Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η οριοθέτηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τον αιγιαλό και τις παραθαλάσσιες περιοχές, η προστατευτική μεταχείριση αιγιαλών και παραλιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα οικολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, η θέσπιση ταχείας διαδικασίας καθορισμού τους και παραχώρησης της απλής χρήσης τους και η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τήρησης και επιβολής των κανόνων που έχουν τεθεί για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των αιγιαλών και της παραλίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 21:46 | Μάριος Ιωάννου

  Άρθρο 2 Αντικείμενο

  Στο εν λόγω σχέδιο Νόμου ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η οριζόντια αντιμετώπιση
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, για την επιχειρηματικότητα αλλά και την ίδια αυτή αξιοποίηση του αιγιαλού, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα παραλίες που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή πρωτεύουσες Νομών που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο και χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και παραλίες απομακρυσμένες και πολλές φορές δυσπρόσιτες οι οποίες εν τέλη έχουν και μια διαφορετική ταυτότητα του κοσμικού ;

  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με πολύ μεγάλο πλάτος και μήκος, (δηλ. παραλίες μεγάλης έκτασης) και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με μικρό μήκος και πλάτος (δηλ. παραλίες μικρής έκτασης) ;

  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο επίσης, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα όλες τις επιχειρήσεις αξιοποίησης του αιγιαλού, αδιαφορώντας ή αγνοώντας για το μέγεθος τους, το ύψος της κάθε επένδυσης και εύρος των υποδομών της, την προσφορά της σε θέσεις εργασίας, την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τελικά την συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής ;

  Ένας πρωτεύων στόχος του νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι η αιμοδοσία τους από την επιβολή αυστηρών προστίμων που θα επιβάλλονται αμέσως και θα οδηγούν σε σφράγιση ή και σε διακοπή λειτουργίας λόγω οικονομικών δυσχερειών.

  Στόχος πρέπει να είναι ο συνετισμός τους βάσει των πραγματικών και ορθολογικών συνθηκών λειτουργίας τους.
  Βασικός στόχος επίσης, θα πρέπει να είναι η εκλογίκευση και η απλούστευση της γραφειοκρατίας αναφορικά με την αξιοποίηση του αιγιαλού από επιχειρήσεις. Η γραφειοκρατία στη σημερινή της μορφή αποτρέπει κυριολεκτικά την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων – αλλά και την αναβάθμιση των υφισταμένων – η λειτουργία των οποίων θα συνέβαλε ιδανικά, στην τόνωση της υγειούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της τεχνογνωσίας και εν τέλει στην ισχυροποίηση του brand name τόσο της περιοχής, όσο και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος.

 • ….και επιβολής των κανόνων που έχουν τεθεί για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των αιγιαλών και της παραλίας.
  [αφού αναφέρει «των αιγιαλών», δεν θα ήταν πιο δόκιμο να ανέφερε και «των παραλιών» ?? Ή εναλλακτικά: «του αιγιαλού και της παραλίας»].

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:57 | Γιωργος Αθανασιαδης

  Στο εν λόγω σχέδιο Νόμου ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η οριζόντια αντιμετώπιση Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, για την επιχειρηματικότητα αλλά και την ίδια αυτή αξιοποίηση του αιγιαλού, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα παραλίες που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή πρωτεύουσες Νομών που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο και χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και παραλίες απομακρυσμένες και πολλές φορές δυσπρόσιτες οι οποίες εν τέλη έχουν και μια διαφορετική ταυτότητα του κοσμικού ;Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με πολύ μεγάλο πλάτος και μήκος, (δηλ. παραλίες μεγάλης έκτασης) και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με μικρό μήκος και πλάτος (δηλ. παραλίες μικρής έκτασης) ; Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο επίσης, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα όλες τις επιχειρήσεις αξιοποίησης του αιγιαλού, αδιαφορώντας ή αγνοώντας για το μέγεθος τους, το ύψος της κάθε επένδυσης και εύρος των υποδομών της, την προσφορά της σε θέσεις εργασίας, την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τελικά την συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής ; Ένας πρωτεύων στόχος του νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι η αιμοδοσία τους από την επιβολή αυστηρών προστίμων που θα επιβάλλονται αμέσως και θα οδηγούν σε σφράγιση ή και σε διακοπή λειτουργίας λόγω οικονομικών δυσχερειών. Στόχος πρέπει να είναι ο συνετισμός τους βάσει των πραγματικών και ορθολογικών συνθηκών λειτουργίας τους. Βασικός στόχος επίσης, θα πρέπει να είναι η εκλογίκευση και η απλούστευση της γραφειοκρατίας αναφορικά με την αξιοποίηση του αιγιαλού από επιχειρήσεις. Η γραφειοκρατία στη σημερινή της μορφή αποτρέπει κυριολεκτικά την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων – αλλά και την αναβάθμιση των υφισταμένων – η λειτουργία των οποίων θα συνέβαλε ιδανικά, στην τόνωση της υγειούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της τεχνογνωσίας και εν τέλει στην ισχυροποίηση του brand name τόσο της περιοχής, όσο και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  * Άρθρο 2 Αντικείμενο

Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, για την επιχειρηματικότητα αλλά και την ίδια αυτή αξιοποίηση του αιγιαλού, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα παραλίες που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή πρωτεύουσες Νομών που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο και χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και παραλίες απομακρυσμένες και πολλές φορές δυσπρόσιτες οι οποίες εν τέλη έχουν και μια διαφορετική ταυτότητα του κοσμικού ;
Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με πολύ μεγάλο πλάτος και μήκος, (δηλ. παραλίες μεγάλης έκτασης) και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με μικρό μήκος και πλάτος (δηλ. παραλίες μικρής έκτασης) ;
Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο επίσης, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα όλες τις επιχειρήσεις αξιοποίησης του αιγιαλού, αδιαφορώντας ή αγνοώντας για το μέγεθος τους, το ύψος της κάθε επένδυσης και εύρος των υποδομών της, την προσφορά της σε θέσεις εργασίας, την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τελικά την συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής ;
Ένας πρωτεύων στόχος του νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι η αιμοδοσία τους από την επιβολή αυστηρών προστίμων που θα επιβάλλονται αμέσως και θα οδηγούν σε σφράγιση ή και σε διακοπή λειτουργίας λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Στόχος πρέπει να είναι ο συνετισμός τους βάσει των πραγματικών και ορθολογικών συνθηκών λειτουργίας τους.
Βασικός στόχος επίσης, θα πρέπει να είναι η εκλογίκευση και η απλούστευση της γραφειοκρατίας αναφορικά με την αξιοποίηση του αιγιαλού από επιχειρήσεις. Η γραφειοκρατία στη σημερινή της μορφή αποτρέπει κυριολεκτικά την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων – αλλά και την αναβάθμιση των υφισταμένων – η λειτουργία των οποίων θα συνέβαλε ιδανικά, στην τόνωση της υγειούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της τεχνογνωσίας και εν τέλει στην ισχυροποίηση του brand name τόσο της περιοχής, όσο και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ
  Άρθρο 2: ….η προστατευτική διαχείριση αιγιαλών και παραλιών και ιδιαιτέρως αυτών που παρουσιάζουν εξαιρετικά οικολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000…..

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:03 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 2 Αντικείμενο
  Στο εν λόγω σχέδιο Νόμου ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η οριζόντια αντιμετώπιση
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, για την επιχειρηματικότητα αλλά και την ίδια αυτή αξιοποίηση του αιγιαλού, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα παραλίες που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή πρωτεύουσες Νομών που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο και χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και παραλίες απομακρυσμένες και πολλές φορές δυσπρόσιτες οι οποίες εν τέλη έχουν και μια διαφορετική ταυτότητα του κοσμικού ;
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με πολύ μεγάλο πλάτος και μήκος, (δηλ. παραλίες μεγάλης έκτασης) και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με μικρό μήκος και πλάτος (δηλ. παραλίες μικρής έκτασης) ;
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο επίσης, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα όλες τις επιχειρήσεις αξιοποίησης του αιγιαλού, αδιαφορώντας ή αγνοώντας για το μέγεθος τους, το ύψος της κάθε επένδυσης και εύρος των υποδομών της, την προσφορά της σε θέσεις εργασίας, την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τελικά την συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής ;
  Ένας πρωτεύων στόχος του νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι η αιμοδοσία τους από την επιβολή αυστηρών προστίμων που θα επιβάλλονται αμέσως και θα οδηγούν σε σφράγιση ή και σε διακοπή λειτουργίας λόγω οικονομικών δυσχερειών.
  Στόχος πρέπει να είναι ο συνετισμός τους βάσει των πραγματικών και ορθολογικών συνθηκών λειτουργίας τους.
  Βασικός στόχος επίσης, θα πρέπει να είναι η εκλογίκευση και η απλούστευση της γραφειοκρατίας αναφορικά με την αξιοποίηση του αιγιαλού από επιχειρήσεις. Η γραφειοκρατία στη σημερινή της μορφή αποτρέπει κυριολεκτικά την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων – αλλά και την αναβάθμιση των υφισταμένων – η λειτουργία των οποίων θα συνέβαλε ιδανικά, στην τόνωση της υγειούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της τεχνογνωσίας και εν τέλει στην ισχυροποίηση του brand name τόσο της περιοχής, όσο και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:47 | Νικόλαος Ιωάννου

