AΡΘΡΟ 17 Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

1. Οι Κοιν.Σ.Επ.. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή προϊόντων, των οποίων είναι παραγωγοί, ή την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την εκπλήρωση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς.

2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.. και καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό.

3. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότητα.

4. Οι Κοιν.Σ.Επ.. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους,.

5. Οι Κοιν.Σ.Επ.. ως συμβαλλόμενοι, δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς τους σκοπούς των αντισυμβαλλόμενων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 100 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ -87 Α).

 • 28 Μαρτίου 2011, 21:11 | Αγαπητός Βλάχος

  Προς το Υπουργείο Εργασίας

  ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΈ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΆΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 30.000 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΈΝΩΝ
  Πρόταση
  Αφορά τα Ίντερνετ καφέ, της Καφετέριες όπου παίζονται στους Η/Υ τα παράνομα παιχνίδια κοινώς ( Φρουτάκια -Πόκερ, κ.λ.π.). και είναι περίπου 3,000 καταστήματα και απασχολούν πάνω από 30,000 εργαζομένους που στην πλειοψηφία τους, είναι ανασφάλιστοι.
  Όπως ξέρετε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, αφού πληρώνουμε αρκετά πρόστιμα, διότι εδώ και χρόνια δεν έχει λυθεί νομοθετικά.
  Σκεπτόμενος ότι κάποια στιγμή το θέμα ( Φρουτάκια ) θα λυθεί από την κυβέρνηση και έχοντας άμεση επαφή με ένα Ίντερνετ καφέ που έχει 45 Η/Υ άρχισα την συνεργασία με τρις εταιρείες πληροφορικής, για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς δουλεύουν τα προγράμματά τους, για να μπορούμε να ελέγχουμε τι χρήματα εισπράττουν και τι χρήματα δίνουν στους πελάτες που παίζουν στους Η/Υ. τα διάφορα παιχνίδια.
  Τα καταστήματα αυτά φοροδιαφεύγουν συστηματικά επί 25 χρόνια,και με τους Η/Υ τα τελευταία 9 χρόνια περίπου.
  Επίσης αρχίσαμε, η μια εταιρεία να κατασκευάζει ειδικά προγράμματα για να ξέρουμε τι χρήματα εισπράττουν και η άλλη μας εταιρεία να προσπαθεί να σπάσει αυτά τα προγράμματα, διότι αυτό θα κάνουν όλα τα καταστήματα με (Φρουτάκια) για να μην μπορούν να τους πιάσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.
  Ελέγχοντας τα χρήματα που εισπράττει ένα κατάστημα μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρει πως θα φορολογήσει τα καταστήματα αυτά. Εξάλλου σαν Ίντερνετ καφέ υπάγονται σε ΦΠΑ 23% που σήμερα δεν αποδίδουν.
  Έχουμε συζητήσει από τον Φεβρουάριο του 2010 με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου σας, άκουσαν ολοκληρωμένη την άποψη μας και την πρόταση μας, άλλα δυστυχώς την έθαψαν.
  Δεν ζητήσαμε ούτε ένα euro ως αμοιβή δεν ζητήσαμε να πουλήσουμε τα προγράμματα μας, συζητήσαμε αν υπάρχει η δυνατότητα σύμπραξις του δημοσίου με της εταιρείες μας, για να μπορέσει το κράτος να εισπράττει αυτά τα 500,000,000 euro κάθε χρόνο.
  Επίσης με όλα όσα θα προσφέρουμε θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά και όλα τα άτομα που εργάζονται στα καταστήματα αυτά και ξεπερνούν τα 30.000 εργαζομένους.
  Τα e-mail κουράζουν, είναι τόσα πολλά που πρέπει να σας γράψω, θα προτιμούσαμε όμως για ένα ποσό που αγγίζει η ξεπερνά τα 500,000,000 να το συζητούσαμε από κοντά για λύσουμε όλες της απορίες που τυχόν προκύψουν.
  Ελπίζω κύριοι, εσείς τουλάχιστον το επιτελείο του κ. Υπουργού αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός να σας ενδιαφέρει να εισπράξετε τα χρήματα αυτά προ όφελος του ελληνικού κράτους.
  Θα ευχόμουν να υπάρξουν εταιρείες σαν την δική μας που μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό κράτος.
  Έχουμε τα προγράμματα έχουμε την εμπειρία έχουμε την θέληση να κάνουμε την πρόταση μας υλοποιήσημη, φυσικά με την συνεργασία του Υπουργείου η κάποιας υπηρεσίας, για να σταματήσει στον κλάδο αυτό μια για πάντα η φοροδιαφυγή.
  Εύχομαι να σας έδωσα ένα μικρό δείγμα και να καταλάβατε τουλάχιστον το θέμα μας.
  Θα περιμένω απάντηση σας είτε θετική για συνάντηση είτε αρνητική

  Με εκτίμηση
  Βλάχος Αγαπητός.
  Μαυρομιχάλη 50
  Τ.Κ 54249
  Θεσσαλονίκη
  τηλ. 2310311238
  κιν.6944474722
  e-mail. mmsbet@gmail.com

 • 20 Μαρτίου 2011, 12:20 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΆΡΘΡΟ 17 (Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

  1η παρατήρηση :
  Στην 1η παράγραφο προτείνω τα εξής:
  α) εκτός απο τις Κοιν.Σ.Επ. και συμπεριληφθεί και κάθε Φ.Κ.Ο
  β)Στα αντικείμενα της συνεργασίας, προτείνω να προστεθούν και τα εξής:
  «την δικτύωσή τους ή την προβολή τους, ή την δημοσιότητα ή την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την κ.ο».

 • 17 Μαρτίου 2011, 23:31 | vasiliki tsonou

  θα έχουν σχέση τα κοιν.σ.επ με τα κοι.σ.πε που ήδη υπάρχουν και πως θα διασφαλίζεται η πρόσληψη ατόμων με ψυχικά προβλήματα, σε τι αναλογία και με ποιόν τρόπο.