Άρθρο 24: Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από επιχειρήσεις Αγροτουρισμού- Διατήρηση Οικόσιτων και άλλων ζώων

Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας –διαπιστούμενης από την αρμόδια για αυτό Αρχή- της επιχείρησης να διασφαλίσει την αναγκαία ποσότητα διατροφικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, εξαιτίας φυσικών κινδύνων, ασθενειών ή παθήσεων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δύναται να τροποποιήσει και να προσδιορίσει εκ νέου το περιεχόμενο του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:42 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Στο άρθρ.24 η διατήρηση οικόσιτων ζώων υπάρχει στο τίτλο, αλλά όχι στο περιεχόμενο. Πρόκειται για θέμα (αποστάσεις τουριστικών καταλυμάτων από εγκαταστάσεις σταβλισμού) που διέπεται από υγειονομικές διατάξεις και που πρέπει, λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται, να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 13:36 | Μαρίνα Βαλλή

  Το πρόβλημά μας είναι να έχουμε ένα νόμιμο παρασκευαστήριο, ένα συσκευαστήριο για τα αγροτικά προϊόντα μας μέσα στο κατάλυμα με την άδεια του ‘Αγροτουρισμού’.
  Δεν διακρίνω αν θα επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων μας εντός του καταλύματος ή σε τοπικές εκθέσεις χωρίς την ανάγκη έκδοσης άλλων αδειών ή έναρξης άλλων επαγγελμάτων.

  Θέλουμε Μια ΑΔΕΙΑ ‘Αγροτουρισμού’ που να μας επιτρέπει να φτιάξουμε για παράδειγμα μαρμελάδα , να τη σερβίρουμε, να την πουλήσουμε στους πελάτες, να την πουλήσουμε σε παζάρια, εκθέσεις, αγορές παραγωγών εντός των ορίων της περιφέρειας και των όμορων περιφερειών.
  Θέλουμε ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ‘Αγροτουρισμού’ για να έχουμε μικρό αριθμό από κότες και να σερβίρουμε τα αυγά και να μπορούμε νόμιμα να τα πουλήσουμε.

 • 24 Φεβρουαρίου 2014, 16:55 | Παναγιώτης Κουλαδούρος

  Η επικεφαλίδα δεν συνάδει με το περιεχόμενο του κειμένου.
  Στο κείμενο δεν βλέπω πουθενά να γίνετε λόγος για οικόσιτα και άλλα ζώα, ούτε για την διάθεση των προϊόντων του παραγωγού, όπως θα περίμενα.
  Σε αντίθεση στην επικεφαλίδα δεν βλέπω κάτι για καλάθι αγροτικών προϊόντων.
  Μήπως έχουμε μπερδέψει κάτι;