  Άρθρο 2 Αντικείμενο
  Στο εν λόγω σχέδιο Νόμου ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η οριζόντια αντιμετώπιση
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, για την επιχειρηματικότητα αλλά και την ίδια αυτή αξιοποίηση του αιγιαλού, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα παραλίες που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή πρωτεύουσες Νομών που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο και χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και παραλίες απομακρυσμένες και πολλές φορές δυσπρόσιτες οι οποίες εν τέλη έχουν και μια διαφορετική ταυτότητα του κοσμικού ;
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με πολύ μεγάλο πλάτος και μήκος, (δηλ. παραλίες μεγάλης έκτασης) και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραλίες με μικρό μήκος και πλάτος (δηλ. παραλίες μικρής έκτασης) ;
  Πώς είναι δυνατόν και δίκαιο επίσης, το νομοσχέδιο να προσεγγίζει με το ίδιο πρίσμα όλες τις επιχειρήσεις αξιοποίησης του αιγιαλού, αδιαφορώντας ή αγνοώντας για το μέγεθος τους, το ύψος της κάθε επένδυσης και εύρος των υποδομών της, την προσφορά της σε θέσεις εργασίας, την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τελικά την συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής ;
  Ένας πρωτεύων στόχος του νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι η αιμοδοσία τους από την επιβολή αυστηρών προστίμων που θα επιβάλλονται αμέσως και θα οδηγούν σε σφράγιση ή και σε διακοπή λειτουργίας λόγω οικονομικών δυσχερειών.
  Στόχος πρέπει να είναι ο συνετισμός τους βάσει των πραγματικών και ορθολογικών συνθηκών λειτουργίας τους.
  Βασικός στόχος επίσης, θα πρέπει να είναι η εκλογίκευση και η απλούστευση της γραφειοκρατίας αναφορικά με την αξιοποίηση του αιγιαλού από επιχειρήσεις. Η γραφειοκρατία στη σημερινή της μορφή αποτρέπει κυριολεκτικά την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων – αλλά και την αναβάθμιση των υφισταμένων – η λειτουργία των οποίων θα συνέβαλε ιδανικά, στην τόνωση της υγειούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της τεχνογνωσίας και εν τέλει στην ισχυροποίηση του brand name τόσο της περιοχής, όσο και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 18:11 | ΑΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΝΙΓΜΩΝ

  Κύριε Χατζηδάκη,
  Ολοι εμείς οι Απαθείς και Ένοχοι μάρτυρες των χιλιάδων «σιωπηλων» θανάτων στις ωραιότερες και τις πιο θανατηφόρες παραλιες της Ευρωπης,
  παρακαλούμε για το χρόνο σας.
  ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ .
  ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΟΥΜΕ.
  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΤΊΓΡΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΕΛΩΝΑ.

  Οι παραλίες της πατρίδας μας είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο για την ομορφιά τους και την προσέλκυση εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο.

  Δημιουργούν διαχρονικές μνήμες σε όσους τις επισκέπτονται και είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες τόσο των παράκτιων κοινοτήτων όσο και της χώρας ως σύνολο.

  Ως περιβαλλοντικός πόρος παράγουν κάθε χρόνο 12 δις μέσω του τουρισμού και προσελκύουν νέους κατοίκους που αναζητούν καλύτερο τρόπο ζωής.

  Για να γίνονται όλα αυτά βασικός παράγοντας είναι κατά προτεραιότητα η προστασία της ζωής στις ακτές, και το αντίστοιχο αίσθημα ασφάλειας που οφείλει να εξασφαλίζει η πολιτεία στους επισκέπτες των ακτών μας, και ακολουθως η προστασία της ευαίσθητης και εξαιρετικά πλέον επιβαρυμενης Ελληνικης παρακτιας ζώνης.

