Άρθρο 6 Διενέργεια οργανωμένων μετακινήσεων

Η παράγραφος 8 του άρθρου 41Δ του Ν.2725/1999 (Α 121), η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 Ν.3708/2008 (Α 210) επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

 

«8. α. Τα αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α οφείλουν να μισθώνουν το μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους μέλη Λεσχών, προκειμένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωμένα από μία αθλητική συνάντηση. Ως οργανωμένη μετακίνηση νοείται και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης μπορεί με απόφασή του, ύστερα από γνώμη της ΔΕΑΒ και της ΕΛΑΣ, να απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων.

Κατά τις μετακινήσεις αυτές το οικείο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας το οποίο επιβαίνει στο ως άνω μέσο για τη συνοδεία των φιλάθλων. Ο φορέας εκμετάλλευσης μαζικού μέσου μεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

β. Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών από μη δικαιούμενους προς τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το μεταφορικό του μέσο για παρανόμως οργανωθείσα παράνομη μετακίνηση, τον οδηγό και τον χρήστη αυτού ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα απαγορευμένη ή παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια την δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο χρήστης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Οι μετέχοντες σε οργανωμένη ή παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά την μετακίνηση βρέθηκαν  όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικά και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε  αναστέλλεται.

γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της προηγούμενης παραγράφου στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 80.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες».

 • 9 Αυγούστου 2011, 13:25 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  NAI ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ , μεχρι να αλλαξουμε

 • 3 Αυγούστου 2011, 08:57 | Hastaroth

  Η «οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών» δέν νομίζω ότι πρέπει να θεωρήται «οργανωμένη μετακίνηση» αφού δέν είναι δυνατόν να ελεγχθή από τίς λέσχες,σωματεία φιλάθλων κλπ.Γιά παράδειγμα,μιά παρέα από οπαδούς κάποιας ομάδας αποφασίζει να μεταβή στο γήπεδο με τά ιδιωτικά της αυτοκίνητα.Ποιός θα ελέγξη την μετακίνηση αυτή χωρίς να παραβιάση το ατομικό δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης τού κάθε πολίτη;

 • 2 Αυγούστου 2011, 14:31 | Χρήστος Κούτσης

  Να ανασταλούν επι διετία οι οργανωμένες μετακινήσεις, μήπως και βάλουν μυαλό οι ταραξίες που έχουν καταστρέψει τις μισές πόλεις της πατρίδας μας.

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:29 | Βαρλάμης Νίκος

  Στο συγκεκριμένο άρθρο έχω ορισμένες ενστάσεις για την συνταγματικότητα της απαγόρευσης των μετακινήσεων χωρίς την έγκριση και εποπτεία της ΠΑΕ καθώς και την τιμωρία όσων κάνουν τέτοιες εκδρομές. Νομίζω πως θα υπάρξει υπέρβαση του Συντάγματος το να απαγορεύσεις σε κάποιους να οργανώσουν μια εκδρομή για να πάνε να δούνε έναν αγώνα της ομάδας τους. Το δικαιικό μας σύστημα δεν στηρίζεται στην προληπτική απαγόρευση γιατί τότε ανοίγει ο δρόμος για την κατάλυση της Δημοκρατίας. Μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγορεύεται η μετακίνηση και η συγκέντρωση πολιτών με γενικές και καθολικές διατάξεις. Με την αιτιολογία του ελέγχου και της αποφυγής επεισοδίων θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε όλες τις πορείες, τις συγκεντρώσεις κλπ Επίσης και σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν για τα «στημένα» όσοι πήγαν για να κάνουν επεισόδια σε διάφορες πόλεις ήταν ελεγχόμενοι από μεγαλοστελέχη ΠΑΕ. Συμφωνώ ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποτροπής επεισοδίων και σε περίπτωση εκδήλωσης τους οι άμεσα εμπλέκόμενοι να τιμωρούνται αυστηρότατα.

  Με τιμή
  Νίκος Βαρλάμης
  Δικηγόρος