Άρθρο 24 Διεύρυνση του πεδίου ευθύνης του ΟΑΚΑ & του ΣΕΦ

1.Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου Πανθεσσαλικό με έδρα το Βόλο, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. ΓΓΛ32327/23-12-1969 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται. Οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της ΓΓΑ και των εποπτευόμενων από αυτήν ΝΠΔΔ και, εν ελλείψει τέτοιων θέσεων, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να ανατίθεται στο ΣΕΦ ή το ΟΑΚΑ η διοίκηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες ανήκουν ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην εποπτεία της ΓΓΑ και στερούνται ιδίας διοικητικής δομής και οργάνωσης.

 • Κύριε Υπουργέ

  Με αφορμή το σχέδιο νόμου γία την «αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» και στο άρθρο 24 (Διεύρυνση του πεδίου ευθύνης τον ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ) , ζητούμε για πολλοστή φορά να συμπεριληφθεί η διάταξη :
  «Συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των Οργανισμών και συγκεκριμένα δύο μέλη».
  Σήμερα στο ΟΑΚΑ υπάρχει ένας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.του.
  Ζητούμε οι εκπρόσωποι να γίνουν δύο.
  Στο ΣΕΦ δεν υπάρχει αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων.
  Η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των
  οργανισμών ΟΑΚΑ και ΣΕΦ κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της συμμετοχικής διακυβέρνησης , και πιστεύουμε ότι μόνο θετική θα είναι,καθότι,ως θεσμός,έχει αποδειχτεί στη λειτουργία του επιτυχημένος.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο διαχρονικό αίτημά μας.
  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας

  Ιωάννης Κουτούγερας Φάνης Αυγουστιανός