Άρθρο 8 Ιθαγένεια κατατασσομένων στην Ελληνική Αστυνομία

1. Στο άρθρο 27 του ν.1481/1984 (Α΄- 152) προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως :

«6. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές ή από την κατάταξή τους».

2. Οι ομογενείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 18:08 | Antonios Psaroulakis

  Εσείς πρέπει να κάνετε πολλά για την ασφάλεια των Ελλήνων και τη διαφάνεια των δημοσίων υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσιες και στους ευρίτερους κρατικούς οργανισμούς.
  1. Να εκπαιδευσετε τουλαχιστον για 10 μήνες ν’εους και νέες για την
  καταπολέμηση του φακαιλακιού σε όλες τις υπηρεσίες και γιατρούς
  Όμωα κατα την διάρκεια της εκπαιδευσης δεν θα έχουν οι υποψιφιοι
  με τον έξω κοσμο καμία συναλλαγή μ’εχρι να βγούν για να εργαστούν
  ώς δήθεν πελάτες αυτών των Οργανισμών

  2. Και πάλιν να εκπαιδευτούν νέοι και νέες για να συμμετέχουν σε
  κέντρα συναντήσεως αλλοδαπών για την διαπίστωση της γγληματικότητας και την δθιακήνιση ναρκωτικών ουσιών.
  Μόνο ετσι θα καταπολεμηθεί η εγκληματικώτητα και η διακήνιση ναρκωτικών ουσιών.
  Εγώ αγαπητοί είμαι 74 ετών και βρίσκομαι στην Γερμανία πάνω από 50
  χρόνια και έχω εργαστεί πολλά χρόνια στην Ζήμενσ αλλά και ως συνδικαλιστής, πρόεδρος σε Ελληνική Κοινότητα Ομπερχάουζεν και
  Μύλχάϊμ αν ντερ Ρούρ π’ανω από 23 χρονια και ως δικαστικός διερμενέας
  πάνω απο 40 χρόνια.
  Απ ότι βλέπω η πατρίδα μασ δεν πάει καλά και πρέπει να μπεί μια τάξη/
  και ας πονέσει και μερικούς που τους α΄ξζει.
  Φιλικότατα
  Αντώνης