Άρθρο 03: Σύσταση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

Α. Συστήνονται στο Υπουργείο Τουρισμού Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ως εξής:
1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και
β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Βόλο που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και
β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
3. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με έδρα την Πάτρα που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων
β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και
γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα και χωρική αρμοδιότητα την νήσο Κέρκυρα
4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και
β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων
β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες
δ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρμοδιότητα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων
β) Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας –Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και
β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου

Β. Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων των ως άνω Π.Υ.Τ. είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων στα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας

Γ. Τα Τμήματα Ελέγχου Τουριστικών Επιχειρήσεων των ως άνω Π.Υ.Τ. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της καλής και σύννομης λειτουργίας των κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων στα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας

Δ. Τα κατά τόπους Τμήματα υποστήριξης Τουρισμού είναι αρμόδια για τα θέματα των δύο προηγούμενων περιπτώσεων στην περιοχή χωρικής τους αρμοδιότητας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:13 | Εμινίδης Σάββας, πρώην βουλευτής Ν. Καβάλας

  Όσον αφορά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τουρισμού που στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» με βρίσκει σύμφωνο. Παρόλα αυτά θα ήθελα να προτείνω τροποποίηση στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του σχεδίου νόμου ως εξής:

  Άρθρο 3, παράγραφος 7,
  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
  α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων,
  β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, και
  γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την νήσο Σαμοθράκη.

  Η παραπάνω πρόταση αιτιολογείται πλήρως με την πρόταση που κατατέθηκε από τον Αντιπεριφεριάρχη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και στοιχειοθετείται με τα επιχειρήματα τα οποία καταθέτει και αιτιολογούν τους λόγους που πρέπει να υπάρχει Τμήμα Υποστήριξης Τουρισμού στην Π.Α.Μ.-Θ.

  Η νέα δομή λειτουργίας των υπηρεσιών τουρισμού που θα υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού έχει στόχο να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος που θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της πατρίδος μας. Ως τέτοια πρόταση είναι και η δημιουργία Τμήματος Τουρισμού στη Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. με έδρα την Καβάλα.
  Διότι, ενημερωτικά, σήμερα η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης έχει στο πεδίο χωρικής αρμοδιότητάς της τις έξι (6) Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου με τη νήσο Σαμοθράκη. Το Τουριστικό Δυναμικό των εποπτευομένων επιχειρήσεων αριθμεί συνολικά 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων, οι 300 αφορούν σε τουριστικά επαγγέλματα (τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία, rent a car, κλπ) και οι 1700 σε τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών με συνολική δυναμικότητα 45.000 κλινών.

  Αυτό το τουριστικό δυναμικό που ανήκει στο πεδίο αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.-Θ., το οποίο ανέρχεται στο 85% των τουριστικών επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στην περιοχή Καβάλας και Θάσου. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται διότι στο πρόσφατο παρελθόν με την επανασύσταση της οργανωτικής δομής της Π.Υ.Τ. Α.Μ.Θ με τον Ν.3270/2004 περιελάμβανε διαχρονικά δύο υπηρεσιακές μονάδες και συγκεκριμένα την Διεύθυνση Τουρισμού με έδρα την Κομοτηνή ως έδρα Περιφέρειας και το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Καβάλα.

  Για τους ίδιους λόγους πιστεύω ότι στην νέα οργανωτική δομή που συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισμού, δηλαδή την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη είναι επιτακτική και η δημιουργία Τμήματος Υποστήριξης Τουρισμού για τη περιφέρεια Α.Μ.-Θ. με έδρα την Καβάλα όπου μαζί με το νησί της Θάσου αποτελούν τη ναυαρχίδα του τουρισμού της περιφέρειας.

  Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι όποιες αλλαγές γίνονται στη νομοθεσία στοχεύουν σε διοικητικές και λειτουργικές τομές με λογική να λύσουν προβλήματα και να βοηθήσουν στην άνοδο του τουρισμού και όχι να ανακόψουν την αναπτυξιακή του πορεία, πιστεύω ότι η πρότασή μου θα εξεταστεί θετικά και θα δοθεί η δυνατότητα στις νέες δομές και υπηρεσίες τουρισμού του Υπουργείου να καταστούν τα εργαλεία ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης στην προσπάθεια ανάκαμψης που κάνει η πατρίδα μας.

