Άρθρο 2 Επιχορήγηση επιχειρήσεων

1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών. Ως προς τις επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή ατόμων τα οποία είναι μέλη οικογένειας στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η επιχορήγηση να καταβάλλεται κατά προτεραιότητα.
2. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
4. Κατόπιν της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), τον ν. 867/1979 (Α΄ 4), τον ν. 1048/1980 (Α΄ 101), τον ν. 1133/1981 (Α΄ 54) και τον ν. 1190/1981 (Α΄ 203), η περιφέρεια διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 14, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 12, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από διαβίβαση σε αυτή των δικαιολογητικών της παρ. 4 από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, αφαιρουμένου του ποσού τυχόν προκαταβολής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3.

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 13:58 | ΔΑΟΚ Δράμας

  Στο άρθρο 2, παράγραφο 1: Προτείνεται η φράση «άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς» να διευκρινιστεί επαρκώς και να περιλαμβάνει και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
  Προτείνεται επίσης να διευκρινιστεί η φράση «λοιπές θεομηνίες» ώστε να περιλαμβάνει και τις επιφυτείες επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν μη αποδεκτές οικονομικώς απώλειες στην φυτική παραγωγή, καθώς επίσης και τις περιπτώσεις εμφάνισης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε καλλιέργειες, για τους οποίου επιβάλλεται καταστροφή της καλλιέργειας ή/και της παραγωγής για λόγους αποτροπής της εξάπλωσής τους.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 16:51 | Βαγγελης

  Παρακαλώ να προβλεφθούν ζημιές έναντι βιοτικών και αβιοτικών καταστροφών, όπως :

  – πυρκαγιές,

  – παθογόνοι οργανισμοί, λόγω κλιματικής αλλαγής

  – πλημμυρικά φαινόμενα.

  σε πάγιο φυτικό κεφάλαιο δενδροκαλλιεργειών.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 11:47 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΔΙΤΖΟΓΛΟΥ

  Να διευκρινιστεί αν δικαιούχος είναι μια επιχείρηση που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα από τη Θεομηνία. πχ αποζημιώνεται κάποιος που λόγω της Θεομηνίας δεν είχε ρεύμα για δύο μέρες και είχε ευπαθή προϊόντα, τα οποία χάλασαν ?

 • 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:59 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Να διευκρινιστεί ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την υποδοχή των αιτήσεων των πληγέντων επιχειρήσεων προς αποφυγή παρανοήσεων και συντόμευση της διαδικασίας!
  Επιπλέον οι δηλώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων γίνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ σε ένα πληροφοριακό σύστημα που είναι δύσκολο να «αποκρυπτογραφηθούν» οι εγγραφές από τα στελέχη των επιτροπών. Επίσης διαβιβάζονται με καθυστέρηση στις αρμόδιες επιτροπές (που συνήθως έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής).

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».