗΣΤΟ τον μόνο που βλάπτει είναι ο σκοπευτής IPSC στις κατηγορίες OPEN σε όλα τα αγωνίσματα. Δεν έχει καμία απολύτως ουσία σαν μέτρο γιατί απλώς κάποιος που είναι αποφασισμένος να κάνει κακό ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ; ) Σαφώς και έχει βάση μόνο σαν μέτρο που σταδιακά περιορίζει τις ελευθερίες των νομίμων οπλοκατόχων βάζοντάς τους ηλίθιους περιορισμούς