ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 • Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός)
 2. Απογραφικός τομέας
 3. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
 4. Ταχυδρομική διεύθυνση (ή τοποθεσία ή ιδιοκτήτης)
 5. Α/Α κτιρίου ή άλλου κατοικούμενου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο
 6. Ένδειξη κτιρίου (κτίριο ή άλλος κατοικούμενος χώρος)
 7. Όροφοι και λοιπά σχετικά στοιχεία του κτηρίου
 8. Περίοδος κατασκευής του κτιρίου
 9. Αν το κτίριο εφάπτεται με γειτονικό
 10. Βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού του κτιρίου
 11. Είδος οροφής του κτιρίου
 12. Χρήσεις ή προορισμός χρήσεων του κτιρίου
 13. Αριθμός ανελκυστήρων
 14. Αριθμός κατοικιών
 15. Λειτουργία συλλογικού καταλύματος

 

 • Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α. Στοιχεία Απογραφής Κατοικίας

 1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός, ταχυδρομική διεύθυνση ή τοποθεσία ή ιδιοκτήτης)
 2. Απογραφικός τομέας
 3. Απογραφικό τμήμα
 4. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
 5. Α/Α κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο
 6. Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου του Νοικοκυριού
 7. Απογραφέντα άτομα (μέλη και προσωρινώς φιλοξενούμενα)
 8. Είδος κατοικίας
 9. Κατάσταση κατοικίας
 10. Τύπος κτιρίου και όροφος όπου βρίσκεται η κατοικία
 11. Περίοδος κατασκευής
 12. Αν η κατοικία διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση
 13. Συνολική επιφάνεια της κατοικίας
 14. Αριθμός κανονικών δωματίων
 15. Ύδρευση
 16. Λουτρό ή ντους
 17. Τουαλέτα ή WC
 18. Θέρμανση
 19. Ψύξη
 20. Θερμομόνωση
 21. Κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για μαγείρεμα, θέρμανση, ζεστό νερό
 22. Καθεστώς κατοχής της κατοικίας
 23. Αριθμός αυτοκινήτων στη διάθεση του νοικοκυριού
 24. Αριθμός θέσεων στάθμευσης στη διάθεση του νοικοκυριού
 25. Στοιχεία επικοινωνίας νοικοκυριού

 

Β. Στοιχεία και σχέσεις μελών του νοικοκυριού

Ονοματεπώνυμο μελών του νοικοκυριού και σχέσεις συγγένειας μεταξύ των μελών του νοικοκυριού

 

Γ. Στοιχεία  Απογραφής ατόμου

 1. Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός
 2. Φύλο
 3. Ημερομηνία γέννησης
 4. ΑΦΜ
 5. ΑΜΚΑ
 6. Σχέση με το νοικοκυριό
 7. Οικογενειακή κατάσταση
 8. Τόπος γέννησης (γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού ή χώρας εξωτερικού της μόνιμης κατοικίας της μητέρας του απογραφόμενου κατά τη γέννησή του)
 9. Υπηκοότητα
 10. Δημοτική Ενότητα στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο απογραφόμενος
 11. Γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού προηγούμενης διαμονής στην Ελλάδα και ημερομηνία εγκατάστασης στον παρόντα οικισμό
 12. Προηγούμενη διαμονή σε χώρα εξωτερικού, ημερομηνία εγκατάστασης στην Ελλάδα, χώρα προηγούμενης διαμονής και λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα
 13. Επίπεδο εκπαίδευσης
 14. Τίτλοι σπουδών
 15. Κύρια ασχολία κατά το προηγούμενο της Απογραφής διάστημα (ημερολογιακή εβδομάδα)
 16. Περιγραφή οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας εργασίας
 17. Περιγραφή επαγγέλματος
 18. Θέση στην εργασία
 19. Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εργασίας (οικισμός ή χώρα εξωτερικού)
 20. Κυριότερα μέσα μετακίνησης από και προς εργασία ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης
 21. Αριθμός γεννηθέντων τέκνων

 

Δ. Στοιχεία Απογραφής Συλλογικού Καταλύματος

 1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός, ταχυδρομική διεύθυνση ή τοποθεσία ή επωνυμία του συλλογικού καταλύματος)
 2. Απογραφικός τομέας
 3. Απογραφικό τμήμα
 4. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
 5. Α/Α κτιρίου μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο
 6. Αριθμός μονίμων κατοίκων του συλλογικού καταλύματος
 7. Αριθμός απογραφέντων ατόμων στο συλλογικό κατάλυμα
 8. Είδος συλλογικού καταλύματος
 9. Τίτλος ή ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου ή του ιδρύματος ή της επιχείρησης στην οποία ανήκει

 

Ε. Στοιχεία Απογραφής Ατόμου σε Συλλογικό Κατάλυμα

Για τα άτομα που απογράφονται σε συλλογικό κατάλυμα, συλλέγονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Γ. Στοιχεία Απογραφής Ατόμου».

 

Στ. Στοιχεία μεταναστευτικών εκροών

Πρώην μέλη του νοικοκυριού που μετανάστευσαν στο εξωτερικό από το έτος 2010 και μετά.

 

Ζ. Στοιχεία Απογραφής πρώην μέλους του νοικοκυριού που μετανάστευσε στο εξωτερικό

 1. Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός
 2. Σχέση με το νοικοκυριό
 3. Φύλο
 4. Ημερομηνία γέννησης
 5. Οικογενειακή κατάσταση όταν έφυγε για το εξωτερικό
 6. Χώρα γέννησης (Χώρα διαμονής της μητέρας του απογραφόμενου κατά τη γέννησή του)
 7. Υπηκοότητα
 8. Επίπεδο εκπαίδευσης όταν έφυγε για το εξωτερικό
 9. Τίτλοι σπουδών (όταν έφυγε για το εξωτερικό)
 10. Έτος αναχώρησης από την Ελλάδα
 11. Χώρα αρχικού προορισμού
 12. Χώρα διαμονής κατά την απογραφή
 13. Λόγος αναχώρησης στο εξωτερικό
 14. Λόγος παραμονής στο εξωτερικό

 

Η. Κάθε άλλη πρόσθετη μεταβλητή που τυχόν αποφασισθεί να συλλεγεί εκτάκτως, μετά την έκδοση του νόμου στον οποίο προσαρτάται το παρόν παράρτημα.

 • 5. Το «Παράρτημα Ι» του Σχεδίου Νόμου να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
  I. Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα,
  Οικισμός)
  2. […]
  15. Λειτουργία συλλογικού καταλύματος
  16. Αριθμός σκαλοπατιών κύριας εισόδου κτιρίου
  17. Διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα
  18. Καθαρό πλάτος θύρας ανελκυστήρα
  […]
  II. Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  Α. Στοιχεία Απογραφής Κατοικίας
  1. […]
  6. Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου του Νοικοκυριού
  7. Απογραφέντα άτομα (μέλη και προσωρινώς φιλοξενούμενα)
  7α. Ύπαρξη μέλους /μελών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στο νοικοκυριό
  8. Είδος κατοικίας
  9. Κατάσταση κατοικίας
  10. Τύπος κτιρίου και όροφος όπου βρίσκεται η κατοικία
  11. […]

  Β. Στοιχεία και σχέσεις μελών του νοικοκυριού
  Ονοματεπώνυμο μελών του νοικοκυριού και σχέσεις συγγένειας μεταξύ των μελών του νοικοκυριού
  Αριθμός μελών του νοικοκυριού με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
  Είδος αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης κάθε μέλους του νοικοκυριού με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
  Ύπαρξη ικανοποιητικής πρόσβασης στην είσοδο της κατοικίας του μέλους του νοικοκυριού με αναπηρία ή χρόνια πάθηση (κατά δήλωση του μέλους του νοικοκυριού με αναπηρία ή χρόνια πάθηση)
  Ύπαρξη ικανοποιητικής προσβασιμότητας του εσωτερικού της κατοικίας στο μέλος του νοικοκυριού με αναπηρία ή χρόνια πάθηση (κατά δήλωση του μέλους του νοικοκυριού με αναπηρία ή χρόνια πάθηση)

  Γ. Στοιχεία Απογραφής ατόμου
  1. […]
  Δ. Στοιχεία Απογραφής Συλλογικού Καταλύματος
  1. […]
  Ε. Στοιχεία Απογραφής Ατόμου σε Συλλογικό Κατάλυμα
  Για τα άτομα που απογράφονται σε συλλογικό κατάλυμα, συλλέγονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Γ. Στοιχεία Απογραφής Ατόμου».
  Επιπρόσθετα:
  Αριθμός ατόμων με ύπαρξη αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στο συλλογικό κατάλυμα
  Είδος αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης
  Στ. Στοιχεία μεταναστευτικών εκροών
  Πρώην μέλη του νοικοκυριού που μετανάστευσαν στο εξωτερικό από το έτος 2010 και μετά.
  Ζ. Στοιχεία Απογραφής πρώην μέλους του νοικοκυριού που μετανάστευσε στο εξωτερικό
  1. [….]
  Η. Κάθε άλλη πρόσθετη μεταβλητή που τυχόν αποφασισθεί να συλλεγεί εκτάκτως, μετά την έκδοση του νόμου στον οποίο προσαρτάται το παρόν παράρτημα.__

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προσθήκες είναι απαραίτητες στη βάση όλων όσων προτείναμε στα άρθρα 9 και 11.