Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ

 

1. Οι Απογραφές ΚΠΚ διενεργούνται σε όλη τη Χώρα.
2. Στην Απογραφή Κτιρίων περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια, με εξαίρεση τα κτίρια των ξένων διπλωματικών αποστολών (Πρεσβειών, Προξενείων), καθώς και τις υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση της επιχειρησιακής τους αποστολής και άπτονται της εθνικής ασφάλειας της Χώρας.
3. Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών περιλαμβάνονται οι κατοικίες κάθε είδους και οι λοιποί κατοικούμενοι χώροι, καθώς και το σύνολο του Μόνιμου και του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας και οι μεταναστευτικές ροές.