Άρθρο 18 Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας

Στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας υπάγονται κατά το τρέχον έτος και οι  πολιτικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπήχθη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το π.δ.184/2009 (Α΄- 213).