Άρθρο 17:Ρυθμίσεις για υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα

1. Η παράγραφος 1.α του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Αναγνωρίζονται ως υφιστάμενα τα χιονοδρομικά κέντρα:
α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,
δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων,
ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,
ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,
ιδ. 3−5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,
ιε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,
ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,
ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,
ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/ Φωκίδας/ Φθιώτιδας,
ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.
κα. Χρυσό Ελάφι, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
κβ. Ανώγεια – Ψηλορείτη, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
κγ. Παρνασσός, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/ Φωκίδας/ Φθιώτιδας,
κδ. Ζήρεια, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,
τα οποία με τις αριθ. 509922/18-07-2012 και 508535/17-04-2013 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. έχουν χαρακτηρισθεί ως υφιστάμενα.

2. Το εδάφιο β. της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις που υφίστανται στα Χιονοδρομικά Κέντρα του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια δόμησης και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13, αλλά υποστηρίζουν την λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, θεωρούνται, υπό την προϋπόθεση των αναφερόμενων στο επόμενο εδάφιο, νομίμως υφιστάμενες.
Το υφιστάμενο των εγκαταστάσεων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διαχειριστές των Χιονοδρομικών Κέντρων θα υποβάλλουν στον ΕΟΤ τα εξής δικαιολογητικά:
i. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή-Χαρακτηριστικά του Χιονοδρομικού Κέντρου.
ii. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσεται το χιονοδρομικό κέντρο σε κλίμακα 1:5.000, όπου θα αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα κτίσματα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι θέσεις και οι διαδρομές των αναβατήρων, οι πορείες των χιονοδρόμων με τις εξυπηρετούσες εγκαταστάσεις και ο δρόμος πρόσβασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του.
iii. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000 με σχετικό υπόμνημα για τις χρήσεις υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων
iv. Κατόψεις, όψεις, τομές και φωτογραφική τεκμηρίωση των επί μέρους κτισμάτων και εγκαταστάσεων
v. Βεβαίωση στατικής επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου.
Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής:
«γ. Στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των Χιονοδρομικών Κέντρων του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, χορηγείται από τον ΕΟΤ η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, , μετά την έκδοση της απόφασης Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ του προηγούμενου εδαφίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας και βεβαίωση από Μηχανολόγο Μηχανικό για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων»

4. Η προθεσμία 31.12.2013 της παραγράφου 2.α. του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2014.

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 2 του Ν. 4179/2013 μετά τις λέξεις «εντός 5 μηνών» προστίθενται οι λέξεις «και πάντως σε διάστημα όχι μεγαλύτερο της διετίας»

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 13:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΚΟΣ

  Πιστεύω ότι προσπαθείτε να δώσετε μια γρήγορη λύση στο θέμα τω χιονοδρομικών που ταλανίζει εδώ και 40 χρόνια την Ελλάδα
  Σας υποβάλω μερικές ερωτήσεις-παρατηρήσεις ως πολίτης με εμπειρία σε θέματα χιονοδρομικών
  Ερώτηση 1
  Υπάρχουν χιονοδρομικά που έχουν παραχωρηθεί για χρήση, σε εταιρείες ΟΤΑ,σε αναπτυξιακές περιφερειακών ενοτήτων, σε ορειβατικούς συλλόγους ,στην γγ Αθλητισμού (Βασιλιτσα) αλλά δεν επιτρέπεται η εδαφική παραχώρηση(ενοικίαση ) σε ιδιώτες λογω ότι ιδιοκτησιακά ανήκουν στο υπουργείο Γεωργίας με εποπτεία του κατά τόπου δασαρχείου.
  Οι περισσότεροι από αυτούς τους φορείς έχουν ενοικιασει τμήματα χιονοδρομικών (σαλέ μπαράκια σχολές σκι) ακόμα και ολόκληρα χιονοδρομικά σε ιδιώτες
  Πως θα ξεκαθαρίσει αυτό με το υπουργείο Γεωργίας και σε πιο όνομα θα βγει η άδεια λειτουργίας του χιονοδρομικού και σε ποιο όνομα θα εκδοθεί άδεια λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ?
  Ερώτηση 2
  Καντίνες με νάιλον, ξύλινες κατασκευές πάνω σε ροδες,κοντεινερ που είναι σχολές σκι-ενοικίασης αποθήκες που έχουν γίνει μαγαζιά κατασκευές που μπορεί να έχουν στατική επάρκεια (δεν έχουν ανάγκη ούτε από σεισμό ούτε από βάρος) θα νομιμοποιηθούν με μια απόφαση γραμματέα του ΕΟΤ?
  Και όλοι οι άλλοι φορείς που πλήρωσαν για νομιμοποίηση κτιρίων και έχουν καταθέσει μελέτες θα πάρουν λεφτά πίσω?
  Οι διοικητικές πράξεις αποβολής τέτοιων παραπηγμάτων που έχουν εκδοθεί και εκτελεστεί από τα κατά τόπους δασαρχεία θα ακυρωθούν?
  Θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες τους για τα αυθαίρετα που κατασκεύασαν?
  Θα κυνηγήσουν το δημόσιο για διαφυγόντα κέρδη?
  Ερώτηση 3
  Πως θα δικαιολογηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν θα νομιμοποιούνται κάθε είδους κτίσματα (αυθαίρετα ,λύματα ,περιοχές natura)?
  Ερώτηση 4
  Υπάρχουν ορειβατικά καταφύγια (κτιριακές δηλαδή εγκαταστάσεις)που βρίσκονται εντος χιονοδρομικών κέντρων και άλλα που βρίσκονται σε βουνά όπου δεν υπάρχει κανένα Χ.Κ.
  Θα νομιμοποιηθούν μόνο αυτά που είναι εντος χιονοδρομικού ?με τα υπόλοιπα τι θα γίνει?
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας Πιστεύω τα παραπάνω να σας βοηθήσουν
  Γιάννης Πετκος

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 11:07 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σχετικά με το Άρθρο 17:Ρυθμίσεις για υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα.
  Και ειδικότερα για τη παράγραφο 3 όπου αναφέρει ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής:
  «γ. Στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των Χιονοδρομικών Κέντρων του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, χορηγείται από τον ΕΟΤ η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την έκδοση της απόφασης Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ του προηγούμενου εδαφίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας και βεβαίωση από Μηχανολόγο Μηχανικό για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων»

  Προτείνω στα ανωτέρω ότι πρέπει να διορθωθεί το σοβαρό ζήτημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων – λυμάτων ως εξής :
  Η βεβαίωση πρέπει να είναι αρμόδιου Μηχανικού διαχείρισης υγρών αποβλήτων και να δοθεί αφού συνημμένα εκπονηθεί μελέτη διαχείρισης αποβλήτων βάση των :
  1).Υ.Δ . Ε1β/65 ( η οποία τώρα πρόκειται και αυτή να αναθεωρηθεί ), άρα με βάση την επικείμενη αναθεώρηση αυτής.

  2). ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192) »Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων»
  3).Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»
  4).Εγκύκλιος 145447: Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
  5).Εγκύκλιος 1589: Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011)
  6).ΝΕΑ ΚΥΑ 191002/2013: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β’ 354)» και συναφείς διατάξεις
  7).Ο εξοπλισμός διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των χιονοδρομικών κέντρων να υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα των κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1825 και ΕΛΟΤ ΕΝ858 (ΦΕΚ 1914/αριθμ.6690/15-06-2012).

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 20:25 | Κω Πας

  Για το ‘υφιστάμενο’ των Χιονοδρομικών Κέντρων ζητάτε από τους διαχειριστές τους μια σειρά από δικαιολογητικά σε αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχους μηχανικούς και αποκλείεται τους Δασολόγους για τη σύνταξη των ανωτέρω δικαιολογητικών, ενώ είναι οι καθ’ υλη αρμόδιοι για την υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών πλην αυτό τις βεβαίωσης της στατικής επάρκειας, μιας και τα χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων.
  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. στ) του Π.Δ. 344/29-12-2000 είναι υποχρεωτική η απασχόληση Δασολόγου σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού.
  Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο αλλά και σε αυτό που ακολουθεί (άρθρο 11) αναφέρεται ρητά η υποχρέωση σύνταξης μελετών και εκθέσεων από δασολόγο, οι οποίες περιλαμβάνουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, επί του συνόλου των εκτάσεων που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία.
  Εξάλλου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 117832/1452/6-4-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, όπου αυτές κι αν βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο, αρμόδιος για την εκτέλεση των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών και την σύνταξη των αντίστοιχων διαγραμμάτων είναι ο Δασολόγος
  Συνεπώς τα δικαιολογητικά για το ‘υφιστάμενο’ των χιονοδρομικών κέντρων πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Δασολόγους Μελετητές, πλην αυτό της στατικής επάρκειας που θα είναι από Πολιτικό Μηχανικό.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:33 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Είναι χαρακτηριστικό, για την προχειρότητα, με την οποία έχει συρραφεί το νομοσχέδιο, ότι στο άρθρο αυτό ή αρμοδιότητα, που ήδη με το άρθρ.1 έχει μεταβιβαστεί στο υπουργείο και μάλιστα από τη δημοσίευση, ανατίθεται στον ΕΟΤ!

 • 21 Φεβρουαρίου 2014, 11:24 | kan62

  Η παρ. 2 του άρθρου αυτού αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ και κορωνίδα της ανομίας που επικρατεί στη χώρα. Επίσης αποδεικνύει ότι η ανομία σχεδιάζεται …
  Με λίγα λόγια, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ υφιστάμενες ή ακόμη και κατασκευές που δεν έχουν γίνει ακόμη (μιά που αυτό βεβαιώνεται μόνο από τον γ.γ. του ΕΟΤ) αν σε τρεις μήνες κατατεθεί ένας φάκελος που θα περιέχει ότι νάναι … ή μάλλον ότι νάναι ή όπου θέλει νάναι ο εκμεταλλευτής του κέντρου.
  Επίσης ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗ τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις (ακόμη και συνάθροισης κοινού) με μια απλή βεβαίωση και μια ΥΔ. Μελέτη στατικής επάρκειας πουθενά, δεν χρειάζεται.
  Κύριοι του τουρισμού, στο πως θα εφαρμόζετε τους νόμους κάντε ότι θέλετε αν έτσι νομίζετε.
  Ως πολίτης, σας καλώ να μην παίζετε με το μέλλον και τη ζωή των παιδιών μας.
  Ως μηχανικός, σας καλώ να συμμορφωθείτε με τους νόμους που καλείται να εφαρμόσει ο κλάδος μου και επιφυλάσσομαι για τις νόμιμες ενέργειές μου ώστε να σταματήσετε πλέον να τον εξευτελίζετε._

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 11:24 | Θανάσης Σιγανός

  Από τη στιγμή που με το άρθρο 1 του νομοσχέδιου αφαιρούνται από τον Ε.Ο.Τ. όλες οι αρμοδίότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο και την αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων, πως στο άρθρο 17 αναφέρεται ότι τα χιονοδρομικά καταθέτουν δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Τ.για να διαπιστωθεί το υφιστάμενο των εγκαταστάσεων και ότι ο Ε.Ο.Τ. χορηγεί άδεια λειτoυργίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των χιονοδρομικών κέντρων;

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 11:15 | Βασίλειος Βροχίδης

  Στο άρθρο 17 παρ.1 αναφέρονται χιονοδρομικές εγκαταστάσεις που δεν λειτουργουν εδω και χρόνια πχ. Παγγαίο ή και που ουδέποτε λειτούργησαν πχ. Ανώγεια.
  Θα πρέπει να προστεθεί στην επόμενη παραγραφο ο οριστικος χαρακτηρισμος των εγκαταστάσεων ως προς κατεδάφιση και αποξήλωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για λογους προστασίας του περιβαλλοντος .