  Πλήθος νόμων και κανονισμών εμπλέκουν διάφορες υπηρεσίες και ιδιωτικούς παράγοντες στη προσπάθεια της πολιτείας να διατηρήσει ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες το παράκτιο περιβάλλον και τις ακτές μας ασφαλείς και φιλόξενες.
  Τεράστιοι ανθρώπινοι και οικονομικοί κρατικοί πόροι έχουν διατεθεί και διατίθενται κάθε χρόνο για το σκοπό αυτό με το τελικό αποτέλεσμα δυστυχώς να μην είναι το επιθυμητό για την κοινωνία μας . Υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της χώρας, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των περισσότερων παράκτιων δήμων και κοινοτήτων κάθε χρόνο οι πνιγμοί και τα ατυχήματα στις ακτές είναι καθημερινό φαινόμενο, ενώ οι ανθρωπογενείς δρασεις στην ευαίσθητη ζώνη των ακτών κολύμβησης δεν αντιμετωπίζονται με ορθούς τρόπους.

  Ένα πλήθος εμπλεκομένων οι οποίοι 
  μοιράζονται ευθύνες και ρόλους για να διατηρηθεί το παράκτιο περιβάλλον ασφαλές δεν έχουν ένα κοινό συντονισμό και ένα κοινό κανόνα, με αποτέλεσμα τους αδικαιολογητους πνιγμους – σιωπηλους θανατους – ανθρωπων, [περιπου 350 ανά ετος], καθώς και την ανεξελεγκτη ανθρώπινη δράση στις ακτές όπως οι κατασκευαστικες αυθεραισιες, η ρύπανση, οι καταπατήσεις, κλπ.

  Η ολη η προσπάθεια της πολιτειας σε οτι αφορα τους πνιγμους εχει καθοριστει απο τις μεθοδευσεις ορισμενων κερδοσκοπων εργολάβων, οι οποίοι , παραπλανωντας άσχετους υπουργούς του ΥΝΑΝΠ, όπως τον Κουρουμπλη και τον Πλακιωτακη, απαιτησαν και πετυχαν την «αποκλειστικοτητα» μεσω του ΠΔ 71/2020 της «εργολαβίας» της ασφάλειας των λουομένων, ( βλέπε σχόλια δημοσιας διαβούλευσης του ΠΔ 71/2020 ). Σε οτι αφορα την ανθρωπινη αυθαιρεσια στη χωροταξία των ακτων, η πολιτεία και οι πολίτες κατα τη λαικη διαλεκτο «σηκώνουν τα χερια» .

  Για να διασφαλίσουμε ότι οι παραλίες μας θα είναι ιδιαίτερες και ωραίες που όλοι θα απολαμβάνουν με ασφάλεια και θα παραμεινουν προστατευμενες και αναλλοίωτες, οφείλουμε να δράσουμε άμεσα, και με την ευκαιρία αυτής της διαβούλευσης να εισαγάγουμε και να ενσωματωσουμε στο γράμμα και το πνεύμα συτου του νόμου τους εξής ορισμούς – ένοιες:

  1. Ετήσια Κολυμβητική Περίοδος

  Η χρονική περίοδος εντός του έτους σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, και την απορρέουσα υπ΄αριθμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/26-2-2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) σχετικά με τον καθορισμό της ετήσιας κολυμβητικής περιόδου που για τη χώρα μας είναι πέντε 5 μήνες, από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, και την οποία κάθε χρόνο ορίζει με απόφαση του το ΥΠΕΝ.

  2. Παρακολουθουμενες Ακτες κολύμβησης

  Οι ακτές που ειναι καταχωρημενες στο Μητρώο Ακτών Κολύμβησης του ΥΠΕΝ  http://www.bathingwaterprofiles.gr. Το Μητρώο αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο και σημαντική άυλη κρατική περιουσία, και είναι η μόνη επίσημη και κατ’ έτος επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή βάση αναφοράς σε ότι αφορά τα όρια των ακτών κολύμβησης, και τις φυσικοχημικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους για την ασφαλή κολύμβηση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

  3. Μη Παρακολουθούμενες Ακτές Κολύμβησης.

  Όλες οι ακτές που δεν είναι καταχωρημενες στο Μητρώο Ακτών Κολύμβησης του ΥΠΕΝ , και για τις οποιες ιδιωτες εκδηλώνουν η οχι ενδιαφέρον παραχώρησης. Σε αυτές τις ακτές μπορεί να προβλεπεται η οχι η παροχή Α βοηθειων απο Διασωστη Ακτής.

