Άρθρο 06: Ορισμός καταφυγίου

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
« ‘Καταφύγιο’ είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριολογικές υποδομές μέχρι 250 τ.μ. και με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής.»

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:24 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Δεν υπάρχει νομοσχέδιο του Υπ.Τουρισμού, που να μη τροποποιεί τις περί τουριστικών λιμένων διατάξεις και το συγκεκριμένο δεν αλλάζει την πεπατημένη…. Εν τούτοις, οι περί τουριστικών λιμένων διατάξεις παραμένουν έως σήμερα ένα ασαφές και γραφειοκρατικό πλαίσιο, που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους δυνητικούς επενδυτές.
  Οι νέες διατάξεις τροποποιούν άλλες του πολύ πρόσφατου Ν.4179/13. Επίσης εισάγουν ρυθμίσεις, που δίνουν την εντύπωση, ότι το ισχύον πλαίσιο δεν λειτουργεί (πχ άρθρ.13) κάτι που δύσκολα διαπιστώνει κανείς, αφού τα σχετικά με τους τουριστικούς λιμένες κάθε μορφής στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται.

 • 21 Φεβρουαρίου 2014, 11:14 | Δημητρης Καραγιάννης

  1) Υπάρχουν και άλλες μορφές καταφυγίων για τα οποία ο ΕΟΤ στο παρελθόν έχει επενδύσει και είναι άγνωστο και αμφίβολο κατά πόσο αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την άσκηση τουριστικού έργου.
  Τέτοια έργα είναι
  1. Τα ορειβατικά καταφύγιο πχ καταφύγιο Χελμού, Καταφύγιο Αστράκας, καταφύγιο Ολύμπου, Καταφύγιο Γραμμένης Οξιάς κλπ, κλπ.
  2. Διάφορες επισκευές κτιρίων ( σχολεία) σε διάφορα χωριά της ορεινής Ελλάδας. Πχ Αετομηλίτσα Γράμμου, Συκιά Φωκίδας , κλπ κλπ κλπ
  3. Κυνηγητικά καταφύγια.
  4. Καταφύγιο για την παρακολούθηση της φύσης σε υγροβιότοπους.
  5. Δασικά χωριά.
  ΚΛΠ
  2) Στα πλαίσια άλλων κοινοτικών και εθνικών δράσεων έχουν ανεγερθεί παρόμοια έργα, που τελικό στόχο έχουν τον επισκέπτη, άρα το τουριστικό προϊών.
  Έχουν άραγε πετύχει το στόχο τους ;
  Ένα αρνητικό παράδειγμα είναι το δάσος και η λίμνη της Στροφυλιάς πλησίον της παραλία της Καλογριάς και του αεροδρόμιο του Αράξου στην Αχαΐα.

  3) Θα πρέπει ο νομοθέτης να προβλέψει την θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων. Στο εξωτερικό , ιδικά στις Άλπεις τα καταφύγια δεν είναι όπως παλιά παρά του ότι το κτίσμα (περίβλημα) είναι το ίδιο.

  4) Θα πρέπει επίσης ο νομοθέτης να ορίσει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν τα άτομα που εκμεταλλεύονται αυτά τα καταφύγια όπως
  1. Η ελάχιστη βασική εκπαίδευση.
  2. Γνώση ξένων γλωσσών.
  3. Γνώσεις σε θέματα διάσωσης.
  4. Γνώσεις σε θέματα πρώτων βοηθειών.
  5. Γνώσεις σχετικά με την διαχείριση παρόμοιων τουριστικών εγκαταστάσεων. Η διαχείριση αυτών των καταφυγίων θα πρέπει ναι είναι παρόμοια με την λειτουργία ξενοδοχείων, βέβαια με τις ιδιαιτερότητες του. Τέτοια θέματα είναι η διαχείρισης του λογιστηρίου, των διανυκτερεύσεων, των κρατήσεων, της κουζίνας, κα.
  6. Γνώσεις σε θέματα διατήρησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος ( πανίδα, χλωρίδα, υγρά και στερεά απόβλητα κλπ ).
  7. Γνώσεις σε θέματα προβολής, και δημοσίων σχέσεων για την προσέγγιση πελατών.
  8. Κλπ

  5) Ο νομοθέτης θα πρέπει να πρόβλεψη μηχανισμού για τον έλεγχο τις διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης αυτών των έργων, της αποδοτικότητας αυτών των μέχρι τώρα επενδύσεων του ΕΟΤ, καθώς και την οικονομοτεχνική προσέγγιση των μελλοντικών παρόμοιων πρωτοβουλιών χρηματοδότησης.

  6) Ο νομοθέτης θα πρέπει να πρόβλεψη μηχανισμού για στατιστική παρακολούθηση αυτών των επιχειρήσεων με στοιχεία όπως αριθμό επισκεπτών, ηλικίες επισκεπτών, εθνικότητα επισκεπτών, γνώμες επισκεπτών ειδικά για παράπονα κλπ

  6) Ενδιαφέρον είναι επίσης να γνωρίζουμε αν αυτές οι μέχρι τώρα ενισχύσεις έχουν συμβάλει στην Ελληνική οικονομία με την απόσβεσή τους , με την απόδοση φόρων από την λειτουργία τους, με την δημιουργία θέσεων εργασίας, με την συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο καταγωγής τους..
  Μπορεί πολλά από τα παραπάνω να μην έχουν σχέση με τον στενό ορισμό του καταφυγίου όπως αναφέρεται στο τίτλο του άρθρου, αλλά τα παραπάνω θέματα έχουν άμεση σχέση με τα καταφύγια. Μένει στην ευχέρεια του νομοθέτη να τα αξιοποιήσει στα πλαίσια αυτής της τροποποίησης του νόμου.
  Με τιμή
  Δημ. Καραγιάννης