  Με εκτίμηση,
  Εμινίδης Σάββας
  πρώην βουλευτής Ν. Καβάλας

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:02 | ΧΑΛΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  Ποια είναι η μέριμνα για την τουριστική βιομηχανία της χώρας και την εξυπηρέτηση των τουριστών, όταν κλείνουν τόσες υπηρεσίες και μαζί μ’ αυτές και τα γραφεία πληροφοριών που βρίσκονται ακροβολισμένα στις οδικές πύλες της χώρας Εύζωνοι, Δοιράνη, Προμαχώνας, Κήποι, Ορμένιο, καθώς και το γραφείο του αερολιμένα Μακεδονια που εξυπηρετούν χιλιάδες τουριστών κάθε χρόνο?
  Ποια είναι η πρόβλεψη για όλους αυτούς που θα έρχονται και δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν?
  Γιατί τουρίστες δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται με οργανωμένα γκρουπ, αλλά και αυτοί που έρχονται μεμονωμενοι ( και δεν είναι λίγοι),και θέλουν να εξυπηρετηθούν, να πάρουν απαντήσεις για θέματα που το internet δεν αναφέρει ή είναι δύσκολο για αυτούς να βρουν ή δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το internet. Eξάλλου η επαφή με τον υπάλληλο πληροφοριών (που τους παρέχει και χάρτες,έντυπο υλικό),τους δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση και την θεωρουν πιο έγκυρη.
  Τα γραφεία πληροφοτιών είναι και θα είναι απαραίτητα για την υποδοχή των τουριστών στην χώρα μας.
  Ας σκεφτούμε και λίγο με ποιούς συνορεύει η χώρα μας!
  Η τουριστική βιομηχανία μας έχει ανάγκη όλους!!!

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:42 | Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Διαχρονικά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει πάρει θέση για την αναγκαιότητα γενναίων διοικητικών μεταρρυθμίσεων και τομών, για το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και πλήθους αγκυλώσεων που πηγάζουν από τον υδροκεφαλισμό του Δημοσίου Τομέα και παρεμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, προκαλώντας ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου στους πολίτες.

  Οι αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» είναι προς διαβούλευση. Αφορούν στην αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ειδικά ως προς την μεταφορά των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού από τον Οργανισμό στη διοικητική δομή του Υπουργείου, με ταυτόχρονη συγχώνευση ορισμένων εξ αυτών. Οι αλλαγές όμως αυτές, μάλλον θα δημιουργήσουν στις τουριστικές επιχειρήσεις πολλών περιοχών, σημαντικότερα προβλήματα και περισσότερες δυσκολίες από όσες στοχεύουν να επιλύσουν. Ιδιαίτερα σε ένα ευαίσθητο τομέα όπως ο τουρισμός που ετοιμάζεται για μια χρονιά καλύτερη από όλες τις προηγούμενες, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία να δηλώνουν αύξηση των αναμενόμενων αφίξεων των αλλοδαπών επισκεπτών.

  Έτσι, οι αλλαγές που προτείνει το σχέδιο νόμου και αφορούν στη νέα διάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού, όσον αφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δεν κινούνται σε αναπτυξιακή λογική για τον τουρισμό μας γιατί με την συγχώνευση των υπηρεσιών και τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη, ακυρώνεται η υπάρχουσα δυναμική της περιοχής μας στον τουριστικό τομέα.

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης, έχει σήμερα στο πεδίο χωρικής αρμοδιότητάς της, τις έξι (6) Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου με τη νήσο Σαμοθράκη. Το Τουριστικό Δυναμικό των εποπτευομένων επιχειρήσεων αριθμεί συνολικά 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων, οι 300 αφορούν σε τουριστικά επαγγέλματα (τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία, rent a car, κλπ) και οι 1.700 σε τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών με συνολική δυναμικότητα 45.000 κλινών. Ο δε αριθμός διοικητικών υποθέσεων που χειρίσθηκε η Υπηρεσία αυτή για το έτος 2013 ανήλθε στις 2.100 υποθέσεις. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι οι υπηρεσιακές μονάδες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην παρούσα κατάσταση έχουν ως εξής:
  α) Διεύθυνση Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,
  β) Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Καβάλας,
  γ) Γραφείο Πληροφοριών Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου, και
  δ) Γραφείο Πληροφοριών Συνοριακού Σταθμού Κήπων.

  Πιστεύουμε ότι ενδεχόμενη κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σημαίνει:
  • Πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής.
  Η πρόσβαση για οποιαδήποτε υπόθεση στην έδρα της νέας Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, θα επισύρει την καταβολή ενός πολύ υψηλού κόστους μετακίνησης σε χρόνο και χρήμα, αφού η έδρα της νέας Υπηρεσίας θα απέχει πλέον χιλιομετρικά έως και 450 χλμ. από περιοχές της Περιφέρειάς μας. Είναι σαν να αξιώνουμε από έναν πολίτη ή έναν επιχειρηματία που ζει και δραστηριοποιείται στο Λεκανοπέδιο να απευθυνθεί για την εξυπηρέτησή του σε μια Υπηρεσία που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, τα Γρεβενά ή την Κατερίνη.
  • Υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες λόγω του εξαιρετικά μεγαλύτερου κόστους διεξαγωγής υπηρεσιακών μετακινήσεων.
  Η αποζημίωση ενός υπαλλήλου που υπηρετεί στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, προκειμένου να ελέγξει αυθημερόν κατά τη θερινή περίοδο ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη ανέρχεται σε 18,33€. (9,78€ ημερήσια αποζημίωση + 0,15×57χλμ αποζημίωση =18,33€).
  Η αποζημίωση για τον ίδιο σκοπό του ίδιου υπαλλήλου με το ίδιο μέσο μετακίνησης αλλά με έδρα υπηρεσίας την Θεσσαλονίκη θα ανέλθει σε 140,94€ διότι εκτός από την μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση και τα διόδια, θα υπάρχει επιπλέον αποζημίωση διανυκτέρευσης αλλά και αυξημένη ημερήσια αποζημίωση λόγω της μίας επιπλέον ημέρας για την επιστροφή (39,13€ ημερήσια αποζημίωση + 0,15×301χλμ αποζημίωση + 6×2,40€ διόδια + 1×42,26€ αποζημίωση διανυκτέρευσης = 140,94€).
  Στο παραπάνω παράδειγμα η εξοικονόμηση δαπανών που προκύπτει με την παραμονή της έδρας της Υπηρεσίας στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 87%.
  • Κατάργηση ενός σημαντικού εργαλείου προώθησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος στις όμορες αγορές της Τουρκίας και Βουλγαρίας.
  Η περιοχή αποδυναμώνεται στον τομέα του τουρισμού σε μια χρονική συγκυρία, όπου θα έπρεπε να διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα υπηρεσιακής οργάνωσης ώστε να προβάλλει και να προωθήσει το τουριστικό της προϊόν στις γειτονικές αγορές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας για ενίσχυση και αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος.
  • Διοικητική συρρίκνωση και απομόνωση μιας ακριτικής περιοχής.
  Πολλοί λόγοι επιβάλλουν επιλογές διοικητικής και θεσμικής οργάνωσης και συγκρότησης που θα αντανακλούν την ισχυρή παρουσία και την ουσιαστική μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την ανάπτυξη και την πρόοδο μιας ταυτόχρονα ακριτικής και μειονεκτικής περιοχής με πολλά προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

  Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, σχεδιασμός δεν υποστηρίζεται από καμία επιστημονική έρευνα ή άλλη κλαδική μελέτη που να επιβεβαιώνει με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο την αναγκαιότητα υλοποίησης του προτεινόμενου σχήματος.

  Ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν ακολουθείται η δομή των αποκεντρωμένων διοικήσεων, μιας και υπάρχει ξεχωριστή περιφερειακή υπηρεσία στη Ρόδο, ενώ και η έδρα της αντίστοιχης υπηρεσίας Θεσσαλίας βρίσκεται στον Βόλο και όχι την Λάρισα, διερωτώμεθα, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η διατήρηση γραφείων υποστήριξης τουρισμού σε άλλες περιοχές (Μυτιλήνη, Σύρος, Κέρκυρα) και όχι και στη δική μας Περιφέρεια.

  Σε κάθε περίπτωση είναι πρωτοφανές η περιοχή της Μακεδονίας & Θράκης που καλύπτει εδαφικά σχεδόν το 1/3 της χώρας να διατηρεί μόνον μια υπηρεσιακή μονάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  Σε τελευταία ανάλυση, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν υπηρετείται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της διοικητικής αποκέντρωσης (άρθρο 101 του Συντάγματος).

  Με όλα τα παραπάνω επιχειρήματα που σας παραθέσαμε ζητούμε και σας καταθέτουμε πρόταση ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στο νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» το άρθρο 3 παράγραφος 7 να διαμορφωθεί ως εξής:
  (άρθρ. 3 παρ. 7) Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
  α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων,
  β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, και
  γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Κομοτηνή και την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την νήσο Σαμοθράκη.

  Επιπλέον, σας δηλώνουμε την πρόθεσή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης να στεγάσει με ευθύνη της το Τμήμα Υποστήριξης Τουρισμού που θα έχει έδρα στην Περιφέρειά μας.

  Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι όποιες αλλαγές γίνονται στη νομοθεσία, στοχεύουν σε διοικητικές και λειτουργικές τομές που θα λύνουν προβλήματα και θα βοηθούν στην περαιτέρω άνοδο του τουρισμού, πιστεύουμε ότι η πρότασή μας θα εξεταστεί θετικά, δίνοντας τη δυνατότητα στις νέες δομές και υπηρεσίες τουρισμού του Υπουργείου να είναι αποτελεσματικά εργαλεία, ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης στην προσπάθεια ανάκαμψης που κάνει η πατρίδα μας.

  Με εκτίμηση,
  ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Π.Α.Μ-Θ.
  Γερομάρκος Γεώργιος

 • Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις», που αφορά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. μεταξύ των άλλων προβλέπει την κατάργηση και μεταφορά στο Βόλο, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εξυπηρετεί και προάγει το Τουριστικό προϊόν στους πέντε Νομούς της Περιφέρειας μας εδώ και 25 χρόνια.
  Το σχέδιο νόμου αυτό, που μας βρίσκει αντίθετους όσο αφορά την Περιφέρεια μας, θα επιφέρει αλλαγές, οι οποίες αν εφαρμοστούν θα αποσυντονίσουν την υποστηρικτική προς τις επιχειρήσεις λειτουργία της εν λόγω Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Στερεάς Ελλάδας, με συνέπειες για τους άμεσα ωφελούμενους όπως :
  1. Δυσλειτουργία στον συντονισμό και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών
  που παρέχονται σε 2500 Τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  2. Αύξηση της γραφειοκρατίας και καθυστέρηση στην αξιοποίηση τουριστικών προγραμμάτων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, με δεδομένη την δυσκολία απορρόφησης των κονδυλίων, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι για τους επιχειρηματίες που
  δραστηριοποιούνται στους πέντε νομούς της Περιφέρειας μας και για το Κράτος αυτή την εποχή.
  3. Δημιουργία προβλημάτων στην πρόσβαση και στην αμεσότητα μεταξύ του
  επιχειρηματία επί παραδείγματι της Καρύστου, που θα αναγκάζεται να μεταβεί στο Βόλο για να εξυπηρετηθεί από την νέα Δ/νση για την διεκπεραίωση ακόμη και απλών διοικητικών συναλλαγών με την υπηρεσία, όπως και αυτός των Αγράφων, του
  Καρπενησίου, της Αράχοβας, του Γαλαξειδίου, των Καμένων Βούρλων, της Σκύρου κ.α. επιβαρύνοντας με ταλαιπωρία και υπέρμετρες δαπάνες μετακίνησης και διαμονής ένα πλήθος επιχειρηματιών της Στερεάς Ελλάδας.
  4. Διάλυση της οικογενειακής συνοχής των εργαζομένων που θα χρειαστεί να διανύουν καθημερινά 250 χλμ με τις όποιες οικονομικές συνέπειες απορρέουν από αυτό.
  5. Αναστάτωση στους εργαζομένους, που προκαλεί η απειλή διαθεσιμότητας και πιθανής απόλυσης, γιατί θα πρέπει να αξιολογηθούν από την αρχή με βάση τη σύσταση των νέων θέσεων λόγω της κατάργησης των υπαρχουσών.
  Δυστυχώς με την πρόταση αυτού του σχεδίου νόμου για την περιοχή μας, διαιωνίζεται ένα συγκεντρωτικό αναποτελεσματικό και εντέλει αντιπαραγωγικό μοντέλο Διοίκησης, γιατί αν το πρόβλημα είναι η περιστολή των δαπανών, θα προτείναμε την αξιοποίηση κάποιου από τα κτίρια της Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών για την στέγαση της υπηρεσίας, την διαμόρφωση του οποίου μάλιστα θα μπορούσαμε να αναλάβουμε.
  Η δημιουργία και η λειτουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στην Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποτελούσε και αποτελεί στρατηγικής σημασίας θέση μέσα στη γεωγραφική καρδιά της Στερεάς Ελλάδας με τις γνωστές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, καθιστώντας άμεση την παροχή υπηρεσιών στους νομούς που εξυπηρετεί, ανάμεσα τους και περιοχές παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνωσιμότητας.
  Πιστεύω ακράδαντα, ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να παραμείνει ως έχει στη Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ώστε να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή μας, αλλά και να στελεχωθεί καλύτερα για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της κοντά στους επιχειρηματίες και τους πολίτες του τόπου.
  Την ίδια θέση διατύπωσε ομόφωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 24-2-2014 ενώ αντίστοιχες θέσεις διατυπώνονται και από το σύνολο των αρχών και των φορέων της Στερεάς Ελλάδας.
  Προς το σκοπό αυτό άλλωστε απηύθυνα και την από 21-2-2014 επιστολή μου προς ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού.
  Ευελπιστώ, ότι δεν θα προχωρήσετε σε μία τέτοιου είδους ενέργεια και θα προστατεύσετε με κάθε τρόπο το τουριστικό προϊόν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες Τουρισμού της Στερεάς Ελλάδας.

 • Το πνεύμα του Νόμου είναι η αναβάθμηση του τουρισμού και η προβολή των πλεονεκτημάτων της χώρας μας στον Τουρισμό. Η κατάργηση της Περιφεριακής Υπηρεσίας με έδρα τη Λαμία όχι μόνο είναι αντίθετως με το πνεύμα του νόμου, αλλά θα οδηγήσει:
  1. Στην πλήρη συρρίκνωση και απομόνωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος όχι μόνο στον Τουριστικό τομέα, αφού δεν πετυχαίνει στο ελάχιστο την ανάδειξη των Τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής αλλά και στους τομελις που συνυπάρχουν με τον τουρισμό.
  2. Δυσλειτουργία στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στις 3000 τουριστικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδος.
  3. Δημιουργία προβλημάτων στην πρόσβαση των επιχειρηματιών προς την υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση διαφόρων προβλημάτων του, η Λαμία έχει γεωγραφικό πλεονέκτημα και αποτελεί το συνδετικό κρίκο της περιφέρειας Θεσσαλίας με τη Στερεά Ελλάδα.
  4. Την αύξηση της γραφιοκρατείας και καθηστέρηση στην αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ όπου ήδη υπάρχει πρόβλημα στην αορόφηση των κονδυλίων.
  Γι’αύτους και για άλλου λόγους αντί για την κατάργηση της υπηρεσίας τουρισμού Στερεάς, θα προτίναμε την αναδιάρθρωσή της και την δημιουργία υπηρεσιών και άλλων τμημάτων όπως ο Ιαματικός Τουρισμός, ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ο Χειμερινός Τουρισμός έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και να κεφαλοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 18:39 | Περσεφόνη Τρίχα