  4. Διασωστης Ακτης – Υπεύθυνος Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης.

  Άρτια εκπαιδευμένος διασωστης ακτης συμφωνα με το πρωτυπο της Διεθνους Ομοσπονδίας Διάσωσης Ζωής (I.L.S.), απο τον Ελληνικο Ερυθρο Σταυρο, και ΟΧΙ με τα ανεπαρκή οριζόμενα στο ΠΔ 71/2020. Με πρόσθετη κατάρτηση απο το ΥΠΕΝ για απόκτηση βασικής ικανότητας εξ όψεως παρακολούθησης και αμμεσης αναφορας στον οικείο ΟΤΑ των αυθεραιτων παρεμβασεων, και των φυσικοχημικων και περιβαλλοντικων παραμέτρων της ακτής, που επιβλέπει.
  Το αίσθημα ασφάλειας στις Ελληνικές παραλίες είναι θεμελιώδες τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους, και θα πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε στις 1.504 ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται από το ΥΠΕΝ, από τουλάχιστον αντίστοιχο αριθμό Επαγγελματιών Διασωστων Ακτης, που θα αμείβονται δίκαια για τη προσφορά τους.
  Το υφιστάμενο πλαίσιο παρά το εξωφρενικό κοστος [27.000.000€ για 680 «ναυαγοσώστες» δηλαδη 39.700€/ «ναυαγοσώστη» ] δεν οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα, και δεν μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών, και την ασφαλή κολύμβηση στο σύνολο των εγκεκριμένων από το κράτος 1504 ακτών κολύμβησης, αλλά μόνο σε μέρος αυτών, αφού κατά τους ετησιους απολογισμους του ΥΠΑΝΠ ο αριθμός των «ναυαγοσωστών» που προσλαμβάνουν οι παρακτιοι ΟΤΑ ειναι περιπου 680, στις λεγόμενες «πολυσύχναστες παραλίες» και οι πνιγμοι σε αυτες ειναι το 1% απο τους 350 συνολικα ετησιους πνιγμους στην επικράτεια.
  Η καθιέρωση του επαγγέλματος «Διασωστη – Υπεύθυνου Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης» κρίνεται αναγκαια μετά την ΠΑΤΑΓΩΔΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ του ΠΔ 71/2020 να μειωθούν οι πνιγμοί. Για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας του επάγγελματος του  «Διασωστη – Υπεύθυνου Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης» θα πρέπει να
  ληφθει υπόψη το ΠΔ ΥΠΆΡΙΘΜ. 38/2010 ( ΦΕΚ 78/Α/25-5-2010 ) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τις περιοδικές «δοκιμασίες επάρκειας», που αφορούν τις επαγγελματικές γνώσεις, με κύρια απαίτηση αυτή της εντοπιότητας, για τους ευνόητους λόγους εξωστρέφειας, και στήριξης των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων. [ κ. Χατζηδάκη σας γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες
  θαλασσοανεμοδαρμενες ακτές της νησιωτικής Ελλάδος, οι «εργολάβοι» σκορπάνε κάθε καλοκαίρι «ευκαιριακους ναυαγοσώστες» με καταγωγή στη πλειονότητα τους, απο την ηπειρωτική χώρα, με μηδενική έως ελάχιστη εμπειρία, που ο καθένας τους κοστίζει από 1200€ έως 2.000€ το μήνα. Δηλαδή μ.ο. 8.000€ από τα 39.700€ που χρεώνουν τους ΟΤΑ ] . Το επάγγελμα του «Διασωστη – Υπεύθυνου Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης» πρέπει να είναι ελεύθερο, χαρακτηρισμένο ως ανθυγιεινό λόγω της υπερέκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και στην UV ακτινοβολία, και αμειβόμενο στη βάση της παγιωμένης ετήσιας έως τώρα δαπάνης των ΟΤΑ των 27.000.000 € [ Ενδεικτικά κ. Χατζηδάκη με τα ίδια χρήματα μπορούν να προσλαμβανονται αντί των 680 «ναυαγοσωστών» του ΠΔ 71/2020, 2.250 «Διασώστες- Υπεύθυνοι Ασφάλειας Ακτών Κολύμβησης» με εγκεκριμένο εξοπλισμό Α’ βοηθειών του ΕΚΑΒ και με μικτές μηνιαίες αποδοχές 3.000 €. Η διαφορά είναι ότι ΔΕΝ θα υπάρχουν σε ορισμένες ακτές για «ντεκόρ» μερικά ΑΧΡΗΣΤΑ 5μετρα «διασωστικα» φουσκωτά και jetski «παντός καιρου» των «εργολάβων» του ΠΔ 71/2020…. Για φαντάσου κ. Χατζηδάκη: Με την ίδια δαπάνη 2.250 ΙΚΑΝΟΥΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ Διασώστες Ακτής από τις τοπικές παρακτιες κοινότητες αντί των 680 » ευκαιριακων ναυαγοσωστών » των εργολάβων….. για φαντάσου κ. Χατζηδάκη…., για φαντάσου κ Στυλιανιδη….., για φαντάσου κ. Μητσοτάκη που ψάχνεις νέες θέσεις εργασίας…… ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ……!!!!!]

