Άρθρο 13 Υποχρεώσεις κατά τη λήξη της παραχώρησης

1. Κατά τη λήξη της παραχώρησης απλής χρήσης ή της περιόδου χρήσης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα:
α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, και
β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο.
2. Σε περίπτωση παράλειψης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1, εφαρμόζονται το άρθρο 18, περί μέτρων προστασίας της κοινοχρησίας, και το άρθρο 19, περί διοικητικών κυρώσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:35 | Εύη

  Συμφωνώ με την πρόταση επαναδιατύπωσης επί της παρ. 1 στο άρθρο 13.

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:22 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Πρόταση επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:17 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Πρόταση επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:46 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Να διευκρινισθεί αν οι επιχειρήσεις που μισθώνουν το χώρο για μεγαλύτερη διάρκεια, αν θα μπορούν συνεχώς να έχουν τοποθετημένα κινητά στο αιγιαλό – παραλία.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:11 | Γιάννης Σπιλάνης

  Πρόταση επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:58 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Πρόταση επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:47 | Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Κοινό Τηνίων»

  Να προβλέπεται ρητά ποια είναι η περίοδος χρήσης

  Παρ. 1:
  Να αφαιρεθεί η φράση «εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 12:34 | Κινηση Πολιτων Αιγινασ_SOS KLIMA

  ΑΡΘΡΟ 13

  Η απομάκρυνση των ειδών από χώρους λουομένων πρέπει να τεθεί η 30/9 έκαστου έτους όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 71/20 ή να τεθεί άλλη ημερομηνία ωσ πχ 15/10

  ΠΡΟΤΑΣΗ _ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ώστε να προστεθουν οι πακτωμενοι ιστοι και πασσαλοι
  που αφηνονται εσκεμμενα επι της παραλιας για τον επομενο ετος ως εξηςς
  :
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου απλης χρησης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα
  : α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους¨και στηριξεις ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:21 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Πρόταση επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 13:32 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Πρόταση επί της παρ. 1:

  Να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Κατά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης αλλά και κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα: α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ιστούς/πασσάλους ομπρελών, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, και β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού καθαρό από κάθε είδους ρύπο ή εξοπλισμό».

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 12:19 | Ada

  Τι εννοούμε «όχληση»? Από ποιον και με ποιο τρόπο? Πώς συνδέεται με την πλατφόρμα καταγγελιών? Πρόκειται για καταγραφή διαπιστωμένης παράβασης και από ποιον και πώς? Θα πρέπει αυτά να οριστούν με σαφήνεια. Αν ο πολίτης καταγγέλλει και κανένας φορέας δεν διαπιστώνει την παράβαση? Τι προβλέπεται για τη διερεύνηση των καταγγελιών?

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 12:07 | Ada

  Οι προβλέψεις κυρώσεων είναι επί της ουσίας επιεικείς. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να υπερβαίνει κατά 45% το χώρο παραχώρησης και να μη συμβαίνει τίποτα αφού έχουμε δει στην πράξη ότι τα πρόστιμα, ακόμα και όταν επιβάλλονται, είναι αναποτελεσματικά.Να προβλέπεται λύση σύμβασης αζημίως με πολύ μικρότερο όριο παραβίασης διότι μόνο έτσι, και βέβαια με συστηματικούς ελέγχους, θα προστατεύσουμε τον ελεύθερο δημόσιο χώρο.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 12:32 | Ada

  Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αφαιρεί πλήρως τον εξοπλισμό στο τέλος της περιόδου χρήσης και αυτό να αναφέρεται ρητά και όχι να παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος πότε θα το πράξει!!! Η κατάσταση που δημιουργείται σε κάποια νησιά, με στύλους και βάσεις να παραμένουν στην παραλία όλο το χρόνο, αλλοιώνει το περιβάλλον και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους ατυχημάτων. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών, όπως και οι χειμερινοί επισκέπτες, στερούνται του δικαιώματος να απολαύσουν το τοπίο αλλά και να κινηθούν με ασφάλεια στην παραλία καθώς οι βάσεις και οι στύλοι που παραμένουν παρασύρονται από τον αέρα και τη θάλασσα και μετατρέπονται σε παγίδες.Υπάρχουν πολλά παραδείγματα νησιών και παραλιών στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου το σύνολο του εξοπλισμού αφαιρείται και αυτό θα πρέπει απαρέγκλιτα να ισχύσει παντού και για όλους. Εξάλλου, ποιος ωφελείται ή εξυπηρετείται από την παραμονή των στύλων και των βάσεων τους στις παραλίες το χειμώνα? Σίγουρα δεν προστατεύεται με τον τρόπο αυτό ούτε η παραλία, ούτε το περιβάλλον, ούτε το δημόσιο συμφέρον, ούτε προκαλείται συλλογική ωφέλεια.

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 12:34 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η απομάκρυνση των ειδών από χώρους λουομένων πρέπει να τεθεί η 30/9 έκαστου έτους όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 71/20 ή να τεθεί άλλη ημερομηνία π.χ. 31/10.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 12:47 | ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. Δεδομένου ότι η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους, οι παραχωρησιούχοι θα θεωρούν ότι μπορούν να αφήνουν τμήμα του εξοπλισμού (συνήθως τους στύλους και τις βάσεις από τις ομπρέλλες) ακόμα και και κατά τη διάρκεια του χειμώνα στον αιγιαλό με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η εικόνα του αιγιαλού όλο το έτος χωρίς να υπάρχει χρήση του εξοπλισμού. Αυτό γίνεται και σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί ρητά ότι ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να αποξηλώνει πλήρως τον εξοπλισμό για το χρονικό διάστημα εντός της διάρκειας της παραχώρησης για το οποίο όμως δεν γίνεται χρήση και εκμετάλλευση αυτού.

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 14:31 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  Καλό είναι στη Σύμβαση παραχώρησης να αναγράφεται η υποχρέωση του παραχωρησιούχου να απομακρύνει τον εξοπλισμό (ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζάκια, κλπ) από τον χώρο του αιγιαλού (χαλίκια), με το τέλος της θερινής περιόδου (31-10), γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να αφήνεται ο εξοπλισμός στην ακτή, ενώ δεν χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα με τον χειμερινό κυματισμό και τον αέρα, ξαπλώστρες, ομπρέλες, μεταλικοί ιστοί κλπ να παρασύρονται από τα κύματα, να καταλήγουν στη θάλασσα, να καλύπτονται από την άμμο, να επανεμφανίζονται την επόμενη Άνοιξη και να προκαλούν τραυματισμό λουομένων.
  Η Σύμβαση παραχώρησης λήγει τέλος του έτους, συνεπώς θα πούν οτι έχουν τον δικαίωμα να αφήνουν τον εξοπλισμό έως τότε και ας μήν τον χρησιμοποιούν.