Άρθρο 7 Σύσταση θέσεων επιστημονικού προσωπικού

Στην Ελληνική Αστυνομία συνιστώνται πέντε (5) οργανικές θέσεις ειδικού  επιστημονικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων και τα ειδικότερα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.1943/1991(Α΄ – 50). Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σύμβαση διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού. Οι  ως άνω θέσεις κατανέμονται σε μεγάλες οργανικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 01:10 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ

  Υπέρ το δέον αόριστη διάταξη και χωρίς ουσιαστική δικαιολόγηση η επιλογή της εκτός ΑΣΕΠ διαδικασίας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 20:22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΟΣ

  Μπορούν μήπως να ανακοινωθούν και τα ονόματα των ανθρώπων που πρόκειται να προσληφθούν για να μήν παιδευόμαστε;

  Τέτοιου τύπου άρθρα αποτελούν πρακτικές του παρελθόντος, για τις οποίες απαίτηση τις κοινωνίας είναι να εκλείψουν.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 18:32 | Ελένη

  Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις Κε Υπουργέ! Μην επαναλάβετε τα της ΝΔ

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 18:59 | Γιάννης

  Για το ΕΕΠ…, όχι »διαφόρων ειδικοτήτων», αλλά συγκεκριμένων που αφορούν ευρύτερα στην εσωτερική ασφάλεια (στρατηγική ανάλυση, διεθνής ασφάλεια, χειρισμός κρίσεων, διεθνική τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, δημόσια τάξη, πολιτική άμυνα, πολιτική προστασία, ανάλυση πληροφοριών, CIMIC, κλπ). Τώρα, με »πρόταση του Α/ ΕΛΑΣ, αυτό τι είναι πάλι; Είπαμε ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ…όχι σαν εκείνο τον »διαγωνισμό» του ΥπΕθΑ -για 55 θέσεις ΕΕΠ- πέρυσι!!!