Άρθρο 20 Ποινικές κυρώσεις

Όποιος επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημίας ή βλάβης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:14 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Πρόταση
  Στο άρθρο 20 θεματοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. Η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης περιλαμβάνει την πρόκληση οιασδήποτε «μεταβολής» στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Θεωρούμε ότι η ποινική αυτή διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση της κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχωρηθείσας. Η περίπτωση αυτή συνιστά παρακώλυση της κοινοχρησίας του αιγιαλού και της παραλίας που έχει ποινική απαξία σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια ως αξιόποινη πράξη.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:46 | Κινηση Πολιτων Αίγινας _SOS KLIMA

  Πρεπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.
  Το Μειζον προβλημαειναι
  παντελησ έλλειψης των ελέγχων, με διάφορες δικαιολογίες εκ μέρους των υπηρεσιών που έχουν την σχετική αρμοδιότητα και την ίδια την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου να αναφέρει μονίμως ως αιτία την υποστελέχωση της !!! οτι ειναι σε Θερινη αδεια και τοσα αλλα .
  Ο Παρων Νόμος ωφειλε να ασχοληθει κυριως με αυτο το θεμα το οποι αφηνει αιολο και δυσχερεστερο με
  τα ηλεκτρονικα μεσα που τα δια χειριζεται ενα ελαχιστο ποσοστο πολιτων.
  Εαν δεν δημιουργειθει ενα μη γραφειοκρατικο συστημα ελεγχου και αμεσησ παρεμβασησ οπου ειναι αναγκαιο πιστευουμε οτι οσοι νομοι και να γραφουν το προβλημα θα διογκωθει.
  ΝΟΜΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.
  ΕΔΩ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΜΕ RAMBO.

  Με σεβασμο προςτην Πολιτεια Το Συνταγμα και τους Νομους περιμενουμε το Θερος

  Τριακοσσια μελη απο την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ _SOS KLIMA
  https://m.facebook.com/groups/1432573320948328/?ref=share

 • Άρθρο 20

  Στο εδάφιο 2 θα πρέπει να προσδιοριστεί το ύψος της χρηματικής ποινής.
  Γενικό σχόλιο για το άρθρο 20: για να είναι εφαρμόσιμη η διάταξη, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικών ελέγχων. Επομένως το επισπεύδον τη διαβούλευση Υπουργείο θα πρέπει να δώσει το επόμενο διάστημα μεγάλη έμφαση στη σωστή οργάνωση και υποστήριξη των υπηρεσιών που θα είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:08 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Πρόταση
  Στο άρθρο 20 θεματοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. Η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης περιλαμβάνει την πρόκληση οιασδήποτε «μεταβολής» στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Θεωρούμε ότι η ποινική αυτή διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση της κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχωρηθείσας. Η περίπτωση αυτή συνιστά παρακώλυση της κοινοχρησίας του αιγιαλού και της παραλίας που έχει ποινική απαξία σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια ως αξιόποινη πράξη.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:50 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 20

  Όσον αφορά τις μεταβολές στον αιγιαλό ή την παραλία χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημίας ή βλάβης, κρίνεται θετική η πρόβλεψη της επιβαρυντικής περίστασης στην περίπτωση που «η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη» (φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή), ωστόσο, είναι εξαιρετικά δυσχερής η εφαρμογή της διάταξης αυτής στην πράξη ειδικά από τα ποινικά δικαστήρια.

  Προτείνεται η προσθήκη της εξής φράσης και στα δύο εδάφια του άρθ. 20 “εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις”.
  Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 23 του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α’ 488/29.12.1938) «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του αν.ν. 263/1968, ΦΕΚ Α’ 12): «1. Ο αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος οιουδήποτε δημοσίου κτήματος, ευρισκομένου αναμφισβητήτως υπό την κατοχήν του Δημοσίου, τιμωρείται, διωκόμενος αυτεπαγγέλτως, διά φυλακίσεως τουλάχιστον εξ (6) μηνών, ης δεν συγχωρείται η μετατροπή, και διά χρηματικής ποινής, τουλάχιστον, εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών. 2. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρείται και ο αναγνωρίσας μεν την κυριότητα του Δημοσίου, μη παραδίδων όμως, προκαλούμενος υπό του Δημοσίου, το κτήμα ή μη παραλείπων την κατοχήν του…». Με τις παρ. 8, 10 και 15 του άρθρου 13 του β.δ. της 24.9-20.10/1958 (ΦΕΚ Α’ 17, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α’ 93) ορίζεται ότι: … δ) Όποιος χρησιμοποιεί κοινόχρηστο χώρο, τον οποίο αφορά η εφαρμογή του εν λόγω διατάγματος, χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αδείας της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Επομένως αφού οι γενικές διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων προβλέπουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών, αυτή μπορεί και να υπερβεί το έτος κατά περίπτωση. Θα πρέπει επομένως να ληφθούν σε κάθε περίπτωση υπόψη και οι ποινές των γενικών διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων. Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά τι ισχύει σε περίπτωση που η παράκτια έκταση είναι και δασικού χαρακτήρα (ενώ υπάρχει ειδική αναφορά στα περιπτώσεις που υπάρχουν στον αιγιαλό αρχαιότητες –βλ. άρθρο 8 παρ. 7- οπότε προκρίνεται η εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας) οπότε έχει εφαρμογή και το άρθρο 280 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969) (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 ν.δ. 996/1971, ΦΕΚ Α’ 192), το οποίο για καταπάτηση δημόσιας δασικής έκτασης ή τη δημιουργία ανύπαρκτων δικαιωμάτων σε αυτήν προβλέπει διοικητική αποβολή και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις. Προτείνεται επομένως να συμπληρωθεί το άρθρο με τις προτεινόμενες φράσεις και να καθοριστεί και η χρηματική ποινή που προβλέπει σε ευρώ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:20 | Γιάννης Σπιλάνης

