Άρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της, η αφαίρεση τυχόν προκαταβολής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά, μετά από επεξεργασία των καταστάσεων και των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 2.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 2 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2 σχετικά με την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και του άρθρου 5 ειδικά για την επιχορήγηση των ασφαλισμένων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής, μετά από επεξεργασία των καταστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ποσό της πρώτης αρωγής του άρθρου 6, η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 6.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».