Άρθρο 16 – Σύνταξη ετήσιας έκθεσης και ισολογισμού

Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού αποτελεί αρμοδιότητα του Δ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδοτήσεων και Χορηγιών.

 • Ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.) επικροτεί, επιβραβεύει και στηρίζει αυτή τη σημαντικότατη δράση, την οποία ανέλαβε να υλοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Μυρσίνη Ζορμπά.
  Η κυρία Ζορμπά διαθέτει όλη τη σχετική τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να ανταπεξέλθει στις αρχικές δυσκολίες της οργάνωσης και να επιτύχει την καθιέρωση αυτού του νέου οργανισμού.
  Με δεδομένη τη θέση της Κας Υπουργού ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αφενός το πρωταρχικό όργανο που θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης του Οργανισμού, και αφετέρου το σώμα που θα επωμιστεί το δύσκολο έργο της υπερπήδησης των αρχικών δυσκολιών, διατυπώνουμε τις παρακάτω καλοπροαίρετες προτάσεις μας, A) όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και Β) όσον αφορά τις Εκθέσεις Βιβλίου:

  Α) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
  Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι οι Εκδότες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον κύκλο του βιβλίου, ο οποίος ποσοτικοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί της βιβλιοπαραγωγικής δραστηριότητας (πιθανότατα πολύ περισσότερο σε περιπτώσεις μεταφρασμένων έργων).

  Για παράδειγμα,
  • η διαρκής αναζήτηση και η χρηματοδότηση, με σκοπό την έκδοση, έργων κάθε είδους συγγραφικής δραστηριότητας
  • η επιλογή των έργων υπό έκδοση
  • η χρηματοδότηση των συγγραφέων, μεταφραστών και επιμελητών (για την πλειονότητα των οποίων η συγγραφή/μετάφραση/επιμέλεια δεν αποτελεί κύριο επάγγελμα αλλά συμπληρωματική ενασχόληση)
  • το επενδυτικό ρίσκο και η χρηματοδότηση της έκδοσης
  • η χρηματοδότηση της προώθησης του βιβλίου [μέσω παρουσιάσεων, ηλεκτρονικών και έντυπων διαφημίσεων, εκθέσεων βιβλίου (εντός και εκτός της Επικράτειας), διοργάνωσης Ημερίδων και Συνεδρίων, προσκλήσεων και φιλοξενίας Ελλήνων και αλλοδαπών συγγραφέων, κ.ά]
  • η διακίνηση των έργων πανελλαδικώς και διεθνώς (τόσο ηλεκτρονική όσο και υπό μορφή βιβλιοδετημένων τόμων)
  • η οργάνωση, η διαρκής αναδιοργάνωση, η εποπτεία και η χρηματοδότηση δικτύου σημείων διανομής και ο συντονισμός του έργου βιβλιοπωλών και εκδοτών
  • η διαρκής επένδυση κεφαλαίων σε νέες τεχνολογίες πώλησης και διακίνησης του βιβλίου
  • η διαρκής επικοινωνία με Κρατικούς Φορείς και η αναζήτηση λύσεων σε φλέγοντα θέματα σχετικά με το βιβλίο
  • η χρηματοδότηση έμψυχου δυναμικού (και η παράλληλη καταπολέμηση της ανεργίας) μέσω προσλήψεων υπαλληλικού/στελεχιακού εργασιακού προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης
  • η διαρκής χρηματοδότηση και απασχόληση πληθώρας συναφών περί την έκδοση βιβλίου επαγγελματιών (πρακτορείων δικαιωμάτων, χαρτεμπόρων, σελιδοποιών, γραφιστών, εικαστικών, τυπογράφων, βιβλιοδετών, μεταφορέων, εξειδικευμένων λογιστών και φοροτεχνικών)

  αποτελούν ορισμένες ενδεικτικές δραστηριότητες των Εκδοτών, δίχως τις οποίες, αυτονοήτως, δεν θα υπήρχε το Βιβλίο. Κοντολογίς, δίχως την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των εκδοτών το νέο φιλόδοξο εγχείρημα για το Βιβλίο θα έχει πάλι την ίδια κατάληξη με το προηγούμενο – ίσως και πιο σύντομα.

  Επιπλέον, δεν νοείται ότι ο Εκδότης θα μπορούσε να κατέχει στο Δ.Σ., δηλαδή στην λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την προώθηση, του Ελληνικού βιβλίου, και της φιλαναγνωσίας γενικότερα, την ίδια ποσοστιαία συμμετοχή με τον μεταφραστή!
  Επίσης δεν νοείται να μην συμμετέχουν εκπρόσωποι βιβλιοπωλών και βιβλιοθηκονόμων.

  Η Κα Υπουργός καλό θα ήταν να λάβει υπόψιν της τα αίτια για τα οποία ναυάγησε το Ε.ΚΕ.ΒΙ. και να αποπειραθεί ευθύς εξαρχής τις απαραίτητες τομές, παραμερίζοντας τις (έστω και εύλογες) φιλοδοξίες διαφόρων φορέων, απογαλακτίζοντας έτσι σύντομα και άπαξ διά παντός τον Νέο Φορέα του Βιβλίου, εκριζώνοντας τη δυνατότητα του εκάστοτε μελλοντικού Υπουργού (ο οποίος, ενδεχομένως να μην είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος σε θέματα σχετικά με το βιβλίο) να επιλέγει (κατά το δοκούν) την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Οργανισμού.

  Προτείνουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού να είναι 11μελές (ή τουλάχιστον 9μελές), ως θα όφειλε να έχει ένας τόσο μεγάλος Οργανισμός, η διαμορφωμένη σύνθεση του οποίου θα είχε ως εξής:

  1ο μέλος, Γενικός Διευθυντής
  2ο – 3ο μέλος, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού (ενδεχομένως με ισόβια θητεία με σκοπό την διαρκή αναβάθμιση του έργου του Οργανισμού)
  4ο – 5ο – 6ο μέλος, εκπρόσωποι των Εκδοτών (ένας από το παιδικό βιβλίο, ένας από το λογοτεχνικό /ψυχαγωγικό, και ένας από το εκπαιδευτικό/επιστημονικό βιβλίο της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
  7ο – 8ο μέλος, εκπρόσωποι των συγγραφέων
  9ο μέλος, εκπρόσωπος των μεταφραστών. [Επισημαίνουμε ξανά ότι για τους επαγγελματίες μεταφραστές η μετάφραση βιβλίου δεν αποτελεί αποκλειστική απασχόληση, αλλά μόνον μικρό μέρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας – ειδικότερα στον χώρο του εκπαιδευτικού/ επιστημονικού βιβλίου, η παραγωγή του οποίου προσεγγίζει (σε τυπογραφικά δεκαεξασέλιδα) άνω του 45% επί της συνολικής βιβλιοπαραγωγής στην Ελλάδα, σχεδόν δεν υπάρχουν επαγγελματίες μεταφραστές αλλά η μετάφραση των ξενόγλωσσων έργων υλοποιείται από επιστήμονες που γνωρίζουν τη σχετική ορολογία.
  10ο μέλος, εκπρόσωπος των βιβλιοθηκονόμων.
  11ο μέλος, εκπρόσωπος των βιβλιοπωλών.

  Β) Εκθέσεις Βιβλίου

  Όλες οι Εκθέσεις Βιβλίου που διοργανώνονται (τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό) θα έπρεπε να μεταφερθούν στον Νεό Φορέα Βιβλίου, δεδομένου ότι:

  • δύναται να συγκροτήσει τον πλέον αρμόδιο, λειτουργικό και αποτελεσματικό ενωτικό σύνδεσμο μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διενέργεια τόσο Εθνικών όσο και Διεθνών Εκθέσεων.
  • δύναται –περισσότερο από οποιονδήποτε μεμονωμένο φορέα– να συντονίσει συνδυαστικές δράσεις μεταξύ Συλλόγων Ελλήνων Εκδοτών, Δήμων, Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Εξωτερικών, Βουλής των Ελλήνων, Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ΟΣΔΕΛ και όσων/όποιων απαιτούνται προκειμένου οι Εκθέσεις Βιβλίου να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση, διάδοση, διαφήμιση, ανάδειξη των εκδηλώσεων και της παρουσίας/έκθεσης του Βιβλίου.
  • δύναται να αποτελέσει τον ΚΟΡΥΦΑΙΟ θεσμό ΠΡΟΒΟΛΗΣ του Βιβλίου μέσω των Εκθέσεων. Η δυναμική και οι δυνατότητες προβολής που δύνανται να υλοποιηθούν ως συνισταμένη πολλών δημιουργικών δυνάμεων, μπορούν να λάβουν τεράστιες διαστάσεις.
  • αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, δύναται να εγκαθιδρύσει και να συντηρήσει σε διαχρονική βάση, μέσω των τακτικών Εκθέσεων Βιβλίου πολλαπλών δράσεων, μια διαρκή καλλιέργεια δημιουργικής επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ του βιβλίου και του απλού κόσμου, συντελώντας δραστικά στην ποσοτική διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού και στην αναβίωση του ενδιαφέροντος του ανήσυχου και υποψιασμένου αναγνώστη για τις (απαξιωμένες σήμερα, για πολλούς λόγους) Εκθέσεις Βιβλίου.
  • αξιοποιώντας την εγγενή του πολυδιάστατη οργανική σύνθεση– δύναται να γίνει ο κατεξοχήν κατάλληλος μετασχηματιστής της λογοτεχνικής, της γνωσιακής, της ψυχαγωγικής περιπέτειας που προσφέρει το βιβλίο, σε μια μόνιμη σχέση ανθρώπου (αναγνώστη) και μέσου (βιβλίου). Είναι ο πλέον ικανός να αναδείξει αυτό το τόσο δημιουργικό πεδίο συνάντησης (την Έκθεση Βιβλίου) σε γεγονός προσμονής, διάνοιξης οριζόντων και εκτόξευσης της φιλαναγνωσίας.
  • είναι ο πλέον αποτελεσματικός για την εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων διεξαγωγής των Εκθέσεων (μέσω των επαφών του με τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς).

  Καλή Επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους.