Άρθρο 15 – Προγράμματα Επιβράβευσης Παικτών

15.1 Γενική δήλωση.

Αν το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση υποστηρίζει προγράμματα επιβράβευσης παικτών πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

α) Η χρήση των δεδομένων παρακολούθησης του ίχνους (tracking) των παικτών δεν πρέπει να παραβιάζει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Η εξαργύρωση των πόντων του προγράμματος επιβράβευσης παικτών πρέπει να είναι μια ασφαλής συναλλαγή που χρεώνει αυτόματα το υπόλοιπο των πόντων με την αξία του βραβείου που εξαγοράζεται.

γ) Όλες οι συναλλαγές της βάσης δεδομένων του προγράμματος επιβράβευσης παικτών πρέπει να διαχωρίζονται από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση.

δ) Εάν το πρόγραμμα επιβράβευσης παικτών παρέχεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με ασφάλεια με την εν λόγω υπηρεσία.

15.2 Γνωστοποίηση στους Παίκτες Προσφορών Προώθησης (promotion) και μπόνους επιβράβευσης.

Για να αποφευχθούν διαφωνίες και σύγχυση, οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνουν στον παίκτη για οποιαδήποτε προσφορά προώθησης (promotion) ή/και μπόνους επιβράβευσης:

α) Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν κάθε διαθέσιμο χαρακτηριστικό (feature) προώθησης (promotion) ή/και μπόνους επιβράβευσης στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες στους παίκτες.

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαροι, ιδίως όταν τα μπόνους ή οι προσφορές προορίζονται για ορισμένα μόνο τραπέζια (tables) ή παίγνια που δε συμμετέχουν σε τουρνουά (non-tournament), ή όταν συντρέχουν άλλες ειδικές συνθήκες.

γ) Όλα τα μπόνους και οι προσφορές προώθησης (promotions) πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:07 | The Remote Gambling Association (RGA)

  15.1 Operators do not manage their loyalty program through a separated platform, information sit on the same database, with incentive created on real time by the system. It would be therefore technically impossible for operators to separate the two databases from each other.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:38 | bet365

  “15.1 Γενική δήλωση
  γ) Όλες οι συναλλαγές της βάσης δεδομένων του προγράμματος επιβράβευσης παικτών πρέπει να διαχωρίζονται από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση. “

  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 13:31 | GVC

  Η GVC δεν διαχειρίζεται το πρόγραμμα επιβράβευσής της μέσω ξεχωριστής πλατφόρμας, οι πληροφορίες βρίσκονται στην ίδια βάση δεδομένων, με τους πόντους και τα μπόνους να δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα. Συνεπώς, θα ήταν τεχνικά αδύνατο να διαχωριστούν οι δύο αυτές βάσεις δεδομένων

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:34 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 15–Προγράμματα Επιβράβευσης Παικτών

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Στο σημείο β της παρ. 1 του άρθρου 15 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισμού προβλέπεται ότι ο μηχανισμός λειτουργίας των προγραμμάτων επιβράβευσης των παικτών θα στηρίζεται στη συγκέντρωση πόντων (ποντοδοτικό σύστημα). Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές τα εν λόγω προγράμματα επιβράβευσης παικτών ποικίλουν ως προς τον μηχανισμό λειτουργίας τους και δεν στηρίζονται όλα στη συγκέντρωση πόντων, γεγονός το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί.