Άρθρο 24 – Απαιτήσεις Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Παιγνίων

24.1     Τραπέζια παιγνίων

24.1.1  Γενική απαίτηση

Τα τραπέζια παιγνίων είναι στιβαρής κατασκευής, οι αρχές σχεδιασμού τους δεν εκθέτουν τον παίκτη σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο και εξυπηρετούν καθώς και διασφαλίζουν την αδιάβλητη διεξαγωγή του παιγνίου για το οποίο προορίζονται.

24.1.2  Κουτιά φύλαξης

24.1.2.1    Γενική απαίτηση

Στα τραπέζια των παιχνιδιών υπάρχουν κουτιά φύλαξης τα οποία είναι:

  1. Ταμείου Μαρκών Αξίας ή Πλακών (FLOAT). Το ταμείο αυτό βρίσκεται επάνω στο τραπέζι, προστατεύεται από ειδική διαφανή κατασκευή (PLEXIGLASS) και κλειδώνεται όταν το τραπέζι παραμένει κλειστό. Εντός αυτής της κατασκευής τοποθετούνται οι μάρκες αξίας και οι πλάκες του Καζίνο. Ειδικότερα για το τραπέζι της ρουλέτας υπάρχει ειδική διάφανης ασφαλής κατασκευή (PLEXIGLASS) στην οποία τοποθετούνται οι μάρκες χρώματος όταν το τραπέζι δεν λειτουργεί,
  2. Χαρτονομισμάτων (DROP BOX). Το κουτί χαρτονομισμάτων (DROP BOX) βρίσκεται τοποθετημένο και ασφαλισμένο (κλειδωμένο) στα τραπέζια των παιγνίων. Το κουτί αυτό είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και διαθέτει εγκοπή, η οποία επιτρέπει αποκλειστικά και μόνο την εισαγωγή των χρημάτων των τραπεζιών και των προβλεπόμενων εντύπων, κλείνει αυτόματα με μηχανικό τρόπο και δεν επιτρέπει την εξαγωγή τους,
  3. Φιλοδωρημάτων (TIPS` BOX). Το κουτί φιλοδωρημάτων (TIPS` BOX) βρίσκεται τοποθετημένο και ασφαλισμένο στα τραπέζια των παιγνίων, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και διαθέτει κατάλληλη εγκοπή, η οποία επιτρέπει την εισαγωγή των φιλοδωρημάτων, και
  4. Γκανιοτών (Μπακαρά, Σεμέν ντε Φέρ, Μπάνκο Πούντο). Επιτρέπεται το ταμείο αυτό να είναι κοινό με το πιο πάνω αναφερόμενο ταμείο μαρκών.

24.2     Τσόχες τραπεζιών

24.2.1  Γενική απαίτηση

Οι τσόχες των τραπεζιών είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό σε φθορά, σε φωτία (fire retardant), σε στίγματα (stain-resistant) και διατηρούν την αρχική τους μορφή κατά τη χρήση (non-stretch). Δεν δημιουργούν προβλήματα στο σύστημα παρακολούθησης, δεν εκθέτουν τον παίκτη σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο και εξυπηρετούν καθώς και διασφαλίζουν την αδιάβλητη διεξαγωγή του παιγνίου για το οποίο προορίζονται.

24.3     Μπίλιες ρουλεττών

24.3.1  Γενική απαίτηση

Οι μπίλιες ρουλεττών πρέπει να είναι διαμέτρου από 18 έως 21 χιλιοστά του μέτρου, κατασκευασμένες εξ` ολοκλήρου από μη μεταλλικό υλικό, αντιμαγνητικής προστασίας, δεν εκθέτουν τον παίκτη σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο και εξυπηρετούν καθώς και διασφαλίζουν την αδιάβλητη διεξαγωγή του παιγνίου.

24.4     Μάρκες και Πλάκες

24.4.1  Γενική απαίτηση

Οι μάρκες και πλάκες είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό σε φθορά, παράγονται από μια μήτρα, μοναδική για κάθε Καζίνο, δεν εκθέτουν τον παίκτη σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο και εξυπηρετούν καθώς και διασφαλίζουν την αδιάβλητη διεξαγωγή του παιγνίου.

Οι μάρκες και πλάκες μπορούν να φέρουν τεχνολογία αναγνώρισης με ραδιοσυχνότητα (RFID).

