Άρθρο 20 Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή/και ΝΠΙΔ

1.         Έγγραφα, όπως ατομικές διοικητικές πράξεις, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις διακινούνται μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα  και των φυσικών ή ΝΠΙΔ  ή κοινοποιούνται σε αυτά  με ηλεκτρονικό τρόπο,  εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή και πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης ή εφόσον παρέχονται μέσω κατάλληλα ταυτοποιημένου και αυθεντικοποιημένου δικτυακού τόπου.

2.         Η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν μόνον ηλεκτρονική υπογραφή επιτρέπεται στις περιπτώσεις  που η αναφερόμενη διακίνηση δεν συνδέεται με την παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως ερωτήματα, εγκύκλιοι, οδηγίες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:48 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στην παράγραφο 1 το «ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης» να αντικατασταθεί με «πιστοποίησης της ταυτότητας» και το «ταυτοποιημένου και αυθεντικοποιημένου δικτυακού τόπου» με «πιστοποιημένου δικτυακού τόπου».

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 11:12 | Γιώργος

  Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί περιορίζεται το εύρος εφαρμογής με την πρόβλεψη ότι «η αναφερόμενη διακίνηση δεν συνδέεται με την παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος». Εδώ, σήμερα, έννομα αποτελεσμάτα παράγει και η απλή αποστολή fax. Γιατί ένα αποδεικτικό παράδοσης πχ ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με ψηφιακή υπογραφή, να μην επαρκεί τουλάχιστον στο βαθμό που επαρκεί σήμερα ένα fax;
  Ευχαριστώ

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 23:46 | ANASTASIS

  ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΤΑ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
  Π.Χ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ….
  Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ………..ΑΛΛΑ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ……

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 13:44 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 20 παράγρ. 2.: Όπως το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται, εννοεί ότι η φυσική υπογραφή μπορεί,αυτή, να παράγει έννομα αποτελέσματα ή άσκηση δικαιώματος (που αποκλείονται όμως αν η υπογραφή είναι ηλεκτρονική)Εκτός αν ερμηνεύω λάθος. Αυτή η εξαίρεση απαξιώνει, έστω και μερικά, την ηλεκτρονική υπηρεσία. ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ; ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;
  ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ; ΓΙΑ ΝΑ «ΚΑΛΟΠΙΑΣΟΥΜΕ» ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ;