Άρθρο 16 Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών

1. Το κοινό έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο διάγραμμα του τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας που παραχωρείται.
2. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ιδίως με χρήση «QR-code» επί λογισμικού που είναι δωρεάν διαθέσιμο και μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές των ενδιαφερομένων. Το λογισμικό είναι διασυνδεδεμένο με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 15.
3. Ο κώδικας «QR-code» που αντιστοιχεί σε κάθε παραχώρηση απλής χρήσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Επίσης, αποτυπώνεται υποχρεωτικά στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το λογισμικό της παρ. 2 παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής καταγγελίας από όποιον παρατηρήσει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:57 | Μάριος Ιωάννου

  Άρθρο 16 Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών

  Οι καταγγελίες να είναι μόνο επώνυμες. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στην επιχείρηση , όταν σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται και αποδεικνύονται αβάσιμες , να προσφεύγει σε νομική υπεράσπιση των συμφερόντων της.
  Είναι απόλυτα σύνηθες , οι κακόβουλες ενέργειες κακών <> και ανταγωνιστών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 21:26 | Κάρολος Α.

  Άρθρο 16: Η μετάθεση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και συγκεκριμένα την Κτηματική υπηρεσία στους πολίτες είναι απαράδεκτη και απολύτως αντισυνταγματική. Θα προκαλέσει διαταραχές στην κοινωνική συνοχή και θα προάγει την αναρχία ενώ θα δημιουργήσει ρήγματα και κίνδυνο στην ασφάλεια και ευζωία των πολιτών, που είναι θεμελιώδης υποχρέωση παροχής του κράτους. Το άρθρο 16 πρέπει ν’ αποσυρθεί καθώς καταστρατηγεί το Σύνταγμα παραβιάζοντας το άρθρο 4 του Συντάγματος, την αρχή της ισότητας των πολιτών, το άρθρο 5 της προσωπικής ελευθερίας, το άρθρο 9Α της προστασίας προσωπικών δεδομένων και το άρθρο 25 κατά παράβαση του Κράτους Δικαίου και της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.
  Ας μη ξεχνάμε τη καταδικαστική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου κατά της Ελλάδας για τη παραβίαση των ως άνω θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου που έλαβε χώρα στις 7 Φεβρουαρίου 2024. Ο ρόλος του ελέγχου είναι υποχρέωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας και κανενός άλλου!

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:13 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Πρόταση:
  Το Άρθρο 16 εισάγει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η χρήση τεχνολογίας QR-code για την πρόσβαση στους γεωχωρικούς χάρτες των παραχωρήσεων και η δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών μέσω ειδικού λογισμικού προσδίδουν διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση της τάξης στις παραλίες.

  Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των καταγγελιών, είναι κρίσιμης σημασίας η αποστολή γεωαναφερμένων φωτογραφιών που πιστοποιούν την κατάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Η γεωαναφορά στις φωτογραφίες επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του σημείου που αποτυπώνεται στην εικόνα, καθιστώντας την καταγγελία περισσότερο αξιόπιστη και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

  Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο λογισμικό μέσω μιας διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από την κάμερα της συσκευής τους, αυτόματα προσθέτοντας τις γεωχωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλγορίθμους επαλήθευσης για την αποτροπή ψευδών ή παραπλανητικών καταγγελιών, ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, προτείνεται η ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τις καταγγελίες που αποστέλλονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρη ανταπόκριση και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των παραβάσεων. Έτσι, να ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, για παράδειγμα, 48 ώρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αυτό θα διασφαλίσει την ταχεία επίλυση της παραβατικότητας και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία.
  Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις για την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί και την τελική απόφαση για την καταγγελία.
  Πάντως είναι αλήθεια ότι η υποβολή καταγγελίας δεν εγγυάται την άμεση επιστροφή της νομιμότητας ή την επίλυση του προβλήματος στην πράξη! Ωστόσο, η ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπως η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών ή η επιβολή κυρώσεων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους προσδίδει μια επιπλέον διάσταση διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαδικασία.

  Αιτιολόγηση:
  Η ενσωμάτωση της αποστολής γεωαναφερμένων φωτογραφιών στη διαδικασία καταγγελίας καθιστά το σύστημα πιο διαφανές και αποτελεσματικό, παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές μια ισχυρή εργαλειοθήκη για την άμεση και ακριβή αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στις παραλίες. Αυτό ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Παράλληλα, η διασφάλιση ότι οι καταγγελίες δεν μένουν ανεπεξέργαστες και ότι οι πολίτες λαμβάνουν ενεργή ανταπόκριση στα αιτήματά τους, βελτιώνει την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών.

  Ωστόσο είναι πολύ απογοητευτικό ότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο η διασφάλιση ότι τα παράνομα τοποθετημένα ομπρελοκαθίσματα θα απομακρύνονται γρήγορα ή ότι θα σταματά ένα κατάστημα να προκαλεί ηχορύπανση.

 • Άρθρο 16

  Το σύστημα των ηλεκτρονικών καταγγελιών που προωθεί το νομοσχέδιο με το παρόν άρθρο είναι πολύ σημαντικό και επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στο έργο των υπηρεσιών ελέγχου, ώστε να μειωθεί η παραβατικότητα και η υπερεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας.
  Προτείνουμε η παράγραφος 4 να συμπληρωθεί, ώστε οι πολίτες να μπορούν να καταγγείλουν όχι μόνο περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και υπέρβασης των ορίων της παραχώρησης, αλλά και περιπτώσεις μόνιμων κατασκευών, αλλοίωσης της μορφολογίας του αιγιαλού και εν γένει όλες τις σοβαρές παραβιάσεις που προβλέπει το άρθρο 12 του νομοσχεδίου. Επίσης προτείνουμε να γίνει πρόβλεψη για ενημέρωση του καταγγέλοντος για την πορεία της καταγγελίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:31 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Πρόταση:
  Το Άρθρο 16 εισάγει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η χρήση τεχνολογίας QR-code για την πρόσβαση στους γεωχωρικούς χάρτες των παραχωρήσεων και η δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών μέσω ειδικού λογισμικού προσδίδουν διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση της τάξης στις παραλίες.

  Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των καταγγελιών, είναι κρίσιμης σημασίας η αποστολή γεωαναφερμένων φωτογραφιών που πιστοποιούν την κατάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Η γεωαναφορά στις φωτογραφίες επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του σημείου που αποτυπώνεται στην εικόνα, καθιστώντας την καταγγελία περισσότερο αξιόπιστη και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

  Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο λογισμικό μέσω μιας διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από την κάμερα της συσκευής τους, αυτόματα προσθέτοντας τις γεωχωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλγορίθμους επαλήθευσης για την αποτροπή ψευδών ή παραπλανητικών καταγγελιών, ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, προτείνεται η ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τις καταγγελίες που αποστέλλονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρη ανταπόκριση και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των παραβάσεων. Έτσι, να ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, για παράδειγμα, 48 ώρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αυτό θα διασφαλίσει την ταχεία επίλυση της παραβατικότητας και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία.
  Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις για την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί και την τελική απόφαση για την καταγγελία.
  Πάντως είναι αλήθεια ότι η υποβολή καταγγελίας δεν εγγυάται την άμεση επιστροφή της νομιμότητας ή την επίλυση του προβλήματος στην πράξη! Ωστόσο, η ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπως η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών ή η επιβολή κυρώσεων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους προσδίδει μια επιπλέον διάσταση διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαδικασία.

  Αιτιολόγηση:
  Η ενσωμάτωση της αποστολής γεωαναφερμένων φωτογραφιών στη διαδικασία καταγγελίας καθιστά το σύστημα πιο διαφανές και αποτελεσματικό, παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές μια ισχυρή εργαλειοθήκη για την άμεση και ακριβή αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στις παραλίες. Αυτό ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Παράλληλα, η διασφάλιση ότι οι καταγγελίες δεν μένουν ανεπεξέργαστες και ότι οι πολίτες λαμβάνουν ενεργή ανταπόκριση στα αιτήματά τους, βελτιώνει την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών.

