Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού μας για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Πρόκειται για ένα νόμο-τομή, που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έναν ακόμη μηχανισμό ευκαιριακών επιδοτήσεων, όπως αυτούς που είδαμε να εφαρμόζονται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που ενσωματώνει τις αρχές, τις αξίες, το ήθος και το σχέδιο με το οποίο οφείλουμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα προκειμένου να απαντήσουμε στην κρίση και να βάλουμε τις βάσεις για μια διαφορετική Ελλάδα, που θα βασίζεται σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο. Ένα πρότυπο παραγωγικό, δυναμικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό.

Ο νόμος αυτός εκφράζει την πολιτική μας βούληση να στηρίξουμε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας στις επενδύσεις. Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική των επιδοτήσεων και εστιάζουμε στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για έναν νόμο ρεαλιστικό και προοδευτικό. Ένα εργαλείο πολιτικής που εκφράζει τις αξίες μας για κοινωνική συνοχή, διαφάνεια, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, λογοδοσία, ίση μεταχείριση, διαγενεακή δικαιοσύνη. Εκφράζει την πολιτική βούληση να εντάξουμε στο επιχειρείν τη νέα γενιά, να αποσύρουμε την καχυποψία στη σχέση κράτους – επιχειρηματία, να δημιουργήσουμε νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο του νέου Επενδυτικού Νόμου προέκυψε μετά από δίμηνη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον τραπεζικό κλάδο, τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα.

Από το βήμα της ανοιχτής διακυβέρνησης σας καλούμε όλους να συμβάλετε με την κριτική, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην προσπάθειά μας να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,

Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας