Άρθρο 13

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’193/17.09.2013) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’118/15.05.2014) και την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α’149/15.07.2014) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’193/17.09.2013), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α’149/15.07.2014), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών στην Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α’193/17.09.2013)αντικαθίσταται ως εξής: «Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.»
4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α’193/17.09.2013), όπως συγχωνεύτηκαν σε ένα και αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α’118/15.05.2014) αντικαθίστανται ως εξής: «Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασία – Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.»
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015.

 • 5 Απριλίου 2015, 22:55 | Γιώργος Ρ.

  Προτείνω ο μαθητής του Λυκείου να προάγεται μόνο εφόσον το τελικός μέσος όρος του ΚΑΘΕ εξεταζόμενου μαθήματος είναι 9,5 (όπως προτείνεται και από τον «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X»). Να υπάρξει ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με προσανατολισμό και σύνδεση με παραγωγικούς τομείς που στρατηγικά σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ως χώρα.

 • 5 Απριλίου 2015, 22:23 | Τσεχπενάκης Σάκης

  H κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων είναι τεράστιο λάθος!!

  Είμαι εκπαιδευτικός της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Χημικός) και τα χρόνια κατά τα οποία εργάστηκα σε ΓΕΛ, είδα ένα ποσοστό μαθητών περίπου 15-20 %, που να μην έχουν καμία σχέση με την ΄ύλη βασικών μαθημάτων του Λυκείου, ήδη από την Α΄ Λυκείου, και να μην μπορούν στοιχειωδώς να παρακολουθήσουν.

  Παρόλα αυτά, λόγω του βαθμού προαγωγής του 9,5, προάγονταν ανεμπόδιστα και απροβλημάτιστα από τάξη σε τάξη, σπαταλώντας τον χρόνο τους, σε ένα σχολείο με ακαδημαϊκή στόχευση, που πρακτικά κανένα εφόδιο δεν τους έδινε.

  Όταν θεσμοθετήθηκε η τράπεζα θεμάτων, αυξήθηκε άρδην, ο αριθμός των μαθητών που έμειναν ανεξεταστέοι, ποσοστό της τάξεως του 20%, γεγονός που αποδόθηκε εσφαλμένα κατά τη γνώμη μου, στην «κακιά» και ταξικά τοξική, τράπεζα θεμάτων! Στην πράξη, η ένταξη της τράπεζας θεμάτων στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου απλά απεικόνισε την πραγματικότητα!

  Υπάρχουν μαθητές που ακολουθούν με «κεκτημένη ταχύτητα» το Γενικό Λύκειο, ενώ αδυνατούν να παρακολουθήσουν στοιχειωδώς τα μαθήματα που τους παρέχονται από αυτό. Αν η Τράπεζα Θεμάτων παρέμενε σε ισχύ, θα «αναγκάζονταν» οι μαθητές αυτοί και οι οικογένειες τους να αντιληφθούν ότι ίσως η επιλογή του ΕΠΑΛ, να ταίριαζε περισσότερο στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους.

  Με τη θεσμοθέτηση της τράπεζας θεμάτων, παρατήρησα μαθητές του ελάσσονος κόπου να ανασκουμπώνονται και να αποκτούν ένα στοιχειώδες κίνητρο για επαφή με τη σχολική ύλη! Ας μην επιστρέψουμε στις συλλογιστικές της ελάσσονος προσπάθειας!!!

  Να μην καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων!Να μην υποβαθμιστεί το Λύκειο και να αφεθεί να επιστρέψει στην πρότερη κατάσταση του ελάσσονος κόπου! Να ενισχυθούν σε πρόγραμμα και πόρους τα ΕΠΑΛ, και να δώσουμε σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα να αντιληφθούν έγκαιρα τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους, δίχως να σπαταλάμε το χρόνο τους, δίνοντας τους ένα απολυτήριο χωρίς αντίκρυσμα!

