ΑΡΘΡΟ 2 Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , σύμφωνα με εδ. γ΄ της παρ.1 και την παρ. 2, του άρθρου 4 του ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011)

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και δύνανται να εντάσσονται στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α/1-2-2011), «περί ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

3. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, τόσο οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας όσο και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διακρίνονται καταρχήν στις εξής κατηγορίες:

i) Συλλογικού Σκοπού, που αφορούν δράσεις που προάγουν το τοπικό, συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

ii) Ένταξης, που αφορούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού.

iii) Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.

iv) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προβλεφθούν και άλλες κατηγορίες διάκρισης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον ειδικότερο σκοπό τους.

 • 28 Μαρτίου 2011, 22:46 | Αγαπητός Βλάχος

  Προς το Υπουργείο Εργασίας

  ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΈ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΆΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 30.000 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΈΝΩΝ
  Πρόταση
  Αφορά τα Ίντερνετ καφέ, της Καφετέριες όπου παίζονται στους Η/Υ τα παράνομα παιχνίδια κοινώς ( Φρουτάκια -Πόκερ, κ.λ.π.). και είναι περίπου 3,000 καταστήματα και απασχολούν πάνω από 30,000 εργαζομένους που στην πλειοψηφία τους, είναι ανασφάλιστοι.
  Όπως ξέρετε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, αφού πληρώνουμε αρκετά πρόστιμα, διότι εδώ και χρόνια δεν έχει λυθεί νομοθετικά.
  Σκεπτόμενος ότι κάποια στιγμή το θέμα ( Φρουτάκια ) θα λυθεί από την κυβέρνηση και έχοντας άμεση επαφή με ένα Ίντερνετ καφέ που έχει 45 Η/Υ άρχισα την συνεργασία με τρις εταιρείες πληροφορικής, για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς δουλεύουν τα προγράμματά τους, για να μπορούμε να ελέγχουμε τι χρήματα εισπράττουν και τι χρήματα δίνουν στους πελάτες που παίζουν στους Η/Υ. τα διάφορα παιχνίδια.
  Τα καταστήματα αυτά φοροδιαφεύγουν συστηματικά επί 25 χρόνια,και με τους Η/Υ τα τελευταία 9 χρόνια περίπου.
  Επίσης αρχίσαμε, η μια εταιρεία να κατασκευάζει ειδικά προγράμματα για να ξέρουμε τι χρήματα εισπράττουν και η άλλη μας εταιρεία να προσπαθεί να σπάσει αυτά τα προγράμματα, διότι αυτό θα κάνουν όλα τα καταστήματα με (Φρουτάκια) για να μην μπορούν να τους πιάσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.
  Ελέγχοντας τα χρήματα που εισπράττει ένα κατάστημα μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρει πως θα φορολογήσει τα καταστήματα αυτά. Εξάλλου σαν Ίντερνετ καφέ υπάγονται σε ΦΠΑ 23% που σήμερα δεν αποδίδουν.
  Έχουμε συζητήσει από τον Φεβρουάριο του 2010 με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου σας, άκουσαν ολοκληρωμένη την άποψη μας και την πρόταση μας, άλλα δυστυχώς την έθαψαν.
  Δεν ζητήσαμε ούτε ένα euro ως αμοιβή δεν ζητήσαμε να πουλήσουμε τα προγράμματα μας, συζητήσαμε αν υπάρχει η δυνατότητα σύμπραξις του δημοσίου με της εταιρείες μας, για να μπορέσει το κράτος να εισπράττει αυτά τα 500,000,000 euro κάθε χρόνο.
  Επίσης με όλα όσα θα προσφέρουμε θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά και όλα τα άτομα που εργάζονται στα καταστήματα αυτά και ξεπερνούν τα 30.000 εργαζομένους.
  Τα e-mail κουράζουν, είναι τόσα πολλά που πρέπει να σας γράψω, θα προτιμούσαμε όμως για ένα ποσό που αγγίζει η ξεπερνά τα 500,000,000 να το συζητούσαμε από κοντά για λύσουμε όλες της απορίες που τυχόν προκύψουν.
  Ελπίζω κύριοι, εσείς τουλάχιστον το επιτελείο του κ. Υπουργού αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός να σας ενδιαφέρει να εισπράξετε τα χρήματα αυτά προ όφελος του ελληνικού κράτους.
  Θα ευχόμουν να υπάρξουν εταιρείες σαν την δική μας που μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό κράτος.
  Έχουμε τα προγράμματα έχουμε την εμπειρία έχουμε την θέληση να κάνουμε την πρόταση μας υλοποιήσημη, φυσικά με την συνεργασία του Υπουργείου η κάποιας υπηρεσίας, για να σταματήσει στον κλάδο αυτό μια για πάντα η φοροδιαφυγή.
  Εύχομαι να σας έδωσα ένα μικρό δείγμα και να καταλάβατε τουλάχιστον το θέμα μας.
  Θα περιμένω απάντηση σας είτε θετική για συνάντηση είτε αρνητική