  5. Κολύμβηση και δράση σε οριοθετημενη παραλία, υπό την επιτήρηση Διασώστη Ακτής.

  Αφορά στη κολύμβηση και δράση στους καθορισμένους χώρους παραλίας που επιτηρουνται από κατάλληλους Διασωστες Ακτης και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό περισυλλογής λουομένων εντός των ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ των ακτών κολύμβησης, όπως αυτά αποτυπωνωνται στη βάση http://www.bathingwaterprofiles.gr. και τα οποία σταματούν σε απόσταση 50 μέτρων από τη μέση ανάβαση του κύματος.
  Σε αυτές τις ακτές ειναι απαραίτητη η παρουσία Διασωστων Ακτής, για παροχή Α βοηθειών, όχι όμως σε όλο το μήκος τους, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς εύκολα προσβάσιμους, για τον οποιονδήποτε αναζητά την απόλυτη ασφάλεια, για λόγους υγείας, η μη εξοικείωσης του με το υγρό στοιχείο. Αυτή η συνθήκη δεν είναι δυνατόν να προσφέρεται ΑΛΟΓΙΣΤΑ σε όλο το μήκος των λεγόμενων «πολυσύχναστων» παραλιών με παράταξη «ναυαγοσωστικων πύργων» ανα 400 μέτρα, για τον απλό λόγο οτι ΔΕΝ χρήζουν όλοι οι λουομενοι επιτήρησης. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αναζητήσουν πολύ εύκολα τη προστασία του Διασωστη Ακτής.

  6. Κολύμβηση και δράση με ατομική ευθύνη οπουδήποτε, χωρίς την επιτήρηση Διασωστη Ακτής.

  Αφορά στη κολύμβηση και δράση στο σύνολο των ακτών που δεν ανήκουν στη κατηγορία της παρ.4. Οι διαδικασίες και υποχρέωση παροχής Α’ βοηθειών εντάσσεται στο κρατικό σύστημα του ΕΚΑΒ. Οπωσδήποτε οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες ακτές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επιβαρυνθουν με δαπάνη πρόσληψης Διασωστη Ακτής. Η τήρηση συλλογής Α βοηθειών, και η εκπαίδευση των ιδίων, η συγγενικων τους προσώπων, η υπαλλήλων τους για απόκτηση βασικών γνώσεων Α βοηθειών σε ναυαγωσωστικες σχολές, η στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη και ικανοποιεί τις απαιτήσεις προστασίας των λουομένων.

  7. Σύστημα Ενημέρωσης Πολιτών

  Είναι κρίμα και άδικο να θέτουμε ως προτεραιότητα ενα σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών (άρθρο 16), την ώρα που κάθε χρόνο έχουμε 350 πνιγμους στις ακτές λόγω ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των επισκεπτών των ακτών. Οι περισσότεροι πνιγμοί θα είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε ευκολη πρόσβαση των θυμάτων και όλων των πολιτών σε πλατφόρμα λογισμικού με την κατάσταση των επιτηρουμενων και μη επιτηρουμενων ακτών κολύμβησης σε πραγματικό χρόνο, η οποία θα εκμεταλευοταν τα δεδομένα της ΕΜΥ, και της βάσης http://www.bathingwaterprofiles.gr.του ΥΠΕΝ.