  * Διόρθωση
  656.000 επισκέπτες και 3,5 εκατ. διανυκτερεύσεις στην Κεντρική Μακεδονία (ΞΕΕ Σεπτ 2013)

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 18:32 | Περσεφόνη Τρίχα

  1.Η περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης αποδυναμώνεται διοικητικά καθώς οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καταργούνται. Η Μακεδονία με έκταση 34.036 τετρ. χλμ. και η Θράκη με έκταση 8.578 τετρ. χλμ. είναι το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα της Ελλάδας με συνολική έκταση 42.614 τετρ χλμ., δηλαδή το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης της χώρας μας (131.957 τετρ χλμ).

  2.Απαριθμεί περίπου 11.000 τουριστικές επιχειρήσεις. Με το παρόν νομοσχέδιο περίπου 2.000 επιχειρήσεις θα εξυπηρετούνται από την υπό σύσταση Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της Ηπείρου.
  Το 2013 η Κεντρική Μακεδονία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό διανυκτερεύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, περίπου 656χιλ διανυκτερεύσεις.

  3.Η περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στον Τουρισμό τόσο τον τουρισμό διακοπών όσο και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

  4.Από την κατάργηση των δύο αυτών ΠΥΤ και των Γραφείων Πληροφοριών, δεν προκύπτει κανένα εισοδηματικό όφελος στον κρατικά προϋπολογισμό, καθώς οι δαπάνες ενοικίου είναι μηδαμινές ή ανύπαρκτες.

  5. Η Θεσσαλονίκη ως μητροπολιτικό κέντρο, χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα Γραφείο Πληροφοριών. Από τη δεκαετία του 1970 έως και πριν από μισό χρόνο λειτουργούσε αδιάκοπα το γραφείο πληροφοριών πόλης και το γραφείο πληροφοριών του Αερολιμένα «Μακεδονία» – το οποίο λειτουργεί ακόμα. Η αποστελέχωση των όλων των γραφείων πληροφοριών , δηλαδή όλων των κομβικών σημείων υποδοχής, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των τουριστών από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, δημιουργεί ιδιαίτερα αρνητικές εντυπώσεις για τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες της χώρας και προσβάλει με απαράδεκτο τρόπο την εικόνα του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Αντίθετα, θα έπρεπε να ενδυναμωθούν με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένης της αύξησης της τουριστικής κίνησης που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και η οποία προβλέπεται να ενισχυθεί στην ερχόμενη τουριστική περίοδο.

  6. Όλα τα Γραφεία Πληροφοριών του ΕΟΤ (Θεσσαλονίκης, Αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», και συνοριακών σταθμών, καταργούνται. Λόγω της γειτνίασης με τις Βαλκανικές Χώρες και την Τουρκία ( που είναι και αγορές στόχοι), η ύπαρξη των Γραφείων Πληροφοριών στις εισόδους των χωρών, κρίνεται εκ των ουκ άνευ ως απαραίτητες, και προπάντων όχι καταργούμενες, ως περιττές. Τα υψηλά ποσοστά των τουριστών που συμβουλεύονται το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σύμφωνα με το Eurobarometer) αφορούν στην πληροφόρηση των δυνητικών επισκεπτών, οι οποίοι ερχόμενοι στη χώρα εκτός από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές των Smartphone – Android που συμβουλεύονται, προτιμούν να λαμβάνουν την πληροφορία δια ζώσης, μέσω των γραφείων πληροφοριών και επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν χάρτες, έντυπα κλπ

