Άρθρο 17 Αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

1.      Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η εκπλήρωση αιτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά  ή μη) μπορεί να γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη ΤΠΕ, με την επιφύλαξη της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των αιτούντων την παροχή της υπηρεσίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Με την επιφύλαξη της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής  οι πράξεις που εκδίδονται συνιστούν διοικητικές πράξεις.

2.     Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανταπόκριση σε αιτήματα φυσικών προσώπων είτε με διαβίβαση  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα είτε  με διασύνδεση (ηλεκτρονικών) αρχείων ή/και βάσεων δεδομένων που τηρούνται από φορείς του δημόσιου τομέα είτε με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη  πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων , πραγματοποιείται τηρουμένων των προϋποθέσεων και εγγυήσεων της κείμενης νομοθεσίας /του ν. 2472/97, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται, διαβιβάζονται ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διασύνδεσης ή της αυτοματοποιημένης παροχής υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά  για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσίας  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή την ανταπόκριση σε σχετικά ειδικά αιτήματα των αιτούντων προσώπων.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:22 | Νίκος Διαμαντίδης

  Στο πλαίσιο της πλήρους αυτοματοποιημένης παροχής υπηρεσιών υπάρχουν δύο δυνατότητες οι οποίες μπορούν να προβλεφθούν.

  α) Η πλήρως αυτόματη παραγωγή (μη ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων) εγγράφων τα οποία επικυρώνονται σε έντυπη μορφή από τα ΚΕΠ και για διαδικασίες οι οποίες εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ (κατόπιν κατάλληλων υπουργικών αποφάσεων). Τα ΚΕΠ αξιοποιούν απ’ ευθείας τα συστήματα των φορέων του δημοσίου χωρίς άλλη διαμεσολάβηση. Ίσως αυτή τη στιγμή να προβλέπεται κάτι τέτοιο για συγκεκριμένες διαδικασίες αλλά είναι καλό να αναφερθεί και στο νόμο.

  β) Η παραγωγή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων εγγράφων με πιστοποιητικό νομικού προσώπου. Ο κανονισμός πιστοποίησης της αρχής πιστοποίησης του ελληνικού δημοσίου (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/pdfs/kanonismos_ermi_APED_FEK_799_09_06_2010.pdf) περιλαμβάνει την πολιτική 7 (ΠΠ 7) στην οποία προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού νομικού προσώπου. Η διαφορά είναι ότι οι υπογραφές των νομικών προσώπων δεν είναι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές δεν συνδέονται μονοσήμαντα με κάποιο φυσικό πρόσωπο.
  Φαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα αυτόματης υπογραφής των παραγόμενων εγγράφων από συστήματα ΤΠΕ. Έτσι παράγεται μία ηλεκτρονική υπογραφή που δεν είναι προηγμένη και άρα δεν είναι ισόκυρη μίας ιδιόχειρης αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο επικύρωσης εγγράφων από τα ΚΕΠ. Να παραδίδει δηλαδή ο διοικούμενος στα ΚΕΠ ένα υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό νομικού προσώπου και να παραλαμβάνει το έντυπο επικυρωμένο αντίγραφο. Ή όπως παραπάνω να παράγεται ηλεκτρονικό έγγραφο με υπογραφή νομικού προσώπου με απ’ ευθείας χρήση των συστημάτων από τα ΚΕΠ και να παραδίδεται στον διοικούμενο το έντυπο επικυρωμένο αντίγραφο.

  Η ενσωμάτωση των α ή/και β θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο σε βεβαιώσεις και πιστοποιητικά και όχι σε διοικητικές πράξεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσαρμοστεί και το άρθρο 22 παράγραφος 1 που προβλέπει τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και για τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 19:37 | e-TEE

  Προτείνουμε την αναγνώριση των ψηφιακών δημοσίων διαδικασιών ως μέρος μιας πρωτοβουλίας μείωσης της χρήσης χαρτιού στις δημόσιες συναλλαγές (paper use reduction) και της γραφειοκρατίας (paperwork reduction).

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 13:29 | Πάνος

  Δώστε βάρος στα μητρώα (φορέων , πολιτών, πτυχίων κτλ) για να γίνουν αξιοποιήσιμα από όλο το δημόσιο. Ας γίνει διαβούλευση (υποχρεωτικές απαντήσεις με χρονοδιαγράμματα) μεταξύ των φορέων του δημοσίου, τί μητρώο χρειάζεται να προσπελάσει ο κάθε φορέας και ας ξεκινήσει άμεσα η δημιουργία των πιο σημαντικών.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:09 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στην παράγραφο 1 το «ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης» να αντικατασταθεί με «πιστοποίησης της ταυτότητας».

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:50 | Θεοδωροπουλος Ραλλης

  ΟΣΟ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΨΗΦΗΣΘΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΟΧΕΥΕΥΟΥΝ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΥΑΠΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΟΣΗΜΟΥ κλπ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ!