Άρθρο 21 – Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» με έδρα τον Πειραιά, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 3490/2006 (206 Α΄) που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα όργανα και λοιπά θέματα που διέπουν την εν γένει λειτουργία της. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης εταιρίας»

 • 12 Μαΐου 2011, 11:43 | ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝΕ ΧΑΜΕΝΕΣ ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΑΙ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΜΕΤΡΑ ΓΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 12 Μαΐου 2011, 10:30 | ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κάλυμνος 12-05-2011

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Α) Για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη άνω των 10 μέτρων ολικού μήκους.

  (ΚΑΤ. ΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 20 Ν.Μ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΑΡ.ΕΠΙΒΑΤΩΝ: 10)

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Σωστικά μέσα :
  1. Πνευστές σωσίβιες σχεδίες για όλους τους επιβαίνοντες.
  2. Δυο (2) κυκλικά σωσίβια τοποθετημένα στην γέφυρα εκ των οποίων το ένα να είναι εφοδιασμένο με σωσίβιο σχοινί μήκους 15 μέτρων τουλάχιστον και αυτόματη συσκευή φωτισμού.
  3. Ατομικές σωσίβιες ζώνες για όλους τους επιβαίνοντες συν 10%
  4. Παιδικές σωσίβιες ζώνες σε ποσοστό 10% επί των επιβαινόντων.

  Φωτιστικά σήματα κινδύνου :
  1. Τρείς (3) φωτοβολίδες αλεξιπτώτου ερυθρού χρώματος.
  2. Τρία (3) βεγγαλικά χειρός.
  3. Δύο (2) καπνογόνα.
  Ναυτιλιακά όργανά – χάρτες:
  1. Βυθόμετρο
  2. Μαγνητική πυξίδα
  3. Φακός σημάτων κοινό.
  4. Δυο (2) ελληνικές σημαίες .
  5. Φανός θυέλλης
  6. Χάρτης περιοχής πλόων με διπαράλληλο και διαβήτη
  7. Διόφθαλμα.
  Πυροσβεστικά μέσα:
  α) Πλοία ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων:
  1. Μόνιμη η φορητή αντλία πυρκαγιάς (ντηζελοκίνητη) με δυνατότητα να παρέχει μια τουλάχιστον προβολή ύδατος σε οποιοδήποτε σημείο του πλοίου.
  2. Μια τουλάχιστον μάνικα με ακροφύσιο για πυρόσβεση.
  3. Δύο (2) κουβάδες σιδερένιους με σχοινί.
  4. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα κατάλληλο για πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ένα (1) πυροσβεστήρα κατάλληλο για πυρκαγιά προερχόμενη από ηλεκτρικό ρεύμα.
  β) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων :
  1. Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες κατάλληλους για πυρκαγιά υγρών καυσίμων.
  2. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα κατάλληλο για πυρκαγιά προερχόμενη από ηλεκτρικό ρεύμα.
  3. Δυο (2) πυράντλια με σχοινί.

  Τα προβλεπόμενα υπό του Διεθνή Κανονισμού προς Αποφυγή Συγκρούσεως (ΔΚΑΣ ’72) σχήματα φανούς και λοιπά μέσα.

  Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό:
  Ως ΠΔ 917/79

  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Τηλεπικοινωνιακά μέσα: Α1 GMDSS

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Μηχανολογική εγκατάσταση:

  Μια κύρια προωστήρια πετρελαιομηχανή.

  Αντλίες :

  Δύο τουλάχιστον αντλίες κυτών.

  ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Τα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με το ΠΔ 918/79 σε θέματα ευσταθείας και στεγανής υποδιαίρεσης.
  Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ΠΔ 399/80 σε θέματα γραμμής φόρτωσης.

  ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΤΗΣΗΣ

  Υπολογισμός αριθμού επιβαινόντων:

  Ελεύθερη επιφάνεια ανοικτών είτε και κλειστών χώρων : 0,90 τ.μ ανά επιβάτη

  Ενδιαίτηση:

  Χώροι υγιεινής :
  Σε κάθε πλοίο πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτεροι, κλειστοί ευπρόσιτοι και καλά αεριζόμενοι και φωτιζόμενοι χώροι υγιεινής, επιστρωμένη με κατάλληλο αδιάβροχο υλικό η πλαστικό χρώμα επιδεκτικού πλύσεως, έκαστος των οποίων να περιλαμβάνει:
  1. Κατάλληλη λεκάνη κένωσης από πορσελάνη η άλλο κατάλληλο υλικό με εύχρηστο σύστημα παροχής γλυκού η θαλασσινού νερού και αποχέτευση
  2. Κατάλληλο νιπτήρα με καθρέπτη ψιλά, με εύχρηστο σύστημα παροχής γλυκού και αποχέτευση
  Εντός των χώρων υγιεινής η εκτός αυτών σε χωριστούς κλειστούς χώρους επί του πλοίου πρέπει να υπάρχουν λουτρά η καταιωνιστήρες με εύχρηστο σύστημα παροχής γλυκού νερού και αποχέτευση.
  Ο ελάχιστος αριθμός των ανωτέρω χώρων υγιεινής πρέπει να είναι ένα (1) αποχωρητήριο και ένα (1) λουτρό η καταιωνιστήρας .