  Κύριε Χατζηδάκη εχετε την ευκαιρία να καινοτομησετε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλιζοντας αυτή τη πληροφόρηση στις γλώσσες που ομιλούν οι 35.000.000 επισκέπτες των Ελληνικών ακτών. Ακολούθως μεριμνηστε για όσα πρόστιμα θέλετε μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Φανταστείτε κ Χατζηδάκη 35.000.000 ανθρώπους να μπορούν εύκολα στα κινητά τους τηλέφωνα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη κατάσταση των ακτών, για το διάγραμμα τους, τη μορφολογία τους, το κύμα, τον ανεμο, τις παροχές, τη πρόσβαση, και οτιδήποτε αφορά την ασφάλεια τους, με ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΜΩΣ το σύστημα των ηλεκτρονικών καταγγελιών. Είναι σκόπιμο. Είναι υλοποιησιμο. Είναι απαραίτητο. Ειναι επείγον. Οι πολίτες χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την ασφάλεια τους. Το ΑΠΟΤΥΧΗΜΈΝΟ ΠΔ 71/2020 ΔΕΝ δινει στους πολίτες αυτή τη δυνατότητα. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΝΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Η παρούσα παρέμβαση στη διαβούλευση έλαβε υπ’οψη εκτος της υφιστάμενης πολύπλοκης «Ελληνικης» πραγματικότητας, τις δυνατότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως αυτές αναφέρονται στην αποστολή αυτου (https://mindigital.gr/to-ypourgeio/apostoli), και στη πεποίθηση- ελπίδα ότι είναι ικανό να προσφέρει στα 35.000.000 πολιτών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τις πιο ωραίες ακτές του κόσμου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες αντίστοιχες η και ανώτερες από αυτές που απολαμβάνουν οι επισκέπτες των ακτών της μακρινής Αυστραλίας μέσω της εφαρμογής Beatchsafe.org.au/apps. Αυτή την εφαρμογή προτείνουμε ως υπόδειγμα, και έχουμε τη βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη αντίστοιχης της, θα συμβάλει με το καλύτερο τρόπο στη μείωση των πνιγμων, και στην χωροταξικη ευνομια στις Ελληνικές Ακτές.

  Κ. Χατζηδάκη ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

  Με την ελπίδα να εισακουστουμε, όλοι εμείς οι Απαθείς και Ένοχοι μάρτυρες των χιλιάδων «σιωπηλων» θανάτων στις ωραιότερες και τις πιο θανατηφόρες παραλιες της Ευρωπης……..

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 14:05 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Συμβούλιο Θεσμικού Παλισίου

  Η διάταξη προβλέπει ταχείες διαδικασίες καθορισμού και παραχώρησης της απλής χρήσης ακόμη και των παραλιών, που έχουν ιδιαίτερα οικολογικά και γεωμορφολογικά χρακατηριστικά. Αυτές όμως θα ήταν σκόπιμο να προστατεύονται και όχι να παραχωρούνται. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και στο άρθρ 4 παράγρ.2, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρ.2
  Προτείνεται: Ως κανόνας η απαγόρευση της παραχώρησης απλής χρήσης σε προστατευόμενες περιοχές Νatura κλπ και της όποιας αλλοίωσης με ξύλινους διαδρόμους τμημάτων των περιοχών με αμμοθίνες κλπ. Κατ’ εξαίρεση προκειμένου για τους αρχαιολογικούς χώρους και τις προστατευόμενες περιοχές, να έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη των Υπ. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος-Ενέργειας, αντιστοίχως, μετά την σύνταξη και υποβολή μελετών, με τις οποίες να εξετάζονται οι αναγκαίοι και πρόσφοροι όροι της παραχώρησης. Επίσης σε περιοχές με έντονη φόρτιση και ειδικό ενδιαφέρον, είτε πολύ μικρές, είτε όμως και πολύ μεγάλες, όπου ο μεγάλος αριθμός από ομπρέλλες/ξαπλώστρες δημιουργεί εικόνα μαζικότητας και βιομηχανικού επιπέδου χρήσης, να είναι υποχρεωτική πριν από την παραχώρηση η εκπόνηση Μελέτης Φέρουσας Ικανότητας της παραλίας.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 10:09 | Κινηση Πολιτων Αιγινας-SOS KLIMA

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Το αρθρο αυτό αντικατεστησε το αρ,2 του Ν.2971 /2001 όπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 24 ν.4607/2019 και ισχύει μεχρι σημερα. και το οποίο αναφερεται στην ευθυνη και μεριμνα του κρατους για την προστασια των κοινοχρηστων πραγματων και του οικοσυστηματος, στην αναγκη χωροταξικου σχεδιασμού κλ
  Η εξαιρεση τμηματων κοινοχρηστων πραγμάτων από την κοινη χρηση κατά την παρ.2,3,4 επιτρεπεται μονο για την εξυπηρετηση επιτακτικου δημοσιου συμφεροντος, που αφορα την δημοσια υγεια και ασφαλεια το,φυσικο περιβαλλον, ,τον πολιτισμο και την διευκολυνση προσβασης στους χωρους αυτους των ΑΜΕΑ..