  Με εκτίμηση
  Βλάχος Αγαπητός.
  Μαυρομιχάλη 50
  Τ.Κ 54249
  Θεσσαλονίκη
  τηλ. 2310311238
  κιν.6944474722
  e-mail. mmsbet@gmail.com

 • 2. Άρθρο 2 «Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»
  Στην Κατηγορία ΙΙΙ) «Κοινωνική Φροντίδα» επίσης προτείνουμε ο όρος «χρόνια ασθενείς» να αντικατασταθεί από τον όρο «χρόνια πάσχοντες» που το εθνικό αναπηρικό κίνημα έχει καθιερώσει. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο σημείο να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «ΙΙΙ) «Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

  Επίσης στο ίδιο άρθρο πρέπει να προβλεφθεί η σύσταση ενός φορέα για την προώθηση του δικαιώματος του «συνεταιρίζεσθαι» και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αποτελούν ομάδα στόχο του παρόντος Σχεδίου Νόμου, εξαιτίας του έντονου αποκλεισμού που βιώνουν, η οποία έχει ως συνέπεια την έλλειψη ενημέρωσης, πληροφόρησης, αλλά και εμπειρίας αναφορικά με τον τρόπο που η αγορά εν γένει λειτουργεί. Το γεγονός για π.χ. ότι τα άτομα με αναπηρία σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτο-απασχολούμενοι, είτε ως επιχειρηματίες αποτελεί εμπόδιο, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας, για την άσκηση από μέρους τους οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση, κατάρτιση και τεχνική καθοδήγηση – υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήματός τους, από την αρχική κιόλας ιδέα της σύστασης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

 • 28 Μαρτίου 2011, 10:29 | Κ. Παπαγεωργίου

  Σε επίπεδο Ε.Ε. έχει οριοθετηθεί ο χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας και περιλαμβάνει: Συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικούς φορείς, σωματεία και ιδρύματα. Στο παρελθόν (1998-2000) είχε συγκροτηθεί και Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία (Consultative Committee for Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations) στα πλαίσια της Commission. Σε σχετικό έγγραφο (Discussion material) της Επιτροπής (European Commission, Brussels 23 October 1998, DG XXIII/C3/AC D(98)αναφέρεται:
  «The Social Economy is an expanding part of European Society. The legal forms of Social Economy Organisations vary between Member States, but in general the sector comprises those organisations which are co-operatives, mutual societies, associations and foundations. …».
  Μήπως θα έπρεπε να τεθούν τα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλουν να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς προς ένταξη στο Μητρώο; Στο προαναφερόμενο έγγραφο αναφέρεται:
  «The Social Economy has the following characteristics:
  – open, democratic and participatory management (one person one vote)
  – the drive to meet collective interests
  – the defence of the principles of solidarity
  – independence from both the public authorities and private structures (autonomy of management)
  -involvement in economic activities with the primacy of the person over money
  – the redistribution of profits (in various forms): creation of jobs, activities, new enterprises, return on investment, benefits to members, socio-cultural activities, etc.)»

 • 21 Μαρτίου 2011, 09:45 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 2 (ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ )

  Στην 2η παράγραφο (χρηματοδότηση Φ.Κ.Ε ), προτείνω να προστεθεί και η δυνατότητα ένταξης των Φ.Κ.Ο στις Μικροπιστώσεις και μάλιστα με προτεραιότητα .

