Άρθρο 12 – Ναυταθλητικά σκάφη

1. Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, ιστιοφόρα ή κωπήλατα που ανήκουν στους αναγνωρισμένους ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τούτων καταχωρημένα στα μητρώα αυτών και προοριζόμενα είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και φέροντα την Ελληνική σημαία απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλονται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής βάσει του ν.27/1975 με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Για τον χαρακτηρισμό κάποιου σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται, έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου, ή σωματείου, εγκεκριμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες, θεωρημένη από την οικεία Λιμενική Αρχή.

 • Δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία πως πρέπει να υπάρχει σωστός και αυστηρός έλεγχος των προϋποθέσεων για χαρακτηρισμό αρκεί να μη δημιουργηθεί μια νέα γραφειοκρατία δικαιολογητικών και αρμοδίων.

  Με αυτή την έννοια δεν είναι κακό να γεμίσουμε με ναυτικούς ομίλους και σκάφη τα οποία έστω για να αποφύγουν την φορολόγηση ή να έχουν μειωμένα λιμενικά τέλη συμμετέχουν σε αγώνες και προπονήσεις.
  Το σκάφος ανήκει σε έναν αλλά το χαίρονται πολλοί περισσότεροι.
  Είναι πολύ περισσότερα τα κέρδη (και όχι μόνο τα οικονομικά) από όσα δίνει η φορολόγηση:
  Αύξηση εσωτερικής τουριστικής κίνησης.
  Εργασία σε επαγγέλματα γύρω από το σκάφος.
  Διάδοση της ιστιοπλοΐας ως άθλημα.
  Για μας στα Ανατολικά ένα ακόμα μέσο να αντιμετωπίσουμε τα όλο και πιο πυκνά «Ράλλυ Αιγαίου» των γειτόνων.

  Οι 6 αγώνες και τα 120 μίλια είναι μιά προϋπόθεση που ίσχυε. Δεν γνωρίζω αν είναι αρκετή αλλά δούλεψε αρκετά καλά την «εποχή των υψηλών τεκμηρίων».

 • 11 Μαΐου 2011, 12:36 | ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  Έχω την άποψη ότι πρέπει να διασφαλισθεί (με συγκεκριμένη και πλήρως ελέγξιμη διαδικασία) ότι τα Ναυταθλητικά σκάφη θα χρησιμοποιούνται πράγματι για αθλητικούς σκοπούς και από τους ίδιους τους αθλητές.
  Διαφορετικά προβλέπω ότι θα γεμίσουμε ναυτικούς ομίλους και σωματεία, προκειμένου να αποφευθχεί η φορολόγισή τους (Σε αντικατάσταση των offshore). Η προβλεπόμενη διαδικασία (έγγραφη βεβαίωση………. -παρ.2 του παρόντος-) κρίνεται ανεπαρκής.

 • Ως προς το Ναυταθλητικά σκάφη (Άρθρο 12) το μέτρο της απαλλαγής τους από την φορολογία να επεκταθεί και στα τέλη ελλιμενισμού (μείωση ή κατάργηση) με τον ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ της συμμετοχής των σκαφών αυτών σε προπονήσεις και αγώνες από τις οικείες λιμενικές αρχές.
  Σαν Ναυταθλητικό Σωματείο (ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ)μας ενδιαφέρει να υπάρχουν κίνητρα για την ουσιαστική συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων σκαφών στις δραστηριότητές μας.
  Ευχαριστώ

 • 7 Μαΐου 2011, 19:04 | ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

  Η παράγραφος 2 να αντικατασταθεί:

  2.Όσο αφορά τα ιστιοφόρα,ο χαρακτηρισμός κάποιου σκάφους ως ναυταθλητικού θα προκείπτει από την επίσημη ετήσια κατάταξη της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας που περιλαμβάνει όλα τα ναυταθλητικά σκάφη της Ελλάδας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: http://www.offshore.org.gr/maingr.htm.

  Να προστεθεί τρίτη παράγραφος που να ορίζει τις προυποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός ιστιοφόρου σκάφους σαν ναυταθλητικού:

  3. Σκάφος χαρακτηρίζεται ναυταθλητικό αν:
  α.Έχει τερματίσει σε έξι τουλάχιστον αγώνες ετησίως
  β.Το σύνολο των αποστάσεων που έχει διανύσει στους παραπάνω επίσημους αγώνες είναι τουλάχιστον 120 ναυτικά μίλια.