  Ψυγεία :
  Κάθε πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα (1) κατάλληλο ψυγείο επαρκούς χωρητικότητας.

  Θαλαμίσκοι, αίθουσες παραμονής :
  1. Οι θαλαμίσκοι επιβατών, εφόσον υπάρχουν, πρέπει αν φέρουν μέχρι τέσσερις κλίνες διαστάσεων τουλάχιστον 1,90 x 0,70 μ. Η μεταξύ παράλληλη απόσταση κλινών πρέπει αν είναι τουλάχιστον 0,70μ.
  2. Εάν σε έναν θάλαμο υπάρχει μόνο μια κλίνη πλάτους τουλάχιστον 1,20μ. αυτή δύναται να υπολογιστεί οι εξυπηρετεί τουλάχιστον 2 επιβάτες.
  3. Η εντός των θαλαμίσκων διατιθέμενη σε κάθε επιβάτη επιφάνεια, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50τ.μ. υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι επαρκούς χωρητικότητας.
  4. Ο κάθε θαλαμίσκος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα αναγκαία μέσα και σκευή.
  Οι αίθουσες παραμονής πρέπει να είναι κατάλληλος επενδυμένες η χρωματισμένες και εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα μέσα και σκεύη.

  Καθαριότητα και εμφάνιση:
  Σε κάθε πλοίο πρέπει να επικρατεί άκρα καθαριότητα σε όλους τους χώρους , οι δε κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, τα μαγειρεία, τα κύτη κλτ. να απολυμαίνονται, επιπλέον συστηματικά και τακτικά με κατάλληλο χημικό η απολυμαντικό.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ :

  Τα σκάφη θα επιθεωρούνται στην ξηρά και θάλασσα ανά διετία , με ενδιάμεση επιθεώρηση στην θάλασσα σε όλους τους τομείς.
  Το πιστοποιητικό αξιοπλοίας θα είναι διετούς διάρκειας.

  Β) Για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 10 μέτρων.

  Τα ανωτέρω σκάφη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για ερασιτεχνικά σκάφη (άρθρο 15 παρ. 1 (β)) του Γ.Κ.Λ. 23 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πλέον των απαιτήσεων που ισχύουν για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που τίθενται από τον ίδιο κανονισμό.

  Σύνθεση Αλιευτικού Σκάφους που ασκεί Αλιευτικό Τουρισμό

  Ότι προβλέπεται από την αλιευτική Νομοθεσία

 • 12 Μαΐου 2011, 10:48 | ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Κάλυμνος 22-02-2011

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 1
  Ορισμοί

  1. Αλιευτικός Τουρισμός καλείται η δραστηριότητα με την οποία παρουσιάζονται στους τουρίστες, για ψυχαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς, τα τοπικά έθιμα, παραδόσεις και πρακτικές που έχουν σχέση με την παράκτια παραδοσιακή αλιεία.
  2. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να περιλαμβάνει και την άμεση ενεργό συμμετοχή των τουριστών στις αλιευτικές δραστηριότητες και τις σχετικές πρακτικές ή την έμμεση συμμετοχή τους, όπου τους παρουσιάζονται οι παραδοσιακές πρακτικές της παράκτιας αλιείας.
  3. Η αλιεία για τον αλιευτικό τουρισμό λαμβάνει χώρα αποκλειστικά από επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας μήκους από 6μ. έως 24μ. με άδεια επαγγελματικής αλιείας με δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης σε αυτό ατόμων που δεν ανήκουν στο πλήρωμα.
  4. Αλιέας ονομάζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διεξάγει επί του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους, την δραστηριότητα της επαγγελματικής αλιείας, δηλαδή τη σύλληψη ή τη συγκομιδή υδρόβιων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς, ιδίως για μεταπώληση ή μεταποίηση.
  5. Ο αλιέας ιδιοκτήτης επαγγελματικού σκάφους μπορεί επίσης να διεξάγει δραστηριότητες στα πλαίσια του αλιευτικού τουρισμού, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα διεξάγονται με τη χρήση επαγγελματικών μέσων και εξοπλισμού για την σύλληψη και συγκομιδή υδρόβιων οργανισμών.

  Άρθρο 2
  Επιμέρους δραστηριότητες

  Οι μη αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του αλιευτικού τουρισμού περιλαμβάνουν επιμέρους δραστηριότητες όπως ενδεικτικά:
  α) φιλοξενία και σίτιση των φιλουξενουμένων / τουριστών σε καταλύματα αλιέων
  β) παρουσίαση των εθίμων και άλλων κοινωνικό-πολιτιστικών πλευρών της καθημερινής ζωής της αλιευτικής κοινότητας
  γ) Δημιουργία και συντήρηση παράκτιων μονοπατιών και παρατήρηση της θαλάσσιας, της χερσαίας άγριας ζωής και των πτηνών
  δ) Επίδειξη τεχνικών αλιείας και της χρήσης των παραδοσιακών μεθόδων και εργαλείων αλιείας.

  Άρθρο 3
  Άδεια Επιβίβασης

  Η άδεια επιβίβασης ατόμων στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εκδίδεται από την λιμενική αρχή του γραφείου καταγραφής στα μητρώα του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες –τουρίστες δεν απαιτείται.

  Άρθρο 4
  Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού

  1. Οι δραστηριότητες των Άρθρων 1 και 2 του παρόντος διεξάγονται καθ΄όλο το έτος.
  2. Επιβάτες κάτω από 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα.

  Άρθρο 5
  Μέθοδοι και Μέσα

  1. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους που καθορίζονται στην επαγγελματική άδεια αλιείας, σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 666/1966.
  2. Όταν ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται με χρήση αλιευτικού εξοπλισμύ βάση του Καν. (ΕΚ) 1967/06., ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο για τις δραστηριότητες πάνω στο πλοίο, κατά τη διάρκεια του πλού.

  Άρθρο 6
  Αλιεία που διεξάγεται από τους επιβάτες

  1. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας που διεξάγουν αλιεία με άδεια αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1967/2006, «Μέθοδος, Εργαλείο, Εποχή, Ζώνες» και με όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.
  2. Για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας που επιτρέπονται δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πάνω στο οποίο οι επιβάτες δεν συμμετέχουν ενεργά στην αλιεία (επίδειξη), δεν υπάρχουν όρια στην ποσότητα των αλιευμάτων, με την προϋπόθεση ότι η αλίευση διεξάγεται με τα εργαλεία του σκάφους που έχει άδεια και σύμφωνα με όλους τους περιορισμούς της ΕΕ, εθνικούς, τοπικούς και εποχιακούς.

  Άρθρο 7
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση αδείας διεξαγωγής δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού

  1. Η αίτηση για τη χορήγηση αδείας για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να υποβάλλεται στις Λιμενικές Αρχές που βρίσκονται στον τόπο που είναι καταγεγραμμένο το εν λόγω σκάφος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:
  β) Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης Αλιευτικού Σκάφους
  γ) Αντίγραφο της καταγραφής του σκάφους στο ΚΑΜ
  2. Η άδεια για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, εκδίδεται μόνο σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας από τις Λιμενικές Αρχές που βρίσκονται στον τόπο όπου είναι καταγεγραμμένο το εν λόγω σκάφος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την συμμόρφωση του σκάφους με τις απαιτήσεις των ΠΔ 917/79 , ΠΔ918/79 & ΠΔ400/96 ,για μεταφορά επιβατών. Η καταλληλότητα για παραλαβή επιβατών θα προκύπτει με την έκδοση ΠΓΕ ως επαγγελματικό τουριστικό σκάφος για την κατηγορία πλόων , αριθμό επιβατών , κλπ. , το οποίο θα εκδίδεται από την Λιμενική Αρχή είτε από Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Νηογνώμωνα) κατόπιν των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
  3. Η άδεια διεξαγωγής δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, θα πρέπει να εκδίδεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές εντός δέκα πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  4. Οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών πρέπει να ενημερώνουν τα έγγραφα τα σχετικά με την ασφάλεια και σε περίπτωση μετατροπών του σκάφους, θα πρέπει να ξανακάνουν αίτηση για χορήγηση αδείας.

  Άρθρο 8
  Μέτρα ασφάλειας πάνω στο πλοίο

  Ολα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας που έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 16 και 17 του Προεδρικού Διατάγματος 270/1988 (ΦΕΚ Α’ 120/7-6-1988) και το ΠΔ 918/79. Το ιατρό-φαρμακευτικό υλικό, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα , θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ΠΔ 917/79.

  Άρθρο 9
  Ανάκληση της άδειας

  Η άδεια μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς του παρόντος ή παρέβει γενικά την ισχύουσα τουριστική νομοθεσία.

  Άρθρο 10
  Λοιπές ρυθμίσεις
  Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον αλιευτικό τουρισμό , δηλώνεται και φορολογείται ως εισόδημα από την αλιεία, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
  Οι αλιείς/ πλοιοκτήτες επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και οι αλιεργάτες που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αλιευτικό τουρισμό ως συμπληρωματική δραστηριότητα της κυρίας δραστηριότητας τους, της επαγγελματικής αλιείας, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.
  Το Άρθρο 2 του β.δ. 666/1966 συμπληρώνεται ως ακολούθως <>
  Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας που ασκούν δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού εξαιρούνται από την υποχρέωση επιθεώρησης SE
  Με Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας καθορίζονται οι επιτρεπόμενες αλιευτικές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια του αλιευτικού τουρισμού καθώς και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής του αλιευτικού τουρισμού.

  Άρθρο 11
  Έναρξη ισχύος
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει ένα μήνα μετά την δημοσίευση του στην
  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Νόμου αυτού.