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 22:38 | Παγιός Πανγιώτης

  Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η ανδιάρθρωση των περιφερειακών υπητεσιών τουρισμού ΕΟΤ
  Οσες φορές επιχειρήθηκε στόχο είχε τη διάλυση του ΕΟΤ και την δίωξη των εργαζομένων και όχι την καλλίτερη λειτουργία του .
  Οσες φορές επιχειρήθηκε αυτό απέτυχε ,όχι γιατι αντέδρασαν οι θιγόμενοι εργαζόμενοι αλλά γιατί απέδειξαν ότι τα προτεινόμενα σχήματα δεν εξυπηρετούσαν τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό .
  Αξίζει τον κόπο να τοποθετηθούν σε μία στήλη τα δικαιολογιτικά που χρειάζονται είτε οι νέες επιχειρήσεις ,είτε οι υπάρχουσες για την έκδοση ή ανανέωση αντίστοιχα, του ΕΔΣ και άλλη μία στήλη με τις υπηρεσίες που τα εκδίδουν [πολεοδομίες , πρωτοδικεία , δημοι κλπ] για να διαπιστωθεί ο μαραθώνιος που θα κληθούν να καλύψουν οι επιχειρήσεις αυτές για την αδειδοτηση των .

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 12:49 | Γ. Ν. Νικητίδης

  Με το σχέδιο του συγκεκριμένου άρθρου προβλέπεται (ουσιαστικά) η συγχώνευση των ΠΥΤ της Ηπείρου με εκείνη της Δυτ. Μακεδονίας. Και οι δύο περιοχές αποτελούν χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ένας σημαντικός αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων και καταλυμάτων (παραλίες της Ηπείρου, Ζαχοροχώρια, Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα κλπ).
  Κατά το τελευταίο διάστημα που η ΠΥΤ της Δυτ. Μακεδονίας ήταν υποστελεχωμένη (κυρίως σε ότι αφορά μηχανικούς για ελέγχους μελετών και εγκαταστάσεων) διαπιστώθηκε ότι το κενό αυτό δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
  Αναρωτιέται λοιπόν εύλογα κανείς, γιατί δεν προβλέπεται ένα «τμήμα» της ΠΥΤ Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα την Δυτ. Μακεδονίας και έδρα την Κοζάνη, κατά τα προβλεπόμενα για άλλες περιοχές (Κέρκυρα, Σύρος, Μυτηλήνη).
  Ας σημειωθεί ότι αναφερόμαστε σε δύο περιφέρειες της χώρας που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα (προσβασιμότητας, καιρικών συνθηκών κλπ) που καθιστούν δύσκολη την εξυπηρέτησή τους σε αποστάσεις 300 και 400 χλμ αλλά και άλλα όπως αυτό της ανεργίας που επιβάλει την πρόβλεψη από πλευράς της πολιτείας για συνθήκες διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας και όχι αποκλεισμού της.
  Αν ληφθούν σοβαρά υπόψη, όσα παραπάνω αναφέρω, καθώς και όσα μπορούν να ζητηθούν σαν ενημέρωση από τα ίδια τα στελέχη της σημερινής υπηρεσίας της Κοζάνης, θεωρώ ότι η ανταπόκριση του Υπουργείου για τροποποίηση του συγκεκριμένου σημείου του άρθρου θα θεωρηθεί αυτονόητη.
  Ευχαριστώ
  Γ.Ν. Νικητίδης – Καστοριά

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 10:43 | Στρατάκης Αριστείδης