  Ωστόσο είναι πολύ απογοητευτικό ότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο η διασφάλιση ότι τα παράνομα τοποθετημένα ομπρελοκαθίσματα θα απομακρύνονται γρήγορα ή ότι θα σταματά ένα κατάστημα να προκαλεί ηχορύπανση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:13 | Γιωργος Αθανασιαδης

  Οι καταγγελίες να είναι μόνο επώνυμες. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στην επιχείρηση , όταν σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται και αποδεικνύονται αβάσιμες , να προσφεύγει σε νομική υπεράσπιση των συμφερόντων της. Είναι απόλυτα σύνηθες , οι κακόβουλες ενέργειες κακών <> και ανταγωνιστών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:20 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 16

  Το άρθ. 16 εισάγει ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών που διαλειτουργεί με την Πλατφόρμα Παρακολούθησης και ελέγχου συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθ. 15), η οποία προορίζεται για χρήση από τις Κτηματικές Υπηρεσίες. Βέβαια, η ανάρτηση της πινακίδας που επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο στα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρησης αποτελεί υποχρέωση του παραχωρησιούχου (άρθ. 8 παρ. 3 ε), ενώ προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. για τη ρύθμιση κάθε τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος για την εφαρμογή του άρθ. 16, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων. Η προαναφερόμενη κ.υ.α. εκδίδεται μετά από διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος ανώνυμα ούτε προβλέπονται εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που θα προβούν σε καταγγελία. Τέλος, δεν προβλέπεται η ενημέρωση του καταγγέλλοντος για την πορεία της καταγγελίας.

  Κατά την παράγραφο 1, το κοινό έχει πρόσβαση μόνο στο “διάγραμμα” της παραχώρησης, και όχι στο σύνολο των στοιχείων της πλατφόρμας του άρθ. 15. Δεν είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους το κοινό στερείται την πρόσβαση στα πορίσματα των αυτοψιών (μολονότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν περιβαλλοντική πληροφορία, και αφορούν την βασική υποχρέωση του δημοσίου να υπερασπίζεται τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των παραχωρούμενων χώρων). Η μυστικότητα αυτή δεν επιτρέπει την παρακολούθηση, εκ μέρους του κοινού, των μέτρων για την επιβολή της νομιμότητας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:06 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 16 Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών

  Οι καταγγελίες να είναι μόνο επώνυμες. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στην επιχείρηση , όταν σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται και αποδεικνύονται αβάσιμες , να προσφεύγει σε νομική υπεράσπιση των συμφερόντων της.
  Είναι απόλυτα σύνηθες , οι κακόβουλες ενέργειες κακών <> και ανταγωνιστών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:09 | Γιάννης Σπιλάνης

  Πρόταση:
  Το Άρθρο 16 εισάγει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η χρήση τεχνολογίας QR-code για την πρόσβαση στους γεωχωρικούς χάρτες των παραχωρήσεων και η δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών μέσω ειδικού λογισμικού προσδίδουν διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση της τάξης στις παραλίες.

  Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των καταγγελιών, είναι κρίσιμης σημασίας η αποστολή γεωαναφερμένων φωτογραφιών που πιστοποιούν την κατάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Η γεωαναφορά στις φωτογραφίες επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του σημείου που αποτυπώνεται στην εικόνα, καθιστώντας την καταγγελία περισσότερο αξιόπιστη και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

  Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο λογισμικό μέσω μιας διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από την κάμερα της συσκευής τους, αυτόματα προσθέτοντας τις γεωχωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλγορίθμους επαλήθευσης για την αποτροπή ψευδών ή παραπλανητικών καταγγελιών, ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, προτείνεται η ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τις καταγγελίες που αποστέλλονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρη ανταπόκριση και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των παραβάσεων. Έτσι, να ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, για παράδειγμα, 48 ώρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αυτό θα διασφαλίσει την ταχεία επίλυση της παραβατικότητας και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία.
  Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις για την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί και την τελική απόφαση για την καταγγελία.
  Πάντως είναι αλήθεια ότι η υποβολή καταγγελίας δεν εγγυάται την άμεση επιστροφή της νομιμότητας ή την επίλυση του προβλήματος στην πράξη! Ωστόσο, η ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπως η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών ή η επιβολή κυρώσεων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους προσδίδει μια επιπλέον διάσταση διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαδικασία.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:21 | ΕΧ

  Η μοναδική λύση για τήρηση του νόμου στην Ελλάδα

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:15 | Νικόλαος Ιωάννου

  Άρθρο 16 Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών

  Οι καταγγελίες να είναι μόνο επώνυμες. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στην επιχείρηση , όταν σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται και αποδεικνύονται αβάσιμες , να προσφεύγει σε νομική υπεράσπιση των συμφερόντων της.
  Είναι απόλυτα σύνηθες , οι κακόβουλες ενέργειες κακών <> και ανταγωνιστών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:28 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Πρόταση:
  Το Άρθρο 16 εισάγει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η χρήση τεχνολογίας QR-code για την πρόσβαση στους γεωχωρικούς χάρτες των παραχωρήσεων και η δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών μέσω ειδικού λογισμικού προσδίδουν διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση της τάξης στις παραλίες.

  Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των καταγγελιών, είναι κρίσιμης σημασίας η αποστολή γεωαναφερμένων φωτογραφιών που πιστοποιούν την κατάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Η γεωαναφορά στις φωτογραφίες επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του σημείου που αποτυπώνεται στην εικόνα, καθιστώντας την καταγγελία περισσότερο αξιόπιστη και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

  Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο λογισμικό μέσω μιας διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από την κάμερα της συσκευής τους, αυτόματα προσθέτοντας τις γεωχωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλγορίθμους επαλήθευσης για την αποτροπή ψευδών ή παραπλανητικών καταγγελιών, ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, προτείνεται η ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τις καταγγελίες που αποστέλλονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρη ανταπόκριση και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των παραβάσεων. Έτσι, να ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, για παράδειγμα, 48 ώρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αυτό θα διασφαλίσει την ταχεία επίλυση της παραβατικότητας και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία.
  Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις για την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί και την τελική απόφαση για την καταγγελία.
  Πάντως είναι αλήθεια ότι η υποβολή καταγγελίας δεν εγγυάται την άμεση επιστροφή της νομιμότητας ή την επίλυση του προβλήματος στην πράξη! Ωστόσο, η ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπως η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών ή η επιβολή κυρώσεων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους προσδίδει μια επιπλέον διάσταση διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαδικασία.

  Αιτιολόγηση:
  Η ενσωμάτωση της αποστολής γεωαναφερμένων φωτογραφιών στη διαδικασία καταγγελίας καθιστά το σύστημα πιο διαφανές και αποτελεσματικό, παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές μια ισχυρή εργαλειοθήκη για την άμεση και ακριβή αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στις παραλίες. Αυτό ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Παράλληλα, η διασφάλιση ότι οι καταγγελίες δεν μένουν ανεπεξέργαστες και ότι οι πολίτες λαμβάνουν ενεργή ανταπόκριση στα αιτήματά τους, βελτιώνει την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών.

  Ωστόσο είναι πολύ απογοητευτικό ότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο η διασφάλιση ότι τα παράνομα τοποθετημένα ομπρελοκαθίσματα θα απομακρύνονται γρήγορα ή ότι θα σταματά ένα κατάστημα να προκαλεί ηχορύπανση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:53 | Κινηση Πολιτων Αιγινας_SOS KLIMA

  ΑΡΘΡΟ 16

  Δεν προβλεπεται σε κανενα αρθρο ένα σχεδιο εφαρμογης απομακρυνσης τραπεζοκαθισματων η ομπρελλων μετα τις καταγγελιες
  .Η κατασταση που ζησαμε
  Δηλ το να καταγγελλουμε και να μην αναλαμβανει κανεις την απομακρυνση πως θα την διορθωσετε? Πως Διασφαλιζεται ότι τα παράνομα τοποθετημένα ομπρελοκαθίσματα θα απομακρύνονται γρήγορα ή ότι θα σταματά ένα κατάστημα να προκαλεί ηχορύπανsh?

  Θαυμασια η Τεχνολογια αλλα δεν μπορει να αντικαταστησει την ΑΜΕΣΗ ενημερωση και Δραση της Αστυνομιας η οποια θα περιμενει εντολη της κτηματικης όπως στα Ιδιωτικα Κτηματα.του Δημοσιου.Το ζησαμε τρια καλοκαιρια τωρα.

  Ολοι οι πολιτες δεν μπορουν να χειριστουν την ηλεκτρονικη επικοινωνια.
  Τι γινεται όταν καποιος εχει παλαιου τυπου τηλεφωνοχωρις δυνατοτες, η δεν υπαρχει προσβαση στο ιντερνετ?

  Τεραστια προβληματα που θα απογοητευσουν πολουσκυριως μιας καπιας ηληκιας κλπ

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:18 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Πρόταση:
  Το Άρθρο 16 εισάγει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η χρήση τεχνολογίας QR-code για την πρόσβαση στους γεωχωρικούς χάρτες των παραχωρήσεων και η δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών μέσω ειδικού λογισμικού προσδίδουν διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση της τάξης στις παραλίες.

  Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των καταγγελιών, είναι κρίσιμης σημασίας η αποστολή γεωαναφερμένων φωτογραφιών που πιστοποιούν την κατάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Η γεωαναφορά στις φωτογραφίες επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του σημείου που αποτυπώνεται στην εικόνα, καθιστώντας την καταγγελία περισσότερο αξιόπιστη και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

  Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο λογισμικό μέσω μιας διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από την κάμερα της συσκευής τους, αυτόματα προσθέτοντας τις γεωχωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλγορίθμους επαλήθευσης για την αποτροπή ψευδών ή παραπλανητικών καταγγελιών, ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, προτείνεται η ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τις καταγγελίες που αποστέλλονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρη ανταπόκριση και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των παραβάσεων. Έτσι, να ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, για παράδειγμα, 48 ώρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αυτό θα διασφαλίσει την ταχεία επίλυση της παραβατικότητας και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία.
  Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις για την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί και την τελική απόφαση για την καταγγελία.
  Πάντως είναι αλήθεια ότι η υποβολή καταγγελίας δεν εγγυάται την άμεση επιστροφή της νομιμότητας ή την επίλυση του προβλήματος στην πράξη! Ωστόσο, η ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπως η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών ή η επιβολή κυρώσεων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους προσδίδει μια επιπλέον διάσταση διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαδικασία.

  Αιτιολόγηση:
  Η ενσωμάτωση της αποστολής γεωαναφερμένων φωτογραφιών στη διαδικασία καταγγελίας καθιστά το σύστημα πιο διαφανές και αποτελεσματικό, παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές μια ισχυρή εργαλειοθήκη για την άμεση και ακριβή αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στις παραλίες. Αυτό ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Παράλληλα, η διασφάλιση ότι οι καταγγελίες δεν μένουν ανεπεξέργαστες και ότι οι πολίτες λαμβάνουν ενεργή ανταπόκριση στα αιτήματά τους, βελτιώνει την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών.

  Ωστόσο είναι πολύ απογοητευτικό ότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο η διασφάλιση ότι τα παράνομα τοποθετημένα ομπρελοκαθίσματα θα απομακρύνονται γρήγορα ή ότι θα σταματά ένα κατάστημα να προκαλεί ηχορύπανση.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 14:25 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου

  Θα ήταν ωφέλιμο το κοινό να μπορεί να καταγγείλει όλες τις σοβαρές παραβάσεις όπως πχ την κατασκευή μόνιμων στοιχείων/έργων, τη μη τήρηση της καθαριότητας του χώρου κλπ. Και όχι μόνο αυθαίρετη κατάληψη ή υπέρβαση της παραχώρησης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 13:23 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Πρόταση:
  Το Άρθρο 16 εισάγει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η χρήση τεχνολογίας QR-code για την πρόσβαση στους γεωχωρικούς χάρτες των παραχωρήσεων και η δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών μέσω ειδικού λογισμικού προσδίδουν διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση της τάξης στις παραλίες.

  Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των καταγγελιών, είναι κρίσιμης σημασίας η αποστολή γεωαναφερμένων φωτογραφιών που πιστοποιούν την κατάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Η γεωαναφορά στις φωτογραφίες επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του σημείου που αποτυπώνεται στην εικόνα, καθιστώντας την καταγγελία περισσότερο αξιόπιστη και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

  Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο λογισμικό μέσω μιας διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από την κάμερα της συσκευής τους, αυτόματα προσθέτοντας τις γεωχωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλγορίθμους επαλήθευσης για την αποτροπή ψευδών ή παραπλανητικών καταγγελιών, ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, προτείνεται η ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να επεξεργάζονται τις καταγγελίες που αποστέλλονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρη ανταπόκριση και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των παραβάσεων. Έτσι, να ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, για παράδειγμα, 48 ώρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αυτό θα διασφαλίσει την ταχεία επίλυση της παραβατικότητας και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία.
  Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις για την πρόοδο της επεξεργασίας, τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί και την τελική απόφαση για την καταγγελία.

  Πάντως είναι αλήθεια ότι η υποβολή καταγγελίας δεν εγγυάται την άμεση επιστροφή της νομιμότητας ή την επίλυση του προβλήματος στην πράξη!

  Ωστόσο, η ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπως η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών ή η επιβολή κυρώσεων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πορεία των καταγγελιών τους προσδίδει μια επιπλέον διάσταση διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαδικασία.

