Άρθρο 15 Ετήσια Υποβολή Έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων

Τον Ιανουάριο εκάστου έτους ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων Έκθεση, στην οποία αναφέρονται  οι πόροι  που διατέθηκαν, οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν και οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά κλάδο και περιφέρεια, καθώς και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις των ενισχύσεων του παρόντος νόμου στην ανάπτυξη, την κλαδική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της καινοτομίας, την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, την περιφερειακή σύγκλιση και συνολικά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας κατά το προηγούμενο έτος.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 00:39 | Μιχάλης

  Πρέπει να είναι εφικτή η δυνατότητα απολογισμού ανά επιδοτούμενη/ ενισχυόμενη επιχείρηση των διατιθέμενων κεφαλαίων σε σχέση την ετήσια συνεισφορά της επιχείρισης στα δημόσια ταμεία ανα έτος σε διαστημα 5 έως και 15 ετών ώστε να μπορεί ο καθένα να αξιολογήσει αν ήταν – είναι ορθή η ενίσχυση.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 13:01 | Στέφανος

  Πέρα από την παράθεση στοιχείων, η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να συνοδεύεται και από στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν την ανά έτος αξιοποίηση των κεφαλαίων.

  Δηλαδή (ενδεικτικά):
  – Μέσο μέγεθος επένδυσης
  – Ιδία συμμετοχή / Ευρώ επιδότησης
  – Κλάδος / Ευρώ επιδότησης
  – Νέα προϊόντα / Ευρώ επιδότησης
  – Προστιθέμενη αξία / Ευρώ επιδότησης
  – Δημιουργούμενη θέση εργασίας / Ευρώ επιδότησης
  – Εξαγωγές / Ευρώ επιδότησης

  Από αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο ο νόμος αυτός είναι αποτελεσματικός σε σχέση με αντίστοιχα άλλα εργαλεία (πχ Venture Capital, ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ κλπ), και μετά να αποφασίσουμε για την κατανομή της χρηματοδότησης.

  Εδώ από ότι φαίνεται, η έκθεση είναι περιγραφική (έκθεση ιδεών) χωρίς σαφή προσανατολισμό στη διαχείριση. Αυτό οδηγεί το νόμο να δίνει χρήματα χωρίς έλεγχο των αποτελεσμάτων (δηλαδή έχεις αυτοκίνητο που το τιμόνι/φρένο/γκάζι είναι φτιαγμένα από …βούτυρο). Που ακούστηκε (παγκοσμίως) αυτό; Και τι αποτελέσματα περιμένουμε να έχει;