  Αναφορικά με το άρθρο αυτό που δημιουργούνται δύο τμήματα και συγκεκριμένα το ένα Τουριστικών Εγκαταστάσεων & Επαγγελμάτων και το άλλο Ανάπτυξης και Επιθεώρησης για το μεν πρώτο τμήμα γίνεται ένα υπερτμήμα με 80% του διοικητικού φόρτου(αδειοδοτήσεις,εγκρίσεις καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος ,Τουριστικά γραφεία,ΤΕΟΜ κλπ) και το 2ο τμήμα Ανάπτυξης & Επιθεώρησης το υπόλοιπο 20%.Συνεπώς ο Προϊστάμενος του 1ου τμήματος είναι σαν Προϊστάμενος Δνσης!Προτείνεται να παραμείνει το 1ο τμήμα σαν Τουριστικών Εγκαταστάσεων και τα Τουριστικά Επαγγέλματα να ενσωματωθούν με το Τουριστικής Ανάπτυξης & Επιθεώρησης. Έτσι θα επέλθει σχετική ισορροπία.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:50 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Για να ολοκληρωθεί το ζητούμενο (η διάλυση του ΕΟΤ) θα πρέπει το Υπουργείο να πάρει και τις Π.Υ.Τ ΕΟΤ. ΄Ομως :
  • Αρμοδιότητα που αποκεντρώνεται (στις Περιφέρειες ή σε ΝΠΔΔ, όπως ο ΕΟΤ) δεν μπορεί να ανασυγκεντρωθεί σε κεντρικό υπουργείο και
  • Δεν υπάρχουν υπουργεία με περιφερειακές υπηρεσίες. Αν ένα υπουργείο επιθυμεί να αποκεντρώσει αρμοδιότητες, και μάλιστα εν έτει 2014, τις μεταβιβάζει στις Περιφέρειες, αφού όμως φροντίσει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, τα μέσα και οι πόροι και φυσικά αφού φροντίσει για την εξασφάλιση του υπηρετούντος προσωπικού. Η ύπαρξη περιφερειακών υπηρεσιών σε Υπουργείο είναι πανελλήνια πρώτη!
  Με το άρθρο 3, το υπουργείο «ανακατεύει και πάλι τα χαρτιά» σε σχέση με τις έδρες των περιφερειακών υπηρεσιών (πχ μία υπηρεσία για Πελοπόννησο-Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά) και κεντρίζει και πάλι τους τοπικισμούς, αλλά και προκαλεί βάσιμες διαμαρτυρίες, που οφείλονται σε λόγους συγκοινωνίας-προσπέλασης (αλήθεια πώς η Μυτιλήνη θα ανήκει στη Ρόδο;). Οι έδρες των Π.Υ.Τ του ΕΟΤ είχαν λίγο-πολύ «καθιερωθεί» χωρίς να υπάρχουν πλέον αντιρρήσεις ή διαμαρτυρίες…..

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 13:22 | Σταρίδας Αλέξανδρος

  Ωραία!!! Συμπτύσσουν τα τμήματα. Π.χ. στη Κρήτη, από 4 σε 2 εκ των οποίων το ένα θα έχει αρμοδιότητες και φόρτο εργασίας σχεδόν όσο όλη η ΠΥΤ σήμερα.

 • Είμαι 30 ετών με αρκετά μεγάλη εμπειρία ως εργαζόμενος στο χώρο της εστίασης και ιδιαίτερα σε χώρους εστίασης τουριστών. Φέτος αποφάσισα να ασχοληθώ με την προώθηση των επιχειρήσεων της Κρήτης στην νεοανοιγόμενη τουριστική αγορά της Ρωσίας των 150 εκατ κατοίκων και των Ρωσόφωνων χωρών με άλλα 150 εκατ κατοίκους. Το σύνολο:300 εκατομμύρια κάτοικοι. Σε έρευνα της αγοράς, των προορισμών και των τάσεων για τους Ρώσους Τουρίστες διαπίστωνεται ότι ο πρώτος προορισμός είναι η Τουρκία και δεύτερος η Αίγυπτος η Ελλάδα ακολουθεί στην τρίτη θέση. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των τουριστών όχι στο ότι η Ελλάδα είναι κακή ή άσχημη, αλλά πολύ απλά στη δυσκολία που συναντούν όσοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα λόγω της ανάγκης ύπαρξης Visa. Όταν λοιπόν ο ένας από τα 300 εκατ ψάχνει για διακοπές και συγκρίνει τους προορισμούς βλέπει το εμπόδιο της Visa και αποφασίζει να πάει στην Τουρκία ή την Αίγυπτο. Ζώντας λοιπόν σε μία Περιφέρεια (Κρήτη), η οποία ζει από τον τουρισμό και είναι οι προβλέψεις για το 2014 παραπάνω από ευοίωνες για τη Ρωσική Αγορά, αναφέρονται 700.000 αφίξεις για τη σεζόν στο νησί, σας εφιστώ την προσοχή στο θέμα της κατάργησης της VISA, για να ανοίξει πλήρως η αγορά αυτή, θα υπάρξει ραγδαία αύξηση του τουριστικού ρεύματος με ότι αυτό συνεπάγεται (δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση ΑΕΠ, έσοδα για όλους τους κλάδους) Μετά τιμής Κοκκινάκης Ιωάννης