Άρθρο 09 – Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Τυχερών Παιγνίων (Gaming)

9.1 Γενική δήλωση.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση στοιχηματισμού στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση:
α) Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να απενεργοποιήσει ή να ενεργοποιήσει κάθε στοιχηματισμό με σχετική εντολή (on command)
β) Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να απενεργοποιήσει ή να ενεργοποιήσει συγκεκριμένα τυχερά παίγνια με σχετική εντολή(on command)
γ) Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να απενεργοποιήσει ή να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες συνεδρίες παίκτη με σχετική εντολή (on command).

δ) Όταν ο στοιχηματισμός απενεργοποιηθεί ή ενεργοποιηθεί στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, τότε πρέπει να γίνει μια καταχώρηση σε ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου (audit log) που να περιλαμβάνει το λόγο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

9.2 Τρέχον παιχνίδι.

Όταν ένα τυχερό παίγνιο ή μια δραστηριότητα τυχερών παιγνίων (gaming activity) απενεργοποιείται:

α) Το παιχνίδι δεν πρέπει να είναι προσβάσιμο σε έναν παίκτη μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος γύρου.

β) Ο παίκτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λήξει το παιχνίδι ενώ αυτό παίζεται (δηλαδή γύροι μπόνους (bonus rounds), διπλασιασμός/ρίσκο (double up/gamble) και άλλα χαρακτηριστικά του παιγνίου που σχετίζονται με το αρχικό στοίχημα του παιγνίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν πλήρως).

γ) Εάν έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα σε εκκρεμή γεγονότα σε πραγματικό χρόνο:

i) Οι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τι συμβαίνει με τα στοιχήματα, αν η δραστηριότητα του παιγνίου παραμείνει απενεργοποιημένη ενώ το γεγονός σε πραγματικό χρόνο έχει ολοκληρωθεί, και το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψει όλα τα στοιχήματα σε παίκτες, ή να προχωρήσει σε διακανονισμό όλων των στοιχημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

ii) Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τι συμβαίνει με τα στοιχήματα, αν η δραστηριότητα του τυχερού παιγνίου πρόκειται να επανα-ενεργοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου γεγονότος σε πραγματικό χρόνο, και το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψει όλα τα στοιχήματα σε παίκτες, ή να αφήσει όλα τα στοιχήματα ενεργά, ανάλογα με την περίπτωση.

  • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:54 | bet365

    “9.2 Τρέχον παιχνίδι.”

    Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για (γ) i & ii – Ποιός είναι ο στόχος;