Άρθρο 27: Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους Επαγγελματίες Αγρότες που παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού

1. Οποιοδήποτε εισόδημα Επαγγελματία Αγρότη κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέρχεται από τον Αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από αγροτουριστική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.

2. Οι Επαγγελματίες Αγρότες, που απασχολούνται σε αγροτουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός τους.

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 13:42 | Μαρίνα Βαλλή

  Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να αποδεικνύεις ότι είσαι αγρότης; Εφέτος για παράδειγμα δεν υπήρχε καθόλου παραγωγή στον ελαιώνα. Ότι εισοδήματα (ελάχιστα γιατί δεν υπάρχουν κρατήσεις) θα έχουμε θα είναι από το κατάλυμα. Άρα αυτά δεν θα χαρακτηριστούν αγροτικά εισοδήματα άρα δεν θα πρέπει εφέτος να μας ασφαλίσει το ΟΓΑ.
  Γιατί δεν βάζετε άλλους όρους όπως για παράδειγμα να μην εγκαταλείψεις την αγροτική εκμετάλλευση όσο καλά και αν πηγαίνει η αγροτουριστική επιχείρηση.

  Ο αγροτουρισμός σαν ιδέα ήταν για να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα. Μια αγροτουριστική μονάδα δεν είναι βιώσιμη μόνη της.
  Εμείς επιλέξαμε αυτή την επένδυση για να προστατεύσουμε τον ελαιώνα από οικοπεδοποίηση και να έχουμε ένα σταθερό εισόδημα-πράγμα που δεν έχεις από την γεωργία.

 • 24 Φεβρουαρίου 2014, 16:43 | Παναγιώτης Κουλαδούρος

  Αν υπερβαίνει το 50% ως τι δηλώνεται και ως τι φορολογείται;