24.5     Ζάρια

Το ζάρι είναι τέλειος κύβος από υλικό ανθεκτικό σε φθορά και πληροί τα παρακάτω:

1) Έχει λείες και ομοιόμορφες επιφάνειες,

2) Οι πλευρές του είναι μήκους 20 έως 25 χιλιοστών και οι σχηματιζόμενες γωνίες ορθές,

3) Είναι διάφανος, εκτός των σημείων επί του κύβου όπου, χωρίς προεξοχές και χωρίς αυτό να διαταράσσει την ισορροπία τους, αναγράφονται οι κουκίδες/αριθμοί, τα γράμματα, ο αριθμός κατασκευής του Κατασκευαστή και το σήμα (λογότυπος LOGO) του Καζίνο,

4) Οι λοξές και λαξευμένες αιχμές, οι στρογγυλές αιχμές και τα κοίλα σημεία, απαγορεύονται,

5) Το βάρος κατανέμεται ομοίως σε όλες τις πλευρές του,

6) Οι κουκίδες/αριθμοί είναι ίδιας διαμέτρου, λευκού χρώματος και αναπαριστούν τους αριθμούς 1 έως 6,

7) Οι κουκίδες κατανέμονται ως εξής:

i. Η πλευρά με τη μία κουκίδα βρίσκεται απέναντι στην πλευρά με τις έξι κουκίδες,
ii. Η πλευρά με τις δύο κουκίδες βρίσκεται απέναντι στην πλευρά με τις πέντε κουκίδες, και
iii. Η πλευρά με τις τρεις κουκίδες βρίσκεται απέναντι στην πλευρά με τις τέσσερις κουκίδες, και

8) Η ακρίβεια κατασκευής του ζαριού είναι μικρότερη ή ίση των 0,5 μικρομέτρων (μm).

24.6.    Τράπουλες

24.6.1. Γενική απαίτηση

Τράπουλα παιχνιδιών Καζίνο νοείται η πλήρης δεσμίδα (standard) των πενήντα δύο (52) τραπουλόχαρτων, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα JOKERS και εξυπηρετούν καθώς και διασφαλίζουν την αδιάβλητη διεξαγωγή του παιγνίου.

24.6.2.Τα τραπουλόχαρτα που την συνιστούν πρέπει να είναι πλαστικοποιημένα (PLASTIC COATED) και αδιάβροχα ή πλαστικά (100%).

24.6.3 Φέρουν, στη μία όψη τους, τυπωμένο το λογότυπο του Παρόχου (operator) στην οποία θα χρησιμοποιηθούν.

24.6.4. Φέρουν, στη μία όψη τους, τυπωμένο τον κωδικό αριθμό καταλληλότητας που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π καθώς και το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. (π.χ. Ε.Ε.Ε.Π. ΤΜΚΥ ΧΧΧ).

24.7     Τροχοί ρουλεττών

24.7.1  Γενική απαίτηση

Οι τροχοί ρουλεττών είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό, δεν εκθέτουν τον παίκτη σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο και εξυπηρετούν καθώς και διασφαλίζουν την αδιάβλητη διεξαγωγή του παιγνίου.

24.7.2  Τύποι

Οι μόνοι επιτρεπόμενοι τροχοί ρουλεττών είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των παιγνίων της Αμερικάνικης Ρουλέττας (American Roulette) και της Γαλλικής Ρουλέττας (French Roulette). Οι τροχοί είναι δύο τύπων και έχουν:

  1. Ένα μηδενικό (Single zero), που έχει τριάντα επτά αριθμημένες θέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα νούμερα από 1 έως 36 και ένα 0 με την εξής σειρά: 0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26, και
  2. Διπλό μηδενικό (double zero), που έχει τριάντα οκτώ αριθμημένες θέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα νούμερα από 1 έως 36, ένα 0 και ένα 00, με την εξής σειρά: 0-28-9-26-30-11-7-20-32-17-5-22-34-15-3-24-36-13-1-00-27-10-25-29-12-8-19-31-18-6-21-33-16-4-23-35-14-2.

24.7.3  Δομή

Ο τροχός ρουλέττας αποτελείται από ένα κύλινδρο, στο εσωτερικού του οποίου βρίσκεται κινητός δίσκος, ο οποίος στηρίζεται σε μεταλλικό στήριγμα. Ο δίσκος αυτός διαιρείται σε τριάντα επτά ή τριάντα οκτώ διακριτές θέσεις (CASES). Ο διαχωρισμός των θέσεων σε ισάριθμα τμήματα δύναται να γίνεται με μικρά σταθερά μεταλλικά διαφράγματα (διαχωριστήρες αριθμών) ή με άλλο ασφαλή τρόπο που να αποτρέπει απολύτως την τοποθέτηση και σταθεροποίηση της μπίλιας μεταξύ δύο διαχωρισμένων θέσεων. Οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται χρωματικά, εναλλάξ ως κόκκινες και ως μαύρες και αντιστοιχούν σε αριθμούς, από 1 έως και 36, όχι με συνεχή αύξουσα αρίθμηση, καθώς και σε ένα μηδέν ή σε ένα και δύο μηδέν, το οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε ως κόκκινα, ούτε ως μαύρα.

24.7.4  Λειτουργία

Οι τροχοί των ρουλεττών πρέπει να είναι της τρέχουσας τεχνολογίας και να φέρουν την ειδική σφραγίδα ασφαλείας του εργοστασίου κατασκευής τους. Η περιστροφή του δίσκου του τροχού της ρουλέτας, δύναται να μεταβάλλεται με αυτόματο ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στον τροχό, σε κλειστή ασφαλισμένη θήκη και λειτουργεί με ειδικό λογισμικό που περιλαμβάνει «RNG» (γεννήτρια τυχαίων αριθμών). Στην περίπτωση αυτή τηρούνται τα προβλεπόμενα πρότυπα ακεραιότητας των ΤΕΠ για τα Ηλεκτρονικά Επιτραπέζια Παίγνια (ΗΕΠ).

24.7.5  Ισορροπία

Οι τροχοί διαθέτουν ισοσταθμιστές που διασφαλίζουν την ισορροπία του τροχού και την τυχαιότητα της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

24.7.6  Ασφάλεια

Όταν το τραπέζι παραμένει κλειστό, ο τροχός ρουλέττας προστατεύεται από ειδικό διαφανές κάλυμμα (PLEXIGLASS) και ασφαλίζεται με ειδικές αριθμημένες ασφάλειες από ανθεκτικό υλικό.

  

Κεφάλαιο 7 Απαιτήσεις του ενδιάμεσου συστήματος ελέγχου για το διαδικτυακό παιγνιο

Εισαγωγή

Η Ε.Ε.Ε.Π. έχοντας μελετήσει πετυχημένες πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες ο τομέας του διαδικτυακού παιγνιδιού έχει αδειοδοτηθεί, έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, για την εποπτεία και τον έλεγχο του διαδικτυακού παιχνιδιού, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Γενικά, η εποπτεία και ο έλεγχος του διαδικτυακού παιχνιδιού, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων, που τις καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικές διαδικασίες, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις:

Τα υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα παρουσιάζουν ανομοιογένεια, με συνέπεια οι τεχνικές λύσεις που υλοποιούν οι χώρες να διαφοροποιούνται σημαντικά (τόσο σε επίπεδο προτύπων, όσο και σε τεχνολογικό).

Έλλειψη κοινού πλαισίου ελέγχου της αγοράς, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Οι πλατφόρμες διαδικτυακού παιγνιδιού είναι εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, με cross country υλοποιήσεις, ενώ έχουν υψηλές απαιτήσεις ως προς την υποστήριξη εκατομμυρίων χρηστών ταυτόχρονα. Αυτό από μόνο του καθιστά την εποπτεία και τον έλεγχο σύνθετες διαδικασίες με πολλές τεχνικές προκλήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προκλήσεις, στο έγγραφο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές της συνολικής τεχνικής λύσης, για την εποπτεία του διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα. Αρχικά, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, με τη μορφή block διαγραμμάτων, ώστε να γίνει κατανοητή η δομή ενός τέτοιου συστήματος. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι προδιαγραφές για τη μορφή των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται, μέσω του συστήματος και θα αποθηκεύονται σε αυτό. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τις αλληλεπιδράσεις του συστήματος με τους παίκτες, την πλατφόρμα του παρόχου και την Ε.Ε.Ε.Π..

Το σημαντικότερο υποσύστημα της προτεινόμενης λύσης αποτελεί η διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων (Safe), η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των παρόχων. Η διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης (Safe), φέρει διεθνή πιστοποίηση και εξασφαλίζει την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη αποθήκευση των δεδομένων που αφορούν το παιχνίδι (παικτική δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα, λογαριασμοί παικτών, προαποφασισμένες αναφορές κ.α.), μην επιτρέποντας την αλλαγή των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό, τόσο από τον πάροχο, όσο και από την Αρχή.