ΑΡΘΡΟ 5 Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.

 • 23 Μαρτίου 2011, 20:29 | Ντ. Κιούση

  Σε κάθε περίπτωση, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καθορισθούν σαφώς οι δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχ.
  Επίσης, ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία, πρέπει να δωθούν οικονομικά, και όχι μόνο, κίνητρα για την ενίσχυση του «επιχειρείν» και μάλιστα σε νέους ανέργους επιστήμονες.
  Η κοινωνία έχει ανάγκη από τέτοια μέτρα και πρέπει να μπουν σε εφαρμογή χωρίς άλλες καθυστερήσεις

 • 20 Μαρτίου 2011, 21:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  —————
  Να προστεθεί στο τέλος η πρόταση: «Η υπηρεσία αυτή δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αντικειμένων του Άρθρου 3: Κοινωνικώς Υπεύθυνες Συμβάσεις και του Άρθρου 4: Μητρώο Κοινωνικής Οικονιμίας»

  Και άρα να έχουμε το ακόλουθο
  Τροποποιημένο Άρθρο 5
  «Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.Η υπηρεσία αυτή δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αντικειμένων του Άρθρου 3: Κοινωνικώς Υπεύθυνες Συμβάσεις και του Άρθρου 4: Μητρώο Κοινωνικής Οικονιμίας»

  Το σκεπτικό της πρότασης
  —————————-
  Δημιουργείται μια σύγχυση με πιθανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων σχετικά με τα αντικείμενα των άρθρων 3 και 4 που αφορούν τις Κοινωνικώς Υπεύθυνες Συμβάσεις και το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας αντίστοιχα. Για την άρση οποισδήποτε σύγχυσης καταθέτουμε την ανωτέρω πρόταση.