  Στο άρθρο 20 θεματοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. Η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης περιλαμβάνει την πρόκληση οιασδήποτε «μεταβολής» στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Θεωρούμε ότι η ποινική αυτή διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση της κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχωρηθείσας. Η περίπτωση αυτή συνιστά παρακώλυση της κοινοχρησίας του αιγιαλού και της παραλίας που έχει ποινική απαξία σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια ως αξιόποινη πράξη.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:59 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Πρόταση
  Στο άρθρο 20 θεματοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. Η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης περιλαμβάνει την πρόκληση οιασδήποτε «μεταβολής» στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Θεωρούμε ότι η ποινική αυτή διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση της κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχωρηθείσας. Η περίπτωση αυτή συνιστά παρακώλυση της κοινοχρησίας του αιγιαλού και της παραλίας που έχει ποινική απαξία σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια ως αξιόποινη πράξη.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:38 | SOULIS GIORAS

  Ειναι πολυ σημαντικο στη Βεβαιωμενη παραβαση το υψος του προστιμου..Πρεπει να ειναι πολυ υψηλο για να αποθαρυνει συμπεριφορες «συμφερει να πληρωσω το προστιμο και να συνεχισω να εισπρατω»..Προτεινω το προστιμο να ειναι διπλασιο απο τα πραγματικα εσοδα (οχι απο πιθανες ψευδεις φορολογικες δηλωσεις)

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:34 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Πρόταση
  Στο άρθρο 20 θεματοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. Η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης περιλαμβάνει την πρόκληση οιασδήποτε «μεταβολής» στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Θεωρούμε ότι η ποινική αυτή διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση της κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχωρηθείσας. Η περίπτωση αυτή συνιστά παρακώλυση της κοινοχρησίας του αιγιαλού και της παραλίας που έχει ποινική απαξία σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια ως αξιόποινη πράξη.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 13:54 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Πρόταση
  Στο άρθρο 20 θεματοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. Η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης περιλαμβάνει την πρόκληση οιασδήποτε «μεταβολής» στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Θεωρούμε ότι η ποινική αυτή διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση της κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχωρηθείσας. Η περίπτωση αυτή συνιστά παρακώλυση της κοινοχρησίας του αιγιαλού και της παραλίας που έχει ποινική απαξία σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια ως αξιόποινη πράξη.

  Επίσης πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να προβλέπει το δικαίωμα του θιγόμενου πολίτη από την παράβαση να καταθέσει έγκληση κατά του παραβάτη και να παρίσταται για την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας εναντίον του παραβάτη.

 • 10 Φεβρουαρίου 2024, 19:04 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  αρ. 20
  Ποια είναι η περίπτωση άδειας που εκδόθηκε παράνομα, δεδομένου ότι μία άδεια ισχύει, παράγει έννομα αποτελέσματα και τεκμαίρεται ως νόμιμη, μέχρις ότου ανακληθεί ή ακυρωθεί αρμοδίως.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 19:58 | Ανδριανός

  Θεωρώ πως έχει νόημα η διερεύνηση της επιβολής ποινικών κυρώσεων στην περίπτωση διαπιστωμένου αποκλεισμού προς τον αιγιαλό και την παραλία, από όμορες ιδιοκτησίες (ιδιωτικές οικίες, επαγγελματικούς χώρους, αλλά και δημόσιους φορείς). Αφήνω την ακριβή διατύπωση της εν λόγω πρόβλεψης, καθώς και τον καθορισμό των ποινών, στους ειδικούς.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 15:20 | Ειρήνη

  Πολύ σωστή η συγκεκριμένη πρόβλεψη.