  Στην 4η παράγραφο (υπο-παραγραφος ι)(Φορείς Συλλογικού Σκοπού), προτείνω να προστεθούν και αυτοί που προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (και όχι μόνο αυτοί που προωθούν την απασχόληση, διότι υπάρχει κίνδυνος να υπονοείται μόνο η μισθωτή απασχόληση).
  Στην 4η παράγραφο (υπο-παραγραφος ιιι)(Φορείς κοινωνικής Φροντίδας) προτείνω να προστεθούν και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα και στους ανέργους, απολυμένους, αστέγους, ασθενείς μετανάστες και πρόσφυγες(π.χ συσσίτια, ή φτηνά εμπορεύματα, κ.ά).

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:21 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 2 (ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ )

  Στην 2η παράγραφο (χρηματοδότηση Φ.Κ.Ε ), προτείνω να προστεθεί και η δυνατότητα ένταξης των Φ.Κ.Ο στις Μικροπιστώσεις και μάλιστα με προτεραιότητα.

  Στην 4η παράγραφο (υποπαραγραφος ι) (Φορείς Συλλογικού Σκοπού), προτείνω να προστεθούν και αυτοί που προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (και όχι μόνο αυτοί που προωθούν την απασχόληση, διότι υπάρχει κίνδυνος να υπονοείται μόνο η μισθωτή απασχόληση).
  Στην 4η παράγραφο (υποπαράγραφος ιιι) (Φορείς κοινωνικής Φροντίδας) προτείνω να προστεθούν και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα και στους ανέργους, απολυμένους, αστέγους, ασθενείς μετανάστες και πρόσφυγες(π.χ συσσίτια, ή φτηνά εμπορεύματα, κ.ά).

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 2:
  2. Οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και δύνανται να εντάσσονται στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α/1-2-2011), «περί ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

  Πρόταση
  ——-
  Να προστεθεί στο τέλος «…. , όπως αυτός κάθε φορά ισχύεει. Επίσης δύνανται να χρηματοδοτούνται και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα εκτός και αν ρητώς προβλέπεται περιορισμός ή απαγόρευση από διάταξη νόμου ή υπουργική απόφαση που θα αφορά τους ΚοινΣΠΕ , οπότε υπερισχύει αυτή.»

  και άρα να έχουμε την απόλουθη

  Τροποποιημένη παράγραφο 2:
  2. Οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και δύνανται να εντάσσονται στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α/1-2-2011), «περί ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή όπως αυτός κάθε φορά ισχύεει. Επίσης δύνανται να χρηματοδοτούνται και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα εκτός και αν ρητώς προβλέπεται περιορισμός ή απαγόρευση από διάταξη νόμου ή υπουργική απόφαση που θα αφορά τους ΚοινΣΠΕ , οπότε υπερισχύει αυτή »

  ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΥ
  ————————-
  Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να στερηθεί από τους ΚοινΣΠΕ η δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά , περιφεριακά , και δημοτικά προγράμματα στα οποία έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες , πάντα σε ανταγωνιστική και ισότιμη βάση ως ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης δεν μπορούν να στερηθούν της δυνατότητας χορηγιών , δωρεών , παροχών και κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας χρηματοδότησης τους.
  Από την άλλη μεριά προτείνουμε τον μηχανισμό της νομοθετικής ρύθμισης ή της υπουργικής απόφασης ως αμυντικό μηχανισμό του κράτους προκειμένου να μπορεί κάθε φορά να ρυθμίζει κατά την βούληση του τα σχετικά όρια.

 • 18 Μαρτίου 2011, 20:46 | Στέφανος

  Για ποιό συγκεκριμένο λόγο δημιουργούνται αυτοί οι φορείς; Δηλαδή γιατί δεν είναι αρκετή μια αστική, μη-κερδοσκοπική εταιρεία; Η. ακόμη καλύτερα, γιατί δεν είναι αρκετό για το Δημόσιο να χρηματοδοτήσει μια (ή πολλές) ΜΚΟ που θα τρέξει ένα πρόγραμμα για να δώσει δουλειά σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες;
  Και τέλος, γιατί θέλουμε και νέους νόμους; Για να γεμίζουμε τα ΦΕΚ; Αφού δεν τηρούνται.

  Αυτό το αμάλγαμα συνεταιρισμού και εταιρείας μοιάζει με εκσυγχρονισμό του χρεωοπημένου μοντέλου του ΠΑΣΟΚ.