  Αιτιολόγηση:
  Η ενσωμάτωση της αποστολής γεωαναφερμένων φωτογραφιών στη διαδικασία καταγγελίας καθιστά το σύστημα πιο διαφανές και αποτελεσματικό, παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές μια ισχυρή εργαλειοθήκη για την άμεση και ακριβή αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στις παραλίες. Αυτό ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Παράλληλα, η διασφάλιση ότι οι καταγγελίες δεν μένουν ανεπεξέργαστες και ότι οι πολίτες λαμβάνουν ενεργή ανταπόκριση στα αιτήματά τους, βελτιώνει την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών.

  Ωστόσο είναι πολύ απογοητευτικό ότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο η διασφάλιση ότι τα παράνομα τοποθετημένα ομπρελοκαθίσματα θα απομακρύνονται γρήγορα ή ότι θα σταματά ένα κατάστημα να προκαλεί ηχορύπανση.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 18:27 | Ανδριανός

  Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω φυλλομετρητή (web app), και όχι μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα πρέπει να κατεβάσει ο χρήστης (app store, play store κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στην υπηρεσία για όλους τους πολίτες, μέσω διαφόρων συστημάτων (πχ outdated συσκευές, υπολογιστές, κλπ)

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 18:51 | Ανδριανός

  η μη εμφανής επίδειξη της πινακίδας που προβλεπεται από το άρθρο 8 θα πρέπει να σηματοδοτεί πως δεν υπάρχει καμια εν ισχύ παραχώρηση, δινοντας στους πολίτες την ευχέρεια και την ελευθερία να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλη την εν λόγω παραλία.

  Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να πλοηγηθεί σε χάρτη όπου θα εμφανίζονται όλες οι νόμιμες παραχωρήσεις (χωρίς να προυποτίθεται το σκανάρισμα qr code), αλλά και να προσφέρει και με μορφή ανοιχτών δεδομένων όλα τα στοιχεία των παραχωρήσεων. Με χρήση GPS, χρήστης της εφαρμογής θα μπορεί να διαπιστώσει αν βρίσκεται εντός παραχωρημένης έκτασης ή όχι, και να βρίσκει τα στοιχεία της παραχώρησης και της επιχείρησης.

  Πέρα από την διαπίστωση της νομιμότητας της παραχώρησης, μέσω της εφαρμογής, ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να διασταυρώνει ότι τα παραστατικά ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων (αποδείξεις) εκδίδονται από την ίδια εταιρία/αφμ με αυτή που εκμεταλλεύεται τον αιγιαλό μέσω της εκάστοτε παραχώρησης.

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 22:14 | Γιώργος

  Οι ενοικιαστές του χώρου, θα κρύβουν την ταμπέλα με το qr code. Η ποινή για μη εμφανή και εύκολα προσβάσιμη ταμπέλα qrcode θα πρέπει να είναι εξοντωτική για να μην το σκεφτούν καν..

  Αν υπάρχει η δυνατότητα, αυτό το qr code να τυπώνεται υποχρεωτικά στην απόδειξη της ταμειακής, θα υπάρχει δυνατότητα αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει το qrcode να αγοράσει ένα νεράκι και να βρει το qrcode που ο κακος επαγγελματίας είχε κρύψει…

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 13:00 | Sagkou M.

  και τι θα αλλαξει με την εφαρμογή ηλεκτρονικων καταγγελιών αφού οι υπηρεσιες έχουν το ίδιο αριθμό υπαλλήλων ; εκτος αυτού βλεπω ότι κανετε τον νομο ακόμα πιο πολύπλοκο….

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 09:01 | ΦΑΝΗ ΤΣΙΑΦΗ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡ 3 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ …ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ….ΕΝΝΟΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Η ΟΧΙ;

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 14:13 | ΔΚ

  Το app που θα δημιουργηθεί να προσδιορίζει σε κάθε πολίτη με κινητό αν η όποια περιοχή είναι νόμιμα μισθωμένη με τη χρήση του GPS. Δηλαδή σκανάρω το QR CODE του αριθμού σύμβασης και μαθαίνω αν ο χώρος παραχώρησης είναι νόμιμος.
  Να υπάρχει αναρτημένη σε ευκρινή σημείο QR CODE που θα παραπέμπει στην σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ που θα είναι αναρτημένη η σύμβαση παραχώρησης.