Άρθρο 7 Ετήσιος Προγραμματισμός Ενισχύσεων

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται το Δεκέμβριο κάθε έτους καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων των περιπτώσεων  β και γ του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους του επομένου έτους, τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές των δύο εξαμηνιαίων περιόδων του επομένου έτους για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 6 του παρόντος ορίζεται στο τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων των κατ΄ έτος οριζόμενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 • Άρθρο 7:

  Να συμπεριληφθεί πρόνοια για ανακατανομή κονδυλίων από περιοχές χαμηλής απορροφητικότητας σε άλλες υψηλότερες. Στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία ίσως είναι λογικό να υπάρχει ένα όριο ενισχύσεων για την φορολογική απαλλαγή για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ωστόσο δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει όριο στον ετήσιο προγραμματισμό των συνολικών ενισχύσεων φορολογικής απαλλαγής για τις νέες επιχειρήσεις. Οι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που σχεδιάζουν μια επένδυση πρόκειται να δημιουργήσουν έσοδα και κέρδη που με την σειρά τους θα φορολογηθούν μόνο εφόσον γίνει η επένδυση.
  Εάν δεν γίνει η επένδυση, η πολιτεία είναι μόνο χαμένη, ενώ αν γίνει η επένδυση η πολιτεία πρόκειται να κερδίσει από την αύξηση της απασχόλησης, το ΦΠΑ του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αλλά και της ελληνικής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κλπ
  Δηλαδή αν υπάρξει μία πρόταση για παραγωγική επένδυση (π.χ. 10 εκ. ευρώ για παραγωγή ελληνικών ηλεκτρικών συσκευών) με κεφάλαια από το εξωτερικό, και η πρόταση αυτή απορριφθεί λόγω μη επάρκειας κονδυλίων του ετήσιου προγραμματισμού και ως εκ τούτου δεν υλοποιηθεί, η πολιτεία θα είναι περισσότερο ωφελημένη απ’ ότι εάν συγκεκριμένη επένδυση εγκριθεί στο καθεστώς της φοροαπαλλαγής. Προφανώς όχι καθώς αν η επένδυση δεν γίνει, το όφελος είναι μηδενικό, ενώ αν η επένδυση γίνει η πολιτεία θα έχει ένα πολύ μεγάλο όφελος (μειωμένο μόνο κατά το σκέλος των φόρων της επιχείρησης των πρώτων ετών).

  Γρηγόρης Καλαμακίδης
  Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:45 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.7: Στο καθορισμό του καθολικού ποσού της επιχορήγησης να περιγράφονται ακριβώς τα ποσά και σε ποιες περιφέρειες και νομούς, καθώς και το διατιθέμενο ποσό ή ποσοστό στην Ε.Μ.Α.

  Επίσης, να καθοριστεί «αυτοματισμός» στις φορολογικές απαλλαγές (με έλεγχο ΠΕΚ), χωρίς περιορισμό γραφειοκρατικού ελέγχου.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:56 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 2
  Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές δεν θα έχει κανένα περιορισμό.

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

  Θα πρέπει να προβλέπεται πως επενδυτικά σχέδια όπου μετά την αξιολόγηση συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία (πάνω από ένα όριο πχ 60%) θα τους παρέχεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής ανεξαρτήτως του ύψους των ετήσιων παρεχόμενων ενισχύσεων, ιδιαίτερα για νέες επιχειρήσεις, επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ή επενδύσεις εξαγωγικού προσανατολισμού, καθώς το όφελος της πολιτείας αναμένεται να είναι πολαπλάσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων.