AΡΘΡΟ 16 Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

1. Οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών για την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 4 του παρόντος, έχουν την αρμοδιότητα α) να καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ. να παράσχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη), στην εγκατάστασή της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο και δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των Κοιν.Σ.Επ..και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβιάσεων, δ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο.

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς και στις κατά τόπο και κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων καταγγελιών με τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του Ν.2251/94 (ΦΕΚ Α-191) από Κοιν.Σ.Επ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του Μητρώου, υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας μετά την επέλευση του αποτελέσματος την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ.. που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της. Με αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δύνανται να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις.

4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ποσά που εισπράττονται θα αποδίδονται στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτό προβλέπεται στο Ν.3912/11 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011) και εξειδικεύεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

5. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των μελών της Κοιν.Σ.Επ.. από την κείμενη νομοθεσία.

 • 21 Μαρτίου 2011, 03:08 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 3
  3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ.. που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της. Με αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δύνανται να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————-
  1.Το «με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη» να αντικατασταθεί από το :
  «με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Δημάρχου της έδρας του Κοιν.Σ.Επ.»

  2.Μετά το «έως 50.000 ευρώ.» και πριν το «Σε περίπτωση υποτροπής ….» να παρεμβληθεί το «Εάν στον Κοιν.Σ.Επ. που παραβαίνειν τις διατάξεις του παρόντος νόμου συμμετέχει ένας ή περισσότεροι ΟΤΑ ή ένα ή περισσότερα ΝΠ ΟΤΑ ή μιά ή περισσότερες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ένας ή περισσότεροι ΟΤΑ με οποιοδήποτε ποσοστό , τότε το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

  3.Το «Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της.»

  να αντικατασταθεί από το

  «Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο κατά τόπο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της. Οι προηγούμενες διοικητικές πράξεις τόσο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδονται και εφαρμόζονται μετά από γνώμη του εμπλεκόμενων Περιφερειαρχών και Δημάρχων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προθεσμιών παροχής γνώμης»
  Το σκεπτικό της πρότασης
  ————————-
  Η πρόταση μου εναρμονίζει το παρόν σχέδιο νόμου με την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και του Κράτους που προωθείται με το σχέδιο Καλλικράτης και θέλει να υλοποιήσει την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας σε όλη την δομή του κράτους και της διοίκησης της κοινωνίας που ειδικά για το καινοτόμο εγχείρημα των Κοιν.Σ.Επ. εξασφαλίζονται με την μέγιστη δυνατή εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών ακόμα και στο στάδιο του ελέγχου και των κυρώσεων με αντίστοιχη αύξηση της συνυπευθυνότητας της αποτελεσματικότητας , της λογοδοσίας και της διαφάνειας.
  Επίσης η εξασφαλίζει την αποφυγή σύγκρουσης ρόλων μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου και την αποφυγή σχέσεων διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των 2 βαθμών αυτοδιοίκησης.
  Επισημαίνω ότι αν η πρόταση μου δεν γίνει δεκτή για το σύνολο της Χώρας τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή κατά την γνώμη μου οπωσδήποτε για τους νησιωτικούς Δήμους και τις νησιωτικές Περιφέρειες , σε εφαρμογή της πρόβλεψης του Συντάγματος για την νησιωτικότητα όπως ακριβώς προωθείται και με το Σχέδιο Καλλικράτης με την εκχώρηση επιπέλον αρμοδιοτήτων στους νησιωτικούς δήμους.

 • 20 Μαρτίου 2011, 12:42 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 16 (έλεγχος και κυρώσεις επι των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων )

  1. Προτείνω ο έλεγχος και οι κυρώσεις να αφορούν κάθε Φ.Κ.Ο και όχι μόνο τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

  2. Προτείνω εκτός του ελέγχου και των κυρώσεων στο άρθρο να προστεθεί η Πιστοποίηση και η Αξιολόγηση όλων των Φ.Κ.Ο και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ως κατωτέρω:

  2.α) Πιστοποίηση Φ.Κ.Ο
  Προτείνω η πιστοποίηση να αποτελεί προϋπόθεση και προ-στάδιο πριν την τελική ένταξη κάθε .Κ.Ο στο μητρώο, ως κατωτέρω.

  Αναλυτικά :

  Η πιστοποίηση προτείνω να γίνεται βάσει ενός Μοντέλου που θα περιλαμβάνει διαυγή και συγκεκριμένα minimum κριτήρια και δείκτες βαρύτητας (για το κάθε κριτήριο), που πρέπει να πληρούν οι ΦΚ.Ο για να πιστοποιηθούν ως τέτοιοι.

  Το μοντέλο πιστοποίησης, προτείνεται να περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο και να παρακολουθείται η εφαρμογή του από την αρμόδια υπηρεσία στο Υπ. Εργασίας και να επεξηγηθεί περαιτέρω με την προβλεπόμενη υπουργική απόφαση της Υπουργού Εργασίας.

  Η πιστοποίηση προτείνω να γίνεται μετά την εγγραφή του Φ.Κ.Ο στο Μητρώο (βάσει του καταστατικού και τς δραστηριότητας του Φ.Κ.Ο), και πρίν την τελική ένταξή του στο Μητρώο.

  Προτείνεται αυτή να λαμβάνει χώρα μετά από τη λειτουργία του Φ.Κ.Ο κατ’ ελάχιστο δύο (2) έτη, ώστε να έχουν παραχθεί τα σχεδιαζόμενα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα (ποσότητας και ποιότητας) και τα παραδοτέα, από τα οποία θα κριθεί το πραγματικό έργο κάποιου φορέα ως Φ.Κ.Ο, και εφόσον πληρεί κάθε ΦΚ.Ο τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τα αποτελέσματα να αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

  Σε περίπτωση μη πιστοποίησης από την υπηρεσία κάποιου φορέα, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα της ένστασης, της επανυποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον Φ.Κ.Ο και της επανεξέτασης από επιτροπή ενστάσεων.

  Ως προς το περιεχόμενο της πιστοποίησης, προτείνεται να περιλαμβάνει minimum κριτήρια και δείκτες βαρύτητας (οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις αρχές κάθε ΦΚΟ) και δείκτες επίτευξης των σκοπών και του έργου των ΦΚΟ. Ενδεικτικοί τέτοια κριτήρια και δείκτες και αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

  α) minimum συγκεκριμένοι δείκτες που θα αφορούν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του Φ.Κ.Ο – εκ των προτέρων καθορισμένοι, όπως:
  – οι σκοποί (μεταξύ άλλων η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα μέλη και στην τοπική κοινωνία, ο συνδυασμός κερδοφορίας και αλληλεγγύης, η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής συνοχής, κ.α)
  – η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η προάσπιση των κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου (π.χ ανάπτυξη κοινωνικά υπευθύνων πρακτικών, ανάπτυξη εθελοντικών πρωτοβουλιών),
  – τα συμμετέχοντα μέλη (κοινωνικοί εταίροι, εμπειρογνώμονες και επιστήμονες την κ.ο, άτομα ευάλωτων, ή ειδικών ομάδων),
  – οι τομείς δραστηριοποίησης (περιβάλλον, πρόνοια, κλπ),
  – οι συμπληρωματικές κοινωνικές δραστηριότητες και η εταιρική και κοινωνική ευθύνη και η διαχείριση της (CSR) (εθελοντές, προσφορά κοινωνικής εθελοντικής εργασίας)
  – η ύπαρξη κοινωνικού απολογισμού (social billan),
  – η ύπαρξη το κοινωνικού management (δημοκρατική διοίκηση και διαδικασίες συμμεροχής των συμμετεχόντωψν), κλπ)]
  – οι αρχές λειτουργίας [(η προάσπιση και η εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής υπευθυνότητας, , ο δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη, η ανοικτή προσχώρηση εθελοντών, η λειτουργία σε ομάδες έργου (στις οποίες θα συμμετέχουν τόσο οι μέτοχοι όσο και οι μισθωτοί, έτσι ώστε και συλλογική συνείδηση να αναπτύσσεται στα μέλη και συμπληρωματικότατα δεξιοτήτων θα εξασφαλίζεται), η συμμετοχή γυναικών και ευπαθών ομάδων στην διοίκηση, η κυκλικότητα εργασιών και ρόλων μελών, η διαφάνεια, η ενσωμάτωση και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας των μελών (diversity) και η διαχείρισή της (diversity management)].
  – η αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του πλεονάσματος των κερδών για την επιδίωξη κοινωνικών στόχων αειφόρου ανάπτυξης (π.χ προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, του πολιτισμού , της πρόνοιας, του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών),
  – η κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου,
  – η κοινωνική καινοτομία (κοινωνική, περιβαλλοντική και τεχνολογική),
  – η εκπαίδευση των μελών,
  – η επαγγελματική συνεργασία με άλλες πληθυσμιακές ομάδες, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού η πολιτική τιμών (ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στα προϊόντα ή υπηρεσίες σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις),
  – η παραγόμενη προστιθεμένη αξία για την κοινωνία και τα μέλη και η συμβολή στην κοινωνική και τοπική ανάπτυξη, κ.α
  – Τα αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά)

