Άρθρο 15 – Μητρώο Ε.Ι.ΠΑ.

1. Στο Υπουργείο Θ.Υ.Ν.ΑΛ. τηρείται ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. (Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από:
α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α.,
β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α.,
γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και
δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α..
2. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕ ΜΝ για κάθε καταχώρηση. Το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών καθώς και των εξουσιοδοτημένων προσώπων να εκδίδουν αντίγραφα αποφάσεων θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο.

  • 16 Μαΐου 2011, 11:13 | Α. Γρηγορατος

    Πολλοί οι νόμοι ….πολύ μεγάλη η ανομία.Οι γραφειοκράτες για να δικαιολογήσουν το εισόδημα τους κάνουν νόμους με λεπτομέρειες και χωρίς λογική και ειρμό χωρίς να εξυπηρετούν τις ανάγκες. Η πρώτη ΑΝΑΓΚΗ για τα νησιά του Αιγαίου είναι η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης από τα αστικά κέντρα και από νησί σε νησί. Πώς θα πάω από την Κρήτη στη Ρόδο σε 20 ώρες ! Πώς θα πάω από τη Ρόδο στη Σύμη θα πρέπει να διανυκτερεύσω ? Τα νησιά προμηθεύονται υπηρεσίες και αγαθά με ρυθμούς μεσαίωνα και αυτό πόσο θα κρατήσει?
    Ανάγκη μεγάλη για τα νησιά του Αιγαίου και την εθνική τους ακεραιότητα είναι η εύρεση εισοδήματος που πρέπει καταρχήν να είναι από τη θάλασσα και τον τουρισμό ποιότητας, χωρίς το περιβαλλοντικό κόστος που προκαλούν οι τεράστιες ιχθυοκαλλιέργειες, τα τεράστια ξενοδοχεία η αυθαίρετη δόμηση κλπ. Συνεπώς οι αλιείς που δέχονται συνεχώς πιεστικές ρυθμίσεις περιορισμού του επαγγέλματος τους για την προστασία των αποθεμάτων δήθεν ή μη, θα πρέπει να αξιοποιούν τα σκάφη τους και τη γνώση τους για να κάνουν μεταφορές τουριστών όταν αυτό είναι αναγκαίο δηλ. τη περίοδο που υπάρχει τέτοια ανάγκη.
    Το δόγμα το σκάφος το αλιευτικό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνον αλιευτικό είναι αντιαναπτυξιακό και ανόητο δεν βοηθά κανέναν. Τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε μεταφορές αγαθών και ατόμων, έτσι τα νησιά του Αιγαίου θα έρθουν πιο κοντά στην Ελλάδα.

  • 9 Μαΐου 2011, 18:54 | Δημητρης

    Θα πρέπει το μητρώο να είναι στο διαδίκτυο ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα κάθε πλοίο που παρουσιάζεται ως πλοίο αναψυχής όπως και αν πλοίο το οποίο παρουσιάζεται ως επαγγελματικό αναψυχής χρησιμοποίειται για ιδία αναψυχή από τον ιδιοκτήτη προκειμένου την αποφυγή φορολογίας διαφορετικής.