Άρθρο 05 – Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 1 Μαρτίου 2019, 07:51 | Νίκος

  Δεν είναι ακαδημαϊκά αποδεκτή η τοποθέτηση των μελών ΔΕΠ-ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς αξιολόγηση. Επιβάλλεται η δημιουργία γενικών τμημάτων ανά σχολή και η τοποθέτηση των συγκεκριμένων καθηγητών σε αυτά. Από εκεί και πέρα, μπορεί να ακολουθηθεί η θεσμοθετημένη διαδικασία που διέπει τις μετακινήσεις καθηγητών.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 22:36 | Άρης

  Θεωρώ ολέθριο λάθος και κατάφορη αδικία προς την ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολο της η άκριτη πανεπιστημιοποίηση όλου του προσωπικού του ΑΤΕΙ. Η αξιολόγηση όλων θα έπρεπε να είναι βασικό στοιχείο μιας μεταβατικής περιόδου.
  Δυστυχώς, η ηγεσία κόπτεται ως συνήθως για τα ψηφαλάκια και την εξυπηρέτηση ατομικών ή ολιγοπωλιακών συμφερόντων και όχι για το επίπεδο σπουδών που παρέχεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Αντί να στοχεύουμε στην ποιότητα και στην αριστεία, βάζουμε ένα «αυτοδικαίως» τσουβαλιάζοντας προσόντα, έρευνα, διδακτικές ώρες, δημοσιεύσεις και ισοπεδώνοντας τα πάντα.
  Αξιολόγηση παντού και πάντοτε.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 01:26 | Σαμαράς

  Το αρθρο 05 υπονομεύει το επίπεδο του νέου Ιδρύματος κάθως όλο το προσωπικό του ΤΕΙ χωρίς καμία αξιολόγηση γίνεται προσωπικό του νέου Πανεπιστημίου. Ποτέ και σε κανένα (είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό ίδρυμα ή εταιρεία) δεν προσλαβάνεται κάποιος ή παίρνει «προαγωγή» χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση του από κανέναν.