  Αντιθετα στον Παροντα Νομο προεξαρχει η αναγκη θεσπισης διαδικασιας παραχωρησης, η οποια βεβαια δεν εξυπηρετει τους επιτακτικους σκοπους Δημοσιου συμφεροντος, αλλα αντιθετα αποτελει κερδοφορα διαχείριση για ολιγους πολιτες, αποσιωποντας και ουσιαστικα καταργοντας την εννοια της κοινοχρησιας και την προστασια της από την Πολιτεια .
  Ο ιδιος Νομος στο αρ. 5 προασπιζε τον Δημοσιο Χαρακτηρα των Παλαιων Αιγιαλων ,που είναι ανεπιδηκτοι ιδιωτικων δικαιωματων και καταγραφονται ως πραγματα κοινοχρηστα, και ανηκουν στη Δημοσια .ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσια του Δημοσιου.
  Με την καταργηση του αρθρου αυτου στον παροντα νομο ,ουσιαστικα καθισταται μερος του κοινοχρηστου Δημοσιου αιγιαλου δεκτικο διαπραγματευσης εναντια προς τα δικαιωματα αλλα και το συμφεροντον του πολιτη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να καταργηθει το παρον αρθρο 2 και να αντικατασταθει από το αρθρο 2 του Ν.2971 /2001 όπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 24 ν.4607/2019 και ισχυε από την 24/4/2019

 • 11 Φεβρουαρίου 2024, 11:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Το νομοσχέδιο είναι ελλιπές.
  Καθορίζει ΜΌΝΟ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων τα οποία ονομάζει ΑΠΛΉ ΧΡΗΣΗ.
  Όλες τις υπόλοιπες παραλίες τις χώρας τις ονομάζει κοινόχρηστες χωρίς να προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών που περιλαμβάνει η ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
  Το μόνο που φανταζόμαστε είναι ότι στην ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ επιτρέπεται η ενοικίαση των ομπρελών ενώ στην ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ απαγορεύεται. Αλλά ούτε αυτό είναι γραμμένο στο νομοσχέσιο.
  Για παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία αν οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν ομπρέλες και καθίσματα.
  Αν απαγορευθεί, οι παραχωρησιούχοι αποκτούν το μονοπώλιο της σκιάς στις παραλίες, ανεβάζουν τιμές και δυσφημείται η χώρα.
  Αν επιτραπούν μπορεί ένας πλανόδιος σταθμευμένος κοντά να πουλά ομπρέλες προς 20 και να τις επαναγοράζει με 15. Για το beach-bar αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Για την εθνική οικονομία ειναι θετικό γιατί αυξάνει την ικανοποίηση των επισκεπτών και αναβαθμίζει το τουριστικό πρϊόν της χώρας.

  Το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει μόνο τα προβλήματα στις παραλίες με υψηλή ζήτηση. Για τις υπόλοιπες δεν αναφέρει ούτε ποιός θα τις καθαρίζει (ειδικά εκείνες που τον χειμώνα μαζεύουν βουνά από φύκια), ούτε ποιός θα τον καταγγέλει, ούτε ποιός θα τιμωρείται και πώς.
  Χωρίς αυτά ούτε αξιοποίησή των παραλιών κατά τρόπο επωφελή για την εθνική οικονομία επιτυγχάνει ούτε προστασία του περιβάλλοντος.

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 18:11 | Δημόσιες παραλίες Αττικής

  Πώς προστατεύει ο νομοθέτης την ελεύθερη πρόσβαση και χρήση των παραλίων που φράζονται 1) ιδιωτικές οικίες 2) ιδιωτικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 3)πάσης φύσεως ιδιωτικές περιουσίες που φράζουν ή εμποδίζουν ή υποβιβάζουν ποιοτικά κάθε πρόσβαση από ξηράς στην παραλία;
  Ποια είναι τα προστατευτικά μέτρα;
  Ποιοι είναι οι έλεγχοι και ποιοι είναι υπεύθυνοι;
  Πώς και πού γίνονται οι καταγγελίες;
  Ποιες είναι οι ποινές για τους παραβάτες;