Άρθρο 22 – Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.

Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ Α΄162/19.07.2001) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, το οποίο αποκαθίσταται, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας και μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού εφαρμόζονται στο ως άνω προσωπικό οι διατάξεις του π.δ.15/2007 (ΦΕΚ 11/22.01.2007), όπως ισχύει κάθε φορά».

  • 20 Μαΐου 2011, 07:35 | Mangos Antonis

    Έξοδα υπεράσπισης του προσωπικού Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ? Αυτόν τον ταλαίπωρο πολίτη που ενίοτε ταλαιπωρείται από τις αυθαιρεσίες, τα λάθη και τις παραλήψεις του προσωπικού των Υπουργείων, ποιός θα τον υπερασπιστεί?