Άρθρο 21 Αναλογική εφαρμογή για χώρους ζώνης λιμένα, όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για χώρους ζώνης λιμένα, όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:12 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Παρατηρήσεις επί της παρ. 1:
  Η διαδικασία καθορισμού των «απάτητων» παραλιών δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας.
  Η ανωτέρω παράγραφος καθιστά ανέφικτη και μη αξιόπιστη την διαδικασία συμπερίληψης παραλιών περιοχών Natura στην κατηγορία των «απάτητων» . Αφενός ο χρονικός ορίζοντας της 1ης Μαρτίου 2024 (!) για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κατόπιν εισήγησης του ΟΦΥΠΕΚΑ και πρότασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έστω και εάν αναβληθεί για ένα μήνα , δεν παρέχει τα στοιχειώδη εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας ιδιαίτερα όταν για τον χαρακτηρισμό θα λαμβάνονται υπόψη «οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες» χωρίς καμμιά σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι «απάτητες παραλίες» να περιοριστούν σε ανώδυνες οικονομικά και κοινωνικά περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες παραλίες).

  Πρόταση:
  To 2024 να αποκλειστούν από την παραχώρηση απλής χρήσης όλες οι παραλίες περιοχής Natura, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος παρουσίασης με όρους απόλυτης διαφάνειας της πρότασης των Υπουργών και οριστικοποίησης των επιλογών μέσα από διαδικασία διαβούλευσης το 2025.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:30 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 21

  Η διαδικασία για τα υδάτινα στοιχεία, τους πυθμένες και το υπέδαφος των υδάτινων στοιχείων θα έπρεπε να είναι αυστηρότερη, ειδικά όπου δεν προβλέπεται η εκπόνηση ΑΕΠΟ. Θα έπρεπε να προβλέπεται ΑΕΠΟ (ή ΣΠΕ) για κάθε επέμβαση σε πυθμένα ή υπέδαφος βυθού, και να απαγορεύονται παρόμοιες επεμβάσεις εντός προστατευόμενων περιοχών. Υπάρχει σημαντικό έλλειμμα γνώσεων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρόμοιων επεμβάσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:55 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Προτείνω να διαγραφεί το άρθρο στο σύνολό του. Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να προστατεύονται πιο αυστηρά. Εναλλακτικά να προσδιοριστούν α) συγκεκριμένα και αναλυτικά περιβαλλοντικά κριτήρια και αυστηρός έλεγχος και β) να προσδιοριστούν οι απάτητες «ζώνες λιμένων, όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού» με συγκεκριμένα και αναλυτικά περιβαλλοντικά κριτήρια και αυστηρό έλεγχο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 12:11 | ΠANEΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Με το σκεπτικό ότι οι χερσαίες λιμενικές ζώνες αποτελούν «ιδιάζοντα χώρο ιδιαίτερης σημασίας» που η εκμετάλλευση και η χρήση τους δεν προσιδιάζει πολλές φορές με τη χρήση του αιγιαλού και παραλίας, θα πρέπει να υιοθετηθεί σαφέστερο και εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο που να αφορά στους ελέγχους, κυρώσεις επί παραβάσεων (άρθρα 17, 18,19, 20) αλλά και στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (άρθρο 10).
  Προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το λιμενικό σύστημα, προτείνεται η σύνταξη κώδικα λιμένων που θα κωδικοποιεί όπου απαιτείται τα διάσπαρτα νομοθετήματα και θα επιλύει τα κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης λιμένων (ελλιμενισμός, παραχωρήσεις, προστασία, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις λιμενικών ζωνών, χρήσεις γης, δόμηση, λιμενικές εργασίες κ.α.) με αναμενόμενα τεράστια αντισταθμιστικά οφέλη από την εκμετάλλευση λιμένων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:06 | ΚΩΣΤΑΣ

  Να διευκρινιστούν επακριβώς τα οι διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 οι οποίες χρήζουν ανάλογης εφαρμογής. Επίσης σε περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης είναι διάφορος του ελληνικού δημοσίου και της ΕΤΑΔ, παράδειγμα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή άλλος φορέας τι ισχύει σχετικά με την διάρκεια παραχώρησης; εφαρμόζεται η ισχύουσα ΚΥΑ ¨με την δυνατότητα παραχώρησης έως 31-12-2025 ή μπορεί να καθαρίζεται μεγαλύτερη διάρκεια;

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 11:41 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ

  Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ποιες διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, θα έχουν αναλογική εφαρμογή στις χερσαίες λιμενικές ζώνες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εφαρμογή των άρθρων 18,19, 20 του παρόντος που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας και κυρώσεων για τις λιμενικές ζώνες.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 12:37 | Σπύρος Γαληνός

  Είναι απολύτως αναγκαίος ο σαφής διαχωρισμός στις διατάξεις του παρόντος για τα θέματα που αφορούν τις χερσαίες ζώνες λιμένα καθώς και τις διαδικασίες παραχώρησης που θα πρέπει να ακολουθούνται. Δυστυχώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούμε προ της ανάγκης για άμεση έκδοση εγκυκλίων που θα αφορούν το θέμα και θα κινδυνεύει να χαθεί η επόμενη τουριστική περίοδος για καταστήματα όμορα των Χ.Ζ.Λ.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 12:04 | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

  Προς αποφυγή σύγχυσης, απαιτείται να αποσαφηνιστεί ποιες διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, θα έχουν αναλογική εφαρμογή στις χερσαίες λιμενικές ζώνες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εφαρμογή των άρθρων 18,19, 20 του παρόντος που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας και κυρώσεων για τις λιμενικές ζώνες.

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 19:22 | Γιάννης

  Κακογραμμένος νόμος από ιδιώτες «συμβούλους» που δεν έχουν ιδέα τι γράφουν.

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 13:41 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Στο άρθρο 21 του σχεδίου Νόμου αναφέρεται: «οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για χώρους ζώνης λιμένα, όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού».
  Πρόκειται για τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ αναφορικά στους ελέγχους και κυρώσεις, ή για το σύνολο των διατάξεων του Νόμου; Δηλαδή η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης θα γίνεται πλέον από την Κτηματική Υπηρεσία ή θα συνεχίσει να γίνεται από τους Φορείς Διοίκησης Λιμένων-Λιμενικά Ταμεία;

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 09:39 | DIMITRIOU F.

  Εκκληση , βάλτε και για τα τουριστικά δημόσια κτήματα , και την εγγραφη σύμφωνη γνώμη των φορέων διοίκησης για τη λήψη μέτρων προστασίας (εδώ ήταν καλύτερος ο προηγούμενος νόμος) διότι για έργα σε χ.ζ.λ. , τουριστικα κτήματα όλοι σφυρίζουν αδιάφορα και οι φορείς διοίκησης δεν παίρνουν την ευθύνη να στείλουν εγγραφως στο δημόσιο αναφορα για αυθαίρετα έργα και καταλήψεις.

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 16:02 | Γιάννης

  Υποτίθεται ότι με το νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συναρμοδιότητας πολλών υπηρεσιών. Για ποιο λόγο τα λιμάνια είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και όχι στο Υπουργείο Ναυτιλίας; Να περάσει η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τα μέτρα προστασίας στο Λιμενικό Σώμα ξεκάθαρα.

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 13:59 | ΚΑΣΛΙΔΗΣ Δ.

  Να προστεθεί και η εξομοιούμενη ζώνη λιμένα καθώς και τα τουριστικά δημόσια κτήματα που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Οι φορεις των χωρων αυτών να έχουν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της Υπηρεσίας του Δημοσίου για τυχόν υπερβασεις καταληψης και αυθαίρετες κατασκευες.