  β) κριτήρια [π.χ διαφορετικότητα μελών (νέοι, 50+, επιστήμονες, γυναίκες, ευπαθείς ομάδες, Φορείς), η εμπειρογνωμοσύνη ή η προηγούμενη εκπαίδευση μελών στην κοινωνική οικονομία, η κυκλικότητα μελών στην διοίκηση, κλπ],

  γ) minimum παραγόμενα αποτελέσματα (ποιοτικά και ποσοτικά ), [π.χ η κινητοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ εθελοντές, νέοι, γυναίκες , άνεργοι, κ.λ.π), η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή εισοδήματος (κύριου ή συμπληρωματικού), η εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, η προώθηση της ισότητας των φύλων και του εθελοντισμού,η διαφορετικότητα στα μέλη (diversity) και η διαχείρισή της , η χαμηλότερη τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις, η παραγόμενη προστιθεμένη αξία για την κοινωνία, τα μέλη , κλπ .

  [Τα παραπάνω ενδελεχώς έχουν διατυπωθεί στα παρακάτω αναφερόμενα παραγόμενα βιβλία της Equal ά κύκλου, τα οποία δημιουργήθηκαν από το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής οικονομίας (αποτελούμενο απο 7 Συμπράξεις και από 150 περίπου φορείς), ή από Συμπράξεις που δραστηριοποιήθηκαν στο μέτρο της κοινωνικής οικονομίας ως κατωτέρω:
  α) Α.Σ DIONI II κ.π Equal ά κύκλου , (2004), “Οδηγός συστήματος πιστοποίησης και μοντέλων και δεικτών ποιότητας κοινωνικών επιχειρήσεων» Α.Σ DIONI II κ.π Equal ά κύκλου (σε συνεργασία 4 χωρών και 40 εταίρων),
  β)Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου(2005), «Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», Υπ. Απασχόλησης και επτά (7)Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal.),
  γ) 3. Ευσταθόπουλος Γ. Βουλγαράκη Α., Μιχαρικόπουλος Δ., Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας(2005), «Σύστημα Κοινωνικού Ελέγχου και Αξιολόγησης κοινωνικών επιχειρήσεων», εκδόσεις «Παπαζήση» (διακίνηση από την Αναπτυξιακή σύμπραξη «Σύμφωνο προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Αιτωλοακαρνανία», κ.π. Equal, ά κύκλου.)]

  ΟλΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
  Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΚΑΘΕ Φ.Κ.Ο ΚΑΙ Φ.Κ.Ε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ MINIMUM ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ.
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Φ.Κ.Ο, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ .

  2.β).Αξιολόγση Φ.Κ.Ο
  Παράλληλα οι ΦΚΟ προτείνεται να αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία, βάσει του παραγόμενου έργου και των αποτελεσμάτων τους (ποιοτικών και ποσοτικών), με ποσοτικοποιημένους και προκαθορισμένους δείκτες επίτευξης έργου, διαφανείς και ενιαίους για όλους. Οι αξιολογήσεις προτείνεται να αναρτώνται στο Διαδίκτυο και να έχει πρόσβαση σ’ αυτές κάθε πολίτης.

  Τα παραγόμενα αποτελέσματα (ποιοτικά και ποσοτικά), προτείνεται να προκύπτουν από τον οικονομικό και τον κοινωνικό απολογισμό),που θα υποβάλλει κάθε Φ.Κ.Ο και από την εσωτερική αξιολόγησή του.
  Ο κοινωνικός απολογισμός θα αναφέρεται στη κοινωνική ωφέλεια και τα κοινωνικά αποτελέσματα (μετρούμενα βάσει συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και παραδοτέων που θα καθορίζει κάθε ΦΚΟ, σύμφωνα με τους Σκοπούς και τις Αρχές λειτουργίας του).
  Το Υπουργείο προτείνεται να ασκεί επίσης έλεγχο περί του παραχθέντος αποτελέσματος, σύμφωνα με τα παρακάτω.

  O κοινωνικός απολογισμός θα αφορά ενδεικτικά τις αρχές λειτουργία των Φ.Κ.Ο, όπως ενδεικτικά την κινητοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου προς αλληλέγγυα και συμμετοχικά σχήματα, την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνικών στα ζητήματα και την προοπτική της κοινωνικής οικονομίας και την συμμετοχή στους φορείς αυτούς ευρείας γκάμας μελών ή εθελοντών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή εισοδήματος στα μέλη ή σε άλλα άτομα ευπαθών ομάδων από την τοπική κοινωνία (κύριου ή συμπληρωματικού), την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, την προώθηση του εθελοντισμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (η οποία θα προκύπτει από αξιολόγηση των πελατών), την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας των μελών (diversity) και την διαχείρισή της, την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στα προϊόντα ή υπηρεσίες σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις, την παραγόμενη προστιθεμένη αξία για την κοινωνία και τα μέλη τους, την συμβολή στην κοινωνική και τοπική ανάπτυξη.

 • 17 Μαρτίου 2011, 22:17 | dimitra

  σωστό το παραπάνω σχόλιο, με τόση πολυνομία στην Ελλάδα, για διοικητική κύρωση είναι εσφαλμένο να είναι υπότροπος κάποιος για μια ζωή. Μόνο για ποινική κύρωση ,νομίζω είναι σωστή, η εννοια της υποτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στο αρ.16

 • 17 Μαρτίου 2011, 16:20 | G_K

  Να τροποποιηθεί η παρ.3 , του αρ. 16, ως εξής :
  «Στην περίπτωση υποτροπής, δηλ. όταν κάποιος μέσα σε 3 ή 4 ή Χ χρόνια έχει πραγματοποιήσει δεύτερη παράβαση διατάξεων του παρόντος νόμου, το πρόστιμο διπλασιάζεται»
  δηλαδή , πρέπει να εισαχθεί και η μεταβλητή (Χ) του χρόνου στο κριτήριο της υποτροπής, διαφορετικά, όποιος κάνει έστω μία παράβαση, θα θεωρείται, σε 2η παράβαση, για ΠΑΝΤΑ, υπότροπος, κάτι που πιστεύω δεν είναι ορθό.

  Φιλικά,
  O εκ των βασικών συντακτών, της πρόσφατης ΥΑ 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266/Β/18-2-11) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων στο ΣΕΠΕ….»]
  .
  Υ.Γ
  Πολύ σωστό, το εν λόγω νομοθέτημα για τις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διότι μόνο με ομαδική δουλειά και πνεύμα συνεργασίας οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις θα βγουν από την οικονομική κρίση και θα αντιμετωπίσουν τον άκρατο κεφαλαιοκρατισμό.