Άρθρο 12 Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων

1.         Τα ηλεκτρονικά  έγγραφα που συντάσσονται  από όργανο φορέα του δημόσιου τομέα  και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (του εξουσιοδοτημένου οργάνου) που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής  έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα.

2.         Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά χρονοσήμανση.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:59 | Νίκος Διαμαντίδης

  Δεν αποσαφηνίζεται η έννοια της χρονοσήμανσης. Εφόσον κάθε ψηφιακή υπογραφή φέρει και την ημερομηνία υπογραφής τότε μία ψηφιακή υπογραφή χωρίς ανεξάρτητη υπηρεσία χρονοσήμανσης (time stamping service) καλύπτει τα ζητούμενα του άρθρου. Μεγαλύτερη σύγχυση προκαλεί η χρήση του όρου «ασφαλής χρονοσήμανση» που γίνεται παρακάτω. Θα πρέπει να αξιολογηθεί πολύ σοβαρά η χρήση ανεξάρτητης υπηρεσίας χρονοσήμανσης εφόσον από ότι φαίνεται η πύλη του δημοσίου (Ermis) ενώ έχει την υποδομή για προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές δεν παρέχει ψηφιακές υπογραφές με υπηρεσία χρονοσήμανσης. Υπάρχει επομένως το ενδεχόμενο ότι η απαίτηση για υπηρεσία χρονοσήμανσης να μην επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση των πιστοποιητικών της πύλης ermis και ίσως να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής στο δημόσιο τομέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν απαιτείται ανεξάρτητη υπηρεσία χρονοσήμανσης.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 19:19 | e-TEE

  Θα πρέπει εκτός από την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήμανση, που παρουσιάζεται ότι θα φέρουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα, να είναι διαθέσιμα και να γίνεται χρήση τους εφόσον γίνει καταγγελία στο σύστημα ηλεκτρονικής κυβέρνησης ή στο Συνήγορο του Πολίτη για μεροληψία και καθυστερήσεις τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη δημόσιου λειτουργού/υπαλλήλου από την πλευρά του δημόσιου φορέα του αντίστοιχου αιτήματος ενός πολίτη/επιχείρησης καθώς και να ορίζεται προβλεπόμενο και ανώτατο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση κάθε ηλεκτρονικής υπόθεσης. Για παράδειγμα, στη Δανία το όριο αυτό καθορίζεται στις 10 ημέρες, στη Φινλανδία στις 14 ημέρες ενώ στη Γαλλία στον ένα (1) μήνα τουλάχιστον. Προτείνουμε λοιπόν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 08:29 | theodoros

  ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΣΑΝ ΟΥΡΑΓΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ?

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 23:30 | Περικλής

  Με την ευκαιρία θα καταργήσετε επιτέλους την «στρογγυλή σφραγίδα» που μπαίνει στα έγγραφα για να αποδεικνύει τη γνησιότητά τους !!! και τις πιο πολλές φορές είναι αδύνατο να αναγνωστεί το περιεχόμενό της. Σε κάθε έγγραφο αρκεί να αναγράφεται (ευανάγνωστα φυσικά) η υπηρεσία που το εξέδωσε, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο αρμόδιος υπάλληλος που το υπογράφει…

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 01:52 | Δημήτριος Παρασκευούδης

  2. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά χρονοσήμανση.
  Εκτός από αυτό θα πρέπει το κάθε ένα να έχει έναν κωδικό(π.χ.για τα δημοτολόγια Δ1 που θα αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό γέννησης, Δ2 σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ) και κατά την αποστολή στο αιτούντα, συγχρόνως να αποστέλλεται και ένα ίδιο σε ένα server της Υπηρεσίας, ούτως ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί ο ελέγχων το σύστημα να »δει» τις συναλλαγές κάθε υπαλλήλου, όπου και αν βρίσκεται και σε συνάρτηση με την ημέρα και την ώρα του αιτήματος κάθε αιτούντος να μπορεί να βλέπει την παραγωγικότητα του υπαλλήλου καθώς και την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Γιατί τι να το κάνω να μπορώ να στείλω μία πληροφορία στην » άκρη της γης » και να περιμένω ολόκληρες ημέρες να παραλάβω ένα πιστοποιητικό, όταν ο υπάλληλος θα μπορεί να κρυφθεί απαντώντας στο τηλ. Υπάρχει σειρά, ή σκεπτόμενος πονηρά ΄΄ σήμερα διεκπαιρέωσα και έστειλα Χ πιστοποιητικά. Φτάνει. Αύριο πάλι. ».

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:22 | Ανδρέας Αποστολοπουλος

  Ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα εξ αρχής να απευθυνθεί στη δημόσια υπηρεσία μέσω ΕΤΠ (email) και η υπηρεσία να έχει την υποχρέωση να του απαντήσει και να του αποστείλει οποιοδήποτε πληροφορία και έγγραφο χρειάζεται. Θα πρέπει ουσιαστικά και το απλό email που ο πολίτης στέλνει να έχει την ισχύ αιτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης όπως ακριβώς γίνεται και στις χώρες του εξωτερικού.
  Η παρουσία έτσι του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες σχεδόν θα εκμηδενισθεί αλλά και το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας θα πέσει αφού αντί να χάνουν τον χρόνο τους να εξυπηρετούν και να απαντουν σε κάθε έναν , με τον τρόπο αυτό, απλά, θα δουλεύουν.Και δεν χάνουν τον χρόνο τους.