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 14:40 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  Είναι φυσικά αδύνατο να σχολιάσει κανείς ή να κάνει τις όποιες προτάσεις με σκοπό την βελτίωση του παρόντος σχεδίου νόμου άρθρο προς άρθρο, υπέρ της ελεύθερης κοινής χρήσης του αιγιαλού και των παραλιών από τους Έλληνες πολίτες και φυσικά τους τουρίστες που έρχονται για τι ς διακοπές τους στη χώρα μας, όπως αυτό προβλέπεται άλλωστε από το σύνταγμα μας και την σχετική νομοθεσία !
  Με μια αρκετά εκτεταμένη ματιά στα άρθρα που πιστεύω ότι έχουν για τον παραπάνω σκοπό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως τα άρθρα 8 έως και 20 κ.α., διαπίστωσα ότι στην ουσία δεν αλλάζει κάτι σημαντικό ως προς την έκταση των παραχωρήσεων, το ποσοστό κάλυψης του συγκεκριμένου χώρου με ομπρέλες , ξαπλώστρες κλπ., με σκοπό την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό !
  Προστέθηκαν ίσως κάποιες υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων σε σχέση με την υποχρέωση τους για την ανάρτηση των συμβάσεων παραχώρησης και των ορίων αυτής , αλλά και την δυνατότητα ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους πολίτες μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο internet !
  Βρίσκω απαράδεκτο το δικαίωμα που δίδεται εμμέσως στις όμορες με τις παραλίες επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής για την χρήση της παραλίας που βρίσκεται μπροστά από τα καταστήματα τους με την κατασκευή συνήθως ξύλινων πλατφόρμων και την τοποθέτηση πάνω σε αυτές τραπεζοκαθισμάτων, όπως γίνεται ευρύτατα στις τουριστικές περιοχές . Τουλάχιστον δεν βρήκα καμία σχετική ρητή απαγόρευση αυτής της απαράδεκτης συνήθειας εκ μέρους αυτών των επιχειρήσεων !
  Αυτό που εξακολουθεί να υπάρχει ως πρόβλημα είναι η αρμοδιότητα που έχουν διάφορες αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των όρων της κάθε σύμβασης παραχώρησης , φυσικά και για τους τελείως παράνομους και αυθαιρετούντες , με συνέπεια την διάχυση των ευθυνών, με ότι αυτό συνεπάγεται και δεν βρήκα πουθενά την υποχρέωση αυτών των αρμόδιων αρχών για τακτικούς και προπάντων έκτακτους έλεγχους αυτών των επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται να γίνουν καταγγελίες από τους πολίτες !Αλλά και μετά από τις όποιες καταγγελίες των πολιτών δεν διευκρινίζεται τελικά ποια απ’ όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούται να κάνει τον σχετικό έλεγχο που θα έχει και την ευθύνη αν δεν τον έχει κάνει !
  Η κύρια αιτία όλων των αυθαιρεσιών εκ μέρους αυτών των επιχειρήσεων ή αρκετών εξ αυτών στις περισσότερες παραλίες της χώρας ήταν και φοβάμαι ότι θα εξακολουθεί να είναι το γεγονός της παντελούς έλλειψης αυτών των ελέγχων, με διάφορες δικαιολογίες εκ μέρους των υπηρεσιών που έχουν την σχετική αρμοδιότητα και την ίδια την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου να αναφέρει μονίμως ως αιτία την υποστελέχωση της !
  Σε γενικές γραμμές βρήκα επίσης σε ένα σχετικό δημοσίευμα κάποια από τα παρακάτω αρνητικά στοιχεία του παρόντος σχεδίου νόμου, που τα συμμερίζομαι : 1) Δεν υπάρχει μηχανισμός επιτήρησης της εφαρμογής των μέτρων με πραγματική αιτία η την πρόφαση της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών !
  2)¨Ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών στον καθορισμό των παραλιών ! Θετικό βρίσκω φυσικά ότι γίνεται αναφορά πως αυτό θα γίνεται με απόλυτη περιβαλλοντική προστασία !
  3) Οι παλαιοί αιγιαλοί, προφανώς και οι παραλίες που εκτείνονται πίσω από τους αιγιαλούς αυτούς, θα μεταφερθούν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου προς οικονομική εκμετάλλευση !
  4) Οι ποινές δεν είναι εξίσου αυστηρές για όσους έχουν «νόμιμες μισθώσεις» αλλά έχουν παραβιάσει αυθαίρετα τους όρους αυτών των μισθώσεων!

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 18:28 | Δημόσιες παραλίες Αττικής

  Ποιες είναι οι ποινές για τους παραβάτες που φράζουν ή εμποδίζουν ή υποβιβάζουν ποιοτικά κάθε πρόσβαση από ξηράς στην παραλία σε περίπτωση με 1) ιδιωτικές οικίες 2) ιδιωτικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 3)πάσης φύσεως ιδιωτικές περιουσίες;

 • 4 Φεβρουαρίου 2024, 18:05 | Ανδριανός

  Συμφωνω με την ανάγκη υπαρξης ποινικών κυρώσεων, και θα πρότεινα και την προσαύξηση των ποινών σε περίπτωση που διαπιστώνεται πως οι παραβάσεις γίνονται στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας και με σκοπό την κερδοφορία (με την προσθήκη προβλέψεων για επιχειρηματικά κέρδη από εγκληματική δραστηριότητα). Όμως, οι κυρώσεις θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, γιατί η «οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια» είναι εξαιρετικά ασαφές και ευρύ, θα μπορούσε να εκληφθεί ότι περιλαμβάνει πχ την ολιγόωρη πάκτωση ομπρέλας από λουόμενους ή την κατασκευή κάστρων στην άμμο από παιδια – και οι δύο περιπτώσεις είναι «οιαδήποτε μεταβολή», που όμως προφανώς και θα πρέπει να επιτρέπονται.