Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής

2.1 Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν, το Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε είδους μηχανήματα, συσκευές, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστήματα (Προϊόντα), καθώς και σχετικοί χώροι, που συνδέονται με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

  • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:13 | bet365

    «3.5.1 Όροι και Προϋποθέσεις. »

    Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις. Δεν είναι ξεκάθαρος ο στόχος αυτής της απαίτησης.

    «3.5.2 Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη »

    Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις. Τι εννοείτε λέγοντας “…και έχει αποδεχτεί τον Κανονισμό, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. ”