 • 5 Απριλίου 2015, 22:21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  1ο λάθος) Η επαναφορά του βαθμού προαγωγής στο 9,5 είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ λάθος. Δεν είναι δυνατόν να προάγεται μαθητής με βαθμό 4 και 5 στα Αρχαία-Μαθηματικά-Φυσικοχημεία και άριστα στην Ερευνητική Εργασία, τα Αγγλικά κ.α. όπως γινόταν και πριν από δύο χρόνια. Είναι το κατάλοιπο του νόμου Αρσένη ο οποίος έχει καταργηθεί εδώ και δώδεκα χρόνια.
  2ο λαθος) Η προαγωγή στο Λύκειο γίνεται ευκολότερη από το Γυμνάσιο το οποίο είναι και υποχρεωτική εκπαίδευση.
  3ο λάθος) Όσοι συνάδελφοι εργάζονται σε Λύκεια θα διαπίστωσαν την αλλαγή της στάσης των μαθητών όταν ανακοινώθηκε η κατάργηση της προσμέτρησης των βαθμών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Με την τροποποίηση αυτή τους οδηγούμε στα φροντιστήρια προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου.
  1η πρόταση) Η τράπεζα θα έπρεπε εκτός από συμβουλευτικό χαρακτήρα να έχει άλλο ένα ρόλο: ένα θέμα υποχρεωτικά από αυτήν το οποίο θα επιλέγουν οι συνάδελφοι που θα βαθμολογήσουν και όχι ¨ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ¨ τα γραπτά των μαθητών τους (γιατί άραγε αναφέρεται ότι θα διορθωθούν από τους καθηγητές τους; Γινόταν αλλιώς μέχρι σήμερα;)
  2η πρόταση) Για την προαγωγή να είναι απαραίτητο το 9,5 σε Αρχαία, Γλώσσα, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική και Χημεία, και γενικό μέσο όρο 10.
  3η πρόταση) Αφού έχετε σκοπό να αλλάξετε τον τρόπο σε δύο χρόνια αφήστε ήσυχα τα παιδιά της Β λυκείου και τις οικογένειες τους, να τελειώσουν με τον τρόπο που ξεκίνησαν το λύκειο!

 • 5 Απριλίου 2015, 20:17 | Α.Δ.

  Δε καταλαβαίνω γιατί δε μπορεί να υπάρξει καμία συνέχεια σε τίποτα στην Ελλάδα.
  Η τράπεζα θεμάτων είχε μόνο ελαττώματα? Ας το δεχτούμε. Ακόμη κι αν δεν έχω δει πουθενά να υπάρχει κάποιο είδος έρευνας που να το αποδεικνύει.

  Δε θα μπορούσε να αλλάξει το επίπεδο δυσκολίας?
  Οι προδιαγραφές των θεμάτων;
  Ο τρόπος επιλογής με βάσει συντελεστές δυσκολίας ανα θέμα;
  Να αλλάξουν οι κριτές;
  Να αλλάξει κάτι που να κάνει αυτή τη διαδικασία να αποδώσει τέλος πάντων.

  Διότι προκύπτουν και θετικά στοιχεία από τη λειτουργία της.
  Ίσως όσοι κρίνουν τα πάντα από το υπουργείο και το πανεπιστήμιο να μη γνωρίζουν τι γίνεται στην εκπαίδευση δυστυχώς από κάποιους. Έστω και αν είναι η μειοψηφία.

  Το αν είναι αδιάβλητες οι εξετάσεις για όλα τα σχολεία της επικράτειας.
  Για το αν καλύπτεται η ύλη που θα πρέπει να καλύπτεται ή αν το βιβλίο ύλης της τάξης είναι διακοσμητικό και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα.

  Με το να περνάνε οι μαθητές εύκολα τις τάξεις (χαμηλότερος Μ.Ο. κλπ) αναβαθμίζεται η παιδεία;
  Με το να μειωθεί η προσπάθεια, βελτιώνονται οι μαθητές?
  Με το να είναι μικρότερη η ύλη εξαφανίζεται η παπαγαλία?

  Αν σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση κάντε διάλογο. Κάντε έρευνες και σχεδιάστε μακροπρόθεσμα. Με συνέχεια.

  Αν σας ενδιαφέρει απλά να μαζέψετε ψήφους θα μείνετε σε όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Μόνο καταργήσεις μέτρων.
  Ομάδες με άγνωστη σύνθεση και επιλεγμένοι κομματικά που αποφασίζουν στο υπουργείο για σημαντικά ζητήματα με άγνωστες προτεραιότητες σε απελπιστικά σύντομο διάστημα.